Výroční schůze 2009
Autor: Admin1
Datum: 01.10. 2014
Zpět na seznam
První výroční schůze pobočky Pražské groše se konala dne 21. února 2009 v salonku hotelu U kata v Kutné Hoře.

 

Dle pozvánky zaslané předsedou J. Hánou měl být oficiální program schůze zahájen v 15 hodin. Někteří kolegové však přijeli mnohem dříve, aby si mohli po roce opět prohlédnout město. Kolem druhé hodiny odpolední se v restauraci hotelu začali scházet první hloučky účastníků schůze k obědu a přátelskému klábosení.

 

Krátce před 15. hodinou se členstvo pobočky přesunulo do salonku a byla zahájena oficiální část schůze. Na úvod vystoupil předseda Jiří Hána se svým výročním projevem, ve kterém shrnul všechny úspěchy během prvního roku fungování pobočky: nárůst členské základny, vytvoření webové prezentace pobočky a databáze mincí grošového období, založení běžného účtu pobočky, dokončení registrace pobočky u příslušných úřadů, sebeprezentace pobočky v Informacích ČNS a v časopise Mince a bankovky, či vyvíjení odborných aktivit některých členů pobočky.

 

Po tomto úvodu se ujal slova hospodář Petr Huňař a přednesl zprávu o stavu financí pobočky a návrh na rozpočet na rok 2009, který již zahrnoval připravované změny týkající se nového webu. Následovala zpráva revizní komise, ve které byly představeny připomínky kolegů Lukáše Richtery a Ondřeje Černohorského ke stávajícím internetovým stránkám a jejich funkcionalitě. Na toto téma již proběhla v předstihu široká diskuze na fóru sberatel.com, na jejímž podkladě oba dotyční připravili nový návrh webu i databáze mincí, s nímž chtěli přítomné seznámit během následujícího programu schůze.

 

Po ukončení nezbytných oficialit byla zahájena diskuze, které předcházela již zmíněná prezentace návrhu nových internetových stránek, včetně výsledků předběžného jednání s programátory firmy Progdansoft, která by celý projekt realizovala. Dále bylo pro připravovaný web navrženo vytvoření nové domény cnspg.cz a byla zdůrazněna nutnost jednorázového navýšení členského příspěvku na rok 2009, z něhož by bylo možné zaplatit naprogramování nového webu. Během diskuze byli připomínkovány některé body návrhu připravovaných internetových stránek a byly zmíněny i další nové nápady pro zlepšení jeho funkcionality, které si tvůrci návrhu zapisovali.

 

Dlouhá diskuze byla zakončena hlasováním o přijetí návrhu L. Richtery a O. Černohorského na nové webové stránky a databázi mincí. Výroční členská schůze tento návrh přijala a pověřila Výbor pobočky jednáním za účelem definice finální podoby webu a uzavřením příslušných jednání a smluv s programátory fi. Progdansoft. Dále bych VČS schválený návrh na výši pobočkového členského příspěvku na rok 2009 ve výši 1000,-.

 

Výroční členská schůze byla ukončena v pozdních odpoledních hodinách a dále již následovala volná zábava, prohlídka částí sbírek některých členů či výměna přebytků.

 

malebná ulička v Kutné Hoře

Foto: L. Richtera