banner

Databáze mincmistrů

Zpět na web CNSPG  Zpět na web CNSPG

Vítáme Vás v databázi mincmistrů, kterou pro Vás připravil Pavel Gregor, člen ČNS pobočky Pražské groše.

Pro detailní návod k používání této databáze stáhněte tento soubor.

Pro zobrazení všech záznamů a smazání obsahu textových polí klikněte na tlačítko Zobrazit vše.

JménoTitulMincovnaČinný odČinný doZnačkaObrázekPoznámka
značky
Arlam ( Arlamus ) Mincmistr Brno 1241
Arnold Cumpach Mincmistr Brno 1397-08-07 1397 Někdy před 7.8.1397.
Někdy se uvádí i 1397 - 1401 - MoM.30,dp_1968/4 str.97
Baltazar Zwirner Mincmistr Olomouc 1620-01-28 1622-02-16 Někdy se uvádí, jako nájemce do 2.3.1622
Razil 25,10,5dukáty, tolar, 24,12kr s letopočtem 1620 a 48kr 1621 - MoM.87
Určitě byl ve funkci ještě 13.1.1622 - MoM.87
Baltazar Zwirner Mincmistr Bratislava (Pozsony) 1623-11-28 1624-07-29 Současně musela všechny knížata ve Slezsku přerušit ražbu.
Všechny ražby musely být s letopočtem 1624
Zbaven funkce a zatčen ( někdy se uvádí 29.6.1624)
Beneš Krabice z Veitmile Mincmistr Kutná Hora 1485 1488
Berthold z Jihlavy Nájemce mincovny Jihlava 1260 1272 Nejpozději do roku 1272 - Sej_mm13 str.245
MoM.101 uvádí jen do roku 1271
Berthold z Jihlavy Nájemce mincovny Znojmo 1260 1271 MoM.101
Bruno ( Brumo ) Mincmistr Brno 1234 1239 Monetarius Regis
Sej_mm13 str.251
Jan De Witte Nájemce mincovny Olomouc 1622-07-16 1623-03-29
Ditmar ( Dětmar ) Mincmistr Jihlava 1288 MoM.96 uvádí okolo 1258
Diviš ze Srbče Mincmistr Kutná Hora 1421-01-15 1422-09-07 Vzdal se svého úřadu a stal se opět písařem mince
Razil peníze se lvem - mdh str.46
Eberhard - starší Mincmistr Jihlava
Filip - mm. v Brně Mincíř Brno 1442 MoM.41
Filip Wacker ( Becker ) Správce mincovny Brno 1622-04-14 1622-05-27 Společně s Jiřím Hasslerem - nus_01 str.154
MOB str.42 - uvádí po dobu nemoci H.Pecze v r.1622
MoM.58
Fridouš Kunel Úředník mince Kutná Hora 1400 1401 Někdy v letech 1400 - 1401 - CDM str.49,122
Fridrich ( Fridericus ) Mincmistr Olomouc 1281 MaM.74, FoNu_1995_10/11 str.30
Hanuš z Polenska Mincmistr Kutná Hora 1421-03-05 Okolo tohoto data. Navíc možná působili mincmistři dva - CDM str.155
Hardmud Mincíř Jihlava 1275
Hardmud Nájemce mincovny Jihlava 1275-09-30 30.9.1275 - dědičný nájemce Jihlavské mincovny
Hašek Ostrovský z Valdsteina a na Uherském Ostrohu Mincmistr Kutná Hora 1422-09-07 1424-06-07 23.7.1422 - byl dosazen Zikmundem Korybutovičem. 1423 - schválen pražany
Něky po 7.6.1424, kdy byla dobyta K.Hora, byl vyhnán husity - ČDM str.180
mdh str.37 uvádí již od 9.2.1422
Jan Juraj Niesse Vardajn Bratislava (Pozsony) 1647-07-26 Někdy se uvádí jeho jmenování již 20.6.1674
Jakub ze Všerub Správce mincovny Praha 1420 1422-05-30 Petráň uvádí 7.9.1422, jako datum, kdy jej Praha propustila ze služeb. Ale to již byl v K.Hoře.
Jakub ze Všerub Mincmistr Kutná Hora 1422-09-07 1424-06 CDM str.158 uvádí do 7.7.1424
Jan Jáchym Endling Nájemce mincovny Bratislava (Pozsony) 1624-08-19 1624-09-07
Jaroš Mincíř Jihlava
Jaroš Nájemce mincovny Jihlava 1275-09-30 30.9.1275 - dědičný nájemce Jihlavské mincovny
nus_02 str.44, MoM.103
Jindřich ( Henrico ) Mincmistr Jihlava 1258 MoM.96
Jiří Hausperský Mincmistr Vyškov 1664 1665
Georg Jungholzer Vardajn Olomouc 1641 1642-03-30 30.3.1642 byl ještě v úřadu - MoM.93
Konrád z Vechty Úředník mince Kutná Hora 1401 1402 Úřadu pozbyl v době, kdy byl Václav IV. v zajetí ve Vídni
mdh str.13
CDM str.49, 123 uvádí až do začátku roku 1403
Christianus ( Křišťan) Mincmistr Brno 1493
Christoph Cantor Mincmistr Olomouc 1619 1620-01-28 Někdy se uvádí až do 12.2.1620. Pak přesídlil do Opavy
Razil 24kr 1619 a 24, 12 a 3kr 1620 - MoM.87
Kunrát Kaplíř ze Sulevic Úředník mince Kutná Hora 1382 1388 Pouze jedna zmínka na internetu. Není to ověřené. Leminger uvádí od 1384
Mincmistrem se stal pravděpodobně v údobí 2.1382 - 1384, kdy se Martin Rotlev stal
pražským občanem a pravděpodobně se tak vzdal mincmistrovského úřadu
mdh str.6 uvádí 1386 - 1388
CDM str.49,118 3.1.1383 - 1388
Matyáš Fellner z Feldeggu Mincmistr Vídeň (Bécs) 1624-03
Matyáš Fellner z Feldeggu Nájemce mincovny Vídeň (Bécs) 1624-03 1631
Martin Rotlev Mincmistr Kutná Hora 1376 1382 MIncmistrem se stal pravděpodobně po smrti svého otce Jana Rotleva
Smolík uvádí až do roku 1383, Leminger až 1384
Poslední zmínka jako o mincmistru k 28.6.1382.
28.2.1382 přijal pražské občanství, takže pravděpodobně okolo tohoto data přestal
být mincmistrem v K.Hoře
mdh str.4, ČDM str.108 uvádí až od roku 1377
CDM str.49, 89 uvádí možná 1376 - 11.1382
Martin z Radotic ( z Jemnice ) Mincmistr Brno 1390 1394 I když roku 1392 se o něm mluví jako o bývalém mincmistru v Brně
(ve zmínce o koupi hradu Holoubek).
Což by mohlo odpovídat, protože možná na přelomu let 1391/92 mincmistrem nemusel být
MoM.30, dp_1968/4 str.97
Martin ze Srbče Správce mincovny Praha 1420 1422-05-30 Pražské groše, peníze a haléře.
Jestli razil, není jasné
Matyáš Fellner z Feldeggu Nájemce mincovny Bratislava (Pozsony) 1612 1623 V této době však mincovna nerazila
Matyáš Fellner z Feldeggu Mincmistr Bratislava (Pozsony) 1623-05-12 1623-11-28 Jmenován někdy mezi 29.4. - 12.5.1623
Matyáš Fellner z Feldeggu Nájemce mincovny Bratislava (Pozsony) 1624-08-16 1624-08-18
Mathias Hueber Vardajn Bratislava (Pozsony) 1623-05-12 1623-11-28
Michal - prenéř v Brně Prenéř Brno 1441 1442 MoM.41
Mikoláš Polzmacher Mincmistr Brno 1459 1460
Mikoláš Polzmacher Mincmistr Brno 1478 1478 MoM.43
Mikuláš Divůček z Jemniště Mincmistr Kutná Hora 1419-12-29 1421-04-24 mdh str.22 uvádí od 29.2.1419
CDM str.154 uvádí 1419 - 25.2.1421
Mikuláš na Suchém Dole Správce mincovny Kutná Hora 1426-11-30 1429-01-03 Krátce okolo tohoto data
mdh str.48 uvádí až od 1427
ČDM str.184 uvádí 20.10.1427 a možná i dříve
Mikuláš z Dědibab Mincmistr Kutná Hora 1421-09-22 1422-01-15 Nebo krátce po tomto datu.
Datum konce úřadu však může být i dříve.
mdh str.43
CDM str.156 uvádí až od 31.10.1421
Oldřich ( Ulrich ) - mm. v Brně Mincmistr Brno 1446 nus_01 str.116, MoM.41
Oldřich Vavák z Hradce Mincmistr Kutná Hora 1421-09-04 1421-09-22 mdh str.29, CDM str.156
Oldřich z Brna Nájemce mincovny Znojmo 1260 1271 MoM.101
Oldřich z Brna Nájemce mincovny Jihlava 1260 1272 Nejpozději do 1272
Sej_mm13 str.245
MoM.101 uvádí pouze do roku 1271
Petr z Písku Mincmistr Kutná Hora 1391-01-17 1396 27.8.1382 veden, jako písař mince
1399 se uvádí, jako zástupce mincmistra
ČDM str.120,140
Petr Zmrzlík ze Svojšína na Orlíce Mincmistr Kutná Hora 1405-06-23 1419-06-10 CDM str.49, 124, 140, 154
Petráň a Smolík, mdh str.18 uvádí až od roku 1406
Petr Zmrzlík ze Svojšína na Orlíce Mincmistr Kutná Hora 1421-04-28 1421-08-16 CDM str.155
Někdy se uvádí od 24.4.1421 - 16.8.1421, 18.8.1421
Pietro Buoncomagni Nájemce mincovny Vyškov 1660-06 1663-09-30 zbr1987/61
MOB str.34,106
MOB str.41 uvádí až do 1.1664
MoM.147 razil 3, 6 a 15kr
Štěpán - mm.v Brně Mincmistr Brno 1240 FoNu_1988_3 str.25, MoM.20
Tilo z Uherského Brodu Nájemce mincovny Jihlava 1260 1272 Nejpozději do roku 1272
Sej_mm13 str.245,
MoM.101 uvádí pouze do roku 1271
Tilo z Uherského Brodu Nájemce mincovny Znojmo 1260 1271 MoM.101
Dorota Schusterová Mincmistr Praha 1636-07-08 1637 Její manžel Tobiáš Schuster zemřel někdy mezi 22.1.1636 - 8.7.1636.
Po jeho smrti nastoupila do úřadu.
Hugo Vignes Ředitel Bordeaux 1809 1826
Alexandr Vignes Ředitel Bordeaux 1827 1859
Arnošt Dumas Ředitel Bordeaux 1860 1867
Jindřich A. Delbecque Ředitel Bordeaux 1870 1878
P.-R. d´Arripe de Lamarande Ředitel Bayone 1780
P.-Bonifác d´Arripe de Lamarande Ředitel Bayone 1809
Guillaume de la Barte Ředitel Toulous 1766 1792
Loubet Ředitel Toulous 1792
Dinhouet Ředitel Toulous Někdy mezi roky 1792 - 1811
Daumy Ředitel Toulous 1811
Carayon-Talpayrac - starší Ředitel Toulous 1811 1822
Carayon-Talpayrac - mladší Ředitel Toulous 1823 1837
J.B.Casimir Gaillard Ředitel Marseille 1787
Cyprián Gaillard Ředitel Marseille 1809
Viktor Régis Ředitel Marseille 1809 1823
A.-J.Beaussier Ředitel Marseille 1852 1858
Josef-August Ricard - starší Ředitel Marseille 1824 1829
Josef-August Ricard - mladší Ředitel Marseille 1830 1839
Etienne Bernard Ředitel Montpellier 1766 1791
Paul-David Bazille Ředitel Montpellier 1891
Josef Dastros Ředitel Perpignan 1787 1791
J. de Sainte-Croix Ředitel Perpignan 1828
Abel de Lorme Ředitel Perpignan 1828 1837
Luis Boyan Petit-Bois Ředitel Orléans 1788 1791
Charles-René Delespine Ředitel Orléans 1792
Mazzio Mincmistr Řím 1811 1814
M.-F. Joseph Thomas Ředitel Nantes 1782
O. d´Assenoy Ředitel Nantes 1825 1837
Paroletti Mincmistr Turín 1814
L.-Théodore Francois Lepage Mincmistr Lille 1785 1793 Nevím, jestli to byl mincmistr, nebo ředitel
Citoyen Chesnel Mincmistr Lille 1793 Nevím, jestli to byl mincmistr, nebo ředitel
L.-Théodore Francois Lepage Ředitel Lille 1816
A.-J.Beaussier Ředitel Lille 1816 1840
Charles Frédéric Kuhlmann Ředitel Lille 1850 1857
J.-Baptiste Souton Ředitel Pau 1789
Hans Schlüter Mincmistr Harzgerode 1795 1821
Johann Carl Ludwig Zinken Mincmistr Bernburg
Johann Heinrich Boltshauser Řezač kolků Mannheim 1789 1812 SGC str. 863
Kaspar Zeggin Mincmistr Mnichov 1650 1650 Okolo roku 1650
Konrád Beckmann Mincmistr Aschaffenburg 1683 1696
Konrád Beckmann Mincmistr Friedberg (Sachsenstadt, Freiberg) 1687 1689
Frings Vardajn Augsburg 1760 1769
Hieronymus Federer Mincmistr Řezno 1655 1673
M.Scholz Vardajn Norimberk 1760 1764
Nicolaus Prück Mincmistr Düsseldorf 1710 1738
Petr Rudersheim Mincmistr Düsseldorf 1784 1805
Teodor Stockmar Mincmistr Düsseldorf 1805 1817
Liborius Müller - mladší Mincmistr Berlín 1620 1642
Krystián Thauer Mincmistr Berlín 1645 1658
Johan Liebmann Mincmistr Berlín 1664 1682
Kryštof Strikker Vardajn Berlín 1765 1765
Kryštof Strikker Mincmistr Berlín 1701 1713
Johan Friedrich Sauerbrei Vardajn Berlín 1701 1701
David Ziegelhorn Mincmistr Minden 1664 1665
David Ziegelhorn Mincmistr Oldenburg 1664 1665
David Ziegelhorn Mincmistr Jever 1664 1665
David Ziegelhorn Mincmistr Bielefeld 1664 1665
David Ziegelhorn Mincmistr Zerbst 1664 1665
Johan Wilmsen Vardajn Minden 1670 1673
Bastian Hille Mincmistr Halberstadt 1666 1674
Bastian Hille Mincmistr Halberstadt 1677 1681
Johann Caspar Sehlen Vardajn Magdeburg - arcibiskupská 1688 1691
Johann Caspar Sehlen Mincmistr Magdeburg - arcibiskupská 1691 1695
Valentin Block Mincmistr Moritzberg 1618 1672
Krystián Jindřich Jasper Mincmistr Zvěřín (Schwerin) 1745 1749
Krystián Jindřich Jasper Mincmistr Berlín 1749 1763
Thomas Tympf - mladší Mincmistr Královec
Nicolaus Henning Mincmistr Elblag 1652 1662
Marcus Philippsen Mincmistr Elblag 1628 1635
Jošt Ludvík Decjusz Mincmistr Královec 1535 1545
Paul Gulden Nájemce mincovny Královec 1587 1595
Christoph Anger Nájemce mincovny Kaliningrad 1593 1598 Někdy se uvádí i jako mincmistr
Bohumil Schaumberger Mincmistr Praha 1748 1755
Pavel Erdman ze Schwingerschuhu Mincmistr Praha 1755 1765
Jan Běšín z Běšína a na Bělčicích - Jeptiška Úředník mince Kutná Hora 1522-07 1539 Od 1525 s polečně s Pavlem Podivickým
Petráň uvádi 1527
Pavel Podivický z Podivic Úředník mince Kutná Hora 1523 1555
Jakub Hubáček z Olivetu Mincmistr Kutná Hora 1540 1545 Společně s Pavlem Podivickým
Matěj Lídl z Myslova a v Jihlavě Mincmistr Kutná Hora 1545 1555 úředník mince v K.Hoře společně s Pavlem Podivickým.
Do 4.7.1549 pouze jako prozatimní. Později již skutečný
Matěj Lídl z Myslova a v Jihlavě Mincmistr Kutná Hora 1556 1566-08-04 Společně s Ludvíkem Karlem
1566 se vzdal úřadu
Ludvík Karel Mincmistr Kutná Hora 1556 1566 Společně s Matějem Lídlem
Hans Wiezelmann Mincmistr Jáchymov 1535-08-18 1542-07-02 Marco uvádí pouze do r.1541
JaM str.97 - Povolán již 17.3.1535, jmenován 18.8.1535 a potvrzen 25.9.1535
Hans Krappe Mincmistr Vratislav (Breslau, Boroszló) 1539-02-15 1544 Někdy se uvádí jen do 1541
SGC str. 1248
Lorenz (Vavřinec) Westermeier Mincmistr Vratislav (Breslau, Boroszló) 1546 1550 SGC str. 1248 uvádí jen do 1549
Wolf Freyeberger Mincmistr Vratislav (Breslau, Boroszló) 1561 1564
Jan Endres Mincmistr Krnov 1561 1568
Ludvík Karel Mincmistr Kutná Hora 1566 1568 Společně s Jiřím Šatným
Samuel Vodolínský z Vodolína Mincmistr Kutná Hora 1568 1575 Společně s Jiřím Šatným. Od roku 1573 používal jeho značku.
Skrb_3.str.52
Solomon Leve Vardajn Vratislav (Breslau, Boroszló) 1565 1584 SGC str. 1248
Hans Spiess z Hartenfelsu Mincmistr Kutná Hora 1600-04-12 1603 Před tímto datem zastával úřad po smrti J.Šatného až do svého jmenování 12.4.
1603 byl ze svého úřadu odvolán
NS2010_25 str.181
Skrbek uvádí od 1599
Janovský uvádí i variantu bez kruhu a v ozdobném kruhu
Lucie Kádnerová Mincmistr Jáchymov 1582-07-29 1584-06-04 Oficiálně až od 16.8.1582.
Jako další zodpovědná osoba je uváděn Pavel Hoffman
DJM str.117
skrb_3 str.60 uvádí, že mince Kádnerové se poznají tak, že nemají pod orlem lva
Hans Rieger - starší Mincmistr Vratislav (Breslau, Boroszló) 1621 1623-02
Hans Rieger - starší Mincmistr Hlohov 1621 1621 Společně s Matyášem Jachtmannem a Zachariášem Petzoldem
Burkhard Hase Mincmistr Olava (Wohlau) 1621 1621 Petráň uvádí od roku 1620
Jan De Witte Nájemce mincovny Brno 1622-07-16 1623-03-29 Někdy se uvádí od roku 1621
Baltazar Zwirner Nájemce mincovny Brno 1626-06-27 1624-03 nus_01 str.155
Někdy se uvádí od r.1622
Jan Kryštof Huber Mincmistr Olomouc 1635 1636 Petráň uvádí až do 1645
Baltazar Zwirner Mincmistr Vratislav (Breslau, Boroszló) 1623-07 1623-11 Společně s Janem Tauchmannem
Assuerus Vosdink Mincmistr Grningen 1688 1692 Rok nástupu nemusí být správně
Vilém Sluiskens Mincmistr Deventer 1664 1670 Městské ražby
Petr Sluiskens Mincmistr Deventer 1682 1711 Městské ražby
Johan van Brienen Mincmistr Harderwijk 1690 1694
Lambert Ridder Mincmistr Harderwijk 1695 1714
Jakob Ridder Mincmistr Kampen 1676 1695 Městské ražby
Konrád Jindřich Cramer Mincmistr Harderwijk 1715 1723
Konrád Jindřich Cramer Mincmistr Medemblik 1711 1714
Konrád Jindřich Cramer Mincmistr Kampen 1731 1754
Johann Cramer Mincmistr Harderwijk 1753 1757
Bernard Cramer Mincmistr Kampen 1717 1721
Jakob de Vos Mincmistr Harderwijk 1730 1731
Johan Hensbergen Mincmistr Harderwijk 1732 1748
Martin Holtzhey Mincmistr Harderwijk 1749 1752
Karel Krystián Novisadi Mincmistr Harderwijk 1758 1776
Martin Jindřich Lohse Mincmistr Harderwijk 1782 1803
Hessel Slijper Mincmistr Enkhuizen 1796 1803
W.D.Verschuer Mincmistr Hoorn 1803 1809
Floris den Otter Mincmistr Enkhuizen 1625 1625
Jan Sweers Mincmistr Enkhuizen 1626 1631
Gerrit Schuijrmans Mincmistr Medemblik 1682 1692
Diederik van Ruijmund Mincmistr Enkhuizen 1649 1652
Diederik van Ruijmund Mincmistr Medemblik 1649 1652
Diederik van Ruijmund Mincmistr Hoorn 1649 1652
Petr van Romond Mincmistr Enkhuizen 1695 1704
Petr van Romond Mincmistr Hoorn 1695 1704
Diederik Jan van Romond Mincmistr Enkhuizen 1704 1709
Dirk van Romond Mincmistr Kampen 1675 1705
Johan Bruiksen Mincmistr Hoorn 1693 1695
Petr Bruiksen Mincmistr Enkhuizen 1761 1782
Baltazar Zwirner Mincmistr Vratislav (Breslau, Boroszló) 1623-11 1624
Baltazar Zwirner Mincmistr Vratislav (Breslau, Boroszló) 1624 1624 Společně s Janem Riedelem
Baltazar Zwirner Mincmistr Nisa 1622 1622 Marco uvádí 1621 - 1624
Jan De Witte Nájemce mincovny Nisa 1622-07-16 1623-03-29
Baltazar Zwirner Nájemce mincovny Nisa 1623-06-28 1624-03 nus_01 str.155
Johann Jakob Huser (Husser) Nájemce mincovny Nisa 1624 1624
Daniel z Breenu Mincmistr Nisa 1624 1625
Baltazar Zwirner Mincmistr Hlohov 1621 1624
Baltazar Zwirner Mincmistr Hradec u Opavy 1626 1627 Společně s Danielem Raschkem
Daniel Raschke Mincmistr Hradec u Opavy 1626 1627 Společně s Baltazarem Zwirnerem
Jan Jakub Küttner z Berchheimu Mincmistr Jáchymov 1650 1668
Georg Andreas Hübner Mincmistr Vratislav (Breslau, Boroszló) 1655 1664 Do roku 1662 - Společně s Jiřím Reichartem
Georg Andreas Hübner Vardajn Kladsko 1634-04-01 1640 Skrb str.372
Někdy se uvádí až od 1637
Ludwig Bremen Mincmistr Těšín 1649 1655
Georg Werner ( Verner ) Mincmistr Kladsko 1659 1662
David Ehinger Vardajn Opolí 1668 1673 Šůla uvádí pouze do roku 1672
Karel Ignác Kürschenhofer Mincmistr Opolí 1673 1685
Christoph Brettschneider Mincmistr Břeh 1676 1677
Marek Dominig Fortisch Vardajn Vratislav (Breslau, Boroszló) 1723 1730
Ignác Kramer Vardajn Vratislav (Breslau, Boroszló) 1730 1741
Ignác Kramer Mincmistr Praha 1746 1748
Ignác Werner Kendler Mincmistr Praha 1795-08-28 1801
František Stöhr Mincmistr Praha 1802 1809 Petráň uvádí od 1801
František Stöhr Mincmistr Praha 1811 1816
František Stöhr Mincmistr Praha 1818 1822
Josef Hippmann Mincmistr Praha 1822 1846
František Leitner z Leitenau Mincmistr Praha 1846 1848
Alois Franc Mincmistr Praha 1848 1856-01-03
Petr Tunkher Vardajn Jáchymov 1526 1544 Uvádí Marco a Janovský ( navíc mu přiděluje i značku hlavy )
JaM str.72
František z Aichelburgu Správce mincovny Kutná Hora 1535 1535 Uvádí Marco
Georg Geitzkofler Vardajn Jáchymov 1559-04-14 1563-11-09 JaM str.136 uvádí již 8.6.1555
DJM str.85, VnS1923_09 str.195
Jan Vodňanský z Wildenfelsu Mincmistr Planá 1640 1640
Oldřich Zikmund Mirošovský z Mirošovic Mincmistr Planá 1650 1654
Johan Pellet z Hundtu Mincmistr Planá 1655 1663
Jiří Reick Mincmistr Jíčín 1626 1629 Petráň uvádí od 1625
Martin Fritsch Nájemce mincovny Olomouc 1624 1627
Kryštof Wildehäne Vardajn Kromměříž 1658 1659 MOB str.105
Baltazar Zwirner Mincmistr Opolí 1622 1624 Petráň uvádí pouze 1622 - 1623
Baltazar Zwirner Mincmistr Ratiboř 1624 1624
Baltazar Zwirner Mincmistr Zaháň 1623-06-28 1624-03 nus_01 str.155
Georg Reichart Mincmistr Vratislav (Breslau, Boroszló) 1655 1662 Společně s Jiřím Hübmerem
Toto období již Petráň nepotvrzuje
Gregor Emich Správce mincovny Krnov 1566 1569 Petráň uvádí rok 1568
Leonhard Emich Správce mincovny Krnov 1586 1606 Možná již od roku 1568
Petr Bruiksen Mincmistr Medemblik 1761 1782
Jan Knol Mincmistr Enkhuizen 1715 1741
Jan Knol Mincmistr Medemblik 1715 1741
Jan Knol Mincmistr Hoorn 1715 1741
Teunis Kist Mincmistr Medemblik 1741 1761
Teunis Kist Mincmistr Hoorn 1741 1761
Martin Holtzhey - starší Mincmistr Middelburg 1753 1758
Martin Holtzhey - starší Mincmistr Middelburg 1758 1764 Společně se svým synem Martinem Holtzheyem mladším Skrb.731
Martin Holtzhey - mladší Mincmistr Middelburg 1758 1764 Společně se svým otcem Martinem Holtzheyem starším
Martin Holtzhey - mladší Mincmistr Middelburg 1764 1788
Petronela Holtzhey-Slob Mincmistr Middelburg 1788 1796
Johan Zerobulus Mincmistr Utrecht 1644 1662
Kašpar Ooms Mincmistr Grningen 1673 1681 Datum nástupu nemusí být přesné
Adriaen van der Heijde Mincmistr Utrecht 1674 1677
Johan van Romond Mincmistr Utrecht 1679 1709
Johan van Romond Mincmistr Utrecht 1734 1738
Sibertus van Romond Mincmistr Utrecht 1710 1732
Jindřich Mauritz Eijk Mincmistr Utrecht 1731 1734
Gideon Jan Lagerak de Marchie Sarvaas Mincmistr Utrecht 1797 1814
Melchior Weijntges Mincmistr Kampen 1582 1589 Společně s Baltazarem Weijntgesem
Baltazar Weijntges Mincmistr Kampen 1582 1589 Společně s Melchiorem Weijntgesem
Jindřich Weijntges Mincmistr Kampen 1590 1611
Rudolf van Sonsbeeck Mincmistr Kampen 1659 1668
Dirk van Romond Mincmistr Kampen 1675 1710
David Hagenet Mincmistr Grningen 1681 1688
Kašpar Weijntges Mincmistr Kampen 1589
Johan Weijntges Mincmistr Kampen 1611
Johan Weijntges Mincmistr Zwolle 1611
Johan Weijntges Mincmistr Deventer 1611
Nikolas Wonneman Mincmistr Kampen 1763 1796
Egbertus Marinus Mincmistr Grningen 1690 1692
Nikolas van Essen Mincmistr Deventer 1589 1594
Baltazar Weijntges Mincmistr Deventer 1555 1589
Claes Meijnaerts Mincmistr Deventer 1617 1626
Heřnam van Baijen Mincmistr Zutphen 1686 1692
Gerrit van Harn Mincmistr Nijmegen 1685 1691
Gerrit van Harn Mincmistr Deventer 1662 1664
Gerrit van Harn Mincmistr Kampen 1664 1675
G.D. de Bourgogne Herlaer Mincmistr Utrecht 1821 1830
G.D. de Bourgogne Herlaer Mincmistr Brusel 1821 1830
W.J. van Heteren Mincmistr Utrecht 1933 1942 kmn.nl
Vogel Mincmistr Surabaja
H.A. van den Wall Bake Mincmistr Utrecht 1849 1849 Pro Lucembursko
Marco Navager Mincmistr Benátky 1343 1348
Andreolo Papaziza Mincmistr Benátky 1343 1343
Nikola Barisan Mincmistr Benátky 1348 1348
Giovani Papaziza Mincmistr Benátky 1361 1361
Secondo Aventruardo Mincmistr Benátky 1362 1362
Nicoletto Badoer Mincmistr Benátky 1362 1632 Společně s Nikolem Cornerem
Nicolo Corner Mincmistr Benátky 1362 1362 Společně s Nicolettem Badoerem
Marco Baffo Mincmistr Benátky 1385 1385
Petr Viaro Mincmistr Benátky 1385 1385
Daniel Canal Mincmistr Benátky 1416 1416
Andrea Nanni Mincmistr Benátky 1420 1420
František Pesaro Mincmistr Benátky 1421 1421
Thomas Mocenigo Mincmistr Benátky 1423 1423
Zuan Boldú Mincmistr Benátky 1429 1429
Nicolo Vernier Mincmistr Benátky 1429 1429
Zuane Barbo Mincmistr Benátky 1432 1432
Ludvík Loredan Mincmistr Benátky 1432 1439
Zuane Zorzi Mincmistr Benátky 1443 1445
Dominik Gritti Mincmistr Benátky 1663 1664 Buď jsou špatné datumy zde, nebo u Kotoru.
Dominik Gritti Správce mincovny Kotor 1526 1527 Buď jsou špatné datumy zde, nebo u Benátek.
Ubaldo Fetti Ubertini Mincmistr Florencie 1358 1358 Společně s A.A.de Uvano
Angelo Angeli de Uvano Mincmistr Florencie 1358 1358 Společně s U.F.Ubertinim
Filip Lorini Bonaiutti Mincmistr Florencie 1406 1406 Společně s J.B. Medičejským
Johan Bicii Medičejský Mincmistr Florencie 1406 1406 Společně s F.L.Bonaiuttim
Nicola Mano Velozzi Mincmistr Florencie 1425 1425 Společně s N.Medičejským
Nikolo Medičejský Mincmistr Florencie 1425 1425 Společně s N.M.Velozzim
Nepo de Spinis Mincmistr Florencie 1426 1426 Společně s Petrem de Boncianis
Petr de Boncianis Mincmistr Florencie 1426 1426 Společně s Nepem de Spinis
Averardo Medičejský Mincmistr Florencie 1427 1427
Johan Venture Mincmistr Florencie 1445 1445 Společně s Chivicem Pepim
Chivico Pepi Mincmistr Florencie 1445 1445 Společně s Johanem Venturim
Guglielmo de Pazzis Mincmistr Florencie 1475 1475 Společně s Loysiem de Spinis
Loysio de Spinis Mincmistr Florencie 1475 1475 Společně s Guglielmem de Pazzis
Johan de Serristoris Mincmistr Florencie 1479 1479 Společně s F. de Alamanis
František de Alamanis Mincmistr Florencie 1479 1479 Společně s J. de Serristoris
Karel Daniel de Canisianis Mincmistr Florencie 1498 1498 Společně s A.F. de Scala
Antonín František de Scala Mincmistr Florencie 1498 1498 Společně s C.D. de Canisianis
Baucho de Albizilis Mincmistr Florencie 1504 1504
František de Canisianis Mincmistr Florencie 1514 1514 Společně s F.A. de Spinis
František Antonín de Spinis Mincmistr Florencie 1514 1514 Společně s F. de Canisianis
Thomas nerii de Ardinghelis Mincmistr Florencie 1518 1518
Palle de Oscellariis Mincmistr Florencie 1521 1521
Petr Rossner Mincmistr Kladsko 1631 1636
Georg Werner ( Verner ) Nájemce mincovny Kladsko 1660 Okolo roku 1660 zavřen do vězení
Baltazar Zwirner Mincmistr Opava 1620 1620
Burkhard Hase Mincmistr Lehnice 1621 1621
Baltazar Zwirner Mincmistr Opava 1621 1624
Herman Rüdiger Mincmistr Těšín Počátek 17. stol.
Fridrich von Stierbitz Mincmistr Zary 1622 1623 Marco uvádí pouze 1622
Leopold Paul Haller Mincmistr Nisa 1682 1701 Někdy se uvádí 1681 - 1700 jako vardajn
Vitus Milstain Správce mincovny Kremnica (Körmoczbánya) 1470 1470
Vitus Milstain Správce mincovny Kremnica (Körmoczbánya) 1493 1499
Petr Schayder Správce mincovny Kremnica (Körmoczbánya) 1490 1493
Johann Thurzó z Bethlenfalvy ( Jan Thurzó ) Komorský gróf Kremnica (Körmoczbánya) 1499 1500
Hermann Roth von Rothenfels - starší Písař mince Kremnica (Körmoczbánya) 1628 1649
Livius Borantini Nájemce mincovny Krakov 1683 1683
Gottfried Bartsch Nájemce mincovny Krakov 1587 1632 Byl nájemcem někdy mezi těmito léty
Bohumil Bartsch Nájemce mincovny Krakov Konec 17. století ( za Johana III. Sobieského)
Andreas Lauffer Nájemce mincovny Wschow 1594 1596 moneta.vir.pl
Matyáš Schilling Mincmistr Vilnius 1535 1540 Společně s neznámým mincmistrem
Matyáš Schilling Mincmistr Gdaňsk 1535 1540 Společně s neznámým mincmistrem
Hans Sztypl Mincmistr Gdaňsk 1612 1618
Simon Lindman Mincmistr Gdaňsk 17. stol. Začátek 17. století
Gerherd Rogge Mincmistr Gdaňsk 1639 1656
Gerherd Rogge Mincmistr Toruň 1645 1648
Daniel Lesse Mincmistr Gdaňsk 1656 1685
Ota von Meppen Mincmistr Riga 1609 1622
Afanasjev Mincmistr Moskva 1751 1751
Ilja Šagin Mincmistr Moskva 1752 1753
Igor Ivanov Mincmistr Moskva 1753 1769
Ivan Plavilščikov Mincmistr Moskva
Michal Bobrovstčikov Mincmistr Moskva 1754 1757
Danila Mostšalkin Mincmistr Moskva 1762 1770
Alexej Šnese Mincmistr Moskva
Stefan Afanasjev Mincmistr Moskva 1774 1775
Inav Markov Mincmistr Petrohrad 1751 1758
Jakov Markov Mincmistr Petrohrad 1752 1766
Jakov Ivanov Mincmistr Petrohrad 1752 1766
Nasar Kutuzov Mincmistr Petrohrad 1758 1763 ZBR1990/75
Stefan Afanasjev Mincmistr Petrohrad 1764 1770
Alexej Šnese Mincmistr Petrohrad 1766 1772
Igor Ivanov Mincmistr Petrohrad 1767 1768
Jakov Černyšev Mincmistr Petrohrad 1770 1776
Fedor Lesnikov Mincmistr Petrohrad 1773 1779
Ivan Zajcev Mincmistr Petrohrad 1780 1783
Awram Gosius Mincmistr Petrohrad 1781 1781
Michal Michajlov Mincmistr Petrohrad 1783 1784
Jakov Afanasjev Mincmistr Petrohrad
Andrej Kotzberg Mincmistr Petrohrad 1793 1795
Ivan Sabelnikov Mincmistr Petrohrad 1796 1796
Grigorij Lwow Mincmistr Petrohrad 1797 1797
Fedor Četreus Mincmistr Petrohrad 1797 1801
Michal Bobrovstčikov Mincmistr Petrohrad 1798 1799
Ossip Medšer Mincmistr Petrohrad 1798 1801
Alexej Ivanov Mincmistr Petrohrad 1801 1803
Alexandr Ivanov Mincmistr Petrohrad 1801 1803
Fedor Gelmann Mincmistr Petrohrad 1803 1817
Kryštof Leo Mincmistr Petrohrad 1804 1805
Michal Kleiner Mincmistr Petrohrad 1808 1809
Michal Fedorof Mincmistr Petrohrad 1812 1822
Pavel Stupizin Mincmistr Petrohrad 1811 1825
Pavel Danilov Mincmistr Petrohrad 1820 1838
Nikolaj Gračev Mincmistr Petrohrad 1825 1842
Alexej Čadov Mincmistr Petrohrad 1839 1843
Konstantin Butenov Mincmistr Petrohrad 1844 1846
Alexandr Gertov Mincmistr Petrohrad 1846 1857
Pavel Alexejev Mincmistr Petrohrad 1746 1852
Nikolaj Jossa Mincmistr Petrohrad 1848 1877
Fedor Blum Mincmistr Petrohrad 1856 1861
Pavel Follendorf Mincmistr Petrohrad 1858 1862
Michal Ivanov Mincmistr Petrohrad 1861 1863
Alexandr Belosserov Mincmistr Petrohrad 1863 1863
Agej Sverčin Mincmistr Petrohrad 1864 1865
Nikolaj Follendorf Mincmistr Petrohrad
Segej Šostak Mincmistr Petrohrad 1865 1866
Dmitrij Sabanejev Mincmistr Petrohrad 1882 1883
Elikum Babaijanc Mincmistr Petrohrad 1899 1906
Felix Salzmann Mincmistr Petrohrad 1899 1901
Alexandr Redko Mincmistr Petrohrad 1901 1905
Elikum Babaijanc Mincmistr Petrohrad 1906 1913
Viktor Smirnof Mincmistr Petrohrad 1913 1917
Nikolaj Mundt Mincmistr Sverdlovsk 1810 1821
Arnošt Plaler Mincmistr Královec 1620 1632
Dietrich Oeckeler Mincmistr Osterode 1590 1600 Numispedia
Andreas Kühne Mincmistr Goslar 1570 1599
Jan Kühne Mincmistr Goslar 1558 1562
Jan Kühne Mincmistr Goslar 1565 1570
Simon Tympf - starší Mincmistr Harburg 1615 1619 Numispedia
Šimon Tympf - mladší Mincmistr Harburg 1618 1619
Šimon Tympf - mladší Mincmistr Harburg 1619 1624 Pomocník mincmistra
Wilhelm Quensel Mincmistr Harburg 1627 1629 Numispedia, SGC str.240
Johann Christoph Bähr Mincmistr Clettenberg 1682 1682
Johann Christoph Bähr Vardajn Gotha 1690 1693 SGC str. 1156
Hans Becker Mincmistr Halberstadt 1650 1652
Hans Lafferdt (Laffers) Mincmistr Zellerfeld 1619 1625 StGC str.300
Hans Lafferdt (Laffers) Mincmistr Goslar 1619 1622 Numispedia, StGC str.300
Hans Loehr Mincmistr Zellerfeld 1619 1625
Hans Loehr Mincmistr Goslar 1622 1623 Společně s H.Lafferdtem
Hans Lüders - mladší Mincmistr Brémy 1670 1673
Hans Lüders - mladší Mincmistr Hamburg 1678 1689
Jan Schreiber z Clausthalu Mincmistr Brémy 17. stol.
Jonas Georgens Mincmistr Hamburg 1603 1609
Jonas Georgens Mincmistr Lüneburg 1609 1618
Kašpar Jindřich Lyng von Altona Mincmistr Altona 1771 1783
Otto Heinrich Knorre Mincmistr Altona 1761 1805
Leopold Wefer Mincmistr Clausthal 1640 1648
Henning Schlüter Mincmistr Hamburg 1636
Heinrich Christian Bornhorst Mincmistr Clausthal 1711 1725 Numispedia
SGC str. 845 uvádí k roku 1719
Thomas Wyon Rytec Londýn 1813 1813 Ryl pro Hanoverskou mincovnu
Dietrich Fulda Mincmistr Kassel 1765 1774
Dietrich Fulda Mincmistr Kassel 1783 1785
Dietrich Heinrich Fulda Vardajn Kassel 1775 1783
Fridrich Herwagen Mincmistr Hanau 1785 1821
Hektor Rössler Mincmistr Darmstadt 1817 1841
Christian Teichmann Mincmistr Nassau 1808 1852
Christian Teichmann Mincmistr Frankfurt nad Mohamem 1822 1822
Christian Teichmann Mincmistr Limburg a Lothier 1815 1828
Christian Teichmann Mincmistr Wiesbaden 1830 1866
Melchior Hofmann Mincmistr Kolín nad Rýnem 1608 1619
Jakob Kolhhaas Mincmistr Bonn 1739 1767
Johan Hofmann z Rintelnu Mincmistr Detmold 1672 1695
Heinrich Daniel Stürmer (Sturner) Mincmistr Detmold 1769 1787
Baltazar Reinhard Mincmistr Detmold 1789 1810 ScGC str. 621 uvádí jen do roku 1803
Johan Justus Jasper Mincmistr Lübeck - biskupství 1727 1758
Michal Federer Mincmistr Mohuč 1674 1700
Migiotti Bardi de Bardis Mincmistr Florencie 1528 1528
Bongianne Gianfigliazi Mincmistr Florencie 1530 1530
Angelo de Fraschini Mincmistr Parma 1552 1552 Společně s Nikolem de Fraschini
Nikolo de Fraschini Mincmistr Parma 1552 1552 Společně s Angelem de Fraschini
Lelio Scajoli z Reggia Mincmistr Parma 1577 1588
Paolo Scarpo Mincmistr Parma 1596 1629
Agostino Rivarolo Mincmistr Parma 1614 1617
Agostino Rivarolo Mincmistr Ferrara 1619 1619
Ludvík Selvatico Mincmistr Parma 1612 1613
Ludvík Selvatico Mincmistr Parma 1629 1629
Ludvík Selvatico Mincmistr Pesaro 1621 1621
Filip Galeotti Mincmistr Gubbio 1626 1626
Emil Galeotti Mincmistr Gubbio 1646 1673
Benedict Bacod Mincmistr Borgo 1523 1528
Andrea Moretto Mincmistr Chambéry 1563 1565
Etienne Bourges Mincmistr Chambéry 1565 1569
Antonín Ségni Mincmistr Řím Pravděpodobně někdy okolo roku 1500
Paolo Lodovico Sinibaldi Mincmistr Řím 16. stol.
Jacobo Spagnoli Mincmistr Řím 16. stol.
Antonín Ségni Mincmistr Fuligno 1500 1516
Marchese Massara Správce mincovny Neapol 1756 Nejvyšší kontrolor v Neapolské mincovně okolo roku 1756
Truels Lyng Mincmistr Konigsberg 1750 1750 Okolo roku 1750
Caspar Herman Langberg Mincmistr Konigsberg 1836 1841 NoMy str.5
Jošt Ludvík Decjusz Mincmistr Toruň 1528 1535
Jošt Ludvík Decjusz Nájemce mincovny Toruň 1528 1535
Stanislav Cikowski Správce mincovny Bydgoszcz 1594 1601 Neumím přeložit slovo Münzinhaber
Krystián Guttmann Mincmistr Bydgoszcz 1651 1653
Daniel Koste Mincmistr Vilnius 1595 1596
Monald Bork Mincmistr Krakov 1393 1398 Společně s Petrem Borkem
Petr Bork Mincmistr Krakov 1393 1398 Společně s Monaldem Borkem
Andreas Cramiszer Mincmistr Krakov 1401 1403
Nikolas Falkenberg Mincmistr Krakov 1412 1414
Petr Kurowienski Mincmistr Krakov 1479 1492
Mikuláš Szydlowiecki Mincmistr Krakov 1516 1532
Hanibal z Valdsteina Mincmistr Kutná Hora Mezi roky 1580 - 1620 ???
Beneš Krabice z Veitmile Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1471 1496-08-28
Šebestián z Veitmile na Chomutově Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1542 1544 Někdy se uvádí propuštění z úřadu roku 1543
Vilém z Oprštorfu Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1579 1587
Hans Horstofar (Harsdorfer) z Malešic Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1496 1499 Praga Jagellonika str.60
Zdeněk Kostka z Postupic a Třebové Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1462 1468-11-15 Smolík uvádí až od 3.1463, mdh str.56
dp1966_1 str.5
Oldřich Adam Popel z Lobkowicz Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1633 1649-10-28 Pomáhal mu Zacharias Vogelhaupt Skrb220
Skrb str.332 uvádí až od 1636
František Karel z Lobkowicz Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1688 1699
Jan Žampach z Potštejna a na Žampachu Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1510 1513-02 Někdy se uvádí, že byl odvolán již 2.1513 - dp1966_1 str.5
Vilém z Vřesovic, z Nového Zámku na Posedlicích a Chynicích Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1622 1624 Určitě 1622 - 1624 ale i okolo 1625
Jan Trčka z Vítence a na Tochovicích Mincmistr Kutná Hora 1526-12-05 První zpráva o něm, ale nevím v jakém úřadu a v které mincovně
Bohuš Kostka z Postupic a na Litomyšli Mincmistr Kutná Hora 1547 Okolo roku 1547 pouze podle záznamu o nákupu pozemků. Nepodařilo se mi jej ověřit.
Jan Čabelický ze Soutic Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1444 1454-06-25 Zvolen nejvyšším mincmistrem byl možná až 1444 na Kutnohorském sněmu
V úřadu ještě 25.6.1454
SbNm60 str.7
František Karel Přehořovský z Kvasejovic Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1723 Před rokem 1723
Kryštof Želenský ze Sebuzína na Břežanech a Nové Libni Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1600 1606-11 Před rokem 1606 (určitě 1605)
Hynek Ptáček z Lipé a Pirkštejna Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1437 1444-08-20 Pravděpodobně chyba. Není nikde potvrzeno.
František Josef Pachta z Rájova Mincmistr Praha 1759 Okolo roku 1759
Mikuláš Krause Mincmistr Jáchymov 1530 1535 Možná i před rokem 1530
Lazar Ercker ze Šreknfelzu Vardajn Kutná Hora 1568 Spíš prubíř , než Vardajn ( později možná i mincmistr. Není doloženo)
Lazar Ercker ze Šreknfelzu Správce mincovny Goslar 1563 1566 Numispedia uvádí pouze rok 1563
Lazar Ercker ze Šreknfelzu Vardajn Drážďany 1555 1555 Prubíř pro doly v Annanbergu, Freibergu a Sneebergu
Lazar Ercker ze Šreknfelzu Správce mincovny Drážďany 1556 1557 Zakladatel mincovny
Henning Mincmistr Opava 1269 Okolo roku 1269 - FoNu_1987_2 str.19, sln1955_01 str.3, FoNu_1995_10/11 str.34
Eligius Mincmistr Limoges 641 Mincmistr Chlotara II. a Dragoberta
Jan Stengel z Augsburgu Mincmistr Linec
Sebald Mattinghofer Mincíř České Budějovice 1521-12-29 Přepalovač stříbra ( okolo roku 1521)
Wigan ( Wigand ) Mincmistr Brno 1239 1240 MoM.20
Alram Mincmistr Brno 1243 1247 FoNu_1988_3 str.17 uvádí pouze rok 1247
MoM.20 uvádí i rok 1421
Martin z Radotic ( z Jemnice ) Mincmistr Jemnice 1384 1390
Johlin Elblini Rotlev ( Jan ) Úředník mince Kutná Hora 1369 1735-03-23 Okolo roku 1369 Urburéř
szhk str.114 uvádí okolo roku 1371
CDM str.49 uvádí 1372 - 12.5.1375
Racek z Kojšic Mincmistr Kutná Hora 1435 Okolo roku 1435 - ČDM str.193
Oldřich ( Utz ) Gebhart Rytec Jáchymov 1519 1522 DJM str.21
Stephan Genisch Mincmistr Jáchymov 1519
Jindřich ( Henrico ) Mincmistr Humpolec 1243 1252-12-13 Možná i déle -Sej_mm13 str.235
Lambert Vlemynck Mincmistr Osnabrück 1531-04-18 Diepholzský mincmistr
Byl jako devadesátiletý upálen na tržišti v Osnabrücku pro falšování mince
Endrllin Löewe - řečený Prubíř (Versucher), Andreas de Monte Cuthna Úředník mince Kutná Hora 1363-10-01 1368-03-30 Do úřadu nastoupil někdy mezi 27.10.1362 a 1.10.1363
Někdy před 30.3.1368 odvolán z funkce
Současně pracoval i jako vardajn
CDM str.49 uvádí od 3.11.1363
Eberhard - mladší Nájemce mincovny Brno Dědičný nájemce
Neumann Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1571 Okolo roku 1571
Štěpán Being Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1628 Okolo roku 1628
František Karel Pöting-Persing Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1720 1721 Pravděpodobně do 1722
Schl str.87 uvádí jako nejvyššího královského mincmistra pouze do roku 1720
Skrb.609 uvádí do 1721
Jan František Lauer Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1722 Okolo roku 1722
Josef Petzold Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1725 1725 Možná jen pro doly ve Stříbře
Jan Calta z Kamenné Hory Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1446 1458 SbNm60 str.15
Někdy se uvádí až od roku 1454
František Kokořovec z Kokořova Nejvyšší mincmistr Kutná Hora
Alexander Mincmistr Kutná Hora 1502 - upálen pro zlehčování mince
Jan Trčka z Vítence a na Tochovicích Mincmistr Jáchymov 1551-06-30 Neurčuje se v jaké mincovně
Lazar Ercker ze Šreknfelzu Mincmistr Jáchymov 1581 Není jisté. Nepodařilo se ověřit
Zanta Mincmistr Praha
Noc Mincmistr Praha Mezi roky 972 - 999
Lorenc Huebmer Vardajn Vídeň (Bécs) 1584
Lorenc Huebmer Mincmistr Vídeň (Bécs) 1587 1604
Kašpar Haider Rytec Vídeň (Bécs) 1610 1616
Andreas Händl Mincmistr Vídeň (Bécs) 1605 1612
Matyáš Fellner z Feldeggu Mincmistr Vídeň (Bécs) 1612 1617 FoNu_2012_26_1 str.43 uvádí až od roku 1613
Izajáš Jassinski Nájemce mincovny Vídeň (Bécs) 1617 1619 Nevím, jestli byl nájemce. Marco ho uvádí, jako podnikatele.
H.J.Standler Vardajn Vídeň (Bécs) 1637 1644
H.J.Standler Mincmistr Vídeň (Bécs) 1644 1648
Johann Konrad Richthausen v. Chaos Mincmistr Vídeň (Bécs) 1648-06-30 1658-12-31 V brn.num.zprávách 19/1976 se uvádí datum jmenování 31.7.1648
Také dp2001_1/2 str.12
Franz Faber von Rosenstock Mincmistr Vídeň (Bécs) 1659-02-22 1660-04-26 dp2001_1/2 str.12
28.3.1659 již byl v úřadu. Takže pravděpodobně i dříve - NL2009/3
Někdy se uvádí až do 1665
Jan Zanobio Weber Mincmistr Vídeň (Bécs) 1764 1764
Antonín Widmann Rytec Vídeň (Bécs) 1764 1764
Antonín Widmann Mincmistr Vídeň (Bécs) 1764 1764
Jan Oldřich Mark Mincmistr Štýrský Hradec 1648 1649
Sebastian Haydt Mincmistr Štýrský Hradec 1664 1666 Někdy se uvádějí roky 1665 - 1667
Johan Georg Weiss Mincmistr Štýrský Hradec 1669 1671
H.G.Perro Mincmistr Svatý Vít 1631 1635
Georg Christoph Strauss Mincmistr Svatý Vít 1689 1699
Josef Preiss Nájemce mincovny Svatý Vít 1699 1717
Christoph Örber Mincmistr Hall 1613 1647 Numispedia, NS16 str. 169
Franz Stehr Vardajn Günzburg 1797
Filip Roettiers Rytec Brusel 1719 1732
Jakob Roettiers Rytec Brusel 1732 1772
Emerich Deák Správce mincovny Velká Baňa (Nagybánya) 1464 1490
Mikoláš Deák Správce mincovny Velká Baňa (Nagybánya) 16. stol. Začátek 16.stol.
Společně s Matyášem Behemem a Lamentiem Kakasem
Matyáš Behemus Správce mincovny Velká Baňa (Nagybánya) 16. stol. Začátek 16.stol.
Společně s Mikolášem Deákem a Lamentiem Kakasem
Lamentius Kakas Správce mincovny Velká Baňa (Nagybánya) 16. stol. Začátek 16.stol.
Společně s Mikolášem Deákem a Matyášem Behemem
Johann Thurzó z Bethlenfalvy ( Jan Thurzó ) Správce mincovny Velká Baňa (Nagybánya) 16. stol. Začátek 16.stol.
Společně s Johanem Posegayem
Johan Posegay Správce mincovny Velká Baňa (Nagybánya) 16. stol. Začátek 16.stol.
Společně s Johanem Thurzó
Petr Österreicher Mincmistr Velká Baňa (Nagybánya) 1683 1698 Značka P-O
G. Schlickmayer Vardajn Karlovský Bělehrad (Gyulafehérvár) 1777 1780
J. František Kropf Mincmistr Sibiň (Hermannstadt) 1709 1711
Kryštof Bambridge Správce mincovny Durham 1507 1507
Tobiáš Wolser Správce mincovny York 1515 1531
L.C.Wyon Medailér Londýn 1860 1860 Ryl pence 1860
Petr Grüner starší Mincmistr Kodaň 1629 1643
Johan Stichmann Mincmistr Kodaň 1662 1663
Krystián Winnecke - starší Mincmistr Kodaň 1690 1699
Krystián Winnecke - mladší Mincmistr Kodaň 1730 1766
Kašpar Jindřich Lyng von Altona Mincmistr Kodaň 1783 1797
V.B.Paulsen Mincmistr Kodaň 1893 1906
Rottiers de Montaleau Ředitel Paříž 1791 1791-02 Datum do není jisté. Odvozuji od Marca.
Augustin Dupré Rytec Paříž 1791-04 1791-11 Hlavní rytec v Pařížské mincovně
Data nejsou jistá. Odvozuji od Marca.
Rottiers de Montaleau Ředitel Paříž 1791-04 1791-05 Datumy nejsou jisté. Odvozuji od Marca.
Charles-Pierre de I´Espine Ředitel Paříž 1791-05 1821 Datum od není jisté. Odvozuji od Marca.
Pierre-Joseph Tiolier Rytec Paříž 1791-11 1816 Vrchní rytec v Pařížské mincovně
Nikolas-Pierre Toilier Rytec Paříž 1816 1842 Vrchní rytec v Pařížské mincovně
Jean-Pierre Collot Ředitel Paříž 1821 1842
Jean Jacques Barre Rytec Paříž 1843 1845 Vrchní rytec
A.-Etienne de Cambry Ředitel Paříž 1843 1845
Charles-Louis Dierickx Ředitel Paříž 1845 1860
Albert-Désiré Barre Rytec Paříž 1855-02-27 1878-12-31 Vrchní rytec v Pařížské mincovně
Renouard de Bussiére Ředitel Paříž 1860 1879
G.Marchais Rytec Paříž 1861 1870 Vrchní rytec v pařížské mincovně
Cameliant Mincmistr Paříž 1871 1871
August Barre Rytec Paříž 1878 1879 Vrchní rytec v pařížské mincovně
Jean Lagrange Rytec Paříž 1880 1896 Vrchní rytec v pařížské mincovně
Jindřich Patey Rytec Paříž 1896 1930 Vrchní rytec v pařížské mincovně
Erdmann Damian Fritsch Mincmistr Mohuč 1755 1795
Erdmann Damian Fritsch Mincmistr Altenkirchen 1755 1795
Anton Koburger - starší Mincmistr Eisleben 1559 1567
Anton Koburger - mladší Mincmistr Hall 1616 1630
Jakob Brasche Mincmistr Güstrow 1495 1497
Michal Eckhof Mincmistr Grevesmühlen 1537
Krystián Jindřich Jasper Mincmistr Neustrelitz 1745 1749
Johann Heinrich Löwe Mincmistr Zvěřín (Schwerin) 1769 1786
Caspar August Falk (Falck) Rytec Výmar (Wismar) 1740 1761
Heinrich Stein Mincmistr Annaberg, Schreckenberg 1542 1543
Konstantin Rotche Mincmistr Drážďany 1640 1678
Barthel Eckhardt Mincmistr Bitterfeld 1621 16621
Vilém Knedel Mincmistr Lützen 1621 1621
Curt Marquart Mincmistr Naumburg 1621 1621 V létě 1621 - SGC str. 1031
Sebastian Härtel Mincmistr Naumburg 1621-09 1621-09 SGC str. 1031
Friedrich Ulm Mincmistr Naumburg 1621-10 1621-10 SGC str. 1031
Friedrich Ulm Mincmistr Sangerhausen 1621 1622
Jan Jakub Mincmistr Drážďany 1624 1635
Cornelius Melde Mincmistr Drážďany 1635 1635
Sebald Dierleber Mincmistr Drážďany 1635 1640 Někdy se uvádí 1637 - 1639
Johann Koch Mincmistr Drážďany 1688 1698
Johann Georg Grohmann Mincmistr Drážďany 1833 1844 NS16 str.172 uvádí okolo 1835
Conrad Funcke Mincmistr Zwickau 1469 1470 Numispedia, SGC str. 1022
Conrad Funcke Mincmistr Schneeberg 1477 1492
Oldřich ( Utz ) Gebhart Mincmistr Zwickau 1518 1532
Martin Reimann Mincmistr Coburg 1633 1639
Johann Albert Bär Mincmistr Goslar 1705 1705
Johann Albert Bär Mincmistr Eisenach 1717 1718
Johann Albert Bär Mincmistr Eisenach 1728 1728
Georg Andrae Mincmistr Weimar 17. stol. Začátek 17.stol.
David Wölcke Mincmistr Weimar 1632 1637
Johan Lengerich Mincmistr Sayn 1664 1680
Johan Lengerich Mincmistr Mühlheeim 1664 1680
Johan Lengerich Mincmistr Dortmund 1664 1680
Johan Lengerich Mincmistr Minsterberg 1664 1680
Lucien Bazor Rytec Paříž 1931 1958 Vrchní rytec v pařížské mincovně
Raymond Joly Rytec Paříž 1958 1974 Vrchní rytec v pařížské mincovně
J.Rousseau Rytec Paříž 1974 Vrchní rytec v pařížské mincovně
Jean Francois Le Clerc Ředitel Metz 1783 1783-02
Jean Francois Le Clerc Ředitel Metz 1783-05 1783-10
Josef Lambert Ředitel Rouen 1786 1786-02
Josef Lambert Ředitel Rouen 1786-04 1786-11
Josef Lambert Ředitel Rouen 1786-11 1817
Alfons Lambert Ředitel Rouen 1818 1820
A.-Etienne de Cambry Ředitel Rouen 1821 1844
Charles-Louis Dierickx Ředitel Rouen 1845 1846
Arnošt Dumas Ředitel Rouen 1853 1857
Felix de Reiset Ředitel Štrasburk 1788 1792
G.Godefroy Dubois Ředitel Štrasburk 1792 1792-02
G.Godefroy Dubois Ředitel Štrasburk 1792-04 1792-11
Jean-Georges Dubois Ředitel Štrasburk 1792-12 1825
Dominik Livio Ředitel Štrasburk 1825 1834
A.F. de Bussiére Ředitel Štrasburk 1834 1860
Jindřich A. Delbecque Ředitel Štrasburk 1861 1870
Podesta Mincmistr Janov 1805 1805
Podesta Mincmistr Janov 1811 1814
Jean-Claude Gabet Ředitel Lyon 1785 1793
Jean-Francois Perret Ředitel Lyon 1793-02 1793-02
Citoyen Papet Ředitel Lyon 1795 1800
J.G.F. Ségny Ředitel Lyon 1800 1803
Jean-Claude Gabet Ředitel Lyon 1803 1816
Michal Gabet Ředitel Lyon 1817 1823
Nikolas Richard Ředitel Lyon 1823 1839
Paul Richard Ředitel Lyon 1839 1842
Jean Moine Ředitel Lyon 1848 1858
F.Darbigny Ředitel Ženeva 1799-07 1799-12
J. Froidevaux Ředitel Ženeva 1799-12 1805
Francois Ségny Ředitel La Rochelle 1785 1785-02
J.G.F. Ségny Ředitel La Rochelle 1785-11 1817
Denis Bernard Ředitel La Rochelle 1817 1823
Edmond Morel Ředitel La Rochelle 1824 1837
L.Nourissant de Forest Ředitel Limoges 1766 1791
Francois Alluand Ředitel Limoges 1791 1791-02
Francois Alluand Ředitel Limoges 1791-04 1791-07
Jacques Chevalier Ředitel Limoges 1791-07 1791-10
Martial Parant Ředitel Limoges 1791-11 1822
Laurent-Bruno Lhoste Ředitel Bordeaux 1788 1788-02
Laurent-Bruno Lhoste Ředitel Bordeaux 1788-04 1788-11
J.Duthil Ředitel Bordeaux 1788-11
J. Froidevaux Ředitel Bordeaux 1809
Jan Zlatník Řezač kolků Kutná Hora 1469 1476-11-27 Razidla pro pražské groše.
V roce 1473 však byl již Jan ochrnut. Nemohl tedy již kolky řezat.
Buď to za něj prováděli jeho tovaryši, nebo je již řezal Říha Zlatník.
Říha Zlatník Rytec Kutná Hora 1477 1479 Ryl pražské groše
27.11.1477 - pověřen oficiálně řezáním kolků pro pražské groše
V roce 1473 však byl již Jan Zlatník ochrnut. Nemohl tedy již kolky řezat.
Buď to za něj prováděli jeho tovaryši, nebo je již řezal Říha Zlatník.
Jan De Witte Nájemce mincovny Kutná Hora 1622-01-18 1623-03-29 Skrbek uvádí až od 2.1622 ( str.208)
Josef Lerch z Lerchenau Rytec Praha 1853 1857-03-19 Někdy se uvádí až od roku 1854
ppp str.37
Hans Loss ( Losz ) Mincmistr Kromměříž 1650-07-01 1655-05-19 MOB str.105
Hieronymus Magdeburger Rytec Annaberg, Schreckenberg 1533
Hieronymus Magdeburger Rytec Freiberg 1538 Okolo 1538 působil ve Freibergu
Hieronymus Magdeburger Řezač želez Jáchymov 1535 1540 Řezal železa pro Jáchymov
Mikuláš na Suchém Dole Mincmistr Tábor 1431 1435 Do 1433 společně s Ambrožem z Prahy. - mdh str.48
Ambrož z Prahy Mincmistr Tábor 1431 1433 Společně s Mikulášem na Suchém Dole
Hans Rieger - starší Mincíř Olava (Wohlau) 1621 1623 Pravděpodobně nebyl mincmistrem. Pouze do Olavy občas jezdil razit grešle
Hans Ziesler z Molsheimu Mincmistr Opava 1616 1617
Melchior Peuerlein z Lichtenbergu Rytec Lipsko 1533-01
Melchior Peuerlein z Lichtenbergu Rytec Jáchymov 1525 1530
Jan František Reitter z Hornbergu Nájemce mincovny Kromměříž 1659 1659-11 Společně s A. Rossim
MOB str.34,105 uvádí až do jara 1660
Asher Rossi Nájemce mincovny Kromměříž 1659 1659 Společně s J.Reitterem z Hornbergu
MOB str.34, 105 uvádí až do jara 1660
Bonifác Riedel Řezač kolků České Budějovice 1579 1603 Pravděpodobně již od roku 1576. Určitě okolo roku 9.9.1583 - 1594,
Řezal i malé groše, bílé groše, bílé peníze, tolary
Jiří Ritter z Vídně Řezač želez Olomouc 1621 1623 Značka GR
Jeremias Roth - starší Rytec Kremnica (Körmoczbánya) 1718 1751 Hlavní rytec
Vavřinec Jan Rudavský Nájemce mincovny Kromměříž 1664-01-20 1664 Společně s M.Tengelottem, J.Hausperským - MOB str.128, MoM.147
Christoph Cantor Mincmistr Skočov 1611 1613 FoNu_1987_2 str.5
Daniel Raschke Mincmistr Skočov 1617 1625 Někdy v tomto období
Hans Loss ( Losz ) Nájemce mincovny Skočov 1643
Hans Loss ( Losz ) Nájemce mincovny Skočov 1643 1646 Společně s L.Bremenem
Tady je to trošku zmatené
MOB str.43 - uvádí 1644-1647
Ludwig Bremen Nájemce mincovny Skočov 1646 1648 Data jsou nejistá.
1646 byl zatčen
W. Lauffenblöck Mincmistr Smolník (Szomolnok) 1790 Okolo roku 1790
F.K.Müller Mincmistr Smolník (Szomolnok) 1790 Okolo roku 1790
Jan Chrysostomus Stadler Mincmistr Těšín 1643 1645
Jan Chrysostomus Stadler Mincmistr Skočov 1643 1645
Jan Chrysostomus Stadler Mincmistr Skočov 1649 1650
Jan Chrysostomus Stadler Mincmistr Těšín 1649 1650
Jan Chrysostomus Stadler Mincmistr Těšín 1653 1655
Jan Chrysostomus Stadler Mincmistr Skočov 1653 1655
Konrád Sauermann z Jelče - starší Nájemce mincovny Svídnice (Schweidnitz) 1525-07-10 1528-06-26 Společně s Pavlem Monauem - SGC str. 1249
Solomon Škultét z Schultisheimu Řezač želez Praha 1638 1656 Skrb str.343 uvádí v letech 1637, 1638 a 1641
Fritto Mincmistr Těšín 1290 1315 Okolo roku 1290
Datum do je sporné
FoNu_1987_2 str.3
Oldřich Vavák z Hradce Mincmistr Kutná Hora 1402-02-18 1403-12-12 V době, kdy byl Václav IV. v zajetí ve Vídni
mdh str.29 uvádí již před 18.2.1402
Konrád Sauermann z Jelče - starší Řezač želez Vratislav (Breslau, Boroszló) 1532-04-18 Pravděpodobně do roku 1537. Mince však pravděpodobně nerazil
Wolf Freyeberger Mincmistr Vratislav (Breslau, Boroszló) 1546 1550
Wolf Freyeberger Vardajn Vratislav (Breslau, Boroszló) 1573 Okolo roku 1573. Ale uvádí to pouze Petráň, a ještě zmateně.
Hans Rieger - starší Správce mincovny Vratislav (Breslau, Boroszló) 1633 1635-05-30
Ivan Felkner Mincmistr Sverdlovsk 1811 1811
František German Mincmistr Sverdlovsk 1811 1823
Petr Gramatčikof Mincmistr Sverdlovsk 1823 1825
Ivan Ševkunov Mincmistr Sverdlovsk 1825 1825
Ivan kolobov Mincmistr Sverdlovsk 1825 1830
Fedor Chrosčinskij Mincmistr Sverdlovsk 1830 1837
Konstantin Tomson Mincmistr Sverdlovsk 1837 1837
Nikolaj Alexejev Mincmistr Sverdlovsk 1837 1839
Petr Berezovskij Mincmistr Susunsk 1810 1811
Alexaj Malejev Mincmistr Susunsk 1812 1817
Dmitrij Bichtov Mincmistr Susunsk 1817 1818
Alexandr Deichmann Mincmistr Susunsk 1818 1821
Andrej Mewius Mincmistr Susunsk 1821 1830
Michal Kleiner Mincmistr Kolpino 1810 1811
Pavel Stupizin Mincmistr Kolpino 1811 1814
Jakov Wilson Mincmistr Kolpino 1820 1821
Jakov Benik Mincmistr Varšava 1815 1827 Možná i roku 1814 ( pokud je Benik a Benicke jedna a tatáž osoba)
Fridrich Hoffmann Mincmistr Varšava 1827 1830
Karel Gronau Mincmistr Varšava 1830 1834
Georg Pusch Mincmistr Varšava 1834 1835
Lir Mincmistr Helsinky 1889 1889
Soltan Mincmistr Helsinky 1864 1882
Petr Zajcev Mincmistr Tbilisi 1804 1806
Alexaj Karpinskij Mincmistr Tbilisi 1806 1824
A. Trifonov Mincmistr Tbilisi 1810 1831
Vasilij Klejmenov Mincmistr Tbilisi 1831 1833
Claes Hindrichson Mincmistr Arboga 1626 1628
Marek Cock Mincmistr Avesta 1644 1659
Izák Cock Mincmistr Avesta 1659 1665
Stephan Bencken Mincmistr Göteborg 1625 1627 swedishcoins.net
Henrik Funcke Mincmistr Kalmar 1623 1627 swedischcoins.net
Henning Kemper Mincmistr Landskrona 1675 1675
Johan Henrik Hille Mincmistr Landskrona 1675 1676 swedischcoins.net
Sebastian Schoraz Mincmistr Nyköping 1586 1589 swedischcoins.net uvádí jen do 1587
Numispedia
Marek Cock Mincmistr Nyköping 1627 1636
Anders Hansson Mincmistr Stockholm 1531 1536 swedishcoins.net
Kasper Beckmann Mincmistr Stockholm 1536 1537 swedishcoins.net
Petr Simmelbeck Mincmistr Stockholm 1537 swedishcoins.net
Petr Simmelbeck Mincmistr Västeras 1538
Jošt Jöjer Mincmistr Stockholm 1556 1566
Jan Jöjer Mincmistr Stockholm 1567 1574
Marek Cock Mincmistr Stockholm 1633 1639
Daniel Markusson Cock Mincmistr Stockholm 1646 1650
Michael Hack Mincmistr Stockholm 1652 1658 Numispedia
Johan Friderik Herman Mincmistr Stockholm 1663 1663 Numispedia
Izák Cock Mincmistr Stockholm 1664 1665 Společně s Abrahámem Cockem
Abrahám Cock Mincmistr Stockholm 1664 1665 Společně s Izákem Cockem
Abrahám Cock Mincmistr Stockholm 1665 1668
Christopher Conradi Mincmistr Stockholm 1669 1672 Numispedia
Hans Hansson Mincmistr Västeras 1539 1540 swedischcoins.net
Hans Hansson Mincmistr Svartsjö 1541 1550 swedischcoins.net
Anders Hansson Mincmistr Västeras 1522 1523 swedischcoins.net
Anders Hansson Mincmistr Västeras 1529 1531 swedischcoins.net
Jiří Vranovský Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1468 1471 1471 - zbaven úřadu pro vyvážení surového stříbra do Německa
SbNm60 str.22
NL2011/1 str.22 uvádí pouze část roku 1469
Také ČDM str.256
Bernard z Valdsteina na Bělé Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1505-06-19 1510 Někdy se uvádí nástup až 7.1505
Günter Mincíř Košice (Kassa) 1580 Okolo roku 1580
Andrej Schmelzer Vardajn Košice (Kassa) 1589 Pouze zmínka, že se stal měšťanem Košic
Beneš Krabice z Veitmile Mincmistr Kutná Hora 1471 1485 Uvádí Hásková
Bohuš Kostka z Postupic a na Litomyšli Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1499-07-21 1505-01-29
Jindřich Tunkl z Brnička a ze Zábřehu Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1513-02 1515 Odvolán pro nelegální vývoz české mince do Zhořelce a dovoz zhořelecké mince - dp1966_1 str.5
Vilém Kostka z Postupic a na Chlumci Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1515 1521-12-11 Po odvolání J.Tunkla z Brníčka - dp1966_1 str.7
Jindřich Tunkl z Brnička a ze Zábřehu Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1522-01-01 1523-03 Sesazen pro velké stížnosti - dp1966/1 str7.
Karel z Münstrberka Správce mincovny Kutná Hora 1523-03 1525 Vykonával činnost nejvyššího mincmistra, ale nejvyšším mincmistrem jmenován nebyl.
FoNu_1986_1 str.27 ale uvádí jen do 1524
Blažek Dráb Řezač želez Kutná Hora 1494 1502 Smolík uvádí jen do 1501
Štroblová od 1495
Zikmund z Liboslavě Řezač želez Kutná Hora 1516 1528 Pravděpodobně lilie jako oddělovací znaménko
V roce 1527 pravděpodobně udělal razidla pro pražské groše (do té doby je ryl H.z Řásné)
Kvůli čemuž vznikla mezi nimi hádka. Je možné, že ryl razidla i v době, kdy byl H. z Řásné ve vězení.
Michal - mm. v K.Hoře Mincmistr Kutná Hora 1311-06-28 1316-08-12 K dni 28.6.1311 je připomínán jako urburarius regni Bohemiae et magister monetae
Přišel pravděpodobně z Kolína nad Rýnem
Možná i déle
Nicolas Ruthardi Mincmistr Kutná Hora 1336 1345 Urburéř a mincmistr. Pravděpodobně až do roku 1345 - CDM str.49,69
Thomlinus Velflini Úředník mince Kutná Hora 1342-01-28 1343 Okolo roku 1342 urburéř i mincmistr. Možná i déle - CDM str.69
Verius dictus de Mattis (Matziis) de Florentina Mincmistr Kutná Hora 1329-07-03 1336 Někdy před rokem 1348 jako urburéř, mincmistr, nájemce aj. Pravděpodobně již 1336.
Možná již 1329
CDM str.49 uvádí ještě před 1329
Otík z Lozí Mincmistr Kutná Hora 1427-10-20 1429-01-03 Společně s Ambrožem z Prahy. ( snad do r. 1431 ?)
možná již i dříve
Jan z Peček Mincmistr Kutná Hora 1458 1458 Magister moncium cuthis - není tedy jasné, jestli byl i mincmistrem - ČDM str.222
Václav Březka Mincmistr Kutná Hora 1437 14.7.1437 - jako posel k basilejskému sboru. Je veden, jako mincmistr,
ale není jisté jestli v Kutné Hoře. ( st.letop.čes.)
ČDM str.196 uvádí, že byl možná dalším správcem mincovny, ale neví kdy.
Děpolt Oldřich ( Theobaldus Ulricus ) Mincmistr Kutná Hora 1470 Okolo roku 1470 - úředník mince
Šimon Semenko z Vrchovišť Úředník mince Kutná Hora 1472 1483 Pro nesrovnalosti v úřadě byl odvolán
Jan Charvát z Ostrova Úředník mince Kutná Hora 1474 1482 Datum počátku úřadu není znám
Někdy se uvádí 1446 - 1486
Zachař z Božetína Úředník mince Kutná Hora 1474 1498-08 Jiiné datum se uvádí 8.2.1496
Odstoupil pro nemoc
Jan Puzzer z Puzzenau Mincmistr Norimberk 1628 1641
Jan Puzzer z Puzzenau Mincmistr Planá 1628 1641 Ač nebyl mincmistrem, tak se tak podepisoval
Jan Vodňanský z Wildenfelsu Správce mincovny Planá 1641 1643
Oldřich Zikmund Mirošovský z Mirošovic Mincmistr Planá 1644 1649
Hans Georg Beck z Muggau Mincmistr Planá 1651 1655
Pavel Jan Horstofar Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1496-12-19 1499-04-21 Z úřadu sesazen
Pavel Hoffmann Správce mincovny Jáchymov 1582-08-16 1584-06-04 Je uváděn, jako další odpovědná osoba za působení Lucie Kádnerové
Za ní však svoji značkou signoval pouze malé a bílé groše - DJM str.119
Zdeněk Kostka z Postupic a Třebové Úředník mince Kutná Hora 1458 1462 Od konce roku 1458 - ČDM str.222
1462 - byl povýšen na Nejvyššího mincmistra. Čímž byl současně i mincmistrem v Kutné Hoře.
mdh str.56, NL2011/1 str.22
Aelfsige Mincmistr Winchester 978 1016 ppp str.84
Ambrož z Prahy Správce mincovny Kutná Hora 1427-03-03 1431 Od roku 1427 společně s Otíkem
ČDM str.184
Aurifaber Rytec Jihlava 1390 Společně s Janem Magdaleinem okolo roku 1390
Jan Magdalenin Mincmistr Jihlava 1390 Okolo roku 1390
Christoph Berger Rytec Těšín 1642 1655 Rytec razidel
K 1650 jej uvádí i FoNu_1987_2 str.5, FoNu_1988_3 str.62
Hans Tuchmann Mincmistr Bernstadt 1621 1621
Johan Kryštof Blockh Řezač želez Velká Baňa (Nagybánya) 1692 1728 Značka ICB
Šimon Brettschneider Mincmistr Cheb
Oldřich Senscholz Mincmistr Cheb
Hanuš - mm. v Chebu Mincmistr Cheb 1470 Razil chebské haléře - stara_kutna_hora3 str. 43
Hanuš Thorwart Mincmistr Cheb
Pankrác Schuhmann Mincmistr Cheb 1508
Hermann Plecher Mincmistr Cheb 1516
Johann Christian Roth Mincmistr Kremnica (Körmoczbánya) 1707 1712
Johann Christian Roth Mincmistr Velká Baňa (Nagybánya) 1692 1728
Pietro Buoncomagni Nájemce mincovny Kromměříž 1665-02-09 1668 Společně s G.B.Gariboldim - MoM.148
Christoph Cantor Mincmistr Lehnice 1612 1618 Podle Petráně. Marco uvádí 1612 - 1617
Johann Curtz Mincmistr Hlohov 1621 1621 S J.Huslerem Značka I-C
Jan Čabelický ze Soutic Úředník mince Kutná Hora 1436-10-05 1455-01-23 K datu 30.9.1437 již byl v úřadu
SbNm60 str.34
mdh str.53 uvádí v letech 1435 - 1437
NL2011/1 str.22 1436 - 1455
ČDM str.205 uvádí 22.4.1440 - 23.1.1455
Gottfried Ehrlich z Friebergu Mincmistr Zaháň 1629-09 1631 Nevím, kdy se z vardajna stal mincmistrem
Hieronymus Fuchs Rytec Kremnica (Körmoczbánya) 1730 1751 Hlavní rytec - snz_02 str.222
Kryštof Füssel - starší Rytec Kremnica (Körmoczbánya) 1536 1561-08-28 Někdy se uvádí 1553 - 1556
řezal tolary a 1/4tolary
Hlavní rytec
G.F. Hoffmann Mincmistr Vídeň (Bécs) 1678 1679
Hans Guett Mincíř Kremnica (Körmoczbánya) 1618 1630 Lisár
Antonín Guillemard Rytec Günzburg
Antonín Guillemard Rytec Milán 1776 1796-05 Datum nástupu je nepřesný, ale v Miláně byl asi 20 let
Antonín Guillemard Rytec Praha 1796-09-29 1812-02-29
K.Michlfelder Řezač kolků Hall
W.Kröndl Řezač kolků Hall
Kryštof Hardek von Döbeln Vardajn Košice (Kassa) 1579-05-10 1581 snz_02 str.142 uvádí od 10.5.1574
Josef Hippmann Vardajn Štýrský Hradec 1822 Před rokem 1822 zastával funkci zemského vardajna pro Štýrský Hradec
Petráň uvádí, jako mincmistra
Kryštof Zikmund Hunger Mincmistr Svatý Vít 1675 1695
Johann Jakob Huser (Husser) Mincmistr Kromměříž 1655 1659 MOB str.105 uvádí pouze pro rok 1655
Jiří z Řásné - starší Řezač želez Kutná Hora 1557 1599 Dodával kolky i do Jáchymova a Prahy
Někdy se uvádí již od roku 1556
Řezal kolky pro malé groše
Od 1578 - řezal tolary podle návrhu Abbondia - skrb_3 str.54
Jiří z Řásné - starší Řezač želez Praha 1581 1583
Jiří z Řásné - starší Řezač želez Jáchymov 1557 1599 Skrbek uvádí až po r.1573
5.1578 ryl pro všechny mincovny. Později jej nahradili místní rytci - DJM str.104
Jíša ( Giessa ) Řezač kolků Kutná Hora 1479 1494 Pražské groše
Někdy se uvádí 1480 - 1493
Kunrát Kaplíř ze Sulevic Úředník mince Kutná Hora 1375 1377 Uvádí Smolík, ale není jisté
Zachariáš Kempf Řezač želez Jáchymov 1590 1606 Okolo roku 1590
ZBR1990/75 uvádí pouze do roku 1590
Řezal i malé groše
VnS1921_06 str.139 uvádí až od roku 1596
Burkhard Hase Mincmistr Klučborek 1621 1622
Jakub Penndter Mincmistr Košice (Kassa) 1576 1579-06 snz_02 str.136, 144
Hans Enders Mincmistr Krnov 1558 1560 Značku v tomto období nepoužíval - FoNu_1987_2 str.14
Možná byl také rytcem
V. Altenburger Vardajn Kromměříž 1667 1668
Antonín Laube Řezač želez Mühlau 1566 Někdy mezi lety 1555 - 1566
Antonín Laube Řezač želez Hall 1555 1566 Ač nebyl zaměstnancem Hallské mincovny, tak pro ni řezel železa
Johann Gottlieb Kittel Rytec Vratislav (Breslau, Boroszló) 1683 1739 Okolo 1683 ryl medaile ve Vratislavi
Také Skrb. str.458
Samuel Pfahler Mincmistr Břeh 1654 1655 Okolo roku 1655. Pokud nešlo o jinou osobu. Znám pouze příjmení.
Na 3kr Kopicki: 265/3b
Lukáš Richter Řezač kolků Kremnica (Körmoczbánya) 1550 1562-01-09 Společně s Hanušem Spaltentheilem
Hans Spaltentheil Rytec Kremnica (Körmoczbánya) 1550 1575-04-25 Okolo 1550 (1551) druhý rytec
Ale datum konce mi nesedí, protože se někdy uvádí, že zemřel roku 1559
Abraham Eysker Řezač želez Kremnica (Körmoczbánya) 1579-07 1580-02-01 Někdy se uvádí, jako prozatímní řezač želez od 1578.
Lukáš Richter Řezač želez Jáchymov 1590 Nebyl řezačem přímo v Jáchymově, ale dodával do Jáchymovské mincovny železa
Filip Haller Řezač želez Vídeň (Bécs) 1569
Joachim Elsholz Rytec Kremnica (Körmoczbánya) 1601 1602 Hlavní rytec ( možná od smrti A.Eyskera 1580 )
Možná je chyba v datumu, protože pro rok 1601 mám uvedeného jako hl.rytce i Michaela Socka
Mates Doctor Řezač želez Linec 1558 1569 Určitě i déle. Toto je období, kdy řezal i pro Prahu
Mates Doctor Řezač želez Praha 1558 1569 Působil sice v mincovně v Linci, ale v tomto období řezal železa pro Prahu.
Jeho práce se dá rozeznat podle rozdělovacích znamének, kdy střídavě používal růžice a tečky.
Také používal odlišté tvary číslice 2.
Jiří z Řásné - starší Řezač želez Praha 1566 1569 Ač byl řezačem v K.Hoře, dodával železa do Prahy
Někdy se uvádí pouze do r.1568
Niclas Milicz Řezač želez Praha 1566 1569 Nebyl zaměstnán v mincovně, ale řezal pro ni železa
Někdy se uvádí období 1568 - 1570
Ludvík Neufahrer Řezač kolků Vídeň (Bécs) 1550 okolo tohoto roku.
Ludvík Neufahrer Řezač kolků Linec 1550 Někdy před začátkem působení M.Doctora v Linci, řezal železa pro Linec
Jiří z Řásné - starší Řezač želez Praha 1577 1577 Ač byl řezačem v K.Hoře, dodával železa do Prahy
Řezal železa pro malé groše
5.1578 ryl pro všechny mincovny. Později jej nahradili místní rytci - DJM str.104
Hans Konrád Greutter Řezač želez Kutná Hora 1602-12-07 1620 Ač zaměstnán ve Štrasburgu, řezal železa pro většinu našich mincoven.
Lemminger uvádí roky 1606 - 1626
Hans Konrád Greutter Řezač želez České Budějovice 1603 1620 Ač zaměstnán ve Štrasburgu, řezal železa pro většinu našich mincoven.
Někdy se uvádí jen do roku 1612
Heinrich Gernhardt Řezač želez Kutná Hora 1603 1606 Pravděpodobně řezal pouze ve výjimečných případech
Driloth Mincíř Praha 1207 Pravděpodobně v Praze - VnS1920_04 str.92
Tilo z Lípy Nájemce mincovny Žitava 1253 Okolo roku 1253
Petr Hait Mincíř Praha 1540 Okolo roku 1540 šmitmistr v Praze
Štěpán Zeller Mincíř Praha 1561 Šmitmistr v Praze asi okolo 1561
Sebastian Götz Mincíř Praha 1561 Asi okolo 1561
Zachariáš Graman Mincíř Praha 1561 Asi okolo 1561
Hans Harder Vardajn Praha 1561 Asi někdy mezi roky 1557 - 1561. Nevím přesně
Hans Konrád Greutter Řezač želez Jáchymov 1606 1620 Ač zaměstnán ve Štrasburgu, řezal železa pro většinu našich mincoven.
Někdy se uvádí jen do roku 1612
Solomon Škultét z Schultisheimu Řezač želez Kutná Hora 1638 1656 Řezal i pro K.Horu
Skrb str.331 uvádí okolo roku 1655
Tobias Schille Řezač želez Praha 1656 1670
Tobias Schille Řezač želez Kutná Hora 1670 1670
Georg Teugh Řezač želez Jáchymov 1658 1663
Jan ze Skalice (ze Žiželic ) Úředník mince Kutná Hora 1486-08 1496-02-25 Někdy po 16.8.1486
25.2.1496 - povýšen na úřad horního hofmistra
Řehoř z Dobrotic Úředník mince Kutná Hora 1495-04-27 1499
Martin Vrabec z Nedvojovic ( Passer ) Úředník mince Kutná Hora 1496-02-25 1510 Po povýšení Jana ze Skalice
Sankturin z Nedvojovic Úředník mince Kutná Hora 1499-02-08 1520 Sesazen z úřadu
Jan ze Skalice (ze Žiželic ) Mincmistr Kutná Hora 1497-03-15 1510 úředník mince v K.Hoře někdy po 15.3.1497 po Řehořovi z Dobrotic
Bohuslav Janovský z Suchotlesk Úředník mince Kutná Hora 1510 1513 Po roce 1513 se již nepřipomíná. Od 4.1514 již byl v úřadu Zikmind Anděl z Ronovce
Samson z Fulsteina Úředník mince Kutná Hora 1510 1520 1520 zbaven úřadu
Lemminger uvádí pouze rok 1519
Zikmund Anděl z Ronovce Úředník mince Kutná Hora 1514-04 1522 snz_05 str.72
Konec úřadu je někdy mezi roky 1521 - 1522
Pyram Kapoun ze Svojkova Úředník mince Kutná Hora 1514-05-08 1520 Vzdal se úřadu před r.1520
Jan z Prachňan na Libenicích Úředník mince Kutná Hora 1520 1521-08
Jan Sus z Ježova Úředník mince Kutná Hora 1520 1522-07 Někdy po Zikmundu Andělovi z Ronovce.
Někdy se uvádí nástup do úřadu mezi roky 1521 - 1522
V roce 1522 zbaven úřadu
Jan Bořeň ze Lhoty Úředník mince Kutná Hora 1520 Někdy se uvádí počátek úřadu v letech 1521 - 1522
V letech 1525 - 1533 - nejsou o něm záznamy
Jan starší z Vartenberka a na Dubé Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1527-03 1533 Dp1966_1 str. 8, dp1967_4 str. 101
Albrecht z Gutštejna na Kolíně Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1534 1542 Někdy se uvádí již od roku 1532 - zbr1987/63
Zikmund Anděl z Ronovce Úředník mince Kutná Hora 1525 1529 Někdy se uvádí až do roku 1535
Jeronym z Draslova Úředník mince Kutná Hora 1539 1540 Sice zastával úřad prubíře, ale pomáhal s úřadem Pavlu Podivickému
Jan Trčka z Vítence a na Tochovicích Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1545 1553-01-01
Ferdinand Ulrich Vogelheimer Vardajn Praha 1539-06-28 Za mm. Konrada Sauermanna
17.9.1541 odchází do Jáchymova. Nevím, jestli tím pádem složil funkci
Tyno Lombardi Řezač kolků Kutná Hora 1300 Neověřeno
Balbinus Lombardi Řezač kolků Praha 1325
Ješ - rytec Řezač kolků Kutná Hora 1483 Okolo roku 1483
Jan Zlatník z Liboslavě Řezač kolků Kutná Hora 1506 1506 Hásková jej neuvádí. Nepotvrzeno
Jan Zlatník z Liboslavě Řezač kolků Kutná Hora 1513 1522 Hásková jej neuvádí. Nepotvrzeno
Mikuláš z Pisy Úředník mince Kutná Hora 1334 1337-11-28 Správce urbury a mincmistr v K.Hoře
Pravděpodobně i déle
CDM str.49
František z Pisy Úředník mince Kutná Hora 1334 1336 Správce urbury v K.Hoře
CDM str.49 uvádí i možná 1337
Heinlein Euloweri Správce mincovny Kutná Hora 1342 1343 Správce urbury. Možná i déle.
Endrllin Löewe - řečený Prubíř (Versucher), Andreas de Monte Cuthna Mincmistr Freiberg 1360-07-27 1362
Andreas Mincmistr Kutná Hora 1353 1635-06-03 V roce 1365 je to poslední zmínka.
Johlin Elblini Rotlev ( Jan ) Úředník mince Kutná Hora 1370-03-03 1376 mdh str.3 uvádí pouze do roku 1375, CDM str.49,84
Valentin Leyner Vardajn Kremnica (Körmoczbánya) 1568 Okolo roku 1568
Nicolaus Monhaupt - mladší Mincmistr Freiberg 1440 1445 Pravděpodoně nepřetržitě až do roku 1456. Možná i déle
Hans Konrád Greutter Řezač želez Praha 1602-12-07 1620 Ač zaměstnán ve Štrasburgu, řezal železa pro většinu našich mincoven.
Někdy se uvádí jen do r.1612
zbr1988/65 naopak uvádí již od r.1601
Skrb.114 - ho uvádí, jako řezače v Praze za Matyáše
skrb.222 od 1601-1625
Šimon Harder Vardajn Praha 1580 1582-08-08 VnS1923_09 str.221 uvádí do 1585
Někdy se uvádí do 8.9.1582, nebo 8.8.1582 - Nccs 1925/1 str.33
Petr Keck Vardajn Praha 1582 1591
Hans Röder Správce mincovny Praha 1583 1583 Po smrti T.Gebharta krátce, než předal správu H.Harderovi
Hans Harder Správce mincovny Praha 1583-10 V roce 1583 spravoval po smrti T.Gebharta pražskou mincovnu vardajn H.Röder,
po něm H.Harder, až do jmenování L.Erckera mincmistrem
3.čtvrtletí ještě podepisoval Harder, 4 již Ercker, ale v listopadu již Harder tuto funkci nazastával - Nccs 1925/1 str.33
Michal Stolz Řezač želez Praha 1578 1593 Řezal malé a bílé groše
Pravděpodobně řezal již od roku 1573
Někdy se uvádí až od roku 1589 - zbr1987/63
Roku 1588 řezal kolky pro pražské tolary - VnS1920_04 str.114
VnS1921_06 str.138 uvádí v letech 1578 - 81, 88 a 83
Hans Schneider Řezač želez Praha 1586 1587 Někdy před rokem 1587, ale možná i roku 1588
Řezal kolky pro malé groše - VnS1921_06 str.139
David Engelhard Řezač kolků Praha 1593-07-12 1601 VnS1921_06 str.139
Paulus Monau Mincmistr Svídnice (Schweidnitz) 1525-07-10 1528-06-26 Společně s Konrádem Sauermanem starším
SGC str. 1249
Hans Krappe Nájemce mincovny Vratislav (Breslau, Boroszló) 1539 Společně s K.Sauermannem někdy před rokem 1539
Ferdinand Ulrich Vogelheimer Písař mince Jáchymov 1541-0917 1545-09-25 17.9.1541 přišel z Prahy. Vardajnem se stal okolo roku 1543
JaM str.136 - před tím, než se stal vardajnem byl písařem
Písařem byl ještě 12.1.1543 - DJM str.59
Konrád Sauermann z Jelče - mladší Nájemce mincovny Vratislav (Breslau, Boroszló) 1523 1529 Společně se svým otcem K.Sauermanem starším
Karel z Biebrštejna Mincmistr Praha 1590-03
Hieronymus Dietrich Řezač želez Slavkov u Brna 1540 Okolo roku 1540
Adam Hartmann z Lesdorfu Mincmistr Vídeň (Bécs) 1561-07-12 1571 Možná i dříve
Jan Erasmus ze Švamberka Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1561 1564
Volf Wirth Řezač želez Praha 1587 1589 Roku 1587 navrhl nový typ tolaru ( stojící panovník a heraldický orel ) - zbr1987/63
Také řezal kolky pro malé groše - VnS1921_06 str.139
Matěj Kaverhas Řezač želez Rychleby 1582-02-02 Řezal dukáty pro Rožmberky
Jan Klement Řezač želez Kutná Hora 1599 1603 Řezal kolky po náhlé smrti Jana Vodičky.
Oficiálně jmenován až 4.1600
Matyáš Schilling Mincmistr Gdaňsk 1530 Okolo roku 1530
Matyáš Schilling Mincmistr Toruň 1530 Okolo roku 1530
Wolfgang Roll Řezač želez Kremnica (Körmoczbánya) 1544-02-24 1550 JaM str.44
Kryštof Füssel - mladší Řezač želez Kremnica (Körmoczbánya) 1651-10-25
Kryštof Füssel - nejmladší Řezač želez Kremnica (Körmoczbánya) 1653 Pravděpodobně i dříve
Jiří Hassler Správce mincovny Brno 1622-04-14 1623-03-18 Někdy se uvádí již od 1621
Společně s Filipem Beckerem - nus_01 str.154
D.Eminger Vardajn Opolí 1669 1670 Někdy v této době
Christoph Brettschneider Vardajn Břeh 1669 1673 Možná i déle
Christoph Brettschneider Vardajn Břeh 1695 1702
Ch.Pfaler Nájemce mincovny Lehnice 1663 Okolo roku 1663
Christoph Brettschneider Vardajn Olešnice 1669 Pro Würtmberg-Olešnici
Siegmund Strasser Vardajn Nisa 1701 1714
Maxmilián König Rytec Kremnica (Körmoczbánya) 1774 Hlavní rytec okolo roku 1747 - snz_02 str.219
V té době již byl na jedno oko slepý
Hanz Pecz Mincmistr Olomouc 1619-10 1620-01-28 První mincmistr - nus_01 str.152
Kryštof Wohnsiedler Vardajn Olomouc 1622-02-11 1628-05
Matouš Machiněk Mincíř Nisa 1622 Okolo r.1622 šmitmistr v Nise
Jan Kryštof Huber Vardajn Olomouc 1630 1641-04 Někdy od roku 1630 -1632
Martin Fritsch Mincíř Olomouc 1624 1628 Šmitmistr
Jaroš Nájemce mincovny Jihlava 1272 1275-09-30 Společně s Hartmundem a Eberhardem
Hardmud Nájemce mincovny Jihlava 1272 1275-09-30 Společně s Eberhardem a Jarošem
Eberhart zv.Biskup Nájemce mincovny Jihlava 1275-09-30 Společně s Jarošem a Hardmudem - nus_02 str.44, MoM.103
Dětřich Freiberg Mincmistr Jihlava 1288 Není potvrzeno
Eberhard - starší Mincmistr Jihlava 1272 1275
Gotfried - zlatník v Praze Rytec Praha 1262 Ryl pečetě. U mincí není potvrzeno
Eberhard - starší Mincmistr Havlíčkův Brod 1253 1258 Okolo let 1253 - 1258
Eberlin Mincmistr Havlíčkův Brod 1253 1261 Možná i déle
Ziegler Mincmistr Erfurt 1622 Okolo roku 1622
Weismantel Mincmistr Erfurt
Johann Konrad Richthausen v. Chaos Mincmistr Vídeň (Bécs) 1653 1663-07-26 Nejvyšší mincmistr pro rakouské země
Skrb str.345 uvádí, že zemřel 25.7.1663
Dietrich Flusshart Mincmistr Vídeň (Bécs) 1352 1357
Jakub Turnovský Mincíř Kutná Hora 1549 Okolo roku 1549 pregéř
Eduard Mincmistr Praha 1030 Činný za vlády Jaromíra
Eberlin Mincmistr Cheb 1253 Okolo 1253
Heřman Silberprenner Mincmistr Vratislav (Breslau, Boroszló) 1470 Asi od roku 1470 - nepotvrzeno
Heřman Silberprenner Mincmistr Zhořelec 1470 Asi od roku 1470 - nepotvrzeno
Samuel Fischer Mincmistr Ženeva 1679 1679
Samuel Fischer Rytec Ženeva 1679 1679
Oldřich Brupacher Mincmistr Luzern 1714 1746
Caspar Brupacher Mincmistr Luzern 1794 1794
Hans Jakob Bullinger Mincmistr Curych 1600 1700 Datumy mi nesedí. 100 let je moc i na mě
Hans Jakob Gessner - starší Mincmistr Curych 1706 1736
Hans Jakob Gessner - mladší Mincmistr Curych 1745 1770
José Tramullas Mincmistr Madrid 1749 1750
José Tramullas Mincmistr Santiago 1749 1750
Juan Rodriguez Gutiérrez Mincmistr Madrid 1760 1790
Pedro Cano Vardajn Madrid 1760 1779
Domingo Bayón Mincmistr Madrid 1786 1786
Vincente Campos Vardajn Madrid 1786 1786
Manuel de Lamas Mincmistr Madrid 1788 1790
Francisco Herrera Vardajn Madrid 1788 1790
Francisco Herrera Mincmistr Madrid 1802 1805
Antonio Goiocoechea Vardajn Madrid 1802 1805
Antonio Rafael Narváez Mincmistr Madrid 1810 1810
Isidore Ramos de Manzano Vardajn Madrid 1810 1810
Isidore Ramos de Manzano Mincmistr Madrid 1810 1812
José Sánchez Delgado Vardajn Madrid 1814 1820
Gregorio Lázaro Labrandero Mincmistr Madrid 1714 1820
José Sánchez Delgado Mincmistr Madrid 1822 123
Isidore Ramos de Manzano Vardajn Madrid 1822 1823
Carlos Tiburcio de Roxas Mincmistr Cádiz 1811 1811
Odefonso urquiza Vardajn Cádiz 1811 1811
Pablo Sala Mincmistr Cataluňa 1813 1813
Pablo Sala Mincmistr Cataluňa 1814 1814
Juan Bautista Ferrando Vardajn Cataluňa 1813 1813
Juan Bautista Ferrando Vardajn Cataluňa 1814 1814
Rafael Salvan Mincmistr Segovia 1632 1639
Bernardo Pedura Mincmistr Segovia 1652 1566
Bernardo Pedura Mincmistr Segovia 1683 1687
Isidoro de Parraga Mincmistr Segovia 1708 1712
Fernando Vargas Mincmistr Segovia 1721 1724
Manuel Duarte Mincmistr Sevilla 1668 1674
Manuel Mauro Vardajn Sevilla 1686 1703
Manuel Mauro Vardajn Sevilla 1707 1718
José García Caballero Mincmistr Sevilla 1702 1703
José García Caballero Mincmistr Sevilla 1719 1726
Pedro Remigio Gordillo Mincmistr Sevilla 1704 1706
Pedro Remigio Gordillo Mincmistr Sevilla 1728 1736
Pedro Remigio Gordillo Mincmistr Sevilla 1738 1745
José García Caballero Vardajn Sevilla 1738 1748
Carlos Tiburcio de Roxas Mincmistr Sevilla 1772 1779
Carlos Tiburcio de Roxas Mincmistr Sevilla 1784 1786
Carlos Tiburcio de Roxas Mincmistr Sevilla 1787 1787
Carlos Tiburcio de Roxas Mincmistr Sevilla 1788 1791
Francisco López Amisa Vardajn Sevilla 1772 1779
Manuel de Lamas Vardajn Sevilla 1787 1787
Eugenio de Manzanas Mincmistr Toledo 17. stol.
Jindřich Craeyvanger Mincmistr Kuilenburg 1589 1591
Jakob Dirksz Mincmistr Harderwijk
Johan Alejwin Mincmistr Nijmegen
Johan Gijsbert de Jonge Mincmistr Harderwijk 1586 1591
Johan Alejwin Mincmistr Nijmegen 1606 1635
Jindřich Wijntges Mincmistr Zutphen 1582 1583
Johan Wijntges Mincmistr Harderwijk 1653 1651
Kašpar Wijnges Mincmistr Enkhuizen 1649 1652
Kašpar Wijnges Mincmistr Hoorn 1649 1652
Jindřich Velthuysen Mincmistr Appingadam 1579 1580
Jindřich Velthuysen Mincmistr Gorzum 1584 1584
Anna von Wissel Mincmistr Gorzum 1584 1585
Petr van de Weteringe Mincmistr Kampen 1721 1731
Johan Wijntges Mincmistr Deventer 1626 1645 Městské ražby
Jan Jelle Mincmistr Kampen 1647 1663 Městské ražby
Paul Sluijskens Mincmistr Harderwijk 1652 1687
Pavel Zigel Písař mince Kutná Hora 1571 1581-11-29 Zbaven úřadu
Tomáš Höchstl Písař mince Kutná Hora 1581-11-29 1582
Martin - písař mince v K.Hoře 3 Písař mince Kutná Hora 1574
Centurio Muk Písař mince Kutná Hora 1578-12 1583-10-05
Jan Podivický z Podivic Písař mince Kutná Hora 1583-10-05 1590 Možná ještě déle
Václav Julián Písař mince Kutná Hora 1586 Krátce někdy okolo roku 1586
Jan Čížek Písař mince Kutná Hora 1590 1590 Pravděpodobně se jedná o tu samou osobu, jako Jan Čížek - šafář mince (1588 - 93).
Takže je pravděpodobné, že jako písař pouze vypomáhal
Radslav Hlavsa z Liboslavě Písař mince Kutná Hora 1593 1604 1593 - 1596 jako druhý písař mince, 1696 - 1604 jako první písař mince - NS2010_25 str.179
Jeroným Labuška Mincíř Kutná Hora 1594 Okolo tohoto roku
Tobiáš Paul Písař mince Kutná Hora 1596-10-07 1599-09
Lorenz Glaser ( Klozer ) - mladší Písař mince Kutná Hora 1602-11-14 1606-05
Šimon Glaser ( Klozer ) Písař mince Kutná Hora 1606-06-30 1609 Pravděpodobně i dříve a později.
Jiří Folda z Frankštejna Písař mince Kutná Hora 1608 1612 1612 - odvolán z úřadu
Hans Glaser ( Gloser ), Gloger Písař mince Kutná Hora 1606-06-06 1630 Jako Glogera jej uvádí k 20.12.1626 - skrb.215
Hans Prunz Písař mince Kutná Hora 1611-04-30 1623 Možná i dříve
Skrb.143
Řehoř Leopold Hackl z Hackelfelsu Písař mince Kutná Hora 1665 1665 Tento úřad zastával půl roku v roce 1665
Krištof Ignác Löffler Písař mince Kutná Hora 1700 Někdy okolo roku 1700
Georg Martin Krahe Písař mince Kutná Hora 1677 1702 Skrbek
David Geyer Písař mince Kutná Hora 1709 Někdy okolo roku 1709
Prokop - vardajn v K.Hoře Vardajn Kutná Hora 1364 1365
Kryštof - prubíř v K.Hoře Prubíř Kutná Hora 1403 1410 Okolo roku 1410
mdh str.18
Okolo 1405 první královský prubíř - ČDM str.142
Václav - prubíř v K.Hoře Prubíř Kutná Hora 1400 1417 mdh str.18 uvádí 1406 - 1408
ČDM str.142 jej uvádí v letech 1406 - 1408 jako královského prubíře
Jiří Zlatník Prubíř Kutná Hora 1433-11-26 Někdy po roce 1417
ČDM str.185
Zikmund - vardajn v K.Hoře Vardajn Kutná Hora 1433-11-26
Jan Těšínský Vardajn Kutná Hora 1470 1495 Někdy v tomto období, ale nevím kdy
Petr z Polenovic Vardajn Kutná Hora 1486 1502 Ale možná až do své smrti 1509.
Beneš z Trnčí Vardajn Kutná Hora 1485 1503 Ale je možné, že již od roku 1476, kdy složil příjemné.
Pravděpodobně nevykonával tuto činnost nepřetržitě, ale pouze tehdy,
když byl Petr z Polenovic zaneprázdněn vykonáváním úřadu zemského probéře.
Georg Teugh Řezač želez Kutná Hora 1658 1664 Řezal pro všechny mincovny v Čechách
Georg Teugh Řezač želez Praha 1663 1663 Tříkrejcary pro Prahu
Hanuš z Řásné (Hanuš Zlatník) Řezač želez Kutná Hora 1497 1531 Asi od 1516 společně s Zikmundem z Liboslavě
Štroblová uvádí od 1502
Dále se uvádí 1502 - 1509
1529 byl ve vězení
C.Ulm Mincmistr Düben 1621 1621
Kaspar Ber Správce mincovny Krakov 1509 Okolo roku 1509
Eligius Mincmistr Paříž 641 Mincmistr Chlotara II. a Dragoberta
E.Hausvaib Vardajn Královec Někdy mezi roky 1569 - 1640
Vlk prager Mincíř Praha Šmitmistr v Praze
Hanuš prager Mincíř Praha 1574 1577 Šmitmistr v Praze
Mates Doctor Řezač želez Jáchymov 1558 1566 Působil sice v mincovně v Linci, ale v tomto období řezal železa pro Prahu a Jáchymov
Dodával 18.12.1565 a 23.11.1566 - 4.2.1559 a 13.2.1559 dodal razidla - VnS1923_09 str.196196
Andreas Hartman Řezač želez Linec
Andreas Hartman Řezač želez Jáchymov
Neznámý řezač v Praze Řezač želez Praha 1582 1586
Hans Konrád Greutter Řezač želez Štrasburk 1601 Řezal kolky pro rýnského falckraběte
Hanibal z Valdsteina Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1607 1615 Aasi i déle - Skrb.112
Georg Reichart Mincmistr Ratiboř 1637 1637 Není ověřeno. Společně s Michalem Janem
Michael Jan Mincmistr Ratiboř 1637 1637 Není ověřeno.
Společně s j.Reichartem
Schlöbl Mincmistr Günzburg 1792 1784
M.Brunner Mincmistr Velká Baňa (Nagybánya) 1780 Okolo 1780
Gaia Vardajn Karlovský Bělehrad (Gyulafehérvár) 1773 Okolo 1773
Kolb Vardajn Schwabach 1764 1766 Není ověřeno
Hans Jacob Wiebel Vardajn Jíčín 1626 1630
Kryštof Engelhard Řezač kolků Jíčín 1626-02
Bartl Siebert Řezač kolků Jíčín 1626-02 Později jej nahradil Donát Starck
Donát Starck Řezač kolků Jíčín Někdy po Bartlovi Siebertovi
Michal Miller z Annabergu Mincíř Praha 1623 1624
Michal Miller z Annabergu Mincíř Míšeň 1629
Michal Miller z Annabergu Mincíř Annaberg, Schreckenberg 1626
Jiří Reick Mincmistr Jíčín 1629-07-16 1630-07-15
Sebastian Dadler (Dattler) Řezač želez Drážďany 1629 Okolo roku 1629
Johan Joachym Edling Mincmistr Nisa 1624 1625
Johan Joachym Edling Mincmistr Opolí 1625 1625
Konrád Freibösen Řezač kolků Jíčín 1630-01-08 1630 Někdy se uvádí i rok 1633 - nepotvrzeno
Řehoř Steinmüller Vardajn Praha 1615 1621-06-15 V létě odešel do Jáchymova
Skrb.116
15.6.1621 byl ještě v Praze - Skrb.143
Hans Rieger - starší Řezač želez Praha 1627 1628
Solomon Škultét z Schultisheimu Řezač želez Jíčín 1629 1630
Konrád Freibösen Řezač kolků Brunšvik 1630 Někdy před rokem 1630. Možná v Halberštádtě
Solomon Škultét z Schultisheimu Řezač želez Jíčín 1634 zbr1988/65
H.J.Bulinger Řezač želez Vídeň (Bécs) 1629 Okolo roku 1629 řezač želez
Jindřich Ziesler Mincmistr Štrasburk
Gottfried Ehrlich z Friebergu Vardajn Zaháň 1631-11 1632-03
Karel Špánek Řezač želez Praha 1628 Není potvrzeno
Wolf Milicz Řezač želez Jáchymov 1539 1545 DJM str.86
Petr Řezač želez Jáchymov 1530 Okolo roku 1530
Petr Řezač želez Zvíkov 1530
Christoph Herdeck Vardajn Krnov 1562-06-23 FoNu_1987_2 str.14
Kilián Pikel Řezač želez Krnov 1563-09-13
Kilián Pikel Řezač želez Vratislav (Breslau, Boroszló) 1563-09-13 Ale i dříve
Hans Enich z Enichu Mincmistr Krnov 1553-07-08 Někdy v této době
Georg Enich z Enichu Mincmistr Krnov 1565 1585
Leonhard Enich z Enichu Mincmistr Krnov 1600-07-21 Možná i dříve
Baltazar Zwirner Nájemce mincovny Krnov 1627 1629
Daniel Raschke Mincmistr Krnov 1627 1629
Štěpán - mm.v Opavě Mincmistr Opava 1221 Okolo roku 1221
sln1965_08/09 str.47, FoNu_1987_2 str.19
Eberlin Mincmistr Praha 1253 1265
Konrad Eber Mincmistr Mnichov 1506 Okolo roku 1506
Matyáš Kauerhause Řezač želez Vratislav (Breslau, Boroszló) 1582 1596 Pravděpodobně i déle
Matyáš Kauerhause Řezač želez Rychleby 1582 1596 I když působil ve Vratislavi dodávat železa na tolary i dukáty Rožmberků do Rychleb
Adam Hartmann z Lesdorfu Mincmistr Rychleby 1582 1585 Někdy v těchto letech. Někdy se uvádí až do 1596
Valentin Hanisch Mincmistr Rychleby 1587 Okolo roku 1587
Ilsung Mincmistr Cheb 1242 Okolo roku 1242
Niclas Gumerauer Mincmistr Cheb 1410 1419
Niclas Freitag Mincmistr Cheb 1418 Okolo roku 1418
Adam Schäffer Nájemce mincovny Těšín 1621-10-18 Spolu s Fridrichem Schafferem
Friedrich Schäffer - starší Nájemce mincovny Těšín 1621-10-18 Společně s Adamem Schäfferem
Matthias Thurzó Nájemce mincovny Skočov 1622-02-03 1622-03-15 Společně s D.Raschkem a J.Wagnerem
Johann Wagner Nájemce mincovny Skočov 1622-02-03 1622-03-15 Společně s D.Raschkem a M.Thursem
Adam Schäffer Nájemce mincovny Těšín 1622-03-15 Spolu s Fridrichem Schafferem
Friedrich Schäffer - starší Nájemce mincovny Těšín 1622-03-15 Společně s Adamem Schäfferem
Albertus - mm.v Rostocku Mincmistr Rostock 1260 1268 numispedia
Daniel Warou Rytec Kremnica (Körmoczbánya) 1699 1729 Hlavní rytec - snz_02 str.221
Ignác František Wurschbauer Medailér Kremnica (Körmoczbánya) 1740 1750
Jan Jindřich Jakub Nájemce mincovny Zaháň 30.léta 17.stol.
Baltazar Zwirner Nájemce mincovny Olešnice 1622-07-01 1624-03 nus_01 str.155, SGC str.774 uvádí jen 1622-1623
Baltazar Zwirner Nájemce mincovny Vratislav (Breslau, Boroszló) 1623-06-28 1625 nus_01 str.155 uvádí pouze do 3.1624
Konrád Sauermann z Jelče - starší Mincmistr Praha 1537-09-21 1544 Neověřeno
Hans Wiezelmann Mincmistr Jáchymov 1535-08-18 1542-07-02 Marco uvádí pouze do roku 1541
Hans Wiezelmann Mincmistr Jáchymov 1535-08-18 1542-07-02 Marco uvádí pouze do roku 1541
Hans Wiezelmann Mincmistr Jáchymov 1535-08-18 1542-07-02 Marco uvádí pouze do roku 1541
Skrbek ji přiděluje K.Krausemu
Dietrich der Prenner Mincmistr Vídeň (Bécs) 1399 Okolo roku 1399
Ruprecht Haller Nájemce mincovny Bratislava (Pozsony) 1509 Někdy před rokem 1509 - Spr_1984_01 str.4
Johann Haller Nájemce mincovny Bratislava (Pozsony) 1526 1529 Někdy se uvádí až do roku 1531
Spr_1984_01 str.4
Baltazar Zwirner Nájemce mincovny Bratislava (Pozsony) 1623-12-05 1624-08-20
Martin Turba Vardajn Kremnica (Körmoczbánya) 1623-07-23 1624-09-15
Sebastian Sauer Komorský gróf Smolník (Szomolnok) 1518 1518 Neověřeno
Mikuláš z Budína Komorský gróf Košice (Kassa) 1367
Jan Jiskra z Brandýsa Komorský gróf Kremnica (Körmoczbánya) 1455 Na základě povolení z roku 1454
Paul Modrar Komorský gróf Kremnica (Körmoczbánya) 1463
Henel Mincíř Košice (Kassa) 1394
Marcus Nürnberger Mincíř Kremnica (Körmoczbánya) 1395 1404 Později se stal komorským grófem
Ladislav Chap Komorský gróf Košice (Kassa) 1434
Leopold Bardi (Hypolit) Komorský gróf Kremnica (Körmoczbánya) 1328 1337
Václav Kysar z Kysu ( Gysar ) Vardajn Kutná Hora 1503 1504
Arnošt z Draslova Vardajn Kutná Hora 1506 1537 Možná i dříve
Jeronym z Draslova Vardajn Kutná Hora 1545 1546-03-23
Tomáš Arnošt z Draslova Vardajn Kutná Hora 1546-03-23 1571 Možná, že z úřadu odešel již dříve
Kryštof mall Vardajn Kutná Hora 1564-10-19
Kryštof Lengholzer Vardajn Kutná Hora 1564-10-19
Daniel Lehnar Vardajn Kutná Hora 1557 1579 25.11.1579 podal žádost o propuštění z úřadu
Martin Gruebner Vardajn Kutná Hora 1579-11-25 1591 Zemřel někdy před rokem 1591
Jan Kavka z Tolnštejna Vardajn Kutná Hora 1584 1598 Úřad opustil někdy mezi roky 1598 a 29.4.1600, kdy již byl v jiném úřadě
Václav Kavka z Tolnštejna Vardajn Kutná Hora 1600-05-05 1617 V úřadu vypomáhal již v prosinci 1599, ale teprve v květnu 1600 obdržel dekret
Augustin Šmilauer ze Šmilova Vardajn Kutná Hora 1610 1611 Pravděpodobně pouze krátce vypomáhal. Samostatně asi v úřadu nebyl.
Matyáš Enderle Vardajn Kutná Hora 1616 1618-07-11 1616 již prováděl zkoužky, ale písemně není doložen
Také Skrb str.179
Samuel Kavka z Tolnštejna Vardajn Kutná Hora 1618 1631 Jistě do 1625, ale je pravděpodobné, že až do roku 1631
Skrb143 uvádí okolo 1621, skrb215 k 20.12.1626, skrb221 okolo 1622
Adam Enderle z Bergstadtu Vardajn Kutná Hora 1654-07-16 1675
Adam Enderle z Bergstadtu Vardajn Praha 1647-08-13 Pak odešel do KH, kde zastával úřad perkmistra - Skrb str.332
Jan Karel Enderle z Bergstadtu Vardajn Kutná Hora 1679 1681-03 V úřadu možná i dříve
Skrb str.414 uvádí, jako účetní mince
Ignác Antonín Putz Písař mince Praha 1681 Jistě i dříve
Ignác Antonín Putz Vardajn Kutná Hora 1681-03-08 1681-07-31 Jako vyučený probéř prováděl zkoušky pro kutnohorsnou mincovnu
Ignác Antonín Putz Vardajn Kutná Hora 1682 1684 Jistě ješte 1683, ale nejdéle do roku 1684
Skrb str.422 uvádí až od 9.9.1681
Hans Georg Rabenstein Mincmistr Svatý Vít 1679 1684 DP1994_2 str.48
Ondřej Ignác Rabenstein Řezač kolků Svatý Vít 1684 4 roky někdy před rokem 1684. V této době také občas zastupoval mincmistra
Ondřej Ignác Rabenstein Vardajn Kutná Hora 1684 1702 Skrb str.421 uvádí od léta 1685
Krištof Ignác Löffler Vardajn Kutná Hora 1725 Někdy okolo roku 1725
Jan Baroch Zemský prubíř Kutná Hora 1502 1505 mdh str.18
Bernhard - ř.ž. v K.Hoře Řezač želez Kutná Hora 1360 1361 Někdy v tomto období
Jan - ř.ž. v K.Hoře Řezač želez Kutná Hora 1363-11-18 Určitě i dříve
Neznámý řezač v K.Hoře Řezač želez Kutná Hora 1386 Okolo roku 1386
Leonhard - ř.ž. v K.Hoře Řezač želez Kutná Hora 1388 1389 Někdy v této době
Magdalena z Řásné Řezač želez Kutná Hora 1599 1600 V tomto období vedla dílnu po již zesnulém J.z Řásné
Václav Vodička Horský Řezač želez Kutná Hora 1591-09-26 1593 I když pracoval pro J.z Řásné staršího, měl poslat své kolky.
Je pravděpodobné, že některé kolky již řezal on.
6.11.1591 - jmenován pomocným rytcem - skrb_3 str.54
Georg Teuche Řezač želez Praha 1663 1665 Jistě již dříve i později
Georg Teuche Řezač želez Kutná Hora 1663 1665 Sídlil v Praze. Do K.Hory pouze dodával železa
Ondřej Ignác Rabenstein Řezač kolků Kutná Hora 1699 1702 Řezal také pro K.Horu
Skrb str.415 uvádí někdy po roce 1680
Martin Karel Lípovský ( Lupovský ) Řezač želez Praha 1724 Okolo roku 1724
Martin Karel Lípovský ( Lupovský ) Řezač želez Kutná Hora 1718 1725 Řezal železa pro K.Horu Skrb.558
Ryl groše, 1 a 1/2tolary, dukáty a 1/2krejcary - Skrb.591
Jindřich Glagemann Řezač želez Kutná Hora 1682 1685 Ryl železa pro K.Horu
Skrb str.422 uvádí rok 1685
Pavel Václav Seeling Mincmistr Jáchymov 1668 Okolo roku 1668
Nutné domluvit s Dráčkem použití fotky
Wolfgang Roll Řezač želez Jáchymov 1542 1544 Někdy mezi roky 1531 - 1550, ale pravděpodobně pouze do odchodu do Kremnice 1544
Štěpán Zeller Řezač želez Jáchymov 1550 Pravděodobně někdy po roce 1543
Michal Hohenauer z Prahy Řezač želez Jáchymov 1557 Nebyl jmenován mincmistrem, ale zastável jeho funkci
Hans Schwendtner Řezač želez Jáchymov 1563 Okolo roku 1563 řezal kolky - DJM str.102
Niclas Milicz Řezač želez Jáchymov 1573-02-07 1575 Odešel asi okolo roku 1575 - DJM str.103
Caspar Ulich Řezač želez Jáchymov 1553 1573 Původně v dílně C.Welze. Po jeho smrti 1551/1553 převzal jeho dílnu nccs1925/3 s128
Hans Wiezelmann Mincmistr Jáchymov 1535-08-18 1542-07-02 Marco uvádí pouze do roku 1541
Hanz Pecz Mincmistr Kromměříž 1613 1619-10 V říjnu byla přemístěna do Olomouce - zbr1988/65
nus_01 str.152
Albrecht - mm. v Kroměříži Mincmistr Kromměříž 1613 1619 Někdy v tomto období. Druhým mincmistrem byl H.Petz
zbr1988/65 jej uvádí k roku 1614 jako vardajna
J.F.Reutter Mincmistr Kromměříž 1659 1659 Data určuji podle konce činnosti Husera a začátku Buoncompagnigo
Pietro Buoncomagni Mincmistr Kromměříž 1659 1659 Než byla přemístěna do Vyškova
M. Österreicher Vardajn Kromměříž 1677
B.Trtina Vardajn Kromměříž 1684 1689
Mikuláš Ondřej Sembler Vardajn Kromměříž 1732-02-08 1756 Datum nástupu je určeno smrtí předchozího vardajna M.F. Indegrence
Možná byl i vardajnem do 1759, ale mincovna již od 1758 nerazila, takže nemám zprávy.
MOB str.228 uvádí pouze v letech 1732 - 1738
Daniel Hailer ml. Mincíř Kremnica (Körmoczbánya) 1636 Lisár
G.J.Schwalluobel Rytec Kremnica (Körmoczbánya) 1644 1652 Hlavní rytec
Wilhelm Hörl Rytec Kremnica (Körmoczbánya) 1626 1643 Někdy se uvádí, jako lisár
Rytcem někdy za úřadování H.Socka
Hans Guett Rytec Kremnica (Körmoczbánya) 1630 1648 FoNu_2003_18/19 str.85 neuvádí od kdy
Hlavní rytec někdy se uvádí jen do roku 1641
Jeremias Roth - starší Mincíř Kremnica (Körmoczbánya) 1690 1718 Lisár
Sebastian Donner Rytec Kremnica (Körmoczbánya) 1751 Hlavní rytec - snz_02 str.222
Sebastian Saner Komorský gróf Smolník (Szomolnok)
Jan Bártův - mincíř v K.Hoře Mincíř Kutná Hora 1524 Okolo tohoto roku
Jacobus Saracenus Komorský gróf Syrmia (Srem) 1372 1382 Někdy v tomto období
Petrus Chimle Komorský gróf Budín (Buda) 1374 Okolo roku 1374
Jacob Tornallyai Mincíř Kremnica (Körmoczbánya) 1526-11-29 Taverník
Felician Herberstein Mincmistr Kremnica (Körmoczbánya) 1581 Okolo roku 1581 - snz_02 str.144
Kryštof Hardek von Döbeln Vardajn Košice (Kassa) 1574-07-26 1578
Juraj Forintvero Mincmistr Košice (Kassa) 1604 1606-06-23
Ondřej Varannay Správce mincovny Košice (Kassa) 1624-03-14
Giovanni Battista Gariboldi Vardajn Kromměříž 1668
Karel II. z Liechtensteina Správce mincovny Kromměříž 1668
Gaspar Heinrich z Frankensteinu Mincmistr Košice (Kassa) 1625-09 Společně s F.Janusem z Goslaru
Filip Janus z Goslaru Mincmistr Košice (Kassa) 1625-09 Společně s G.Heinrichem z Frankensteinu
Florian Ercker Mincmistr Varšava 1622 1626
Jan Dubanický Komorský gróf Kremnica (Körmoczbánya) 1531 1548 Podkomorský gróf. Někdy v tomto období
Baltazar Himmelrech Komorský gróf Kremnica (Körmoczbánya) 1531 1548 podkomorský gróf. Někdy v této době
Leopold Bardi (Hypolit) Nájemce mincovny Kremnica (Körmoczbánya) 1335-03-26 Možná jde o chybné datum. Uveden, jako Leopold z Opavy ( SNS 1980/2)
Edlinger Správce mincovny Bratislava (Pozsony) 1623-08-20 1623-09-15 Veden, jako vedoucí mincovny ( nikoliv správce ) SNS
Alexandr Kreczer Správce mincovny Košice (Kassa) 1704-12-17
Hellenbach Komorský gróf Kremnica (Körmoczbánya) 1704-12-17 Možná půjde o mincovnu Košice
Josef Václav Laufenböck Rytec Praha 1812 1832
Ignác Rösner Rytec Praha 1832 1854
Matěj Kaverhas Řezač želez Vratislav (Breslau, Boroszló) 1582-02-02 Řezač v Reichensteinu, ale také řezal kolky pro Vratislav
Adam Hartmann z Lesdorfu Mincmistr Vídeň (Bécs) 1599 Nepotvrzeno
Paul Diether - starší Mincmistr Norimberk 1587 1594 nuz1939/28 str.185
Někdy se uvádí až do roku 1595
Jako vévodský mincmistr
Paul Diether - starší Mincmistr Norimberk 1594 Také, jako mincmistr městské mincovny
Jakub ze Všerub Nájemce mincovny Praha 1421-12-16 1422-09-07 Společně s Martinem ze Srbče - mdh str.38, CDM str.158
Razil jen flútky. Týdenní nájem 100kop grošů
Martin ze Srbče Nájemce mincovny Praha 1421-12-16 1422-09-07 Společně s Jakubem ze Všerub, kterému byl podřízen
Nájem 50 kop grošů týdně - mdh str.39,CDM str.158
Paul Modrar Komorský gróf Košice (Kassa) 1451 Společně s A.Gremczerem
MaB2013/3 str.14
August Gremczer Komorský gróf Košice (Kassa) 1451 1452 Společně s Pavlem Modrarem - MaB2013/3 str.14
Mikuláš Brcal Komorský gróf Košice (Kassa) 1453 Není ověřeno. Pravděpodobně v Košicích
Jan Jiskra z Brandýsa Nájemce mincovny Košice (Kassa) 1455 1457 Ale Košice mu ražbu nepovolili. Tedy nerazil.
Jan Jiskra z Brandýsa Nájemce mincovny Košice (Kassa) 1440 Razil pro L.Pohrobka
Hanuš - k.g. v Košicích Komorský gróf Košice (Kassa) 1440 Ražby s titulem L.Pohrobka
Leopold Bardi (Hypolit) Komorský gróf Kremnica (Körmoczbánya) 1345 1348
Fridrich Katzer Komorský gróf Kremnica (Körmoczbánya) 1338-03-29 1339
Fridrich Katzer Komorský gróf Smolník (Szomolnok) 1338-03-29 1339
Leopold Bardi (Hypolit) Nájemce mincovny Kremnica (Körmoczbánya) 1325-03-26 Dostal příkaz k ražbě florénů
Lukáš Richter Rytec Kremnica (Körmoczbánya) 1562-01-09 1579 Hlavní rytec
Je možné, že již od 28.8.1561 ( smrti Ch.Füssla ). Někdy se uvádí od 17.1.1564
FoNu_2003_18/19 str.81 uvádí 1564 - 1569
FoNu_2003_18/19 str.84 jej uvádí, jako nejvyššího řezače želez 1561 - 79
Valtin Richter Rytec Kremnica (Körmoczbánya) 1562-12-15 1565-01-01 Někdy se uvádí již okolo roku 1557
Pomocný rytec
Abraham Eysker Rytec Kremnica (Körmoczbánya) 1558-05-22 1575 Někdy se uvádí až od 15.12.1562 pomocný rytec
Bernhard Beheim - mladší Mincmistr Hall 1507 1524-10 nemeš36
Numispedia uvádí pouze do roku 1523
Kryštof Füssel - starší Rytec Kremnica (Körmoczbánya) 1525 1536 V Kremnici byl již před rokem 1525
Lukáš Richter Rytec Kremnica (Körmoczbánya) 1543 1550 Pomocný rytec
Abraham Eysker Řezač želez Kremnica (Körmoczbánya) 1580-02-01 1601 Hlavní rytec
Michael Sock Rytec Kremnica (Körmoczbánya) 1595 1601 Pomocný rytec
A Sock Rytec Kremnica (Körmoczbánya) 1616 1618 FoNu_2003_18/19 str.85 uvádí okolo r.1618
Daniel Hailer st. Rytec Kremnica (Körmoczbánya) 1616 1627 Hlavní rytec
Jan Tolkár Vardajn Košice (Kassa) 1463-05-06 1465 Prubíř v Košicích někdy po 6.5.1463
Štefan Kováč Komorský gróf Budín (Buda) 1464-03-12 Okolo tohoto data byl komorským grófem v Budíně
Jan Zoaler Mincíř Košice (Kassa) 1465
Ondřej Schuchwalt Mincíř Košice (Kassa) 1465 Tavič
Michal - mincíř v Košicích Mincíř Košice (Kassa) 1493 Okolo roku 1493
Alexius Thurzó z Bethlenfalvy Komorský gróf Bratislava (Pozsony) 1521
Alexius Thurzó z Bethlenfalvy Komorský gróf Košice (Kassa) 1521
Izák - mincíř v Košicích Mincíř Košice (Kassa) 1524
Bernhard Beheim - mladší Správce mincovny Vídeň (Bécs) 1524 1536
Bernhard Beheim - mladší Komorský gróf Bratislava (Pozsony) 1524 1536
Goswin Mincmistr Norimberk 1189 Okolo roku 1189 - Numispedia
Ewald Grote Mincmistr Rostock 1496
Franz Grose Mincmistr Freiberg 1402 1420 Numispedia
Někdy se uvádí až do 1421 - http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnzst%C3%A4tte_Freiberg
Grosechin Mincmistr Freiberg 1393 1395 Numispedia
Hannemann Gruner Mincmistr Freiberg 1369 1390 Společně s bratrem Nicolasem Grunerem - Numispedia
Nicolas Gruner Mincmistr Freiberg 1639 1390 Společně s bratrem Hannemannem Grunerem - Numispedia
Claus Gryp Mincmistr Rostock 1450 okolo roku 1450 - Numispedia
Někdy se uvádí i rok 1440
SGC str. 1008 uvádí až 1540
Thomas Krumpper Mincmistr Hall 1561 1577 Numispedia
Johannes Hartusch Mincmistr Freiberg 1368 1369 Spolu se svým bratrem Nikolasem - Numispedia
Nicolaus Hartusch Mincmistr Freiberg 1368 1369 Spolu se svým bratrem Johannesem - Numispedia
Heinrich - mm. v Innsbrucku Mincmistr Innsbruck 1241 Okolo roku 1241 - Numispedia
Hans Hesse Mincmistr Freiberg 1412 Numispedia
Hans Hesse Mincmistr Jena 1408 1412 Numispedia
Augustin Horn Mincmistr Sangerhausen 1485 1491 Prakticky ji vedl, ale jmenován byl až roku 1490 - Numispedia
Gebrüder Hudmann Mincmistr Eisfeld 1395 1399 Numispedia
Johann Hund Mincmistr Štětín Numispedia
Heinrich Jsen Mincmistr Koburg 1375 1378 Numispedia
Heinrich Jsen Mincmistr Koburg 1378 1381 Možná (nepotvrzeno) společně s Georgem von Entheim - Numispedia
Tietze Kadan von Neustadt Mincmistr Altenburg 1395 Společně s Nicolausem Schönmünzerem
Nicolaus Schönmünzer Mincmistr Altenburg 1395 Společně s T.Kadanem - Numispedia
Lucas Kegeler Mincmistr Rostock 1567 1670 Numispedia, SGC str. 1008
Hans Klein Mincmistr Rostock 1621 1622 Pravděpodobně i v roce 1623 - Numispedia, SGC str. 1008
Caspar Kohl (Kholl) Mincmistr Peine 1609-04-20 1611 Numispedia, ppč_3 str.218
Joachim Köneke (König) Mincmistr Franzburg 1609-05 Numispedia
Joachim Köneke (König) Mincmistr Boitzenburg 1615 1617 Numispedia
Wolfgang Kortz Mincmistr Zwickau 1478 Razil zlaté mince - Numispedia
Michael Cuntz Mincmistr Freiberg 1548 Okolo 1548
Michal Scholz Řezač želez České Budějovice 1569 Roku 1569 řezal železa pro 10Kr
Eberhard - starší Mincmistr Cheb 1279 Okolo roku 1279 pravděpodobně z pozice královského mincmistra
Godefrid - mm.v Chebu Mincmistr Cheb 1281-04-10 Tento datum byl již v úřadě
Albert - mm.v Chebu Mincmistr Cheb 1288 Tento rok byl již v úřadu
J.Jessenský Mincmistr Vídeň (Bécs) 1618 1619 Okolo roku 1619
J.J.Stadler Mincmistr Vídeň (Bécs) 1627 Okolo roku 1627
R. Jäger Mincmistr Lipsko 1662 Okolo roku 1622
Donato Bembo Mincmistr Benátky
Konrád z Vechty Úředník mince Kutná Hora 1403-12-12 1405-06-23 mdh str.13
CDM str.49, 124 uvádí až od 2.1404
Leonard Langwieser Komorský gróf Bratislava (Pozsony) 1430-11-04 1431-06-03
Hunger Vardajn Řezno Říšský vardajn
Kryštof Zikmund Hunger Písař mince Salzburg 1695 Úředník mince
Ulrich Gundalch Mincmistr Vídeň (Bécs) 1416 1423 Někdy se uvádí až od roku 1420
Niclas unterm Himmel Mincmistr Vídeň (Bécs) 1426 1430 Někdy se uvádí rok 1427 - nccs1939 str.68
Niclas unterm Himmel Mincmistr Vídeň (Bécs) 1433 1436 nccs1939 str.68
Nicolaus Teschler Mincmistr Vídeň (Bécs) 1460 Okolo roku 1460
Borshuta (Bořita) Vardajn Kutná Hora 1339 Okolo roku 1339
Není potvrzeno ( možná společně s Johlinem Jakobim )
CDM str.49 uvádí možná pro léta 1339, 1341, 1343 a 1351
Také NS2011_26 str.123
Andreas Tomasoni de Florentia (Ondřej z Florencie ) Úředník mince Kutná Hora 1350-03-28 Okolo 1350 - Společně s Thaldem Tomasonim - CDM str.49
Andreas Tomasoni de Florentia (Ondřej z Florencie ) Úředník mince Kutná Hora 1358-10-27 Společně s Thaldem Tomasonim - CDM str.49,83
Endrllin Löewe - řečený Prubíř (Versucher), Andreas de Monte Cuthna Úředník mince Kutná Hora 1376 1379 Urburéř . Někdy mezi 18.3.1379 a 10.9.1383 zemřel
Jan ze Smilkova a z Kostelce Mincmistr Kutná Hora 1419-02-25 K tomuto datu je uveden v listině Václava IV.
Diviš ze Srbče Správce mincovny Kutná Hora 1421-12-16 1421-12-21 Správce urbury v K.Hoře - mdh str.46, CDM str.156
Mikuláš na Suchém Dole Správce mincovny Kutná Hora 1429-09-27 1435 Společně s Ambrožem z Prahy
ČDM str.185 uvádí 25.3.1433 - 1434
Ambrož z Prahy Mincmistr Kutná Hora 1431 1433-05-07 Od roku 1427 společně s Mikulášem ze Suchého Dolu
Někdy po 7.5.1433 zemřel
ČDM str.184
Zbyněk ze Soběšína Mincmistr Kutná Hora 1456-01-01 1456-11 Možná i dříve. Pouze zástupce mincmistra.
Nejpozději 19.11.1456 je již dosazen nový mincmistr
SbNm60 str.15
Jan Calta z Kamenné Hory Úředník mince Kutná Hora 1456-11-19 1458 NL2011/1 str.22, ČDM str.216
Oldřich Bradáč z Túšně Úředník mince Kutná Hora 1466-05-07 1471 Úředník mince
Petr Klucký ze Solopisk Úředník mince Kutná Hora 1461
Prokop Adler z Lošan Úředník mince Kutná Hora 1461 1472-07 Někdy se uvádí jen do 1471
Pavel Vidlák Úředník mince Kutná Hora 1472 1476
Gabriel z Nymburka Správce mincovny Kutná Hora 1473-04 1474 Byl zatčen pro šizení mince
NL2010/3 str.136
Kunrát Švajkar z Vrchovišť Úředník mince Kutná Hora 1483 1495-04-27 Úředník mince
Jan z Ničova Úředník mince Kutná Hora 1482 1485 Úředník mince
Pavel Podivický z Podivic Písař mince Kutná Hora 1503 1523 Přišel z Litomyšle
Písařem možná již od roku 1500
Jan ze Skalice (ze Žiželic ) Písař mince Kutná Hora 1473 1486-08 Někdy se uvádí jen do r.1485, ale pravděpodobnější bude až srpen 1486
Ludvík Karel z Řásné Mincmistr Kutná Hora 1562-06-08 1568 Konec úřadu mi je nejasný
Marko tuto značku přiděluje H.Harderovi
Wolf Herolt z Aupa Písař mince Kutná Hora 1578 1587 Byl účetním, který vypomáhal se správou mincovny - skrb_3 str.52
Hans Spiess z Hartenfelsu Písař mince Kutná Hora 1582 1596 Někdy od začátku roku 1582 jako první písař mince - NS2010_25 str.181
1597 byl puchhalterem
Pavel Škréta Šotnovský ze Závořic Písař mince Kutná Hora 1604-07-13 1608-03-17 17.3.1608 byl ještě v úřadu
Skrbek uvádí od roku 1603
Kryštof Jakub Krahe Vardajn Praha 1676-04-30 1677-12-29 Pak byl jmenován úředníka mince v K.Hoře - Skrb str.439
Borshuta (Bořita) Písař mince Kutná Hora 1339 1342 CDM str.68, 70
Petr Sachs Písař mince Kutná Hora 1384 1419-06-10 Pravděpodobně i dříve - ČDM str.109,142
Ještě 10.6.1419 byl v úřadu
Jakub Wohlgelmut - písař v K.H. Písař mince Kutná Hora 1384 1431-08-29 Možná i déle
Jakub Sachs Písař mince Kutná Hora 1342 1343 Pravděpodobně ale i 1341 - 1344 a možná i déle - CDM str.70
Adam ze Zářičí Písař mince Kutná Hora 1401 Nelze přesně určit, jestli byl písařem urbury, nebo písařem mince - ČDM str.122
Konrád z Bykánce Písař mince Kutná Hora 1409-12-18 Datum v úřadu není přesně známo - CDM str.142
Mikuláš z Lobkovic ( chudý ) Písař mince Kutná Hora 1400 1406-04-24 Pravděpodboně i dříve a později nejvyšší písař ČDM str.124
Mikuláš z Prahy Písař mince Kutná Hora 1408-05-19 Někdy okolo tohoto data ČDM str.124
Mikuláš Kaplice z Pořešína Písař mince Kutná Hora 1425-04-25 1434-09-02 Do úřadu nastoupil někdy po 25.4.1425 a 2.9.1434 byl ještě v úřadu.
V roce 1435 již byl v úřadu jiný písař
Šimon Semenko z Vrchovišť Písař mince Kutná Hora 1472 1472 Někdy před rokem 1472, kdy se stal úředníkem mince
Eliáš - písař mince v K.Hoře Písař mince Kutná Hora 1462 Okolo roku 1462 - ČDM str.222
Jakub - písař mince v K.Hoře Písař mince Kutná Hora 1471 Okolo tohoto roku
Martin - písař mince v K.Hoře Písař mince Kutná Hora 1486 1496
Bartoš - písař mince v k.Hoře Písař mince Kutná Hora 1496 1499 Do 1497 byl pouze šafářem mince. Teprve pak písařem.
Tomášek Vršóv Mincíř Kutná Hora 1503 Okolo roku 1503
Jan Saš Písař mince Kutná Hora 1517 1521 Písař urbury
Jan Saš Písař mince Kutná Hora 1520 1520 V tomto roce vypomáhal ostatním úředníkům, protože byl problém
s obsazením jednotlivých úřadů v K.hoře
Jan Saš Písař mince Kutná Hora 1523 1530-10-23 Okolo tohoto datumu zemřel
Matouš Hana Písař mince Kutná Hora 1530 1544 Do úřadu nastoupil krátce po smrti Jana Šaše ( 23.10.1530)
Jan Popovický z Popovic Písař mince Kutná Hora 1544 1554
Petr Hlavsa Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1554 Okolo tohoto roku byl místodřžícím úřadu nejvyššího mincmistra
Jan - písař mince v k.Hoře Písař mince Kutná Hora 1554 Později vyhnán ze země kvůli krádežím v mincovně
Martin - písař mince v K.Hoře 2 Písař mince Kutná Hora 1554
Tomáš Zelí Písař mince Kutná Hora 1562 1562 Možná již před tímto rokem.
1562 - zatčen pro machinace( možná před 5.6.1562)
Jan Kaše Písař mince Kutná Hora 1562-06-05 1564 Možná i déle
Zikmund Kober z Kobersberku Písař mince Kutná Hora 1568 1584 Datum konce úřadu je nejasné. Roku 1584 byl povolán k jinému úřadu do Prahy.
Kupfer 312
Jan Volšovský Písař mince Kutná Hora 1570 Někdy okolo tohoto data
Johann Schulte - starší Mincmistr Rostock 1387 Numispedia
Hans Schwabe Mincmistr Waischenfeld 1385 1394 Numispedia
Klaus Schwarz Mincmistr Waischenfeld 1397 1400 Numispedia
Hermann Schönmacher Mincmistr Hildburghausen 1395 Numispedia
Heinrich Seehausen Mincmistr Rostock 1371 1372 Společně s K.Seehausenem a Tilem von Bremen - Numispedia
Pravděpodobně i déle
Konrad Seehausen Mincmistr Rostock 1371 1372 Společně s H.Seehausenem a Tilem von Bremen - Numispedia
Ulrich Seyben Mincmistr Rostock 1526 1534 Numispedia, SGC str. 1008
Gerhard Sidel Mincmistr Freiberg 1423 Numispedia
Simon Siemssen Mincíř Rostock 1727 1742 Byl to hodinář, ale razil mince ( pravděpodobně tedy nebyl zaměstnancem mincovny) - Numispedia
SGC str. 1008
Nickel Sprungel Mincmistr Waischenfeld 1381 1385 Numispedia
Jan Ludvík Meyer Mincmistr Gdaňsk 1812 Okolo roku 1812
Lorenc ( Vavřinec ) Weitter Správce mincovny Olomouc 1625-04-18 Pravděpodobně i dříve
Kryštof Wohnsiedler Nájemce mincovny Brno 1625
Hans Gebhart Řezač želez Kremnica (Körmoczbánya) 1603 1633 V tomto období ryl i pro jiné mincovny - zbr1988/65
Johan Georg Seidlitz Rytec Vídeň (Bécs) 1705 1715
Henrico Mincmistr Humpolec 1252-12-13 Není jisté, jestli přímo v Humpolci, nebo jestli pouze nebyl měšťanem v Humpolci a mincmistrem jinde
Baltazar Zwirner Mincmistr Vídeň (Bécs) 1623-11-28 1624-07-29 Současně musela všechny knížata ve Slezsku přerušit ražbu.
Všechny ražby musely být s letopočtem 1624
Zbaven funkce a zatčen
Georg Prunner Mincmistr Krnov 1624 1627-07-02 Někdy před rokem 1624
Odešel pravděpodobně po kapitulaci dánských vojsk při osvobození Krnova
Kryštof Hirschl Mincíř Olomouc
Vít Fridrich Scheiblhofer Zemský prubíř Český Krumlov 1644 1659
Hans Fröhlich Mincmistr Štýrský Hradec 1624 1637
M. Faber Mincmistr Vídeň (Bécs) 1678
Martin Turba Vardajn Sankt Pölten 1626
Jan Kašpar Knedlmayer Mincmistr Štýrský Hradec 1657
Ješek Mincmistr Praha 1325 Mincmistr zlaté mince za Jana Lucemburského
Martin z Radotic ( z Jemnice ) Mincmistr Brno 1390 1390 I když roku 1392 se o něm mluví jako o bývalém mincmistru v Brně
(ve zmínce o koupi hradu Holoubek).
Což by mohlo odpovídat, protože možná na přelomu let 1391/92 mincmistrem nemusel být
MoM.30, dp_1968/4 str.97
Martin z Radotic ( z Jemnice ) Mincmistr Brno 1392 1394 I když roku 1392 se o něm mluví jako o bývalém mincmistru v Brně
(ve zmínce o koupi hradu Holoubek).
Což by mohlo odpovídat, protože možná na přelomu let 1391/92 mincmistrem nemusel být
MoM.30, dp_1968/4 str.97
Arnold Cumpach Mincmistr Brno 1400 1402 Možná byl mincmistrem až do roku 1412
Niclas Mawthner Mincíř Brno 1469 Okolo roku 1469 MoM.42
Niclas Klob Mincíř Brno 1469 Okolo roku 1469 - MoM.42
Filip Undfreitag Mincíř Brno 1469 Okolo roku 1469 - MoM.42
Michel Gemlich Mincíř Brno 1469 Okolo roku 1469
Václav Klaric Mincmistr České Budějovice 1296
Tobiáš Gebhart Vardajn Praha 1562 1569-07-06 Před nástupem do Českých budějovic
Mikuláš Wolf Mincíř České Budějovice 1569-07-06
Hans Mathes Vardajn České Budějovice 1569-07-26
Kryštof Mattinghofer ze Sternfelsu Vardajn České Budějovice 1578-12-13 1584
Sebald Mattinghofer Mincíř Český Krumlov Přepalovač stříbra
Hans Röder Vardajn České Budějovice 1584 1597 Někdy okolo roku 1597 umírá
Kašpar Kholl Mincíř České Budějovice 1594 Šmitmistr
Alexandr Kholl Mincíř České Budějovice 1594 Šmitmistr
Valentin Kholl Vardajn České Budějovice 1599-02-19
Aurifaber Nájemce mincovny Jihlava 1390 Společně s Janem Magdaleinem okolo roku 1390
František Mitis Vardajn Praha Někdy okolo 1784 - 1795
Josef Vinazer Rytec Praha 1795-08-07 1796-02-08 Pak odešel do Kremnice
Josef Vinazer Rytec Kremnica (Körmoczbánya) 1796 Přišel z Prahy
Ludvík Liebl Rytec Praha 1784 Ryl i za nepřítomnosti Vinazera
Jakub - náj.v Brně Nájemce mincovny Brno 1334 Okolo roku 1334. Někdy se uvádí, jako mincíř
Laurentius ( Vavřinec ) Mincíř Brno 1365 Okolo roku 1365 - MoM.28
Petr - prubíř v Brně Prubíř Brno 1365 1374 Byl prenéřem.
Asi až do roku 1374 ( nepotvrzeno )
MoM.28 uvádí jako prubíře
Niclas der Prenner Prenéř Brno 1373 Okolo roku 1373.
MoM.29,dp_1968/4 str.97
Šimon - prenéř v Brně Prenéř Brno 1389 Okolo roku 1389
MoM.29, dp_1968/4 str.97
Mikuláš - mincíř v Brně Mincíř Brno 1477 1487 Okolo roku 1477
Christian Rüschel Komorský gróf Kremnica (Körmoczbánya) 1430
Jeronym Montecucolli Komorský gróf Kremnica (Körmoczbánya) 1627
Mikuláš - mincmistr v Brně Prenéř Brno 1373 Okolo roku 1373
Leopold Bardi (Hypolit) Komorský gróf Kremnica (Körmoczbánya) 1331 1342
Alexius Thurzó z Bethlenfalvy Nájemce mincovny Bratislava (Pozsony) 1525-01-14
Michal Putz Vardajn Košice (Kassa) 1695 1696 Někdy se uvádí od 1693
Spr_1982_02 str.9
Jakub - mm. v Kladsku Mincmistr Kladsko
Hieronymus Schmachtenberger z Frankfeldu Mincmistr Kladsko 1543 1562 Pravděpodobně i dříve
Mikuláš - mincíř v Plzni Mincíř Plzeň 1344-02-20 Okolo roku 1344
Petermann Mincmistr Svídnice (Schweidnitz) 1289 Okolo roku 1289
Jan De Witte Nájemce mincovny Svídnice (Schweidnitz) 1525-07-10
Konrád Sauermann z Jelče - starší Královský mincmistr Vratislav (Breslau, Boroszló) 1530 Někdy v 30. letech
Jörg Oberer Mincmistr Ulm 1501 1507 SGC str. 1351
Steger - mm. ve Znojmě Mincmistr Znojmo 1461 Okolo roku 1461
Bergrat Albert Správce mincovny Clausthal 1818 1821 Jako člen komise složené z B.Alberta a Schmidta - Numispedia
Schmidt Správce mincovny Clausthal 1818 1821 Jako člen komise složené z B.Alberta a Schmidta - Numispedia
Bergrat Albert Správce mincovny Clausthal 1821 1838 Jako člen komise složené z B.Alberta a J.L.Jordana - Numispedia
Johann Ludwig Jordan Správce mincovny Clausthal 1821 1838 Jako člen komise složené z B.Alberta a J.L.Jordana - Numispedia
Georg Kruckenberg Vardajn Clausthal 1634 1635 Numispedia
Georg Schlangenbusch Vardajn Clausthal 1635 1646 Numispedia
Johan Liebmann Vardajn Clausthal 1646 1663 Numispedia
Julius Philipp Eisendrath Vardajn Clausthal 1663 1673 Numispedia
Heinrich Schlangenbusch Vardajn Clausthal 1673 1680 Numispedia
Johann Christoph Reiling Vardajn Clausthal 1681 1701 Numispedia
Heinrich Albrecht Charisius Vardajn Clausthal 1701 1718 Numispedia
Christian Philipp Spangenberg Vardajn Clausthal 1716 1726 Numispedia
Johann Otto Berensbach Vardajn Clausthal 1726 1740 Numispedia
Johan Julius Borkenstein Vardajn Clausthal 1740 1744 Numispedia
Johann Wilhelm Schlemm Vardajn Clausthal 1744 1753 Numispedia
Konrad Ludwig Drönewolf Vardajn Clausthal 1753 1768 Numispedia
Johann Eberhard Schacht Vardajn Clausthal 1768 1781 Numispedia
Heinrich Stein Správce mincovny Lipsko 1507 1511 Nebyl správcem, ale převzal řízení mincovny. - Numispedia
Hans Stockart Mincmistr Bingen 1447 1454 Numispedia
Hieronymus Sulzberger Mincmistr Rostock 1615-05-27 1618 Numispedia, SGC str. 1008
Claus Swabehusen Mincmistr Hildburghausen 1395 Numispedia
Conrad Swellengrobel Mincmistr Jena 1420 Okolo roku 1420 - Numispedia
Concze Thyme Mincmistr Heldburg 1395 Okolo roku 1395 - Numispedia
Tybaldinus Mincmistr Merano 1313 1336 Numispedia
Tybaldinus Řezač želez Trient 1348 Numispedia
Claus Voge Mincmistr Rostock 1421 1440 Numispedia
Thilo von Bremen Mincmistr Rostock 1361 1365 Numispedia
Thilo von Bremen Mincmistr Rostock 1371 1372 Společně s K. a H.Seehausenem - Numispedia
Conrad Cassel Mincmistr Hildburghausen 1400 Od roku 1400 - Numispedia
Conrad Cassel Mincmistr Langensalza 1401 Od roku 1401 - Numispedia
Hubert Josef von Clotz Mincmistr Hall 1780 1786 Samostatně - Numispedia
Georg von Entheim Mincmistr Koburg 1381 1385 Numispedia
Georg von Entheim Mincmistr Koburg 1387 1390 Numispedia
Georg von Entheim Mincmistr Koburg 1378 1381 Někdy se uvádí společně s H.Jsenem (nepotvrzeno) - Numispedia
Joseph von Faby Vardajn Günzburg 1788 1789-05-25
Augusteo von Florenz Mincmistr Freiberg 1364 1368 Společně s bratrem Nicolaem - Numispedia
Nicolao von Florenz Mincmistr Freiberg 1364 1368 Společně s bratrem Augustaem - Numispedia
Hermann von Güstrow Mincmistr Rostock 1366 Okolo roku 1366 - Numispedia
Conrad von Margreten Mincmistr Langensalza 1399 1401 Společně se Synczem von Rotenfeld - Numispedia
Syncze von Rotenfels Mincmistr Langensalza 1399 1401 Společně s Condarem von Margreten - Numispedia
Franz von Meideburg Mincmistr Freiberg 1365 1369 Numispedia
Gabriel von Meideburg Mincmistr Freiberg 1420 1420 Samostatně - Numispedia
Gabriel von Meideburg Mincmistr Freiberg 1421 1424 Společně s bratrem Hansem - Numispedia
Hans von Meideburg Mincmistr Freiberg 1421 1424 Společně s bratrem Gabrielem - Numispedia
Nickel von Meideburg Mincmistr Freiberg 1369 1401 Numispedia
Nickel von Meideburg Mincmistr Sangerhausen 1391 1401 Numispedia
Friedrich von Owe Mincmistr Koburg 1394 1397 Numispedia
Hans von Smyre Mincmistr Gotha 1404 Numispedia
Hans von Solstede Mincmistr Langensalza 1398 Numispedia
Thomas von Venrode Mincmistr Zwickau 1479 Goldmünzmaister - Numispedia
Nicolaus von Zibislawicz Mincmistr Freiberg 1244 Numispedia
Heinrich von der Lynden Mincmistr Waischenfeld 1385 1395 Společně s H.Schwabem - Numispedia
Nicolaus von der Nyss Mincmistr Kassel 1436 Numispedia
Heinrich Voss Mincmistr Rostock 1419 1420 Numispedia
Fritsche Weise Mincmistr Olešnice 1398 1414 Někdy na přelomu roku přešel do Grossenheinu- Numispedia
Toniges Wellens Mincmistr Rostock 1495 Numispedia
Wulfhard Mincmistr Rostock 1306 Numispedia
Henschild Zigeler Mincmistr Freiberg 1369 1381 Společně s W.Zigelerem, H.Grunerem a N.Grunerem a N.Meideburgem
Henschild Zigeler Mincmistr Freiberg 1381 1391 Společně s W.Zigelerem, J.Zigelerem, H.Grunerem a N.Grunerem a N.Meideburgem
Henschild Zigeler Mincmistr Freiberg 1391 1392 Společně s W.Zigelerem a N.Meideburgem
Johannes Zigeler Mincmistr Drážďany 1367 1380 Numispedia
Johannes Zigeler Mincmistr Freiberg 1381 1391 Společně s W.Zigelerem, H.Zigelerem, H.Grunerem a N.Grunerem a N.Meideburgem - Numispedia
Wynant Zigeler Mincmistr Freiberg 1369 1381 Společně s W.Zigelerem, H.Grunerem a N.Grunerem a N.Meideburgem
Wynant Zigeler Mincmistr Freiberg 1381 1391 Společně s W.Zigelerem, J.Zigelerem, H.Grunerem a N.Grunerem a N.Meideburgem
Wynant Zigeler Mincmistr Freiberg 1391 1392 Společně s W.Zigelerem a N.Meideburgem
Detmar Mincmistr Brunšvik 1369 1374 Numispedia
Caspar Hase Mincmistr Brunšvik 1542 1555 Numispedia
J.H.Fulda Mincmistr Brunšvik 1808 1809 Numispedia
Rudolf Krüger Mincmistr Katlenburg 1621 1623 Numispedia
Cord Delbrüge Mincmistr Celle 1622 Numispedia
Hans Lafferdt (Laffers) Mincmistr Clausthal 1617-03 1617-08 Numispedia
Georg Kruckenberg Mincmistr Clausthal 1619 1622 Numispedia
Uslar Správce mincovny Clausthal 1751 1752 Jako člen mincovní komise složené z Uslara, Hinübera, J.W.Schlemma a K.L.Drönewolfa - Numispedia
Hinüber Správce mincovny Clausthal 1751 1752 Jako člen komise složené z Uslara, Hinübera, J.W.Schlemma a K.L.Drönewolfa - Numispedia
Johann Wilhelm Schlemm Správce mincovny Clausthal 1751 1752 Jako člen komise složené z Uslara, Hinübera, J.W.Schlemma a K.L.Drönewolfa - Numispedia
Konrad Ludwig Drönewolf Správce mincovny Clausthal 1751 1752 Jako člen komise složené z Uslara, Hinübera, J.W.Schlemma a K.L.Drönewolfa - Numispedia
Christian Philipp Spangenberg Správce mincovny Clausthal 1725 1725 Jako člen mincovní komise Schlütera a Ch.P.Spangeberga - numispedia
Schlüter Správce mincovny Clausthal 1725 1725 Jako člen mincovní komise Schlütera a Ch.P.Spangeberga - Numispedia
Amalia Schlemm Správce mincovny Clausthal 1788 1789 Spravovala mincovnu po smrti svého muže - Numispedia
Philipp Ludwig Magius Správce mincovny Clausthal 1789 1792 Jako člen mincovní komise složené z P.L.Magia, Uslara,Hinübera, Niemaeyra - Numispedia
Uslar Správce mincovny Clausthal 1789 1792 Jako člen mincovní komise složené z P.L.Magia, Uslara,Hinübera, Niemaeyra - Numispedia
Hinüber Správce mincovny Clausthal 1789 1792 Jako člen mincovní komise složené z P.L.Magia, Uslara,Hinübera, Niemaeyra - Numispedia
Niemeyer Správce mincovny Clausthal 1789 1792 Jako člen mincovní komise složené z P.L.Magia, Uslara,Hinübera, Niemaeyra - Numispedia
Johann Wilhelm Lunde Správce mincovny Clausthal 1799 1802 Numispedia
J.H.Fulda Správce mincovny Clausthal 1810 1814 Pouze, jako dozorce mincovny - Numispedia
Beermann Správce mincovny Clausthal 1838 1849
Andreas Lafferdes Vardajn Clausthal 1617 1634 Numispedia
Bendikt Šafránek Mincíř Plzeň 1467 1485 Nepotvrzeno ( mincovna byla uzavřena někdy po r. 1470 )
Byl to úředník mincovny okolo roku 1470 - ČDM str.242
Jan Tomáškovic Nájemce mincovny Plzeň 1470 SbNm60 str.31 Společně s Janem Chrtem - ČDM str.243
Jan Chrt z Tachova Nájemce mincovny Plzeň 1470 SbNm60 str.31, ČDM str.243
Václav Columban z Hochdamu Nájemce mincovny Brno 1622 1622-06-13 Možná nájemce mincovny
Filip Becker Správce mincovny Brno 1622-04-14 1623-03-18 Společně s Jiřím Hasslerem
Datum do nepotvrzeno
Adam Schäffer Mincmistr Olomouc 1642-03
Hanuš Huser Rytec Olomouc 1642-03
Kryštof Brever Mincíř Olomouc 1642-03
Klaus Appeld Mincmistr Gotha 1398 numispedia
Mathias Babst Mincmistr Rostock 1711 numispedia, SGC str. 1008
David Becker Mincmistr Výmar (Wismar) 1534 1534 numispedia
David Becker Mincmistr Rostock 1534-02-21 1540 numispedia
Jacob Becker Mincmistr Rostock 1531 numispedia, SGC str. 1008
Benil Benholz Mincmistr Freiberg 1392 1393 Společně se Sanderem - numispedia
Paul Benholz Mincmistr Altenburg 1393 1394 Okolo roku 1393 odchází do Waischenfeldu
numispedia
Paul Benholz Mincmistr Waischenfeld 1394 1397 numispedia
Bernhard - mm.v Rostocku Mincmistr Rostock 1320 1321 numispedia
Bernhardus - mm.v Innsbrucku Mincmistr Innsbruck 1320 Okolo roku 1320 - numispedia
Hans Borner Písař mince Freiberg 1442 1443 Pravděpodobně písař ( důlní ??? )
numispedia
Petrus Bornis Mincmistr Freiberg 1398 1411 Numispedia
Petrus Bornis Písař mince Freiberg 1393 1397 Numispedia
Franz Heinrich Brandt Mincíř Rostock 1782 1800 Pracoval s mědí (kupferschmied) nebyl to mincmistr - Numispedia
Johannes Briccius Mincmistr Freiberg 1362 1364 Numispedia
http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnzst%C3%A4tte_Freiberg
Cuntz - mm. v Koburgu Mincmistr Koburg 1373 Okolo roku 1373 - Numispedia
Hermann Dornarius Mincmistr Eisfeld 1399 1402 Pravděpodobně do 1402 - Numispedia
Conrad Fuchs Mincmistr Ummerstadt 1395 okolo roku 1395
Carl Gustav Fehrmann Rytec Stockholm 1787 1798 Numispedia
Ludvig Persson Lundgren Rytec Stockholm 1830 1853 Numispedia
Johann Valentin Böttger Mincmistr Weilburg 1689 1690 Mincovna ale nerazila - numispedia
Justut Adam Böttger Mincmistr Weilburg 1691 1692 numispedia, SGC str. 789
Johann Dietrich Schlüter Mincmistr Weilburg 1692 1700 SGC str. 789
numispedia uvádí jen do r.1694
Johannes Wallrab Mincmistr Weilburg 1749 1749 Mincovna však nerazila - numispedia
Christoph Buck Mincmistr Weilburg 1749 1749 Mincovna však nerazila - numispedia
Johann Christoph Schepp Rytec Frankfurt nad Mohamem 1774 1774 numispedia
Didrik Mincmistr Stockholm 1527 Okolo 1527 - swedishcoins.net
Herman Fosset Mincmistr Stockholm 1527 1531 swedishcoins.net
Jost Höjer Mincmistr Stockholm 1556 1566 swedishcoins.net
Hans Höjer Mincmistr Stockholm 1567 1574 swedishcoins.net
Gillis Coyet - starší Mincmistr Stockholm 1574 1599 swedishcoins.net
Antonín Grooth - starší Mincmistr Stockholm 1599 1614 swedishcoins.net
Gillis Gillisson Coyet - mladší Mincmistr Stockholm 1614 1626 swedishcoins.net
Georg Werner ( Verner ) Mincmistr Stockholm 1631 1632 swedishcoins.net
Abraham Kock Mincmistr Stockholm 1665 1668 swedishcoins.net - samostatně
Esias Zedritz Mincmistr Stockholm 1723 1730 swedishcoins.net
Petter Isersnider Rytec Avesta 1644 1646 swedishcoins.net
Johann Michaelsson Planting Rytec Avesta 1647 1680 swedishcoins.net
Johann Georg Breuer (Breyer) Rytec Avesta 1649 1665 swedishcoins.net
Christian Rudolf Gottlieb Seidensticker Vardajn Clausthal 1781 1801 Numispedia
Johann Ludwig Jordan Vardajn Clausthal 1801 1845
Hüttengehilfe Julius Arend Vardajn Clausthal 1845 1847 Numispedia
Karl Zimmermann Vardajn Clausthal 1847 1849 Numispedia
Gregor Ainkhüren (Gregori Ainkürn) Mincmistr Goslar 1543 1547 Numispedia
Samuel Salwart - mm.Goslaru Mincmistr Goslar 1563 1564 Numispedia, StGC str.300
Steffan Brünning Mincmistr Goslar 1580 1580 Numispedia
Andreas Küne Mincmistr Goslar 1597 1599 Numispedia
Andreas Küne Mincmistr Goslar 1570 1596 Numispedia
Hans Lafferdt (Laffers) Mincmistr Goslar 1622 1623 Společně s H.Loehrem - Numispedia
StGC str.300
Hans Lafferdt (Laffers) Mincmistr Goslar 1623 1625 StGC str.300
Hans Loehr Mincmistr Goslar 1623 1625 Numispedia
Johann Christoph Bähr Mincmistr Goslar 1710 1710 Numispedia
Heinrich Christian Mincmistr Goslar 1734 1764 Společně s R.Friesem Numispedia
Franz de Paula Käschnitz von Weinberg Mincmistr Günzburg 1762-01-07 1762-09-17 Numispedia
Hermann Grünhofer Mincmistr Hall 1477 1482 Numispedia
Bernhard Beheim - starší Mincmistr Hall 1482 1507 Numispedia
Hans Beheim Mincmistr Hall 1523 1535 Numispedia
Ulrich Ursentaler - starší Mincmistr Hall 1535 1561 Numispedia
Jakob Bertorf Mincmistr Hall 1577 1601 Numispedia
Ferdinand Löffler Mincmistr Hall 1601 1609 Numispedia
Petr Balde Mincmistr Hall 1610 1610 Numispedia
Abraham Lindner Mincmistr Hall 1612 1613 Numispedia
Martin Hofer Mincmistr Hall 1647 1659 Numispedia
Tobias Fenner Mincmistr Hall 1659 1679 Numispedia
Franz Änzinger Mincmistr Hall 1679 1682 Numispedia
Matthias Knöringer Mincmistr Hall 1682 1686 Numispedia
Johann Sebastian Fenner Mincmistr Hall 1687 1717 Numispedia
Ignaz Sebastian Fenner Mincmistr Hall 1718 1748 Numispedia
Sikmund Ignaz Vischer Mincmistr Hall 1748 1755 Numispedia
Ludwig Aschpacher Mincmistr Hall 1755 1765 Numispedia
Johan Josef Stocker Mincmistr Hall 1791 1801 Numispedia
Hubert Josef Jolliot Mincmistr Hall 1802 1809 Numispedia
Matthias Freundt Mincmistr Hamburg 1635 1637 Numispedia
Johann Duve Mincmistr Hannover 1671 1673 Numispedia
Johann Erich Schildt Mincmistr Hannover 1676 1684 Numispedia
Christian Heinrich Hase Správce mincovny Hannover 1803 1806 Spravoval mincovnu, jako člen komise - Numispedia
Christian Heinrich Hase Mincmistr Hannover 1813 1818 Numispedia
Thomas Tympf - mladší Mincmistr Hamburg 1618 1624 Numispedia
Bartold Bartels Mincmistr Harburg 1630 1631 SGC str.240, Numispedia
Hainrich Veeber (Veever) Mincmistr Heinrichsstadt u Wölfenbüttlu 1574 1585 Numispedia
Bartold Lücken Mincmistr Helmstedt 1510 1512 Numispedia
Georg Kruckenberg Mincmistr Hitzacker 1617 1617 Numispedia
Zacharias Müller Mincmistr Hitzacker 1618 1622 Numispedia
Thomas Tympf - mladší Mincmistr Hitzacker 1623 1625 Numispedia
Hans Rader Mincmistr Moisburg 1621 1621 Numispedia
Hans Rücke Mincmistr Moisburg 1622 1626 Numispedia, SGC str.240
Wilhelm Quensel Mincmistr Moisburg 1627 1629 Numispedia
Claus Eberdingk Mincmistr Münden 1550 1553 Numispedia¨,SGC str.233
Heinrich Kuesel Mincmistr Münden 1574 1584 Numispedia
Christoph Diess (Dyss) - starší Mincmistr Peine 1611-07-16 1611 Numispedia
Paul Lachentris (Lachendress) Mincmistr Peine 1619 1619 Numispedia
Heinrich Oppermann Mincmistr Peine 1619-12 1620-10-10 Numispedia
Karl Sölter Mincmistr Peine 1620-10-10 1622-02-20 Numispedia
Hans Dasselmann Mincmistr Peine 1622-08-17 1627-07-10 Toto období je již neurčité - Numispedia
Valentin von Stoghem Mincmistr Reichenberg 1531 1532 Numispedia
Oldřich ( Utz ) Gebhart Mincmistr Reichenberg 1534 1534 Numispedia
Hans von Konen Mincmistr Reichenberg 1535 1540 Numispedia
Andreas Blankenhagen Mincmistr Reichenberg 1539 1540 Numispedia
Gregor Ainkhüren (Gregori Ainkürn) Mincmistr Reichenberg 1542 1542 Numispedia
Martin Huxer Mincmistr Reichenberg 1548 1552 numispedia
Heinrich Seehausen Mincmistr Rostock 1377 numispedia
Bartold Bartels Mincmistr Scharnebeck 1623 1625 Numispedia, SGC str.236, 240
B.Kruckenberg Mincmistr Sankt Andreasberg 1619 162 numispedia
Christoph Müller Mincmistr Sankt Andreasberg 1621 numispedia
Georg Hans Mincmistr Winseln 1625 1625 numispedia
Hermann Kufenbier Mincmistr Jena 1403 1408 Numispedia
Hermann Kufenbier Mincmistr Saalfeld 1394 1403 Numispedia
Hans König von Weisensee Mincmistr Koburg 1390 1394 Numispedia
Paul Lachentris (Lachendress) Mincmistr Peine 1608-05-15 1609 Numispedia
Paul Lachentris (Lachendress) Mincmistr Darmstadt 1612 1613 Numispedia
Appel Lodewig Mincmistr Eisfeld 1392 1395 Numispedia
Hieronymus Magdeburger Mincmistr Lipsko 1512 Numispedia
Christian Man Mincmistr Jena 1397 Numispedia
Nicolaus Manhoupt Mincmistr Freiberg 1353 1360 Numispedia
Hans Martersteck Mincmistr Weimar 1448 1465 Numispedia, SGC str. 1022
Claus Meyer Mincmistr Rostock 1562 Numispedia, SGC str. 1008
Matthias Moers Mincmistr Hamburg 1608 Numispedia
Andreas Müller Mincmistr Sangerhausen 1401 1406 Společně s bratrem Clausem Müllerem - Numispedia
Claus Müller Mincmistr Sangerhausen 1401 1406 Společně s bratrem A.Müllerem - Numispedia
Hartung Münch Mincmistr Bazilej 1325 1328 Numispedia
Hans - mm.v Weisenfelsu Mincmistr Waischenfeld 1385 1394 Numispedia
Fritsche Obenander Mincmistr Grossenhain 1415 Společně s F.Weisem - Numispedia
Fritsche Weise Mincmistr Grossenhain 1415 Společně s F.Obenanderem - Numispedia
Heinrich Oeckeler Mincmistr Zellerfeld 1601-01-26 1618 Numispedia, StGC str.300
Peter Pfole Mincmistr Wittenberg 1466 1467-01 SGC str. 1022
Numispedia uvádí již od 1465
Peter Pfole Řezač kolků Lipsko 1454 1464 Numispedia
Berlt Printz Mincmistr Gotha 1352 Numispedia
Reimar Mincmistr Koburg 1353 Numispedia
Sander Mincmistr Freiberg 1392 1393 Společně s B.Benhozem - Numispedia
Nickel Schelm Mincmistr Freiberg 1377 1381 Numispedia
Nickel Schelm Řezač želez Freiberg 1377 1381 Numispedia
Heinz Scheth ( Schette ) Mincmistr Weimar 1465 1470 Numispedia uvádí okolo 1465
SGC str. 1022 uvádí okolo 1470
Henslin Schickel ( Henselini ) Mincmistr Freiberg 1360 1364 Numispedia
http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnzst%C3%A4tte_Freiberg
Jan Jakub Macasius Mincmistr Jáchymov 1670 1672 Skrb. str.446
Janovský do roku 1671
Matěj Šlegl Řezač želez Kutná Hora 1603 NS2010_25 str.182
ppc_09
Matěj Windisch Vardajn Kremnica (Körmoczbánya) 1748 1756 snz_06
Janek z Chotěmic Nájemce mincovny Svídnice (Schweidnitz) 1437-11-07 Někdy okolo roku 1370 - NL1966/5-6 str 151, ČDM str.201
Alexandr Keczer z Prešova Správce mincovny Košice (Kassa) 1701 Někdy před r.1701
Jan Wiliam Pruckner Správce mincovny Košice (Kassa) 1701 1706-02
Alexandr Keczer z Prešova Správce mincovny Košice (Kassa) 1706-03-21 Byl sice jmenován správcem, ale místo něj nastoupil do úřadu Juraj Jázsai
Juraj Jázsai Správce mincovny Košice (Kassa) 1706-03-21 1708-12-30 Na místo správce byl sice jmenován A.Keczer, ale ten do úřadu nenastoupil.
Takže Jazsai nasptoupil místo něj
Michal Altaj Správce mincovny Velká Baňa (Nagybánya) 1706-09-16 Nebyl správcem. Byl inspektorem
Jan Hrabovský Nájemce mincovny Košice (Kassa) 1708-10-20
Magdalena z Řásné Řezač želez Kutná Hora 1599 1603 Její dílna dodávala kolky až do roku 1603
Niclas Milicz Řezač želez České Budějovice 1569 Nabyl zaměstnán v mincovně, ale řezal pro ni železa
Niclas Milicz Řezač želez Praha 1570 Neověřeno
Neznámý řezač v Praze Řezač želez Praha 1569
Ondřej Debreczeni Otvös Řezač želez Košice (Kassa) 1708
Jan Hrabovský Nájemce mincovny Košice (Kassa) 1709-03-24
Michal Singethaler Písař mince Košice (Kassa) 1709-03-24 Současně byl prubířem i tavičem
Heinrich Ernst Karl Rytec Vídeň (Bécs) 1800-01-29 Kdy byl přeložen do Kremnice
Heinrich Ernst Karl Rytec Kremnica (Körmoczbánya) 1800-01-29 Byl přeložen z Vídně
Někdy se uvádí až od roku 1803
Heinrich Ernst Karl Rytec Kremnica (Körmoczbánya) 1815-04-27 1816-08-30 Byl přeložen ze Smolníka
Od 24.5.1816 - jako druhý rytec
Heinrich Ernst Karl Rytec Smolník (Szomolnok) 1815-04-27 Kdy byl přeložen do Kremnice
Heinrich Ernst Karl Rytec Smolník (Szomolnok) 1816-08-30 1817-12-08 Byl přeložen z Kremnice
Heinrich Ernst Karl Rytec Kremnica (Körmoczbánya) 1817-12-08 Byl přeložen ze Smolníka
Okolo 8.2.1825 již byl prvním rytcem
Heinrich Ernst Karl Rytec Velká Baňa (Nagybánya) 1848 1835-04-13
Hašek Ostrovský z Valdsteina a na Uherském Ostrohu Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1423 1424-06-07
Rudolf Grund Ředitel Kremnica (Körmoczbánya) 1918-12-16
Demeter Petrovis Ředitel Kremnica (Körmoczbánya) 1921-06-02
Hans Speldenkohl Rytec Kremnica (Körmoczbánya) 1557 Okolo roku 1557
Anders Wikmann Rytec Stockholm 1688 1730 swedishcoins.net
Johann Wikmann Rytec Avesta 1730 1751 swedishcoins.net
Carl Johann Wikmann Rytec Avesta 1751 1771 swedishcoins.net
Alexander Bjurling Rytec Avesta 1771 1772 swedishcoins.net
Johan Gabriel Wikmann Rytec Avesta 1772 1777 swedishcoins.net
Carl Norman Rytec Avesta 1777 1790 swedishcoins.net
Carl Erik Norman Rytec Avesta 1790 1808 swedishcoins.net
Christopher Norman Rytec Avesta Někdy po r. 1808 - swedishcoins.net
Carl Gustaf Norman Rytec Avesta 1808 1823 swedishcoins.net
Claes Hendricksson Mincmistr Arboga 1626 1628 swedishcoins.net
Gillis Coyet - starší Mincmistr Gripsholm 1598 1598 swedishcoins.net Ale je také možné, že tam razil G.Coyet mladší
Jan Bencken Mincmistr Göteborg 1609 1611 swedishcoins.net
Michael Hack Mincmistr Göteborg 1635 1636 swedishcoins.net
Mäster Lucas Mincmistr Hedemora 1521 1523 swedishcoins.net
Jöns Larsson Mincmistr Kalmar 1603 1604 Společně s Nilsem Ingevalssonem - swedischcoins.net
Nils Ingevalsson Mincmistr Kalmar 1603 1604 Společně s J.Larssenem - swedischcoins.net
Markus Kock Mincmistr Sala 1639 1641 swedischcoins.net
Henrik Wulf Mincmistr Sala 1631 1633 swedischcoins.net
Gillis Gillisson Coyet - mladší Mincmistr Säter 1624 1627 Společně s Markem Kockem - swedishcoins.net
Markus Kock Mincmistr Säter 1624 1627 Společně s G.G.Coyetem - mladším - swedishcoins.net
Markus Kock Mincmistr Säter 1627 1642 Společně s T.Cleynauem - mladším - swedishcoins.net
Tobias Cleinau Mincmistr Säter 1627 1642 Společně s M.Kockem - swedischcoins.net
David Kohl (Kholl) Mincmistr Söderköping 1614 1618 swedischcoins.net
Jockim Mincmistr Söderköping 1522 1523 swedischcoins.net
Arendt Koninck Mincmistr Uppsala 1522 1523 swedischcoins.net
Sebastian Schoraz Mincmistr Uppsala 1589 1589 swedischcoins.net
Mickel Hansson Mincmistr Vadstena 1568 1568 swedischcoins.net
Gillis Coyet - starší Mincmistr Vadstena 1568 1587 Neověřeno swedishcoins.net
David Kohl (Kholl) Mincmistr Vadstena 1611 1614 Neověřeno swedischcoins.net
Günther Lays Mincmistr Västeras 1524 1524 swedischcoins.net
Hans Hansson Mincmistr Abo 1556 1558 swedischcoins.net
Gideon Jan Lagerak de Marchie Sarvaas Mincmistr Utrecht 1812 1813 Možná vlajka na stěžni - kmn.nl
J. W. A. van Hengel Mincmistr Utrecht 1942 1944 kmn.nl
D.M.Pey Mincmistr Utrecht 1942 1942 kmn.nl
J. W. A. van Hengel Mincmistr Utrecht 1942 1942 kmn.nl
P.C.Mente Mincmistr Utrecht 1944 1945 kmn.nl
R.Bruens Mincmistr Utrecht 2001 2001 kmn.nl
M.T.Brouwer Mincmistr Utrecht 2002 Do současnosti - kmn.nl
Thomas Ned Mincmistr Londýn 1699-12
Isaac Newton Vardajn Londýn 1696-04 1699-12 SZHK_108, ZBR1991/77
Isaac Newton Mincmistr Londýn 1699-12 1711 SZHK_108,ZBR1991/77
Daniel Koste Mincmistr Vilnius 1598 1600
Christoph Brettschneider Správce mincovny Břeh 1679 1695 NL2009/3
Jan František Reitter z Hornbergu Nájemce mincovny Vyškov 1659-11 zbr1987/61
MoM.147 uvádí jako správce
Jáchym Gerlach Vardajn Vyškov 1660-12-13 1661-05-10 zbr1987/61, MOB str.106
František Podlejší Vardajn Vyškov 1661-05-10 1663-09-30 30.9.1663 - Mincovna uzavřena - zbr1987/61
Christian Daniel Oexlein Rytec Řezno 1712 1759 zbr1987/61
Tobias Hartmann Rytec Krnov 1613 zbr1988/65,MOB str.63
Tobias Hartmann Rytec Opava 1613 zbr1988/65
Neznámý mincmistr v Kroměříži Mincmistr Kromměříž 1614-02-25 zbr1988/65
Albrecht - mm. v Kroměříži Vardajn Kromměříž 1614 Někdy v tomto období. Druhým mincmistrem byl H.Petz
zbr1988/65 jej uvádí k roku 1614 jako vardajna
MOB str.63 neurčuje přesně, jestli to je vardajn, nebo mm.
Vavřinec Verner Správce mincovny Olomouc 1625-04-18 Někdy okolo tohoto data - zbr1988/65
Hans Gebhart Řezač želez Brno 1624 1633 zbr1988/65
Hans Lasanz z Friedenecku Mincmistr Štýrský Hradec 1586 1600-03-01 zbr1988/65
Oexlein Rytec Freiberg 1766 Okolo roku 1766 - ZBR1988/68
Samuel Judin Rytec Petrohrad 1762 ZBR1990/75
Daniel Mochalkin Mincmistr Moskva 1762 ZBR1990/75
William de Turnempre Královský mincmistr Londýn 1279 Královský mincmistr v Anglii - ZBR1991/77
W.W. Pole Mincmistr Londýn 1814 ZBR1991/77
P.Bistrucci Rytec Londýn 1821 Okolo roku 1821 - ZBR1991/77
Christoph Preuss Správce mincovny Annaberg, Schreckenberg 1545 1545 Pouze několik týdnů - SM1500 str. 8, SGC str. 1099
Stephan Gemisch Rytec Jáchymov 1519 1522 Odešel někdy před rokem 1522 - JaM str.44
Také DJM str.21
M.Puerlein Rytec Jáchymov 1519 Pravděpodobně ryl první kolky pro Jáchymov. Nebyl však zaměstnancem jáchymovské mincovny
JaM str.41
Achácius Tindel Mincíř Kremnica (Körmoczbánya) 1557 Hlavní razič zlata
Hans Sock Komorský gróf Kremnica (Körmoczbánya) 1635 1649
Hermann Roth von Rothenfels - starší Komorský gróf Kremnica (Körmoczbánya) 1649 1654-09
Hans Gvet Rytec Kremnica (Körmoczbánya) 1649 Někdy okolo tohoto roku
Abraham Goldschmiedt Mincíř Kremnica (Körmoczbánya) 1642 Okolo roku 1642 přepalovač stříbra
Daniel Schröter Vardajn Kremnica (Körmoczbánya) 1642 Okolo roku 1642
Jakub Schmalvogel Rytec Kremnica (Körmoczbánya) 1642 Okolo roku 1642
Daniel Hasler Rytec Kremnica (Körmoczbánya) 1642 Okolo roku 1642
Wolfgang Roll Komorský gróf Kremnica (Körmoczbánya) 1565-01-01 Okolo tohoto data
Valtin Leinner Vardajn Kremnica (Körmoczbánya) 1565-01-01 Okolo tohoto data
Hans Perckhsyetter Mincíř Kremnica (Körmoczbánya) 1561-01-01 Okolo tohoto data byl litcem stříbra
Pavel Liechtner Mincíř Kremnica (Körmoczbánya) 1565-01-01 Okolo tohoto data byl litcem stříbra
Andreas Hartman Vardajn Vídeň (Bécs) 1542 1544 JaM str.121
Abraham Eysker Rytec Kremnica (Körmoczbánya) 1575 1579-07 druhý rytec
Hans Haussenbauer Nejvyšší mincmistr Vídeň (Bécs) 1849 Okolo tohoto roku byl hlavním mincmistrem pro Rakousko
Karel Radnitzky Rytec Vídeň (Bécs) 1849 Okolo tohoto roku
Konrád Lange Rytec Vídeň (Bécs) 1848 1854 1849-54 ryl 20níky, tolary a zlatníky, ale byly raženy až dodatečně roku 1852
Gottfried Ehrlich z Friebergu Vardajn Freiberg
Heinrich Ernst Karl Rytec Kremnica (Körmoczbánya) 1830-11-14 Zatčen pro machinace s kovy
Někdy se uvádí od roku 1803
Petr Klemmer von Klemmersberg Vardajn Kremnica (Körmoczbánya) 1800 1831-02-03 Pravděpodobně i později Nejpozději do roku 1835, kdy byl uvězněn
Někdy se uvádí 1818 - 1830 - snz_06
Karel Körper Mincmistr Kremnica (Körmoczbánya) 1812 1831 Někdy je uváděn, jako ředitel
snz_06
Ján Wöllner Mincmistr Karlovský Bělehrad (Gyulafehérvár) 1831
Ján Wöllner Mincmistr Kremnica (Körmoczbánya) 1831 1852 snz_06
Aloiz Pöcher Mincíř Vídeň (Bécs) 1831 Adjunkt
Aloiz Pöcher Vardajn Kremnica (Körmoczbánya) 1831 1833 snz_06
Ignác Mauer Mincíř Kremnica (Körmoczbánya) Zaměstnanec v mincovně
I.Báder Mincíř Kremnica (Körmoczbánya) 1831 Okolo roku 1831
Hans Tengg Mincmistr Waldenstein 1645 1649
Vít Schneiblhoffer Mincmistr Český Krumlov 1652 1658
Vít František Schneiblhoffer Mincíř Český Krumlov Pomocník v Č.Krumlově
Hans Schneiblhoffer Mincíř Český Krumlov Pomocník v Č.Krumlově
Matěj Hans Streinitz Mincmistr Český Krumlov Někdy po F.I.Häcklovi pravděpodobně mezi roku 1681 - 1685 - Skrb str.409
Michal Hohenauer z Prahy Správce mincovny Praha 1556 1558-01-18 Nebyl jmenován mincmistrem, ale zastával jeho funkci
Ludvík Neufahrer Vardajn Vídeň (Bécs) 1550 Okolo roku 1550
Hans Röder Vardajn Praha 1582-08 1583 Nccs 1925/1 str.33
David Enderle z Bergstadtu Vardajn Praha 1592 1621-06-15 Okolo roku 1592. Svědčí o tom instrukce o ražbě mincí ze stříbra B.Albrechta
Skrb.143 jej uvádí ještě okolo 15.6.1621
Hans Eichelstein Mincmistr Heidelberg 1620 Skrbek str.194
Hans Eichelstein Mincmistr Zweibrücken 1620 Skrbek str.194
Jiří Šoška Hrůza Mincíř Kutná Hora 1627 Pregéř - Skrbek str.202
Jan Markus Procházka Mincíř Kutná Hora 1627 Pregéř - Skrbek str.202
Vilém z Vřesovic, z Nového Zámku na Posedlicích a Chynicích Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1620-12-05 Skrbek str.202
Albrecht Jiří Klusák z Kostelce a Posedlic Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1618 1620-12-05 Byl sesazen z úřadu a nahrazen Vilémem z Vřesovic
Skrbek str.143 a 202
Jiří Fulda ( Fellda ) Písař mince Kutná Hora 1620-12-05 1621-06-15 Před i po tomto datu byl účetním a puchalterem
Skrbek str.202,143
Tobias Sonnenschein Mincmistr Jíčín 1626 1630 Nepotvrzeno
Jan Jindřich Jacob Nájemce mincovny Vratislav (Breslau, Boroszló) 1627 1631-03 Společně s J.Zieslerem
Hanzl - rytec v K.Hoře Rytec Kutná Hora 1508 1523 NL1947/1 str.12 - vyrazil 19 tlustých grošů
Hans Oto Nájemce mincovny Zaháň 1624 nuz1939/25 str 153
Jáchym Gerlach Vardajn Kladsko 1664 1665 nuz1941/32 str.34
Ignác Krammer Edler z Münzburgu Mincmistr Kremnica (Körmoczbánya) 1748 1774 snz_06, snz_02 str.219
Sigismund Anton Klemmer von Klemmersberg Mincmistr Kremnica (Körmoczbánya) 1774 1804 snz_06
Pascal Josef Damiani von Thuhegly Mincmistr Kremnica (Körmoczbánya) 1805 1810 snz_06
Valerius Ignác Správce mincovny Kremnica (Körmoczbánya) 1811 1812 snz_06 - byl to vardajn a pouze zastupoval mincmistra
Anton Röber Mincmistr Kremnica (Körmoczbánya) 1853 1871 snz_06
Alojz Privorszky Mincmistr Kremnica (Körmoczbánya) 1871 1876 snz_06
Hugo Kubacska Mincmistr Kremnica (Körmoczbánya) 1877 1890 snz_06
Maxmilian Reitzner Mincmistr Kremnica (Körmoczbánya) 1891 1912 snz_06
Koloman Ürmössy Mincmistr Kremnica (Körmoczbánya) 1912 1918 snz_06
Hans Dizent von Felsenthal Vardajn Kremnica (Körmoczbánya) 1756 1759 snz_06
Josef Cronberg Vardajn Kremnica (Körmoczbánya) 1759 1763 snz_06
Pascal Josef Damiani von Thuhegly Vardajn Kremnica (Körmoczbánya) 1763 1804 snz_06
Valerius Ignác Vardajn Kremnica (Körmoczbánya) 1805 1819 snz_06
Ludevít Belházy Vardajn Kremnica (Körmoczbánya) 1834 1847 snz_06
Juraj Richter Vardajn Kremnica (Körmoczbánya) 1848 1849 snz_06
Anton Röber Vardajn Kremnica (Körmoczbánya) 1850 1852 snz_06
Karol Plank Vardajn Kremnica (Körmoczbánya) 1853 1854 Společně s Hermanem Ritterem byli zástupci vardajna - snz_06
Herman Ritter Vardajn Kremnica (Körmoczbánya) 1853 1854 Společně s K.Plankem byli zástupci vardajna - snz_06
Alojz Privorszky Vardajn Kremnica (Körmoczbánya) 1855 1864 snz_06
Jozef Süssner Vardajn Kremnica (Körmoczbánya) 1864 1872 snz_06
Ján Cimer Vardajn Kremnica (Körmoczbánya) 1873 1875 snz_06
Hugo Kubacska Vardajn Kremnica (Körmoczbánya) 1875 1876 snz_06
Ludevít Száva Vardajn Kremnica (Körmoczbánya) 1877 1882 snz_06
Karol Giller Vardajn Kremnica (Körmoczbánya) 1883 1896 snz_06
Robert Greisiger Vardajn Kremnica (Körmoczbánya) 1897 1917 snz_06
Eduard Schubert Vardajn Kremnica (Körmoczbánya) 1917 1918 snz_06
Hendrik van Domselaar Mincmistr Utrecht 1591 1615 NS2005_20 str 165
Johan Georg Wunsch Mincmistr Heidelberg 1728 1735 Datum počátku je možná chybně (NS2007/22 str 273)
V. Alexejev Rytec Petrohrad 1825 Okolo roku 1825 ryl rubl Kanstantina Pavloviče - zbr 1985/55
Benedict Hübner ze Sonnleitenu Vardajn Jáchymov 1590 1610-05-10 Pak odešel do prahy Zbr1985/55 str.26
Skrb str.152
Phillip Christoph Becker Rytec Koblenz 1720 1722 numispedia
Johann Konrad Körner Rytec Koblenz 1761 1762 numispedia
Nicolaus Schwabe Mincmistr Kodaň 1602 1629 Numispedia
Johann Engelbrecht Mincmistr Kodaň 1621 1621 Numispedia
Mathius Clauesen Mincmistr Kodaň 1629 1629 Numispedia
Ole Varberg Mincmistr Kodaň 1810 1821 Numispedia
Hans Bruhm Mincmistr Magdeburg - arcibiskupská 1574 Okolo 1574 - Numispedia
Caspar Hundt Mincmistr Magdeburg - arcibiskupská 1574 Okolo roku 1574 - Numispedia
Johann Lachentris Mincmistr Peine 1619-01-01 1619-12 Numispedia
Hans Dasselmann Mincmistr Peine 1622-02-20 1622-08-17 Numispedia
Abraham Kock Mincmistr Stockholm 1664 1665 Spolu s Izákem Kockem - swedishcoins.net
Zacharias Hartwig Arensburg Rytec Stockholm 1717 1719 Numispedia
Engel Hartmann Rytec Stockholm 1737 1737 Numispedia
Gustaf Ljunberger Rytec Stockholm 1774 1787 Numispedia
Hans Prunz Písař mince Kutná Hora 1626-12-20 Skrb.215
Jobst Brauns Vardajn Zellerfeld 1613 1620 numispedia
Reinhard Rörich Vardajn Zellerfeld 1620 numispedia
Hermann Schlangenbusch Vardajn Zellerfeld 1625 Někdy okolo roku 1625 - numispedia
Heinrich Schlangenbusch Vardajn Zellerfeld 1647 1661 Numispedia
Hans Becker Vardajn Zellerfeld 1661 1693 numispedia
Johann Anton Schröder Vardajn Zellerfeld 1739 1750 numispedia
Johann Friedrich Bornemann Vardajn Zellerfeld 1754 1780 numispedia
Julius Heinrich Reiche Vardajn Zellerfeld 1781 1789 numispedia
Christian Teichmann Mincmistr Ehrenbreitenstein 1808 1815 Numispedia
Johann Martin Ganser Mincmistr Hanau 1647 Neověřeno - numispedia
Hans Tuman Mincmistr Bernstadt 1621 1621 antyki.autogielda.pl
Samuel Pfahler Mincmistr Bernstadt 1678 1680 antyki.autogielda.pl
Jerzy Heidecke Mincmistr Bernstadt 1684 antyki.autogielda.pl
Jerzy Andrzej Boner Mincmistr Hlohov 1505 Okolo tohoto roku - antyki.autogielda.pl
Piotr Geldner Nájemce mincovny Hlohov 1624 1624 antyki.autogielda.pl
StGC str. 456
Antonio Venturi Mincmistr Lehnice 1345 Nevím, jestli byl mincmistr. Mohl také být správce - antyki.autogielda.pl
Arnold - mm. ve Lwówku Mincmistr Lvůvek 1261 Jediný známý mincmistr. Byl v úřadu okolo tohoto roku. - antyki.autogielda.pl
Hans Harder Mincmistr Praha 1561-08-14 1578 Skrbek - nepotvrzeno
Tobiáš Schuster z Goldbergu Mincmistr Praha 1631 1636-07-08 Janovský uvádí další varianty jeho značky
Balthazar Dürleber Písař mince Jáchymov 1572-06-15 1602-07-10 Byl kontrolorem - DJM str.122
Protiřečí si to udáji na DJM str.102 a 117
Benedict Hübner ze Sonnleitenu Vardajn Jáchymov 1603 1610-05-10 DJM str.122
Benedict Hübner ze Sonnleitenu Správce mincovny Jáchymov 1603 1610-05-10 Zastával oba úřady ( vardajna i kontrolora ) - DJM str.122
Hans Konrád Greutter Řezač želez Kutná Hora 1622-04-01 1623-09-30 Řezal především tolary, groše, 1 a 1/2kr - skrb.216
Hans Konrád Greutter Řezač želez Kutná Hora 1624 skrb.216
Vilém z Vřesovic, z Nového Zámku na Posedlicích a Chynicích Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1628 Skrb.219
Benedict Hübner ze Sonnleitenu Vardajn Praha 1620 1625 Možná až do 1625 - skrb.219
Karel Šmilauer Vardajn Kutná Hora 1622 Okolo roku 1622 - Skrb str.220
Zacharias Vogelhaupt Úředník mince Kutná Hora 1633-04-26 Byl místodržícím nejvyššího mincmistra (v té době Oldříich Adam z Lobkowicz)
Dále byl nejvyšším purkmistrem
Skrb str.220
Lorenc ( Vavřinec ) Neumann Úředník mince Kutná Hora 1636-03-13 Možná až do roku 1637
Byl místodržícím nejvyššího mincmistra do 13.3.1636 dočasně ( značku nepoužíval )
Poté zvolen natrvalo skrb220
Jan Vespassian Kouřimský Vardajn Kutná Hora 1635 1636 skrb.220
Stephan Benik z Petrkova Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1628-02-20 1629-11-20 skrb219, 221 jej uvádí pouze jako zástupce nejvyššího mincmistra
Hanuš Huser Řezač želez Praha Skrb222
Max Strubel Mincmistr Bamberg 1522-10-22 Okolo roku 1522 - nemeš29
Wolfgang Beck Mincmistr Schwabach 1522-10-22 1527 Okolo - nemeš29
SGC str.194 udává 1522 - 1527
Caspar Schell Mincmistr Stutgart 1522-10-22 nemeš29
Conrad Giegner Správce mincovny Mnichov 1522-11-17 Mincovní komoří v Mnichově - nemeš29
Anton Hundertpfundt Mincmistr Mnichov 1522-11-17 nemeš29
Hans Meyershoffer Vardajn Schneeberg 1522-11-17 1524 Ookolo roku 1522 - nemeš29
Ulrich Ursentaler - starší Vardajn Hall 1524-10 1533-04-24 nemeš36, 44
Georg Saller Písař mince Hall 1533-04-24 Okolo nemeš54
Philip Hegelin Mincmistr Mohuč 1533 Okolo roku 1533 - nemeš55
Andreas Ehrlich Písař mince Salzburg 1533 Okolo 1533 vrchní mincovní písař - nemeš55
Wolf Ulbeck Mincmistr Schwabach 1533 Okolo roku 1533 - nemeš56
Wolf Ulpeck Mincmistr Schwabach 1536-01-06 Okolo roku 1563 nemeš64
Virgil Fröschlmoser Správce mincovny Salzburg 1539-06-15 Okolo roku 1539 - nemeš72
Hans Furtaller Mincmistr Öettingen 1539-06-15 Ookolo roku 1539 - nemeš72
Thenno Mincmistr Salzburg 1500 Okolo roku 1500 - SMM16
Kryštof Hardek von Döbeln Vardajn Krnov 1562 dop1986_33_35 str.3
Caspar Wecker Mincmistr Břeh 1621 1623 Skrbek 265
SGC str. 1266 uvádí jen konec 1623
Hans Ziesler z Molsheimu Mincmistr Nisa 1627 1633 skrb273
Šimon Dyringer Vardajn Ratiboř 1625 1625 skrb274
Petr - prubíř v KH Prubíř Kutná Hora 1498 Okolo roku 1498 - NS16 str.75
Abraham Eisker Rytec Kremnica (Körmoczbánya) 1579 1596 FoNu_2003_18/19 str.85
Daniel Haller von Augsburg - starší Řezač želez Kremnica (Körmoczbánya) 1617 1620 Okolo tohoto roku - FoNu_2003_18/19 str.85
Daniel Haller von Augsburg - mladší Řezač želez Kremnica (Körmoczbánya) Okolo 1620 jako pomocný řezač - FoNu_2003_18/19 str.85
Hans Guett Řezač želez Kremnica (Körmoczbánya) 1618 1630 Pomocný ř.ž. - FoNu_2003_18/19 str.85
Hermann Roth von Rothenfels - mladší Rytec Kremnica (Körmoczbánya) 1690 1695 Odešel do Vratislavi - FoNu_2003_18/19 str.85
Hermann Roth von Rothenfels - mladší Rytec Vratislav (Breslau, Boroszló) 1695 Přišel z Kemnice - FoNu_2003_18/19 str.85
Jeremias Roth - starší Rytec Kremnica (Körmoczbánya) 1695 1718 FoNu_2003_18/19 str.86
Jeremias Roth - mladší Rytec Kremnica (Körmoczbánya) FoNu_2003_18/19 str.86
Victor Friedrich Gründler Mincmistr Stolberg 1727 Okolo roku 1727 - MaB2009/2 str.44
Johann Christoph Rudolf Fries Mincmistr Harzgerode 1746 1749 Přišel z Goslaru - MaB2009/2 str.45
Johann Christoph Rudolf Fries Mincmistr Goslar 1746 Odešel do Harzgeröde - MaB2009/2 str.45
Jan z Ničova Úředník mince Kutná Hora 1479 NL2010/3 str.139
Christopf Freydenhofer Prubíř České Budějovice 1603 Okolo roku 1603 zkoušeč - nuz1939/28 str.183
Centurio Lengefelder Vardajn Jáchymov 1603 1606-08-11 nuz1939/28 str.183
Albrecht Fröhlich Mincmistr Erfurt 1548 1555 MaB2009/4 str.21
Hieronym Cronberg Mincmistr Erfurt 1606 MaB2009/4 str.21
Heinrich von Könneritz Správce mincovny Jáchymov 1519 1528 Ze své pozice horního hejtmana měl na starosti také chod mincovny.
Takže byl něco jako v pozici nejvyššího mincmistra v Jáchymově - DJM str.21
Schl str.28 jej uvádí, jako vrchního šlikovského mincmistra
Stephan Gemisch Mincmistr Lipsko 1518 1519 Zařizoval mincovnu v Lipsku. Pak odešel do Jáchymova - DJM str.21
Hans Weizelmann Mincmistr Štýrský Hradec 1526-12-13 1535 DJM str.21(25)
Hans Weizelmann Mincmistr Jáchymov 1535-03-17 1542-07-02 Někdy před smrtí K.Krause 6.11.1543 - DJM str.52
Petr Tunkher Správce mincovny Jáchymov 1535-04-08 1535-08-18 Pravděpodobně spravoval mincovnu - DJM str.55
Wolfgang Roll Řezač želez Kremnica (Körmoczbánya) 1542 DJM str.60 - Před odchodem do Jáchymova působil, jako řezač želez v Kremnici
Wofgang Puellacher Správce mincovny Linec 1544-02-24 Zastupoval R.Puellarchera v době jeho nepřítomnosti v Linci - DJM str.60
Niclas Stumpfeldt Vardajn Jáchymov 1573-11-17 1599 Okolo 17.11 a 30.12.1573 - DJM str.96
Nastoupil někdy po odchodu G.Hohenreutera 15.9.1572 - DJM str.102,122
Christoph Borgentrejch Vardajn Jáchymov Pomocník vardajna asi okolo 1573 - DJM str.97
Wofgang Puellacher Správce mincovny Jáchymov 1563-06-11 1563-11-09 DJM str.99 - neověřeno, také Skrb_3.str.9
Pavel Hoffmann Správce mincovny Jáchymov 1577-06-14 1577-11-11 DJM str.101
Georg Geitzkofler Vardajn Jáchymov 1561 1563-11-09 DJM str.101
Jakub Wohlgelmut - vard.v Jáchymově Vardajn Jáchymov 1563-11-09 1566-11-16 DJM str.101, 122
Georg Hohenreuter Vardajn Jáchymov 1566-11-16 1572-09-15 Vzdal se úřadu vardajna - DJM str.101
Georg Hohenreuter Písař mince Jáchymov 1599-05-06 1566-11-16 Vzdal se úřadu vardajna - DJM str.101
Balthazar Dürleber Písař mince Jáchymov 1575-12-16 1582 Byl kontrolorem, ne vardajnem. Pravděpodobně až do 4.6.1584 - DJM str.102,117
Niclas Milicz Řezač želez Jáchymov 1561 Okolo roku 1561 ryl kolky - DJM str.102
Niclas Milicz Řezač želez Jáchymov 1565-02-20 1565-09-22 Jeho práce se pozná mělkou ražbou - DJM str.103
Po 22.9.1565 se razidla ryla ve Vídni
Zachariáš Kempf Řezač želez Jáchymov 1574 1606 nccs1926_2 str.110
Někdy před 7.5.1573 přibrán jako další rytec - DJM str.103
Balthazar Dürleber Vardajn Jáchymov 1584-06-04 DJM str.115
Wolf Albrecht Mincíř Jáchymov 1570 1582 Okolo 1582 - DJM str.117
V 70. letech 16. stol. - DJM str.123
Kryštof Hartleb Mincíř Jáchymov 1570 1582 Okolo 1582 - DJM str.117
V 70.letech 16. stol. - DJM str.123
Martin Fischer - mincíř Mincíř Jáchymov 1570 1582 Okolo 1582 - DJM str.117
V 70. letech 16. stol. - DJM str.123
Pavel Hoffmann Správce mincovny Jáchymov 1582-07-29 1582-08-16 DJM str.117
Benedict Hübner ze Sonnleitenu Správce mincovny Jáchymov 1599-02-17 1600-01-15 Za svého správcování používal značku P.Hoffmanna - DJM str.119
Georg Hochreuter Správce mincovny Jáchymov 1599-05-06 1566-11-16 mincovní kontrolor - DJM str.122
Georg Hochreuter Vardajn Jáchymov 1566-11-16 1572-09-15 DJM str.122
Benedict Hübner ze Sonnleitenu Vardajn Jáchymov 1600-01-15 1603 DJM str.122
Konrád - písař v Brně Písař mince Brno 1222 1229 Sej_mm13 str.249
Wignandus Nájemce mincovny Brno 1239 Sej_mm13 str.250
M.Puerlein Rytec Lipsko 1519 Okolo roku 1519
JaM str.41
Oldřich ( Utz ) Gebhart Rytec Jáchymov 1526 1528 JaM str.44
Klaus Krause Správce mincovny Jáchymov 1530 JaM str.97 - pravděpodobně ji spravoval v době po odchodu O.Gebharta
Hans Wiezelmann Mincmistr Štýrský Hradec 1535-09-25 JaM str.97 - jmenován 25.9.1535 jako mincmistr v Jáchymově
Fridrich z Aichelburgu Správce mincovny Jáchymov 1533-09-25 1536-04-08 Do úřadu nastoupil po odvolání K.Krause mezi 25.9.1533 - 17.3.1535
Z úřadu odešel někdy před 8.4.1536
JaM str.97, také DJM str.52
Thomas Beheim Mincmistr Vídeň (Bécs) 1524 1540-09-03 JaM str.120 a JaM str.160
Někdy se uvádí až do roku 1545
DJM str.58 uvádějí do 3.11.1541
Ruprecht Puellacher Mincmistr Linec 1542-12-16 1559 Okolo tohoto data - JaM str.120
Někdy se uvádí až od roku 1544
Niclas Milicz Řezač želez Jáchymov 1545 DJM str.86
Okolo roku 1555 - JaM str.142
Andreas Hartman Mincmistr Vídeň (Bécs) 1545-05-06 1556 Okolo tohoto data - JaM str.160
Christian Dage Vardajn Londýn 1696
Greyen Keyton Mincmistr Londýn 1727
Mikuláš z Řásné Správce urbury Kutná Hora 1615 Urburéř
Jan Šoltys Slánský Úředník mince Kutná Hora 1614 Někdy mezi roky 1612 - 1614 ustanoven úředníkem - skrb_3 str.113
Augustin Šmilauer ze Šmilova Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1611-08-03 1612 Skrb.115
Vilém z Vřesovic, z Nového Zámku na Posedlicích a Chynicích Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1612 1618-06-14 Od r. 1612 uvádí Skrb.15
Někdy před tímto datem utekl z K.Hory - Skrb.143
Augustin Šmilauer ze Šmilova Prubíř Kutná Hora 1614-05-08 Po jeho jmenování mincmistrem zůstal úřad prubíře neobsazen
Skrb.117
Václav Chotouchovský z Nebovid Úředník mince Kutná Hora 1618-06-25 1618 Skrb.118 a 143
Mikuláš Vodňanský z Čazarova Písař mince Kutná Hora 1613 Účetní v K.H. Skrb.118
Radslav Hlavsa z Liboslavě Úředník mince Kutná Hora 1618-07 Skrb.143 - Společně s P.Škrétou a Z.Kozlem
Zikmund Kozel z Reizenthalu Úředník mince Kutná Hora 1618-07 1619-06-29 Skrb.143 - Společně s Radslavem hlavsou, a P.Škrétou
Okolo 29.6.1619 společně se Škrétou a A.J.Klusákem - Skrb str.148
Hans Schuster z Goldperka Zemský prubíř Kutná Hora 1621-06-15 Skrb.143
Thomas Händl Mincmistr Vídeň (Bécs) 1584-06-29 1587-08 Před ním byl úřad mincmistra delší dobu neobsazen - VnS1920_03 str.59 a VnS1920_04 str.88
Někdy se uvádí jako vardajn
Lorenz Hübmer Vardajn Vídeň (Bécs) 1584-11-02 VnS1920_03 str.59
Jacob Scherer Řezač želez Vídeň (Bécs) 1585-04-06 VnS1920_03 str.59
Ryl pravděpodobně 1/4tolar Rudolfa II. - nuz1939/27 str.172
Ondřej Neudeck Řezač želez Vídeň (Bécs) 1887 Okolo tohoto roku vrchní řežač želez - VnS1920_04 str.87
Joseph Meinert Řezač kolků Varšava 1836 1856 VnS1919_01_02 str.38
Belstadt Řezač želez Vratislav (Breslau, Boroszló) 1619 Okolo roku 1619 - Skrb.152
Belstadt Řezač želez Praha 1619 Řezal dukáty pro Pražskou mincovnu - Skrb.152
Martin Walch Mincmistr Schwabach 1565 1573 SGC str.194
Hans Lafferdt (Laffers) Mincmistr Dreisen 1607 1615
Jakob Dietrich Mincmistr Hagenau 1600 1603 StGC str. 466
Christoph Diess (Dyss) - starší Mincmistr Moritzberg 1598 1608
H.Lachentes Mincmistr Moritzberg 1608 1612
Hans Tuchmann Nájemce mincovny Rychleby 1607 1610
Christoph Cantor Mincmistr Rychleby 1612 1617
Burkhart Haase Mincmistr Rychleby 1616 1617
Burkhart Haase Mincmistr Opava 1614 1617 FoNu_1987_2 str.22
Někdy se uváddí jen do 1615
W.Jahns Mincmistr Těšín 1603 1608
W.Jahns Mincmistr Nisa 1614 1618
Andreas Hartman Mincmistr Vídeň (Bécs) 1557 1579
S.Balthasar Mincmistr Štýrský Hradec 1600 1617
B.Geitzkofler Mincmistr Klagenfurt 1581 1591
J.Berdorf Mincmistr Hall 1577 1599
F.Leffler Mincmistr Hall 1599 1610
M.Stellwagen Mincmistr Ensisheim 1584 1591
Kloid von Heidenberg Mincmistr Ensisheim 1591 1601
Konrad Eber Mincmistr Salzburg 1517 Okolo roku 1517
Virgil Altman Vardajn Salzburg 1520 1540 Okolo roku 1520 a asi do roku 1540
Marx Thenn Mincmistr Salzburg 1540 Společně s B.Thennem okolo roku 1540
Bernhard Thenn Mincmistr Salzburg 1540 Společně s M.Thennem okolo roku 1540
Sebastian Frayslich Vardajn Salzburg 1554 Okolo roku 1554
Christoph Schildperger Mincmistr Salzburg 1561 1587 Někdy okolo 1561, pravděpodobně až do roku 1591
Hans Empacher Mincmistr Salzburg 1591 Okolo tohoto roku
Hans Mayr Mincmistr Salzburg 1591 Okolo tohoto roku
Hans Mayr Mincmistr Salzburg 1612 1619 Pravděpodobně až do r.1519
H.Slakers Správce mincovny Krakov 1501 1506 Pravděpodobně do r.1506
D.Chalecki Správce mincovny Vilnius 1590 1598 Pokladník mincovny
David Knobloch z Vildsteina Vardajn Jáchymov 1610-10 1626 DJM str.122
Skrb str.155 uvádí až od 1611
Zachariáš Kempf Řezač želez Jáchymov 1565 1590 DJM str.123
Lorenz Glaser ( Klozer ) - starší Mincíř Jáchymov 1554 1582 DJM str.123
Hans Erler Mincíř Jáchymov V 70. letech 16. stol. jako šmitmistr - DJM str.123
Aurelius Alnpeck Mincíř Jáchymov V 70. letech 16. stol. - DJM str.123
Zikmund Polzsch Mincíř Jáchymov 1570 V 70. letech 16. stol. - DJM str.123
Ondřej Eberlein Mincíř Jáchymov 1570 V 70.letech 16. stol. jako mladší mincíř - DJM str.123
Šmitmistr - Skrb str.155
Tobias Wiebel Písař mince Jáchymov 16. stol. V 70. letech 16. stol. - DJM str.123
Sebastian Rhaw ( Rav ) Mincíř Jáchymov 1604 Okolo roku 1604 - DJM str.123
Crystoph Carl Mincíř Jáchymov 1604 Okolo roku 1604 - DJM str.123
Hans Lienpacher Komorský gróf Kremnica (Körmoczbánya) 1618-12-12 MaB2011/1 str.17
Jaroslav Zmeškal Komorský gróf Kremnica (Körmoczbánya) 1620 1621-11-13 Hlavní komorský gróf. Zemřel někdy po 13.11.1621 - MaB2011/1 str.18
Hans Wenderstein Komorský gróf Kremnica (Körmoczbánya) 1622 Hlavní komorský gróf - MaB2011/1 str.19
Joseph-Pierre Braemt Rytec Brusel 1832 Okolo roku 1832 vrchní rytec - MaB2008/1 str.77
Leopold Wiener Rytec Brusel Ryl 20 centimů - MaB2008/1 str.7
Leopold Bardi (Hypolit) Nájemce mincovny Budín (Buda) 1343 den2001_01 str.17, den2012_02
Petr Škrovád z Vrbice Mincíř Kutná Hora 1524 Okolo roku 1524 pozván společně s Burianem Vrbíkem do Rychleb, aby pomohli
se založením nové mincovny - FoNu_1986_1 str.27
Burian Vrbík z Žaboklik Mincíř Kutná Hora 1524 Okolo roku 1524 pozván společně s Petrem Škrovádem do Rychleb, aby pomohli
se založením nové mincovny - FoNu_1986_1 str.27
Burian Vrbík z Žaboklik Mincíř Rychleby 1524 Okolo roku 1524 pozván společně s Petrem Škrovádem do Rychleb, aby pomohli
se založením nové mincovny - FoNu_1986_1 str.27
Petr Škrovád z Vrbice Mincíř Rychleby 1524 Okolo roku 1524 pozván společně s Burianem Vrbíkem do Rychleb, aby pomohli
se založením nové mincovny - FoNu_1986_1 str.27
Nicolas Hevela de Calpino Mincmistr Těšín 1591 1592 FoNu_1987_2 str.5
Caspar Rytkier Mincmistr Těšín 1596 1597 FoNu_1987_2 str.5, FoNu_1989_4/5 str.35
Hans Loss ( Losz ) Mincmistr Těšín 1620 1624
Daniel Raschke Nájemce mincovny Skočov 1620 1624 FoNu_1987_2 str.5
Ludvík Brohon Mincmistr Těšín 1648 1649 FoNu_1987_2 str.5
Gabriel Görollf Mincmistr Těšín 1649 1654 FoNu_1987_2 str.5
Skrb str.384 uvádí 1648 - 1653
Hans Loss ( Losz ) Mincmistr Skočov 1643 1649 FoNu_1987_2 str.5
Stephan Kemlein Mincmistr Ansbach 1558 FoNu_1987_2 str.14
Christoph Herdeck Vardajn Vratislav (Breslau, Boroszló) 1562-06-23 FoNu_1987_2 str.14
Hans Lewer (Leubner, Lawner, Laubner ) Mincmistr Opava 1414 1416 FoNu_1987_2 str.19, sln1955_01 str.3
Izaiáš Jesenský Nájemce mincovny Opava 1614 1617 Společně se Š.Eichhauserem - Pak oba odešli do Vídně FoNu_1987_2 str.22
Štencl Eichauser Nájemce mincovny Opava 1614 1617 Společně s I.Jesenským. Pak odešli do vídně - FoNu_1987_2 str.22
Ananiáš Büttner Rytec Opava 1614 1615 Pravděpodobně. Pak odešel do Kremnice - FoNu_1987_2 str.22
Hans Tuchmann Mincmistr Olešnice 1619 1620 FoNu_1987_2 str.24
Baltazar Zwirner Nájemce mincovny Opava 1626-08-20 1627-07-30 Společně s D.Raschkem - FoNu_1987_2 str.24
Baltazar Zwirner Nájemce mincovny Těšín 1626-08-20 1627-07-30 Společně s D.Raschkem - FoNu_1987_2 str.24
Daniel Raschke Nájemce mincovny Opava 1626-08-20 1627-07-30 Společně s B.Zwirnerem - FoNu_1987_2 str.24
Daniel Raschke Nájemce mincovny Těšín 1626-08-20 1627-07-30 Společně s B.Zwirnerem - FoNu_1987_2 str.24
Valentin Johanes Mincmistr Těšín 1603 Jeho značka se objevuje na mincích tohoto roku. Nevím však, jakou funkci zastával. - FoNu_1988_3 str.62
Valentin Johanes Mincmistr Těšín 1608 1611 FoNu_1989_4/5 str.35
Uvádí se jako mincmistr korunních mincoven ve Velkopolsku
Hans Goltzsucher Písař mince Kremnica (Körmoczbánya) 1575 Ze své funkce písaře zastával i funkci vardajna - snz_02 str.139
Hans Goltzsucher Mincíř Kremnica (Körmoczbánya) 1575 Působil také v gysárně - snz_02 str.139
Christoph Herdeck Vardajn Košice (Kassa) 1574-05-10 1581 snz_02 str.142
Koloman Sorg Řezač kolků Košice (Kassa) 16. stol. snz_02 str.144
Hanz Holzschucher Písař mince Košice (Kassa) Kontrolor - snz_02 str.144
Hans Plock Rytec Kremnica (Körmoczbánya) 1710-08-20 Jelikož úřad minxcmistra nebyl obsazen, spravoval mincovnu - snz_02 str.187
Hans Plock Správce mincovny Kremnica (Körmoczbánya) 1710-08-02 Jelikož úřad mincmistra nebyl obsazen, spravoval mincovnu - snz_02 str.187
Sebastian Donner Rytec Hall 1751 Roku 1751 přešel do Kremnice - snz_02 str.222
V.Ephraim Nájemce mincovny Lipsko 1712 1715 pcs str.105
Nicolaus Monhaupt - mladší Mincmistr Lipsko 1454 1456 SbNm28 str.72
Petr z Písku Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1395-04-13 1396 mdh str.9
Petr Zmrzlík ze Svojšína na Orlíce Mincmistr Kutná Hora 1402 1403-12-12 Nepotvrzeno - mdh str.18
Mikuláš Divůček z Jemniště Mincmistr Kutná Hora 1413-04-25 mdh str.22
Martin ze Srbče Správce urbury Kutná Hora 1420 1422-05-30 mdh str.41
Hans Rieger - starší Rytec Olomouc 1619 1621 nus_01 str.152
Baltazar Zwirner Nájemce mincovny Hlohov 1623-06-28 1624-03 nus_01 str.155
Baltazar Zwirner Nájemce mincovny Krnov 1623-06-28 1624-03 nus_01 str.155
Baltazar Zwirner Nájemce mincovny Opava 1623-06-28 1624-03 nus_01 str.155
Baltazar Zwirner Nájemce mincovny Opolí 1623-06-28 1624-03 nus_01 str.155
Baltazar Zwirner Mincmistr Ratiboř 1623-06-28 1624-03 nus_01 str.155
Baltazar Zwirner Nájemce mincovny Těšín 1623-06-28 1624-03 nus_01 str.155
Kryštof Spillmann Nájemce mincovny Olomouc 1624-03 1624-04 nus_01 str.156 - jeho funkce není jistá. Možná šlo o dočasného správce
Lorenc Weitner Nájemce mincovny Olomouc 1624-04-18 1625-04 Nastoupil někdy okolo 18.4.1624 - nus_01 str.156
MoM.90 uvádí jako správce před 4.1625
Martin Fritsch Mincmistr Olomouc 1634 1635 nus_01 str.156 uvádí až do r.1635,MoM.91
Hartmud náj. v Jihlavě Nájemce mincovny Jihlava 1275-09-30 nus_02 str.44, MoM.103
Jindřich - písař v Opavě Písař mince Opava 1287 Okolo roku 1287 - nus_02 str.50, sln1955_01 str.3
Franz Bässinger Mincmistr Augsburg 1441 1444 nccs1939 str.63,69
Ulrich Gundalch Mincmistr Vídeň (Bécs) 1420 1423 nccs1939 str.68
Ulrich Gundalch Mincmistr Vídeň (Bécs) 1425 1425 nccs1939 str.68
Jacob Peutinger Mincmistr Augsburg 1425 1140 nccs1939 str.69 a 80 uvádějí postupně roky 1425, 1430 a 1440
Wieland Mincmistr Vídeň (Bécs) 1483 1484 nccs_1939 str.79
Nicolaus Monhaupt - starší Mincmistr Friedberg (Sachsenstadt, Freiberg) 1353 1360 http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnzst%C3%A4tte_Freiberg
Benil Bonholz Mincmistr Friedberg (Sachsenstadt, Freiberg) 1392 1393 http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnzst%C3%A4tte_Freiberg
Franz Wilde Mincmistr Friedberg (Sachsenstadt, Freiberg) 1412 1413 http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnzst%C3%A4tte_Freiberg
Jobst Brauns Vardajn Hildesheim - město 1601 1619 ScGC str. 562
Okolo roku 1609 - ppč_3 str. 220
Heinrich von der Ecke Mincmistr Einbeck 1615 ppč_3 str.226
Wolfram z Racínova Mincmistr Jihlava 1227 Okolo roku 1227 - Sej_mm13 str.243
Jindřich Burghard ze Sejdanu Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1686-02-13 1688 Skrb str.412
František Karel Přehořovský z Kvasejovic Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1688-05-16 1695 Skrb str.412, 423
Petr z Kokořova Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1699-06-19 Skrb str.412
Jan Vilém Hölzl ( Helzl ) Písař mince Kutná Hora 1657-05-12 Účetní mince - Skrb str.412
Kryštof Jakub Krahe Písař mince Jáchymov 1661 1661 Skrb str.414
Henrik Schlanbusch Správce mincovny Konigsberg 1686 1687 NoMy str.5
Caspar Herman Langberg Mincmistr Konigsberg 1835 1835 NoMy str.5
Caspar Herman Langberg Mincmistr Konigsberg 1841 1888 NoMy str.5
Laurits Weidemann Meinich Mincmistr Konigsberg 1888 1899 NoMy str.5
Thomas Georg Münster Mincmistr Konigsberg 1899 1906 NoMy str.5
Carl Bugge Mincmistr Konigsberg 1907 1921 NoMy str.5
Erik Anton Dalset Mincmistr Konigsberg 1921 1938 NoMy str.5
Bertel Christopher Sherdahl Mincmistr Konigsberg 1938 1949 NoMy str.5
Thor Hjulstad Mincmistr Konigsberg 1950 1960 NoMy str.5
Stephan Schwartz Rytec Vídeň (Bécs) 1898 1909 Okolo roku 1898 a dále i po roce 1909 - Skrb.1015
Michal Gamlich Mincíř Brno 1469 MoM.42
Filip Wacker ( Becker ) Správce mincovny Brno 1623-03-18 Společně s Jiřím Hasslerem MoM.61
Jiří Hassler Správce mincovny Brno 1623-03-18 Společně s Filipem Beckerem MoM.61
Kryštof Spielmann Nájemce mincovny Brno 1624-09-27 Někdy po zatčení B.Zwirnera - MoM.62
O.Reber Nájemce mincovny Nisa 1622-02 O.Reber,A.Schäffer,B.Schäffer - společně nájemci - MoM.89
Adam Schäffer Nájemce mincovny Nisa 1622-02 O.Reber, A.Schäffer, B.Schäffer - společně nájemci - MoM.89
Bedřich Schäffer Nájemce mincovny Nisa 1622-02 O.Reber, A.Schäffer, B.Schäffer - společně nájemci - MoM.89
Kryštof Spielmann Nájemce mincovny Olomouc 1624-10-27 1626-12-15 Někdy po zatčení B.Zwirnera - MoM.62,90
Valentin Musca Správce mincovny Olomouc 1641-02-07 Kontrolór mincovny - MoM.93
Jiří Hausperský Nájemce mincovny Vyškov 1664-01-20 1665 Společně s V.J.Rudavským a M.Tengelotem - MoM.147
Kristián Meysen Písař mince Kromměříž 1665-02-09 MoM.148
Burdois Mincmistr Kromměříž 1665-02-09 Nepotvrzeno - MoM.148
Balthazar Eclenperger Komorský gróf Budín (Buda) 1465 1467 dp_1967/3 str.72
Georg Thurzó z Bethlenfalvy Komorský gróf Velká Baňa (Nagybánya) 1509 1517 dp_1967/3 str.72
Georg Thurzó z Bethlenfalvy Nájemce mincovny Kremnica (Körmoczbánya) 1517 1521 Společně Georg, Alexius a Jan Thurzó - dp_1967/3 str.74
Johann Thurzó z Bethlenfalvy ( Jan Thurzó ) Nájemce mincovny Kremnica (Körmoczbánya) 1517 1521 Společně Georg, Alexius a Jan Thurzó - dp_1967/3 str.74
Alexius Thurzó z Bethlenfalvy Nájemce mincovny Kremnica (Körmoczbánya) 1517 1521 Společně Georg, Alexius a Jan Thurzó - dp_1967/3 str.74
Brando Noffry z Bojnice Komorský gróf Kremnica (Körmoczbánya) 1459
Vitus Mühlstein Komorský gróf Kremnica (Körmoczbánya) 1466 dp_1968/3 str.79
Eberzvin - náj. v Plzni Nájemce mincovny Plzeň 1305 Někdy za Václava III. - cdm.20
Wolflinus Správce urbury Praha 1300 Magister urborae et monetae per Boemiam před rokem 1300 - CDM str.49
Michal z Kolína n.Rýnem Správce urbury Kutná Hora 1311-06-28 urburarius regni Bohemie et magister monetae - CDM str.49
Nicolas Ruthardi Mincmistr Kutná Hora 1330 1330 CDM str.49
Heinrich Eilower Úředník mince Kutná Hora 1342-01-23 1445 Také urburéř Společně s T.Wolflínem - CDM str.49
Heinrich Eilower Správce urbury Kutná Hora 1342-01-23 1445 také urburéř Společně s T.Wolflínem - CDM str.49
NS2011_26 str.123
Tomáš Wolflin ( Welflín ) Úředník mince Kutná Hora 1342-01-23 1345 Společně s J.Eiloverem - CDM str.49
Tomáš Wolflin ( Welflín ) Správce urbury Kutná Hora 1342-01-23 1345 Společně s J.Eiloverem - CDM str.49
Johlinus Jakobi Velflín ( Jan Jakub Velflovic ) Úředník mince Kutná Hora 1339 1351 Doložen v letech 1339, 1341, 1343 a 1351 - CDM str.49
Mezi roky 1322 - 1348 - měšťan pražský a mincmistr a urburéř v K.Hoře
Leminger uvádí 1339 - 1442
CDM str.61 uvádí 1339 - 1343, CDM str.69, 70 uvádí 1349 - 1351
Johlinus Jakobi Velflín ( Jan Jakub Velflovic ) Správce urbury Kutná Hora 1339 1351 Doložen v letech 1339, 1341, 1343 a 1351 - CDM str.49
CDM str.68 uvádí 1339 - 1343
NS2011_26 str.123
Thaldo Tomasoni de Florentia Úředník mince Kutná Hora 1350-03-28 Okolo roku 1350 - Společně s A.Tomasonim - CDM str.49
Thaldo Tomasoni de Florentia Úředník mince Kutná Hora 1353-05-01 Někdy před 1353 - Společně s A.Tomasonim - CDM str.49
Thaldo Tomasoni de Florentia Úředník mince Kutná Hora 1358-10-27 Před 27.10.1358 - Společně s A.Tomasonim - CDM str.49
Andreas Tomasoni de Florentia (Ondřej z Florencie ) Úředník mince Kutná Hora 1353-05-01 Před 1353 - Společně s Thaldem Tomasonim - CDM str.49
Endrllin Löewe - řečený Prubíř (Versucher), Andreas de Monte Cuthna Královský mincmistr Kutná Hora 1365-06-03 1368-03-30 CDM str.49
Johlin Elblini Rotlev ( Jan ) Správce urbury Kutná Hora 1370-10-06 1375-05-12 CDM str.49
Albert Reinlin Úředník mince Kutná Hora 1385 Možná někdy okolo 1385 - CDM str.49,119
Hanuš Kaplíř ze Sulevic Úředník mince Kutná Hora Uvádí CDM str.49, ale bez udání období a také úřad je nejistý
Petr z Písku Písař mince Kutná Hora 1382-08-27 1399 27.8.1382 veden, jako písař mince
1399 se uvádí, jako zástupce mincmistra CDM str.49
Oldřich Vavák z Hradce Mincmistr Kutná Hora 1403 1404 CDM str.49
Petr Zmrzlík ze Svojšína na Orlíce Mincmistr Kutná Hora 1400 CDM str.49 uvádí jako obrister münzverweser
Petr Zmrzlík ze Svojšína na Orlíce Úředník mince Kutná Hora 1401 CDM str.49 jako správce královského pokladu
Šimon z Pisy Úředník mince Kutná Hora 1334 1337-11-28 Správce urbury a mincmistr v K.Hoře. Pravděpodobně i déle - CDM str.67
Marr Streubel Mincmistr Bamberg 1506 1514 SGC str.75
Marr Streubel Vardajn Bamberg 1514 1553 SGC str.75
Hans Schmettermeyer Mincmistr Bamberg 1514 SGC str.75
Georg Krell - starší Vardajn Barby 1612 SGC str.80
Heinrich Westermann Mincmistr Barby 1618-01 1618-04 SGC str.80
Hans Jacob Nájemce mincovny Barby 1620-01 1621-03 SGC str.80
Johann Schmeidler Správce mincovny Barby 1621-01 1622 SGC str.80
Johann Kaulitz Nájemce mincovny Barby 1621 Společně s P.Eulenbeckem - SGC str.80
Peter Eulenbeck Nájemce mincovny Barby 1621 Společně s J.Kaulitzem - SGC str.80
Nicholas Fischer Mincmistr Amberg 1621 1622 SGC str.83
Georg Kellner Mincmistr Amberg 1622 1622 Společně s Neuburgerem - SGC str.83
Neuberger Mincmistr Amberg 1622 1622 Společně s G.Kellnerem - SGC str.83
Georg Kellner Mincmistr Amberg 1622 1623 Společně s CH.Hegnerem - SGC str.83
Michael Liedl Mincmistr Amberg 1622 1623 SGC str.83
Barthel Simon Vardajn Amberg 1623 SGC str.83
Georg Thoma Paur Řezač kolků Amberg 1624 1626 SGC str.83
Nicolaus (Claws) Oppermann Mincmistr Amberg 1626 1627 SGC str.83
Johann Weber Vardajn Amberg 1627 SGC str.83
Johann Ludwig Eichelstein Mincmistr Heidelberg 1620 1624 SGC str. 83, 863
Georg Kellner Mincmistr Kemnath 1623 1623 Společně s A.Liebholtzem - SGC str.83
Caspar Lechner Řezač kolků Mnichov 1586 1615 SGC str.83
Balthasar Hitschler Vardajn Mnichov 1596 1620 SGC str.83
Paulus van Vianen Rytec Mnichov 1596 1601 Byl zlatník v Mnichově, ale dá se předpokládat, že ryl kolky - SGC str.83
Eberl Christoph Ulrich Rytec Mnichov 1600 1634 SGC str.83
Hans Pernegger Vardajn Mnichov 1618 1623 SGC str.83
Hans Georg Vollmann Řezač kolků Mnichov 1618 1620 SGC str.83
Isaak Zeggin Řezač kolků Mnichov 1618 1826 Zlatník v Mnichově SGC str.83
Paul Krieger Ředitel Mnichov 1620 1625 SGC str.83
Maxmilian Jungholzer Vardajn Mnichov 1620 Okolo roku 1620 - SGC str.83
Zacharias Hülz Písař mince Mnichov 1620 Kontrolór - SGC str.83
Andreas Pfundmaier Písař mince Mnichov 1620 Kontrolér - SGC str.83
Saulus Beringer Ředitel Mnichov 1621 SGC str.83
Paul Zeggin Medailér Mnichov 1623 1666 SGC str. 83, 1384
Martin Ziegler Nájemce mincovny Mnichov 1625 SGC str.83
Martin Hollmayr Vardajn Mnichov 1625 1632 SGC str.83
Hans Jakob Perschl Řezač kolků Mnichov 1631 SGC str.83
Georg Schultes - mladší Řezač kolků Augsburg 1631 SGC str.83
Martin Hollmayr Mincmistr Mnichov 1632 1635 SGC str.83
Phillip Paul Nájemce mincovny Mnichov 1635 1665 SGC str.83
Christoph Früchtinger Vardajn Mnichov 1637 SGC str.83
Christoph Fichner Vardajn Mnichov 1641 SGC str.83
Balthasar Müller Řezač želez Mnichov 1642 1650 Zlatník SGC str.83
Johann Schändl Vardajn Mnichov 1647 1669 SGC str.83
Hans Diener - mladší Vardajn Mnichov 1651 SGC str.83
Christoph Wascher Řezač kolků Mnichov 1651 1662 Zlatník SGC str.83
Johann Benno Hözer Řezač kolků Mnichov 1652 1661 SGC str.83
Georg Jungholzer Vardajn Mnichov 1654 SGC str.83
Johann Jakob Hözer Řezač kolků Mnichov 1661 SGC str.83
Franz Friesshamer Písař mince Mnichov 1665 1668 Kontrolór mincovny - SGC str.83
Bonifác Riedel Řezač kolků České Budějovice 1618 Okolo roku 1618 - VnS1921_06 str.139
Ulrich Vogelhaimber (Wogelheimer) Vardajn Jáchymov 1541 1559 VnS1923_09 str.195, Nccs 1925/1 str.29
Centurio Lengefelder Mincmistr České Budějovice 1603 1606-08-11 VnS1923_09 str.218
Centurio Lengefelder Mincmistr Jáchymov 1606-08-11 VnS1923_09 str.218
František Altomonte Řezač želez Vídeň (Bécs) 1716 1726 VnS1923_09 str.226
Wolfgang Roll Mincmistr Jáchymov 1543 1544 Odešel někdy v 3/4 roku 1544 - Nccs 1925/1 str.31
Hans Harder Mincmistr Praha 1583-05-31 1583 Nccs 1925/1 str.32
Wolf Milicz Řezač želez Jáchymov 1535 1545 Pouze dodával razidla do Jáchymova - nccs1926_2
Hans Spiess z Hartenfelsu Písař mince Kutná Hora 1596 1597 Puchhalter NS2010_25 str.181
Stephan Kemlein Mincmistr Norimberk FoNu_1991_6/7 str.24
Dětmar - mincíř v K.H. Mincíř Kutná Hora 1312-08-21 Okolo tohoto období - FoNu_1991_6/7 str.106
Hans Holtzsucher Úředník mince Košice (Kassa) 1575 Zastával úřad kontrolora - snz_02 str.139
Tomáš Gruber Mincíř Košice (Kassa) 1575 Okolo roku 1575 - snz_02 str.144
Koloman Sorch Rytec Košice (Kassa) 1581 snz_02 str.144
Verius dictus de Mattis (Matziis) de Florentina Správce mincovny Kutná Hora 1337 Okolo tohoto roku společně s Františkem z Pisy
František z Pisy Správce mincovny Kutná Hora 1337 Okolo tohoto roku společně s V.Mattisem - CDM str.68
Thomlinus Velflini Správce urbury Kutná Hora 1342-01-28 1343 Okolo roku 1342 urburéř i mincmistr. Možná i déle - CDM str.69
Nicolas Ruthardi Správce urbury Kutná Hora 1336 1345 Pravděpodobně až do roku 1345 - CDM str.49,69
Ondřej Löwel ( Enderlin ) Mincmistr Kutná Hora 1363-11-03 1368-03-30 Sesazen někdy před 30.3.1368 - ČDM str.84
Ondřej Löwel ( Enderlin ) Správce urbury Kutná Hora 1376 1383-09-10 ČDM str.84
Ondřej Löwel ( Enderlin ) Prubíř Kutná Hora 1353 1358-10-27 ČDM str.83
Ondřej Löwel ( Enderlin ) Správce mincovny Freiberg 1360-07-27 1362 ČDM str.83
Prokop Löwel Písař mince Kutná Hora 1364-01-16 Okolo 1364 examinator - ČDM str.84
Henslin Schickel ( Henselini ) Mincíř Freiberg 1359 1361 ČDM str.84
Henslin Schickel ( Henselini ) Nájemce mincovny Freiberg 1361 Od roku 1361 - ČDM str.84
Bernhard Eysengraber Rytec Kutná Hora 1360 1361 ČDM str.84
Johannes Eysengraber Rytec Kutná Hora 1363 Okolo roku 1363 - ČDM str.84
Johlin Elblini Rotlev ( Jan ) Písař mince Kutná Hora 1356-02-04 Směnárník společně se svým otcem - ČDM str.84
Elblin Rotlev Písař mince Kutná Hora 1356-02-04 Okolo roku 1356 společně s Janem Rotlevem směnárník - ČDM str.84
Henslin Beneschawer ( Henselini ) Správce urbury Kutná Hora Mistr urbury v K.Hoře - ČDM str.89
Heinrich Flemming Rytec Kutná Hora 1416 Ookolo roku 1416 zlatník v K.Hoře a možná i rytec. Vlastnil 1/4 pražské šmitny - ČDM str.105,142
Jakub Wolgemuth z Norimberka Písař mince Kutná Hora 1384 1421 ČDM str.109, 119
Bohuslav ze Švamberka Mincmistr Kutná Hora 1417 1419 I když ho Lemminger uvádí, jedná se pravděpodobně o chybnou informaci - ČDM str.140
Jan - písař mince 1405 v K.Hoře Písař mince Kutná Hora 1405 Okolo 1405 - ČDM str.142
Diviš ze Srbče Písař mince Kutná Hora 1422-09-07 1423 CDM str.158
Mikuláš Kaplice z Pořešína Písař mince Kutná Hora 1421-04-25 1425 ČDM str.185
Martin Kučka Písař mince Kutná Hora 1430 Okolo roku 1430 - ČDM str.185
Sigismund Zlatník Prubíř Kutná Hora 1433-11 Nastoupil do úřadu někdy pos smrti Jiřího Zlatníka - ČDM str.185
Jan z Vojic Písař mince Kutná Hora 1435 1454 ČDM str.193
Mikuláš Engel Řezač želez Vídeň (Bécs) 1609 Okolo roku 1609 - VnS1921_06 str.139
Mikuláš Engel Řezač želez Kutná Hora 1609 Okolo roku 1609 dodával kolky na malé groše. Nevím ale do které mincovny - VnS1921_06 str.139
Hans Richter Řezač želez Jáchymov 1590 Okolo tohoto roku - VnS1921_06 str.139
Andreas Scheidlich Řezač želez Jáchymov 1613 Okolo 1613 - VnS1921_06 str.139
Benedikt Hentchel Řezač želez Jáchymov 1618 Okolo roku 1618 - VnS1921_06 str.139
Kaspar Preiss Řezač kolků Mnichov 1669 Zlatník SGC str.83
Christian Sayler Rytec Mnichov 1673 Zlatník - SGC str.83
Albrecht Johann Philipp Jakob Oberleitner Vardajn Mnichov 1675 SGC str.83
Moritz Angermayr Vardajn Mnichov 1677 1705 SGC str.83
Sebastian Wendl Řezač kolků Mnichov 1681 1682 SGC str.83
Hans Georg Schmidt Řezač kolků Mnichov 1681 1702 SGC str.83
Johann Karl Renner Řezač kolků Mnichov 1680 SGC str.83
Johann Christoph Packhenreiter Ředitel Mnichov 1687 1718 SGC str.83
Johann Jakob Langebein Řezač kolků Mnichov 1690 SGC str.83
Johann Gottlieb Stotz Vardajn Mnichov 1691 1700 SGC str.83
Franz Karl Angermayr Vardajn Mnichov 1692 SGC str.83
Johann Strobl Řezač kolků Mnichov 1697 Zlatník - SGC str.83
Friedrich Canzler Vardajn Mnichov 1701 1705 SGC str.83
Moritz Angermayr Mincmistr Mnichov 1705 1714 SGC str.83
Johann Georg Faeschler Vardajn Mnichov 1705 SGC str.83
Adam Kolb Řezač kolků Mnichov 1705 Okolo roku 1705 - SGC str.83
Franz Ferdinand Müller Vardajn Mnichov 1719 SGC str.83
Franz Moritz Angermayr Vardajn Mnichov 1719 1738 SGC str.83
Franz Heinrich Schrettinger Řezač kolků Mnichov 1724 SGC str.83
Franz Ferdinand Müller Mincmistr Mnichov 1725 SGC str.83
Kaspar Zaller Řezač kolků Mnichov 1726 1745 SGC str.83
Maxmilian Rigart Vardajn Mnichov 1737 1745 SGC str.83
Andreas Cammerloher Vardajn Mnichov 1745 1766 SGC str.83
Kaspar Gregor Lachenmayr Ředitel Mnichov 1748 SGC str.83
Franz Michael Grimm Vardajn Mnichov 1748 1752 SGC str.83
Sigmund von Haimhausen Mincmistr Mnichov 1751 1793 SGC str.83
Georg Friedrich Jaster Mincmistr Mnichov 1753 SGC str.83
Joseph Oecker Vardajn Mnichov 1761 1785 SGC str.83
Karl Jakob Pucker Vardajn Mnichov 1763 1794 SGC str.83
Michael Hammer Řezač kolků Mnichov 1764 SGC str.83
Johann Joseph Promoli Vardajn Mnichov 1769 SGC str.83
Michael Dimler Řezač kolků Mnichov 1775 SGC str.83
Joseph Heinrich Le Prieur Řezač kolků Mnichov 1787 1793 SGC str.83
Joseph Heinrich Le Prieur Ředitel Mnichov 1793 1837 SGC str.83
Engelbert Kettler Mincmistr Bentheim 1659 1662 SGC str.126
Andreas Boldicke Mincmistr Berlín 1513 1518 SGC str.135
Hans Krappe Mincmistr Berlín 1545 1553 SGC str.135
Ulrich Bossweil Mincmistr Berlín 1546 SGC str.135
Gregor Bach Vardajn Berlín 1546 SGC str.135
Georg Kurt - starší Mincmistr Berlín 1553 1561 SGC str.135
Lippold Správce mincovny Berlín 1556 SGC str.135
Hieronymus Wiedemann - mladší Mincmistr Berlín 1571 ScGC str. 135
Stephanus Nájemce mincovny Brno 1240 Sej_mm13 str.250
Arlam ( Arlamus ) Nájemce mincovny Brno 1247 Sej_mm13 str.250
Hans Loss ( Losz ) Nájemce mincovny Kromměříž 1650-07-01 1655-05-19 MOB str.43,105
Johann Jakob Huser (Husser) Nájemce mincovny Kromměříž 1654 1659 MOB str.33,
MOB str.105 uvádí pouze pro rok 1655
Martin Fritsch Rytec Olomouc 1620 1622 MOB str.42 - uvádí za působení B.Zwirnera
Hans Loss ( Losz ) Mincmistr Nisa 1617 MOB str.43
Tobias Hartmann Rytec Olomouc 1613 MOB str.63
Johann Jakob Huser (Husser) Správce mincovny Kladsko 1655 MOB str. 105
Vardajnem mu byl J.Gerlof
Georg Gerloff Vardajn Kladsko 1655 MOB str.105
Johann Jakob Huser (Husser) Správce mincovny Nisa 1655 MOB str.105
Vardajnem mu byl J.Gerlof
Georg Gerloff Vardajn Kromměříž 1655-10-01 1658 MOB str.105
František Podlejší Vardajn Vyškov 1660-12 1661 MOB str.106
Matyáš Tengelott z Valtelin na Bílovicích a Prakšicích Nájemce mincovny Kromměříž 1664-01-20 1664 Společně s V.Rudavským a J.Hausperským - MOB str.128, MoM.147
Jiří Hausperský Nájemce mincovny Kromměříž 1664-01-20 1664 Společně s J.Rudavským a M.Tengelottem - MOB str.128
Karel II. z Liechtensteina Nájemce mincovny Kromměříž 1665-03-01 1668-03-01 Společně s G.B.Gariboldim - MOB str.134
Giovanni Battista Gariboldi Nájemce mincovny Kromměříž 1665-03-01 1668-03-01 Společně s Karlem II. z Liechtenštejna - MOB str.134
Šimon Ondřej Sinapi Vardajn Kromměříž 1499-04 1499 Velmi krátce někdy po 4.1499 - MOB str.184
Kryštof Hofmann Řezač želez Kromměříž 1699 MOB str.184
Jan Jiří Kraut Řezač kolků Kromměříž 1736 MOB str.184, MOB str.228
Matěj Ferdinand Počenský Písař mince Kromměříž 1700 Okolo roku 1700 - MOB str.184
Matyáš Zvolský Písař mince Kromměříž 1700 1720 Okolo 1700 - MOB str.184, MOB str.228
Jan Jakub Dobek Řezač želez Kromměříž 1736 MOB str.228
Antonín František Heeger Písař mince Kromměříž 1720 1725 MOB str.228
Matěj Tobiáš Schluderbach Písař mince Kromměříž 1725 MOB str.228
Martin Škabrňa Mincíř Kromměříž Okolo 1720 pregéř - MOB str.228
Martin Peška Mincíř Kromměříž Okolo 1720 pregéř - MOB str.228
Jan Nepomuk Würth Rytec Vídeň (Bécs) 1779 1810-11-27 Okolo roku 1779 - MOB str.301, Skrb.751
A.Carov Správce mincovny Košice (Kassa) 1693 1698 Spr_1982_02 str.9
Endrllin Löewe - řečený Prubíř (Versucher), Andreas de Monte Cuthna Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1361 Skrb_3.str.3
Ulrich Vogelhaimber (Wogelheimer) Vardajn Praha 1539-06-28 1541 Okolo roku 1539 - Skrb_3.str.9
Nccs 1925/1 str.29 - odešel do Jáchymova
Jiří Heydelius z Rašenštejna Zemský prubíř Kutná Hora 1595 Od pátku po sv.Dorotě - Skrb_3.str.50 a 53, na 97 jej uvádí jako nejvyššího zem.prubíře
Tobiáš Schäffer ze Schäffendorfa Písař mince Kutná Hora 1576 1578 Byl to účetní mincovny, který ji spravoval po smrti S.Vodolínského, ale správcem nebyl nikdy jmenován - Skrb_3.str.52
Jindřich z Valu Zemský prubíř Kutná Hora 1592 Nebyl prubířem, ale jeho pomocníkem - skrb_3 str.52
Jiří z Řásné - starší Řezač želez Praha 1594 1599 Ač byl řezačem v K.Hoře, dodával železa do Prahy
skrb_3 str.54
Jan Klement Řezač želez Kutná Hora 1594 1603 Pomáhal řezat J.z Řásné - skrb_3 str.54
Jiří Dominik Správce urbury Kutná Hora 1592 skrb_3 str.56
David Enderle z Bergstadtu Prubíř Praha 1603 Někdy po tomto roku se stal druhým prubířem v Praze - skrb_3 str.57
Sebastien Hölzl z Sternfelsu Úředník mince Kutná Hora 1614 Hofmistr byl odvolán někdy mezi lety 1612 - 1614 - skrb_3 str.113
Mikuláš z Řásné Správce urbury Kutná Hora 1614 Odvolán někdy mezi roky 1612 - 1614 - skrb_3 str.113
Hans Spiess z Hartenfelsu Písař mince Kutná Hora 1608 1612 NS2010_25 str.181
Někdy mezi roky 1612 - 1614 ustanoven Puchhalterem - skrb_3 str.113
Hans Piscis Písař mince Kutná Hora 1614 Někdy mezi roky 1612 - 1614 ustanoven hofmistrem - skrb_3 str.113
Ludvík Kavka na Kaňku Správce urbury Kutná Hora 1614 Někdy mezi roky 1612 - 1614 ustanoven urburéřem - skrb_3 str.113
Mikuláš Vodňanský z Čazarova Písař mince Kutná Hora 1614 Někdy mezi roky 1612 - 1614 měl řídit K.Horu(nevím v jakém úřadě) - skrb_3 str.113
Hans Schuster z Goldperka Zemský prubíř Kutná Hora 1617 Skrb.114,143
Jiří Fulda ( Fellda ) Písař mince Kutná Hora 1618-06-25 Před i po tomto datu byl účetním
Skrbek str.202,143
Eliáš Šramf Písař mince Praha Účetní - Skrb str.143
Jiří Folda z Frankštejna Písař mince Kutná Hora 1618 Okolo roku 1618 puchhalter v K.H - Skrb str.143
David Knobloch z Vildsteina Písař mince Jáchymov 1611 1619 Skrb str.155 uvádí jako úředníka mince.
Benedict Henüschel mladší Řezač želez Jáchymov 1621 Skrb str.155, num_1995_3 str.3
Zacharias Petzold Mincíř Hlohov 1620 1621 Skrb str.163
Karel Felix Schuster z Goldperka Zemský prubíř Kutná Hora 1621-06-25 1654-10-20 Nastoupil po smrti J.Schustera, ale datum jeho úmrtí je zmatené - Skrb str.176
Datum 20.10.1654 uvádí Skrb str.338
Skrb str.405 navíc uvádí i 1667 - 1672
Jan Glager Písař mince Kutná Hora Skrb str.179
Lukáš Portendorfer Prubíř Kutná Hora Skrb str.179
Václav Šafařík Prubíř Kutná Hora Skrb str.179
Hans Eichelstein Mincmistr Meissenheim 1605 Skrbek str.194
H.Ercker Vardajn Praha 1620-12-01 Skrb str.200
Baltazar Zwirner Mincmistr Olomouc 1623-11-29 1624-11-29 Skrb str.224
Ale vzhledem k přesně ročnímu období půjde spíš o nájem mincovny
Daniel von Brenen Kladsko 1624 1625 Skrb str.275
Georg Anders Schäffler Vardajn Vídeň (Bécs) 1649 Skrb str.330
Jakub Bernard Welckher Mincmistr Praha 1651-12-04 1655 Skrb str.331,344
Mikuláš Schönfeld Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1651-12-04 1652-05 Skrb str.331
Skrb str.332 uvádí v úřadu okolo 5.1652
Hans Gellar Prubíř Kutná Hora 1637 Skrb str.332
Hans Gellar Písař mince Kutná Hora 1637 Skrb str.332
Samuel Dines Prubíř Kutná Hora 1641 Skrb str.332
Samuel Dines Písař mince Kutná Hora 1641 Skrb str.332
Adam Enderle z Bergstadtu Správce mincovny Kutná Hora 1647-08-13 1654 Jelikož v letech 1637-1654 nebyl úřad mince obsazen, spravoval mincovnu z pozice úřadu perkmistra - Skrb str.332
Daniel Kavka z Tolnštejna Vardajn Kutná Hora 1613 1617 Skrb str.333
Hans Freistein Vardajn Jáchymov 1642 1649 Skrb str.338
Michal Müller Mincmistr Český Krumlov 1641 Skrb str.340
Kryštof Margalík Mincmistr Český Krumlov 1667 Skrb str.340
David Wildt Vardajn Praha 1637 1647 Skrb str.341
Adam Enderle z Bergstadtu Vardajn Praha 1648 1552 Skrb str.344
Jan Karel Wölcker Vardajn Praha 1652-09 Skrb str.344
Johann Konrad Richthausen v. Chaos Nájemce mincovny Vídeň (Bécs) 1648-07-31 1682 Skrb str. 345, SGC str. 1245
Hans Jacob Stadler Nájemce mincovny Vídeň (Bécs) 1646 1648-07 Skrb str.345
Petr Hema Gdaňsk 1628 Skrb str.371 - přesídlil do Kladska
Hans Rosner Mincmistr Kladsko 1634-04-01 Skrb str.372
Georg Werner ( Verner ) Správce mincovny Kladsko 1561-08-14 Skrb str.372
Georg Mühler Rytec Vídeň (Bécs) 1677 Někdy v tomto období - Skrb str.409
Georg Mühler Rytec Český Krumlov 1677 1681 Řezač ve Vídni, ale řezal kolky pro Č.Krumlov - Skrb str.409
Edmund Tutz z Adlerthurmu Úředník mince Kutná Hora 1662 Okolo roku 1622 místodržící nejvyššího mincmistra - Skrb str.412
Vilém z Vřesovic ? Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1672 1673 Skrb str.412
František Arnošt Paar Úředník mince Kutná Hora 1673 Okolo 1673 místodržící nejvyššího mincmistra - Skrb str.412
Antonín Janialli z Jangangu (Janinalli) Úředník mince Kutná Hora 1681 1685 Někdy po F.A.Paarovi zastával úřad nejvyššího mincmistra, ale nebyl jmenován - Skrb str.412
Jan Václav z Rheinburga Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1679-03-10 1681 Skrb str.412,422
Jakob Brasche Mincmistr Stendal 1502 1503 SGC str.136
Simon Preger Mincmistr Stendal 1508 1509 SGC str.136
Kryštof Jakub Krahe Písař mince Kutná Hora 1668 účetní mince - Skrb str.414
Jan Krah Písař mince Kutná Hora 1702-04-19 Před tímto datem byl Hutním účetním v K.Hoře - Skrb str.414
Ignác Antonín Putz Vardajn Kutná Hora 1687 1702-01-17 Skrb str.415 uvádí ještě k 17.1.1702 a i déle
Jindřich Glagemann Řezač želez Praha 1680 1692 Okolo tohoto roku - Skrb str.415
1692 ryl kolky pro 6kr a 5dukát - Skrb str.441
Jindřich Glagemann Vardajn Praha 1680 1686 Okoloo tohoto roku - Skrb str.415,439
Ondřej Ignác Rabenstein Řezač kolků Kutná Hora 1685 Řezal také pro K.Horu
Skrb str.415 uvádí někdy po roce 1680, Skrb str.421 uvádí od léta 1685
Hans Lasanz z Friedenecku Správce mincovny Praha 1604 Skrb str.424 uvádí okolo tohoto roku
Hans Vogt Mincmistr Kolín nad Rýnem Skrb str.424
Tobiáš Schiele Řezač želez Praha 1671 Okolo roku 1761 - Skrb str.437
Jindřich Glagemann Řezač želez Praha 1671 Okolo tohoto roku - Skrb str.437
Jan Jindřich Bretdkam Vardajn Praha 1671 Skrb str.438
Ondřej Ignác Rabenstein Řezač kolků Praha 1692 Ryl kolky pro 6kr a dukáty - Skrb str.441
Jan Jiří Ritter Rytec Praha 1702 1713 1702 - ryl kolky na dukáty, 1, 1/2 tolary, 1 a 1/2groše
1709 - 5 a 1dukáty , 1/2tolary, 1 a 1/2kr
1711 - ryl ostatní mince mimo (dukátu, 1/2 a 1groše ) - Skrb558
1713 - ryl 1 a 1/2tolar, 1 a 1/4dukáty, 1 a 1/2groše - Skrb.584
1714 - ryl 1/2tolar, později přeryt na ročníky 1715 a 1716 - Skrb.611
Skrb str.443,445
Jan Bernhard Wohnsiedler Vardajn Kutná Hora 1702-10 Skrb str.443
Benedict Rudolf Hoffmann Řezač kolků Kutná Hora 1701 1717 1701 - ryl kolky na dukát - Skrb str.443
1704 - 1dukát a tolary - Skrb str.445
1705 - 1 , 1/2 dukát a groše - Skrb str.445
1717 - 1 a 1/2groše a tolary, dukáty a říšské tolary - Skrb586
Také Skrb.558 uvádí jej i po smrti J.J.Rittera
Na mincích je rameno bez ozdoby
Jan Václav Dietzler Správce mincovny Praha 1694 1695 Skrb str.446
Wolfgang Jakub Moeler Zemský prubíř Praha 1689 Skrb str. 423
Také kolo roku 1710
Wolfgang Jakub Moeler Správce mincovny Praha 1710-02-07 Po smrti G.Egerera spravoval mincovnu - Skrb. str.446,558
Jiří František Hoffmann Řezač želez Vratislav (Breslau, Boroszló) 1702 Okolo roku 1702 - Skrb. str.448
Skrb. str.479 uvádí písmena GHF, ale nevím, jestli pro něj
Hans Michael Hoffmann Řezač želez Vídeň (Bécs) 1682 1736 SGC str. 1245
Okolo roku 1702 - Skrb. str.448,579
Ještě 1712 - Skrb.610
Jiří František Hoffmann Řezač želez Vratislav (Breslau, Boroszló) 1668-02-09 1702 Placen samostatně za každý dodaný kolek.
Po tomto datu již jako stálý řezač s platem 300 zlatých ročně - Skrb. str.448
Jiří František Hoffmann Řezač želez Opolí 1669-08-07 Po tomto datu již jako stálý řezač s platem 200 zlatých ročně - Skrb. str.448
David Ehringer Mincmistr Opolí 1668 1673 Szhk_133 str.41
Franz Nowak Mincmistr Opolí 1697 1704 Szhk_133 str.41
Jan Václav Dietzler Správce mincovny Praha 1710-02-07 1711 Po odchodu G.Egerera pravděpodobně spravoval pražskou mincovnu - Skrb. str.556,557,558
Jan Jiří Ritter Rytec Kutná Hora Skrb str.558
Ramena na mincích byly s ozdobou - Skrb.580
Phillipp Heinrich Müller Rytec Vratislav (Breslau, Boroszló) Ryl také tolary Josefa II. pro Vratislav Skrb.558
Phillipp Heinrich Müller Rytec Mnichov Ryl také tolary Josefa II. pro Mnichov Skrb.558
Benedict Rudolf Hoffmann Vardajn Praha 1714-08-26 1717-02-16 Skrb.580
Skrb.612 uvádí od 20.8.1714
Benedict Rudolf Hoffmann Vardajn Vídeň (Bécs) 1717-02-16 1717 Skrb.580, 612
Michal Pfrogner Mincíř Praha 1711 Šmitmistr Skrb.580
Hans Schöner Mincíř Praha 1711 Zástupce šmitmistra - skrb.583
Onřej Bernhard Klauser Vardajn Praha 1713-01-25 Někdy po 25.1.1713 jmenován dočasným vardajnem - Skrb.583
Ferdinand Leopold Scharff Mincmistr Praha 1712 1713-02-15 Mincmistr administrátor - Skrb.584
Jan Josef Ritter Rytec Praha 1714 1/2tolary, 1/2krejcary - Skrb.585
Ondřej Ignác Rabenstein Řezač kolků Praha 1714 Tolary 1714, opravoval také letopočty na 1714 - Skrb.585
Antonín Wohlberger Mincíř Praha 1717 1719 Šmitmistr - Skrb.585
Alžběta Wohnsiedlerová Mincmistr Kutná Hora 1717 Skrb.586 Vyskytuje se na půltolaru 1717
Jelikož její manžel používal stejnou značku s písmeny BW, lze předpokládat, že tato značka pochází z období, kdy již byl její manžel po smrti a ona vedla mincovnu
Jan Ondřej Pohl Řezač želez Praha 1717 tolary, dukáty, groše a 1/2kr. - Skrb.586,612,635
David Greyer Vardajn Praha 1719 1723 Skrb.589
Peter Paul Werner (Verner) - starší Řezač želez Praha 1723 1723 Řezal dukáty pro Prahu - Skrb.589
Anton Wolberger Mincíř Kutná Hora 1730 1736 Šmitmistr - Skrb.592
Anton Wolberger Řezač kolků Praha 1736 1736 Skrb.592
František Altomonte Řezač želez Praha 1726 1736 Nevím, jestli v Praze, nebo K.Hoře u skrb.592 to není jasné
VnS1923_09 str.226 - uvádí, že od roku 1726 řezal pro Prahu, ale jako rytec v Praze až od roku 1730
1734 - 1740 ryl také tolary
Antonius Branda Vardajn Praha 1726 1736 Skrb.594
David Greyer Správce mincovny Praha 1718-05-02 Jmenován administrátorem mincovny.
Později zastával i úřad vardajna
Skrb.607
Jan František Lauer Správce mincovny Kutná Hora 1717-04 Administrátor nejvyššího mincmistra - Skrb.607
Jan František Weyer ( Wayer ) Úředník mince Kutná Hora 1717-04 1718-06-08 Prozatímní úředník mince. 8.6.1718 jmenován natrvalo - Skrb.607
Martin Karel Lípovský ( Lupovský ) Řezač kolků Praha 1719 1719 Řezal 1/2tolary pro Prahu - Skrb.608
Ondřej Ignác Rabenstein Vardajn Kutná Hora 1719 Skrb str.608
Ondřej Ignác Rabenstein Řezač kolků Kutná Hora 1719 Řezal 1 a 1/2kr - Skrb str.608
František Ferdinand Scheure Zemský prubíř Brno 1717 Zemský prubíř pro celou Moravu - Skrb.609
Daniel Warou Rytec Vídeň (Bécs) 1712 Okolo r.1712 - Skrb.610
Jan Jiří Ritter Rytec Praha 1715 1716 I když již byl v té době mrtev, použilo se jeho kolku z r.1714 na 1/2tolar, který byl později přeryt na ročníky 1715 a 1716 - Skrb.611
Jan Ondřej Pohl Řezač želez Jáchymov 1717 1717 Řezal i jáchymovský výtěžkový tolar 1717 - Skrb.612,635
Georg Vilhelm Kittel Řezač kolků Vratislav (Breslau, Boroszló) 1740 Okolo roku 1740 - Skrb.632
FIlip Kryštof Becher Rytec Vídeň (Bécs) 1723 1739 Ryl tolary - opisy začínají před čelem. Hoffmanovy až za temenem - Skrb.657
Franz Andreas Schega Řezač želez Mnichov 1729 1787 Skrb.708
SGC str.83 uvádí až od r.1738
František Altomonte Řezač želez Kutná Hora 1741 Okolo roku 1741 Skrb.719
Antonius Branda Vardajn Praha 1741 1742 Skrb.715
Tomáš Antl Rytec Praha 1743 Pomocný rytec - Skrb.721
Jan Mitrovský Nejvyšší mincmistr Kutná Hora 1747-08 1755 Skrb.725
Martin Holtzhey - starší Řezač kolků Amstrodam 1717 1764 Skrb.731
Antonín Videmann Řezač kolků Vídeň (Bécs) 1754 1790 Skrb.733
Niclas van Swinderen Rytec Haag 1736 1745 Skrb.735
Selvi Rytec Florencie 1743 Skrb.736
Ondřej Verstner Rytec Norimberk 1743 Okolo roku 1743 - Skrb.736
Hand Daisser Řezač kolků Ženeva 1745 1763 Skrb.738
Giovanni Toda Řezač kolků Vídeň (Bécs) 1739 1750 Skrb.742
nuz1934_4 str.59 uvádí jako rytce 1746-1768
Giovanni Toda Řezač kolků Vídeň (Bécs) 1750 1765 Vvrchní rytec kolků - Skrb.742
Theodor van Berckl Rytec Brusel 1779 Okolo roku 1776 Skrb.750
August Kryštof Becker Vardajn Vratislav (Breslau, Boroszló) 1743 Skrb.770
Josef D. Lerch ( Lerchenau ) Rytec Praha 1813 1836 Skrb.887
Josef Mikuláš Lang Rytec Vídeň (Bécs) 1797 1807 Čtvrtý adjunkt rytce Skrb.889
Josef Mikuláš Lang Rytec Hall 1801 1808 Hlavní rytec Skrb.889
Josef Mikuláš Lang Rytec Vídeň (Bécs) 1808 1809 První adjunkt rytce - Skrb.889
Josef Mikuláš Lang Rytec Vídeň (Bécs) 1809 Chvíli v Uhrách, Praze a pak, jako druhý rytec ve Vídni - Skrb.889
Josef Mikuláš Lang Prenéř Vídeň (Bécs) 1813 Vrchní pregéř - Skrb.889
Bohumír Bernhard Loos Mincmistr Berlín 1806 1812 Skrb.890
Bohumír Bernhard Loos Rytec Berlín 1843-07-29 Skrb.890
Hans Pauer z Přemslova Mincmistr Jáchymov Kupfer 201
Josef Tautenhayn Rytec Vídeň (Bécs) 1862 První rytec - Skrb.996
Ignác Pilz Rytec Praha 1879 Okolo roku 1879 - Skrb.999
Alois Haberle Rytec Praha 1879 Okolo 1879 - Skrb.999
Josef Christlbauer Rytec Vídeň (Bécs) Skrb.1001
Hans Krappe Mincmistr Stendal 1545 1553 SGC str.136
Georg Kurt - mladší Mincmistr Stendal 1553 1559 Možná něco jako zkřížené háky na cány - SGC str.136
Lippold Správce mincovny Stendal 1556 1556 SGC str.136 Superintendant
Hans Kronner Mincmistr Stendal 1564 SGC str.136
Johann Bernhard Kern Mincmistr Schwabach 1765 1766
H.Preussinger Mincmistr Wunsiedel 1622 1622 Společně s D.Zentznerem - SGC str.184
D.Zentzner Mincmistr Wunsiedel 1622 1622 Společně s H.Preussingerem - SGC str.184
Hans Rosenberger Mincmistr Schwabach 1495 1510 SGC str.194
Martin Radech Vardajn Schwabach 1495 1503 SGC str.194
Hans Schuttermaier Vardajn Schwabach 1503 1510 SGC str.194
Marquart (Max) Rosenberger Mincmistr Schwabach 1510 1517 SGC str.194
Ulrich Hantberger Mincmistr Schwabach 1517 1522 Datum 1522 neověřeno - SGC str.194
Hans Kemlein (Khemlein) Mincmistr Schwabach 1573 1574 SGC str.194
Anton Coburger Mincmistr Erlangen 1553 1553 SGC str.194
Balthasar Hundertpfundt Řezač kolků Erlangen 1548 1550 ScGC str.194
Heinrich Klamp Vardajn Brémy 1603 1628 SGC str.200
Johann Caulitz Vardajn Brémy 1634 1634 SGC str.200
Ernst Krulle Vardajn Brémy 1674 1684 SGC str.200
Ernst Krulle Mincmistr Brémy 1674 1684 SGC str.200
Otto Krulle Mincmistr Brémy 1687 1697 SGC str.200
Johann Grevenstein Mincmistr Brémy 1720 1720 SGC str.200
Heinrich Christoph Hille Mincmistr Brémy 1723 1723 SGC str.200
Matthias Meyer Mincmistr Brémy 1743 1756 SGC str.200
Matthias Meyer Vardajn Brémy 1737 1743 SGC str.200
Christoph Hoffmann Řezač kolků Brémy 1744 SGC str.200
Paul Gödecke Řezač kolků Brémy 1745 1746 SGC str.200
Filip Schwarz Mincíř Košice (Kassa) 1581 Šmitmistr okolo tohoto roku - snz_02 str.144
Leopold Oravský Komorský gróf Kremnica (Körmoczbánya) 1335-03-26 snz_05 str.13
Georg Thurzó z Bethlenfalvy Komorský gróf Kremnica (Körmoczbánya) 1508 1514 Možná i déle - snz_05 str.71
Ekhard Správce urbury Praha 1292 Okolo tohoto roku urburéř a mincmistr pro Čechy - HMP str.152
Neznámý mincmistr v Eisleben - IS Mincmistr Eisleben StGC str.29
Andreas Metzner Mincmistr Kodaň 1593 1596 NL2013_3/4 str. 71
Wolfgang Höder Mincmistr Kostnice 1498 1511 ScGC str.379
Valentin Kolhart Mincmistr Kostnice 1512 1518 ScGC str.379
Hans Schenck Mincmistr Kostnice 1518 ScGC str.379
Alram Mincmistr Brno 1241 1241 MoM.20
Eberhard Christian Poppe - starší Vardajn Brémy 1780 1811 SGC str.200
Matthias Poppe Mincmistr Brémy 1811 1832 SGC str.200
Hans Schierwen Knoph Mincmistr Hamburg 1805 1842 SGC str.200
Eberhard Christian Poppe - mladší Vardajn Brémy 1837 1857 SGC str.200
Ernst Julius Strauch Vardajn Brémy 1840 SGC str.200
Martin Heinrich Wilkens Mincmistr Brémy 1840 1859 SGC str.200
Peter Schröder Mincmistr Brunšvik 1599 1600 SGC str.226
Peter Schröder Mincmistr Brunšvik 1606 1609 SGC str.226
Paul Becker Mincmistr Brunšvik 1620 1648 SGC str.226
Hans Spiess z Hartenfelsu Mincmistr Kutná Hora 1599 1599 Vyskytuje se na bílých groších. K tomuto roku jej také uvádí Skrbek.
Liborius Müller - starší Vardajn Berlín 1572 1580 SGC str.135
Burkhard Vardajn Berlín 1575 Okolo roku 1575 - SGC str.135
Michael Aschenbrenner Mincmistr Berlín 1580 1605 SGC str.135
P.Wolf Vardajn Berlín 1583 1593 SGC str.135
P.Wolf Řezač kolků Berlín 1583 1593 SGC str.135
Sebastian Salomon Vardajn Berlín 1604 SGC str.135
Jakob Stücke Vardajn Berlín 1620 1625 SGC str.135
Erasmus Bergmann Řezač kolků Berlín 1625 SGC str.135
Samuel Pfahler Vardajn Berlín 1625 SGC str.135
Gottfried Ehrlich z Friebergu Vardajn Berlín 1625 1627 SGC str.135
Günther Trötzschel Vardajn Berlín 1628 1630 SGC str.135
Moritz Kreusel Mincmistr Frankfurt nad Odrou 1499 1502 SGC str.135
Jakob Brasche Mincmistr Frankfurt nad Odrou 1502 SGC str.135
Hans Krappe Mincmistr Frankfurt nad Odrou 1545 1553 SGC str.135
Melchior Hoffmann Mincmistr Kölln an der Spree 1604 1620 SGC str.135
Reinhard Jäger Mincmistr Krosno 1621 1623 SGC str.135
Erich Jäger Mincmistr Krosno 1621 1623 SGC str.135
Basillius Bernhardt Mincmistr Krosno 1621 1622 SGC str.135
Jeremias Steffen Vardajn Krosno 1622 1623 SGC str.135
Veith Meusel Rytec Krosno 1622 1623 SGC str.135
Peter Spill Mincmistr Salzwedel 1510 1510 SGC str.136
Johann Ludwig Wagner Mincmistr Stutgart 1798 1816
Peter John Mincmistr Hlohov 1624 1624 StGC str. 456
Jeremias Reinwald Mincmistr Hlohov 1624 1624 StGC str. 456
Tilo Greve Mincmistr Göttingen 1494 1507 StGC str. 461
Cord Pannensmed Mincmistr Göttingen 1510 1514 StGC str. 461
Hans Ludolf Mincmistr Göttingen 1515 1517 StGC str. 461
Dirk Becker Mincmistr Göttingen 1518 1527 StGC str. 461
Hans Ludolf Mincmistr Göttingen 1530 1533 StGC str. 461
Franz Kolhart Mincmistr Kostnice 1519 ScGC str.379
Bartholomäus Widmann Mincmistr Kostnice 1522 Zpráva mincovny v Kostnici - ScGC str.379
Albrecht Baumgartner Mincmistr Kostnice 1528 1530 ScGC str.379
Jacob Zentgraf Mincmistr Kostnice 1530 1561 ScGC str.379
Jacob Kürrner Mincmistr Kostnice 1562 ScGC str.379
Jacob Kürrner Mincmistr Kostnice 1573 1574 ScGC str.379
Werner Zentgraf Mincmistr Kostnice 1572 ScGC str.379
Jakob Zeller Mincmistr Kostnice 1578 ScGC str.379
Martin Stoff Mincmistr Kostnice 1620 ScGC str.379
Martin Näf Mincmistr Kostnice 1621 1622 Společně s J.R.Wegerichem - ScGC str.379
Johann Rudolf Wegerich Mincmistr Kostnice 1621 1622 Společně s M.Näfem - ScGC str.379
Marx Stütz Vardajn Kostnice 1642 ScGC str.379
Franz Änzinger Mincmistr Kostnice 1652 1656 ScGC str.379
Jakob Weingartner Vardajn Kostnice 1652 1656 ScGC str.379
Franz Staiffel Mincmistr Kostnice 1676 1680 ScGC str.379
Hans Konrad Betzerin Vardajn Kostnice 1676 1686 ScGC str.379
Johann von Geismar Vardajn Höxter 1561 1566 ScGC str.383
Johann von Geismar Vardajn Höxter 1568 1568 ScGC str.383
Hans Berndes Mincmistr Höxter 1568 1568 ScGC str.383
Ernst Schrader Vardajn Höxter 1612 1615 ScGC str.383
Henning Brauns Vardajn Höxter 1615 1616 ScGC str.383
Jobst Brauns Vardajn Höxter 1619 1624 ScGC str.383
Christian Wilckens Vardajn Höxter 1654 1655 ScGC str.383
Daniel Klögel Vardajn Höxter 1655 1660 ScGC str.383
Lambert Vlemynck Mincmistr Diepholz 1508 1530 ScGC str.396
Balthasar Hundertpfundt Mincmistr Donauwörth 1543 1548 ScGC str. 383, 575
Ernst Textor Mincmistr Dortmund 1650 1688 ScGC str.397
Uko Hessena Vardajn Emden 1519 1526 ScGC str.401
Paulus Biether Mincmistr Norimberk 1606 okolo roku 1606 - StGC str. 409
Neznámý mincmistr v Einbecku Mincmistr Einbeck 1503 1510 StGC str. 413
Johann von Collen - mladší Mincmistr Hamburg 1566 1572 ScGC str. 473
Hieronymus Wiedemann - mladší Vardajn Hamburg 1582 1585 ScGC str. 473
Georg Martens - starší Vardajn Hamburg 1585 1592 ScGC str. 473
Matthias Mörsch (Moors) Vardajn Hamburg 1592 1606 ScGC str. 473
Jacob Stoer Vardajn Hamburg 1618 1619 ScGC str. 473
Jacob Stoer Vardajn Hamburg 1635 ScGC str. 473
Erich Hanseen Vardajn Hamburg 1673 1691 ScGC str. 473
Jacob Schroeder Vardajn Hamburg 1691 1718 ScGC str. 473
Wichmann Schroeder Vardajn Hamburg 1718 1729 ScGC str. 473
Andreas Christoph Cramer Vardajn Hamburg 1729 1772 ScGC str. 473
Helmold Grote Mincmistr Göttingen 1533 1542 StGC str. 461
Franz Grote Mincmistr Göttingen 1542 1544 StGC str. 461
Hans Kule - starší Mincmistr Göttingen 1545 1546 StGC str. 461
Hans Kule - mladší Mincmistr Göttingen 1546 1548 StGC str. 461
Melchior Huxer Mincmistr Göttingen 1548 1553 StGC str. 461
Jost Franke Vardajn Göttingen 1548 1558 StGC str. 461
Hardeg Hardegen Vardajn Göttingen 1601 1620 StGC str. 461
Andreas Lafferdes Mincmistr Göttingen 1613 1613 StGC str. 461
Hans Schlessewigk Mincmistr Göttingen 1614 1617 StGC str. 461
Heinrich von der Ecke Mincmistr Göttingen 1618 1619 StGC str. 461
Hans Rukop Mincmistr Göttingen 1620 1622 StGC str. 461
Hardeg Hardegen Mincmistr Göttingen 1622 1622 StGC str. 461
Lewin Brockmann Mincmistr Göttingen 1623 1624 StGC str. 461
Franz Helfte Mincmistr Göttingen 1624 1626 StGC str. 461
Philipp Wulvesheim Správce mincovny Hagenau 1600 1624 StGC str. 466
Hans Zaberer Vardajn Hagenau 1600 1622 StGC str. 466
Ernst Knorr Mincmistr Hagenau 1603 1606 StGC str. 466
Hans Caspar Mock Mincmistr Hagenau 1606 1625 StGC str. 466
Hans Caspar Mock Správce mincovny Hagenau 1625 1634 StGC str. 466
Jakob Zeck Vardajn Hagenau 1622 1630 StGC str. 466
Andreas Welland Mincmistr Hagenau 1625 1630 StGC str. 466
Johann Modersdorfer Mincmistr Hagenau 1630 1634 StGC str. 466
Johann Christian Herrmann Mincmistr Hagenau 1634 1636 StGC str. 466
Ludwig Reiche Mincmistr Halberstadt 1514 ScGC str. 467
Caspar Schreiber Mincmistr Halberstadt 1534 1535 ScGC str. 467
Hans Tornau Mincmistr Halberstadt 1536 1543 ScGC str. 467
Anton Koburger - mladší Mincmistr Halberstadt 1617 1617 ScGC str. 467
Nicolaus (Claws) Oppermann Vardajn Halberstadt 1618 1619 ScGC str. 467
Hans Dasselmann Mincmistr Halberstadt 1619 1619 ScGC str. 467
Martin Oldenhorst Mincíř Hamburg 1497 1509 ScGC str. 473
Martin Oldenhorst Vardajn Hamburg 1509 1527 ScGC str. 473
Dirik Ostorp Vardajn Hamburg 1527 1534 ScGC str. 473
Iliges Rode Mincmistr Hamburg 1530 1534 ScGC str. 473
Hieronymus Wiedemann - starší Vardajn Hamburg 1537 1538 ScGC str. 473
Hieronymus Wiedemann - starší Vardajn Hamburg 1562 1572 ScGC str. 473
Hans Rode Vardajn Hamburg 1545 1553 ScGC str. 473
Johann Hanasth Vardajn Kassel 1543 1559 Možná i déle - ScGC str. 518
Conrad Lotz Vardajn Kassel 1559 ScGC str. 518
Martin Hausmann Vardajn Kassel 1567 1591 ScGC str. 521
Martin Hausmann Mincmistr Kassel 1591 ScGC str. 521
Phillip Enders Nájemce mincovny Kassel 1572 1576 ScGC str. 521
Hans Hausmann - mladší Mincmistr Kassel 1604 1605 ScGC str. 521
Christoph Traubell (Draubel) Mincmistr Kassel 1605 ScGC str. 521
Baldwin von der Rust Nájemce mincovny Kassel 1607 1608 Společně s J.v.d. Rustem - ScGC str. 521
Jakob von der Rust Nájemce mincovny Kassel 1607 1608 Společně s B.v.d.Rustem - ScGC str. 521
Job Götz Vardajn Kassel 1620 1620 ScGC str. 521
Wilhelm Quensel Mincmistr Eschwege 1620 1620 ScGC str. 521
Wilhelm Quensel Vardajn Eschwege 1620 1620 ScGC str. 521
Christoph Wortt (Wordt) Nájemce mincovny Kassel 1621 1621 ScGC str. 521
Zacharias Schwager Mincmistr Rotenburg 1621 Okolo roku 1621 - ScGC str. 521
Nicholas Kauffunger Nájemce mincovny Rotenburg 1621 Okolo roku 1621 - ScGC str. 521
Lazarus Erkel Mincmistr Goslar 1563 StGC str.300
Bartold Lücken Mincmistr Heinrichsstadt u Wölfenbüttlu 1510 1512 StGC str.300
Hainrich Veeber (Veever) Mincmistr Helmstedt 1574 1585 StGC str.300
Conrad Hoyer Mincmistr Emmerich 1603 1615 StGC str.358
Anton Hoyer Mincmistr Emmerich 1615 1618 Společně s A.Rathem jako vardajnem - StGC str.358
SGC str. 962 uvádí až do roku 1622
Arnold Rath Vardajn Emmerich 1615 1618 Společně s A.Hoyerem jako mincmistrem - StGC str.358
Johan von Wannere Vardajn Emmerich 1618 StGC str.358
Dietrich Grünwalt Mincmistr Deutz 1547 1557 Rok konce je nejasný. - ScGC str.363
Jürgen Bornheim Vardajn Deutz 1554 1565 ScGC str.363
Johann Bitter von Raesfeld Mincmistr Deutz 1558 1565 ScGC str.363
Peter Bitter von Raesfeld Mincmistr Deutz 1565 1572 ScGC str.363
Tilman Wickerath Vardajn Deutz 1565 1569 ScGC str.363
Gabriel Phinoir Vardajn Deutz 1569 1584 ScGC str.363
Denier Budels Mincmistr Deutz 1572 1579 ScGC str.363
Denier Budels Mincmistr Deutz 1583 1601 ScGC str.363
Heinrich Rörichs Mincmistr Deutz 1580 ScGC str.363
Gilles von Siburg Mincmistr Deutz 1581 1584 ScGC str.363
Ulrich von Wernberg Mincmistr Deutz 1600 Od roku 1600 - ScGC str.363
Heinrich Lambert Mincmistr Deutz 1615 1616 ScGC str.363
Johann Gerhardt Vardajn Deutz 1617 ScGC str.363
Heinrich von Coisfeld Vardajn Kolín nad Rýnem 1506 1511 ScGC str.371
Heinrich von Coisfeld Mincmistr Kolín nad Rýnem 1511 1514 ScGC str.371
Arnt von Hamant Vardajn Kolín nad Rýnem 1511 1514 ScGC str.371
Heinrich von Lynnar Mincmistr Kolín nad Rýnem 1515 1518 ScGC str.371
Severin von Myle Vardajn Kolín nad Rýnem 1515 1518 ScGC str.371
Johann von Eltmer Mincmistr Kolín nad Rýnem 1518 ScGC str.371
Kaspar Rave Vardajn Kolín nad Rýnem 1519 1531 ScGC str.371
Ludwig Gronwalt Mincmistr Kolín nad Rýnem 1547 1574 ScGC str.371
Johann von Worringen Vardajn Kolín nad Rýnem 1565 1608 ScGC str.371
Meister Daniel Řezač kolků Kolín nad Rýnem 1575 Okolo roku 1575 - ScGC str.371
Jacob Lamberts Řezač kolků Kolín nad Rýnem 1567 1602 ScGC str.371
Herbert Gronwalt Mincmistr Kolín nad Rýnem 1574 1602 ScGC str.371
Heinrich Attendahr Řezač kolků Kolín nad Rýnem 1575 1579 ScGC str.371
Reiner Gronwalt Mincmistr Kolín nad Rýnem 1602 1605 ScGC str.371
Cort Mincmistr Einbeck 1501 Okolo roku 1501 - StGC str. 413
Neznámý mincmistr v Einbecku Mincmistr Einbeck 1562 1575 StGC str. 413
Neznámý mincmistr v Einbecku Mincmistr Einbeck 1619 1622 StGC str. 413
Neznámý mincmistr v Einbecku Mincmistr Einbeck 1660 Okolo roku 1660 - StGC str. 413
Georg Boss Mincmistr Mergentheim 1546 Okolo tohoto roku - StGC str. 417
Benedikt Maser Nájemce mincovny Erbach 1561 StGC str. 417
Lorenz Zinkgraf (Zenkgreff) Mincmistr Erbach 1561-09 1561-11 StGC str. 417
Georg Schwaigerer Nájemce mincovny Erbach 1561 StGC str. 417
Phillipp Müssler Mincmistr Erbach 1561 StGC str. 417
Simon Bocher (Bucher) Vardajn Erbach 1561 1562 StGC str. 417
Niclas Platt Řezač kolků Erbach 1561 StGC str. 417
Arnold Kraenfenger Řezač kolků Erbach 1561 1562 StGC str. 417
Georg Keyser Řezač kolků Erbach 1561 1562 StGC str. 417
Jakob Burkhard Řezač kolků Erbach 1561 1562 StGC str. 417
Gregorius Michell Mincmistr Erbach 1570 StGC str. 417
Hans Weber Vardajn Erfurt 1597 1606 StGC str. 417, 1229, 1296
Jakob Zeuner Mincmistr Freiberg 1625 StGC str. 419
Johann Georg Phillip Reipp Vardajn Erfurt 1675 Okolo roku 1675 - StGC str. 419
Balthasar Heuglein Mincmistr Frankfurt nad Mohamem 1531 1532 StGC str. 426
Hans Sensenschmidt Mincmistr Frankfurt nad Mohamem 1535 1539 StGC str. 426
Balthasar Heuglein Mincmistr Frankfurt nad Mohamem 1539 1539 StGC str. 426
Hans Sensenschmidt Mincmistr Frankfurt nad Mohamem 1540 1540 StGC str. 426
Johann Ludwig Hallaicher Mincmistr Frankfurt nad Mohamem 1646 1666 StGC str. 426
Johann Lamberts Řezač kolků Kolín nad Rýnem 1602 1605 ScGC str. 371
Johann Reess Mincmistr Kolín nad Rýnem 1605 1629 ScGC str. 371
Konrad Duisberg Vardajn Kolín nad Rýnem 1608 1643 ScGC str.371
Peter Schlebusch Řezač kolků Kolín nad Rýnem 1608 1625 ScGC str.371
Hans Schwertzge Řezač kolků Kolín nad Rýnem 1626 1659 ScGC str.371
Hermann Cramer Mincmistr Kolín nad Rýnem 1629 1652 ScGC str.371
Heinrich Mittweg Řezač kolků Kolín nad Rýnem 1642 Okolo roku 1642 - ScGC str.371
Johann Duisberg Vardajn Kolín nad Rýnem 1643 1644 ScGC str.371
Friedrich Rodorff Vardajn Kolín nad Rýnem 1644 1685 ScGC str.371
Kaspar Cramer Mincmistr Kolín nad Rýnem 1652 1680 ScGC str.371
Georg Hartmann Plappert Řezač kolků Kolín nad Rýnem 1658 ScGC str. 371
Jacob Leer Řezač kolků Kolín nad Rýnem 1659 1700 ScGC str.371
Barthold Kretzer Řezač kolků Hildesheim - město 1637 1639 ScGC str. 562
Henning Benneken Řezač kolků Hildesheim - město 1666 1666 ScGC str. 562
Tobias Reuss Řezač kolků Clausthal 1666 1674 ScGC str. 562
Paul Fränzel Řezač kolků Hildesheim - město 1666 1668 ScGC str. 562
Jürgen Lippold Jaster Řezač kolků Hildesheim - město 1675 1690 ScGC str. 562
Heinrich Andreas Fricke Řezač kolků Hildesheim - město 1691 1691 ScGC str. 562
C.E.Harbords Řezač kolků Hildesheim - město 1732 ScGC str. 562
B.C.Jaster Řezač kolků Hildesheim - město 1732 ScGC str. 562
Johann Ludolf Brandes Řezač kolků Hildesheim - město 1734 1737 ScGC str. 562
Johann Peter Meyer Řezač kolků Hildesheim - město 1735 ScGC str. 562
Bernhard Julius Dedekind Řezač kolků Brunšvik 1736 ScGC str. 562
Christian Kretzer Řezač kolků Hildesheim - město 1737 1750 ScGC str. 562
Christian Kretzer Řezač kolků Hildesheim - město 1756 1759 ScGC str. 562
Herr Wiehen Řezač kolků Hildesheim - město 1759 1762 ScGC str. 562
Herr Fincke Řezač kolků Clausthal 1762 ScGC str. 562
Herr Dobicht Řezač kolků Hildesheim - město 1763 ScGC str. 562
Zum Hagen Řezač kolků Hildesheim - město 1764 ScGC str. 562
Paul Diether - starší Mincmistr Schwabach 1594 Neověřeno - ScGC str. 567
Herr Müller Mincmistr Schwabach 1615 1621 Neověřeno - ScGC str. 567
Anton Paris Vardajn Oldenburg 1616 1644 SGC str. 819
Melchior Küttner Mincmistr Offenbach 1618 1619 ScGC str. 582
Wilhelm Baumgartner Mincmistr Kempten 1542 1555 ScGC str. 583, 607
Nicolaus Wintgens Mincmistr Jever 1614 1622 ScGC str. 588
Johann Joachim Struve Vardajn Hamburg 1772 1805 ScGC str. 473
Johann Heinrich Nicolaus Schlabsy Vardajn Hamburg 1806 1845 ScGC str. 473
Hermann Carl Eduard Biewend Vardajn Hamburg 1845 1863 ScGC str. 473
Heinrich Schlabsy Vardajn Hamburg 1863 ScGC str. 473
Hermann Rudolph Maximilian Kienitz Ředitel Hamburg 1874 ScGC str. 473
Neznámý mincmistr v Hamelnu Mincmistr Hameln 1543 1548 ScGC str. 488
Wulf Wagner (Wagener) Mincmistr Hameln 1549 Neověřeno - ScGC str. 488
Sebastian Schoraz Mincmistr Hameln 1609 1609 ScGC str. 488
Peter Köhne Vardajn Hameln 1615 1615 ScGC str. 488
Diethardt Koven Vardajn Hameln 1615 1617 ScGC str. 488
Hermann Sacke (Sach) Vardajn Hameln 1622 1623 ScGC str. 488
Hermann Sacke (Sach) Vardajn Hameln 1635 1636 ScGC str. 488
Peter Arensburg Mincmistr Hanau 1603 1607 ScGC str. 492
Šimon Tympf - mladší Mincmistr Hanau 1607 1612 Nevím, jestli se jedná o Š.T. mladšíno, nebo staršího - ScGC str. 492
Gerhard Bodenback Vardajn Hanau 1609 1613 ScGC str. 492
Gerhard Bodenback Vardajn Hanau 1613 1614 ScGC str. 492
Jakob Thomann Mincmistr Hanau 1613 ScGC str. 492
Peter Binder Vardajn Hanau 1613 ScGC str. 492
Melchior Küttner Mincmistr Hanau 1614 1616 ScGC str. 492
Hans Baldwin Mincmistr Hanau 1619 1620 ScGC str. 492
Martin Thomann Mincmistr Willstett 1622 1623 ScGC str. 492
Jakob Dietrich Mincmistr Wörth 1596 1601 ScGC str. 493
Dietrich Prall (Praell) Mincmistr Hannover 1501 1512 ScGC str. 500
Dietrich Becker Mincmistr Hannover 1512 1532 ScGC str. 500
Martin Keule Mincmistr Hannover 1543 1544 Společně? s K.Stridingerem - ScGC str. 500
Kunz Stridinger Mincmistr Hannover 1543 1544 Společně? s M.Keulem - ScGC str. 500
Hans Berndt von Goslar Mincmistr Hannover 1585 ScGC str. 500
Andreas Fricke Mincmistr Hannover 1618 1619 ScGC str. 500
Christian Moller Řezač kolků Norimberk 1666 ScGC str. 510
H.N.Kolb Mincmistr Niederstetten 1684 1685 ScGC str. 510
A.V.Nordheim Rytec Frankfurt nad Mohamem 1857 1866 StGC str. 426
Hans Apfelfelder (Appenfelder) - starší Mincmistr Kaufbeuren 1540 1555 ScGC str. 605
Balthasar Hundertpfundt Řezač kolků Kaufbeuren 1542 1548 ScGC str. 605
Hans Heuprecht Vardajn Kaufbeuren 1543 ScGC str. 605
Hans Beheim Mincmistr Kempten 1515 1524 ScGC str. 606
Sattler - vard. v Kempten Vardajn Kempten 1516 ScGC str. 606
Rist - vard. v Kempten Vardajn Kempten 1516 ScGC str. 606
Albrecht Baumgartner Mincmistr Kempten 1524 1536 ScGC str. 606
Hans Apfelfelder (Appenfelder) - starší Mincmistr Kempten 1534 1534 ScGC str. 606
Hans Apfelfelder (Appenfelder) - starší Mincmistr Kempten 1538 1540 ScGC str. 606
Lorenz Rosenbaum Mincmistr Kempten 1538 1541 ScGC str. 606
Wilhelm Heggenauer Mincmistr Kampen 1714 1741 ScGC str. 607
David Niederlander Vardajn Dagsburg 1620 1621 ScGC str. 614
Henning Kiessel Mincmistr Cramberg 1625 1626 ScGC str. 615
Christian Gobel Řezač kolků Cramberg 1626 1628 ScGC str. 615
Georg Wied Mincmistr Cramberg 1628 1628 ScGC str. 615
Siegmund Holer Mincmistr Leuchtemberg 1487 ScGC str. 617
Hermann Plecher Mincmistr Leuchtemberg 1516 1517 ScGC str. 617
Hans Schulmeister - starší Mincmistr Leuchtemberg 1520 1539 ScGC str. 617
Hans Jacob Kickh Mincmistr Lindau 1682 1712 ScGC str. 619
Johann Albrecht Riedlin von Ulm Řezač kolků Lindau 1685 1685 ScGC str. 619
Johann Albrecht Riedlin von Ulm Řezač kolků Lindau 1712 1719 ScGC str. 619
Alexander Wacherwald Vardajn Detmold 1601 1604 ScGC str. 619
Ernst Schröder Vardajn Detmold 1604 1606 ScGC str. 619
Albrecht Krecke Mincmistr Detmold 1605 1605 ScGC str. 619
Burchard Lachtorp Vardajn Detmold 1606 Od roku 1606 - ScGC str. 619
Caspar Kohl (Kholl) Mincmistr Blomberg 1610 1618 Značka něco jako sysel? - ScGC str. 619, 620
Ippo Ritzema (Rizema) Mincmistr Detmold 1620 1621 ScGC str. 620
Michael Küttner Mincmistr Detmold 1636 1655 ScGC str. 620
Johann Küttner Správce mincovny Detmold 1655 1658 ScGC str. 620
Christoph Heinrich Schlüter Mincmistr Detmold 1658 1660 ScGC str. 620
Hans Georg Moser Mincmistr Detmold 1661 1669 ScGC str. 620
Johann Heinrich Siegel Vardajn Detmold 1711 1711 ScGC str. 620
Johann Conrad Bandel Mincmistr Detmold 1763 1771 ScGC str. 620
Heinrich Daniel Stürmer (Sturner) Mincmistr Detmold 1763 1763 ScGC str. 620
Heinrich Daniel Stürmer (Sturner) Mincmistr Detmold 1771 1771 ScGC str. 620
Heinrich Daniel Stürmer (Sturner) Vardajn Detmold 1771 1771 ScGC str. 620
Heinrich Daniel Stürmer (Sturner) Vardajn Detmold 1763 1763 ScGC str. 620
Siegmann Mincmistr Detmold 1803 1803 ScGC str. 621
Heinrich Westermann Mincmistr Wertheim 1622-02 1622-07 ScGC str. 621
Ernst Knorr - starší Mincmistr Wertheim 1622-07 ScGC str. 621
Hans Augustin Adelmann Řezač kolků Heidelberg 1572 Okolo roku 1572 - ScGC str. 557
Hermann Diepel (Dippel) Vardajn Gladenbach 1572 ScGC str. 557
Lorenz Rothhand Vardajn Gladenbach 1590 1590 ScGC str. 557
Peter Büttner Vardajn Gladenbach 1590 1590 ScGC str. 557
Samuel von Saalfeld Řezač kolků Marburg 1591 ScGC str. 557
Peter Arnsburg Mincmistr Marburg 1594 1603 Před 1603 - ScGC str. 557
Jobst Orting Mincíř Marburg 1597 Pomocník mincmistra - ScGC str. 557
Kunz Mengel Mincmistr Hildesheim - město 1501 ScGC str. 562
Henning Diess Mincmistr Hildesheim - město 1522 1530 ScGC str. 562
Hermann Mese Mincmistr Hildesheim - město 1531 1542 ScGC str. 562
Hans Buse Mincmistr Hildesheim - město 1543 1546 ScGC str. 562
Joseph von Holzheim Mincmistr Hildesheim - město 1547 1549 ScGC str. 562
Hans Haselberg Mincmistr Hildesheim - město 1550 1552 ScGC str. 562
Caspar Gieseler Mincmistr Hildesheim - město 1631 1632 ScGC str. 562
Peter Paul Peckstein Mincmistr Hildesheim - město 1673 1674 ScGC str. 562
Joachim Heinrich Bose (Bosen) Správce mincovny Hildesheim - město 1696 1696 Společně s K.Eberlingem - ScGC str. 562
Kurt Eberling Správce mincovny Hildesheim - město 1696 1696 Společně s J.H.Bosem - ScGC str. 562
Joachim Bö Správce mincovny Hildesheim - město 1709 1709 Společně s H.Schaeferem - ScGC str. 562
H.Schäffer Správce mincovny Hildesheim - město 1709 1709 Společně s J.Böem - ScGC str. 562
Johann Christoph Bose (Bosen) Správce mincovny Hildesheim - město 1717 1718 ScGC str. 562
Hans Meyer Vardajn Hildesheim - město 1593 1594 ScGC str. 562
Adrian Reimers Vardajn Hildesheim - město 1601 1601 ScGC str. 562
Heinrich Ruden Vardajn Hildesheim - město 1615 1647 ScGC str. 562
Hans Lüders - mladší Vardajn Hildesheim - město 1693 1696 ScGC str. 562
Georg Bose (Bosen) Vardajn Hildesheim - město 1701 1704 ScGC str. 562
Jonas Jaster Vardajn Hildesheim - město 1707 1708 ScGC str. 562
Ulrich Andreas Willerding Vardajn Hildesheim - město 1721 1731 ScGC str. 562
Johann Thomas Wöltgen Vardajn Hildesheim - město 1734 1756 ScGC str. 562
Johann Heinrich Willerding Vardajn Hildesheim - město 1756 1772 ScGC str. 562
Hans Beckmann Řezač kolků Hildesheim - město 1523 1524 ScGC str. 562
Isaak Henninges Řezač kolků Hildesheim - město 1618 1619 ScGC str. 562
Lazarus Arens Řezač kolků Hildesheim - město 1619 1628 ScGC str. 562
Isaak Henninges Řezač kolků Hildesheim - město 1630 1630 ScGC str. 562
Andreas Wachsmuth - starší Mincmistr Mohuč 1586 1607 ScGC str. 672
Henning Kissels Mincmistr Aschaffenburg 1609 1619 ScGC str. 672
Andreas Wachsmuth - mladší Mincmistr Mohuč 1621 1623 ScGC str. 672
Johann Wolf Palm Vardajn Mohuč 1622 Od roku 1622 - ScGC str. 672
Phillip Schad (Scheid) Vardajn Mohuč 1628 Okolo roku 1628 - ScGC str. 672
Michael Kapp (Capp) Vardajn Mohuč 1629 Okolo 1629 - ScGC str. 672
Adolf Koch Vardajn Mohuč 1636 1640 ScGC str. 672
Phillip Schad (Scheid) Vardajn Mohuč 1636 1642 ScGC str. 672
Hans Georg Dumwald von Geinhausen Vardajn Mohuč 1640 1642 ScGC str. 672
Johan Jakob Birkenholz Vardajn Mohuč 1690 Okolo roku 1690 - ScGC str. 672
Johann Georg Bickel Řezač kolků Mohuč 1691 Okolo roku 1691 - ScGC str. 672
Dyonys Blecker (Blicher) Mincmistr Grevesmühlen 1525 ScGC str. 717
Diderick Becker Mincmistr Grevesmühlen 1526 1529 ScGC str. 717
Moritz Schacht Mincmistr Grevesmühlen 1537 1538 Značka něco, jako kříž - ScGC str. 717
Johann Hundt Mincmistr Güstrow 1502 1513 Konec někdy okolo roku 1513 - ScGC str. 718
Moritz Schacht Mincmistr Güstrow 1528 1541 Značka něco, jako kříž. Někdy se uvádí i rok 1523 - ScGC str. 718
Ulrich Scheffler Mincmistr Ribnitz 1540 1541 Značka něco, jako pregéřská stolice - ScGC str. 718
Ulrich Scheffler Mincmistr Ribnitz 1545 Značka něco, jako pregéřská stolice. Neověřeno - ScGC str. 718
Hans Wessel (Weschel) Mincmistr Schönberg 1581 1581 ScGC str. 718
Christoph Woldtrecht Mincmistr Gluckstadt 1692 1693 ScGC str. 722
Lorentz Leiser Mincmistr Groien 1615 1618 ScGC str. 722
Daniel Syvertz Mincmistr Güstrow 1668 1668 ScGC str. 722
Onofrio Bardi Komorský gróf Budín (Buda) 1418 1424 Pohl tab. 48
Gerhard ( Gerdt ) Dreyer Mincmistr Jever 1637 1649 ScGC str. 588
Jürgen Detleffs Mincmistr Jever 1649 1651 ScGC str. 588
Jürgen Hartmann Mincmistr Jever 1658 1662 ScGC str. 588
Johann von Meer Mincmistr Frankenberg 1499 1502 ScGC str. 594
Johann von Meer Mincmistr Cáchy 1499 1502 ScGC str. 594
Johann Busche Vardajn Frankenberg 1500 ScGC str. 594
Johann Busche Vardajn Cáchy 1500 ScGC str. 594
Heinrich von Lynnar Mincmistr Mülheim 1500 1514 ScGC str. 594
Peter von Krefeld - starší Vardajn Mülheim 1501 ScGC str. 594
Wilhelm von Aachen Vardajn Frankenberg 1502 ScGC str. 594
Wilhelm von Aachen Vardajn Cáchy 1502 ScGC str. 594
Peter von Krefeld - mladší Vardajn Mülheim 1511 1518 ScGC str. 594
Johann Gronwalt Mincmistr Hörde 1512 1518 ScGC str. 594
Goswin von Werl Vardajn Hörde 1512 Nepotvrzeno - ScGC str. 594
Hermann von Nassau Mincmistr Mülheim 1514 1518 ScGC str. 594
Hans Dalemann Mincmistr Lübeck - město 1580 1580 ScGC str. 644
Statius Wessel II. Mincmistr Lübeck - město 1603 1614 ScGC str. 644
Heinrich von der Klähren Mincmistr Lübeck - město 1609 1644 ScGC str. 644
Dietrich Prall (Praell) Mincmistr Lüneburg 1501 1525 ScGC str. 655
Hans Eickhof Mincmistr Lüneburg ScGC str. 655
Henning Hanses Mincmistr Lüneburg ScGC str. 655
Hans Walther Mincmistr Lüneburg 1581 1598 ScGC str. 655
Heinrich Folmann Mincmistr Lüneburg 1588 1591 ScGC str. 655
Bartholomaeus Münther (Müntzer) Mincmistr Magdeburg - arcibiskupská 1516 1517 ScGC str. 659
Merten Füge (Martin Fungke) Mincmistr Magdeburg - arcibiskupská 1519 1522 ScGC str. 659
Bartold Lücken Mincmistr Magdeburg - arcibiskupská 1547 1554 ScGC str. 659
Daniel Stumpfeld Mincmistr Hall 1582 1585 ScGC str. 659
Heinrich Mayer Mincmistr Magdeburg - arcibiskupská 1617 ScGC str. 659
Hans Froeleke Mincmistr Lübeck - město 1514 1528 ScGC str. 644
Gabriel Christian Rodatz Mincmistr Ratzeburg 1686 1689 ScGC str. 726
Peter Lohe Mincmistr Zvěřín (Schwerin) 1658 1663 ScGC str. 726
Christoph Henning Jaster Mincmistr Neustrelitz 1746 1746 ScGC str. 737
Christoph Henning Jaster Mincmistr Stargard 1745 1745 ScGC str. 737
Johann Heinrich Löwe Mincmistr Neustrelitz 1763 1786 ScGC str. 737
Johannes Vogel Mincmistr Memmingen 1622 1623 ScGC str. 740
Johannes Vogel Mincmistr Memmingen 1635 1636 ScGC str. 740
Hieronymus Hueber Mincmistr Memmingen 1716 1716 ScGC str. 740
Dietrich Becker Mincmistr Minden 1510 1534 Asi do roku 1534 - ScGC str. 744
Ladislaus Gurhes Komorský gróf Pětikostelí (Pécs) 1323 Pohl tab. 4
Marcus Nürnberger Komorský gróf Budín (Buda) 1404 1406 Pohl tab. 51
Balász Maďar Mincmistr České Budějovice 1470 1470 Na budějovických penízích - Pohl tab. 119
Jürgen Detleffs Mincmistr Oldenburg 1649 1651 SGC str. 819
Konrad Delbruck Mincmistr Oldenburg 1653 SGC str. 819
Hermann Vogelsang Řezač kolků Oldenburg 1660 1662 SGC str. 819
Hermann Vogelsang Vardajn Oldenburg 1660 1662 SGC str. 819
Georg Wilhelm Wahl Řezač kolků Hamburg 1760 1760 SGC str. 819
Johann Pothof Mincmistr Osnabrück 1641 Společně s Heinrichem Pothofem - SGC str. 828
Heinrich Pothof Mincmistr Osnabrück 1641 Společně s Johannem Pothofem - SGC str. 828
Hermann von der Hardt Mincmistr Melle 1655 1671 SGC str. 828
Gottfried Binnenboss Mincmistr Osnabrück 1712 SGC str. 828
Johann Friedrich Howindt Řezač želez Hannover 1717 Okolo roku 1717 - SGC str. 828
Burchard Lachtorp Vardajn Padeborn 1592 1595 SGC str. 845
Christoph Traubell (Draubel) Vardajn Padeborn 1594 1596 SGC str. 845
Christoph Uhrmacher Mincmistr Padeborn 1605 1612 Městský mincmistr - SGC str. 845
Henning Brauns Vardajn Padeborn 1611 Okolo 1611 - SGC str. 845
Leopold Bardi (Hypolit) Komorský gróf Kremnica (Körmoczbánya) 1442-02-02 1443-02-02
Franz Briot Mincmistr Mömpelgard (Móntbeliard) 1579 1616 SGC str. 746
Jean Morel Mincmistr Mömpelgard (Móntbeliard) 1588 1592 SGC str. 746
Jean Morel Mincmistr Reichenweier (Riquewihr) 1594 SGC str. 746
Josse du Buisson Rytec Mömpelgard (Móntbeliard) 1590 Okolo roku 1590 - SGC str. 746
Johann Cassignot Rytec Mömpelgard (Móntbeliard) 1590 Okolo roku 1590 - SGC str. 746
Franz Guichart Mincmistr Mömpelgard (Móntbeliard) 1613 1619 SGC str. 746
Andreas Hubner Mincmistr Mömpelgard (Móntbeliard) 1622 1622 SGC str. 746
Jacob Kolb Mincmistr Mömpelgard (Móntbeliard) 1623 1624 SGC str. 746
Bratři Wittenauerové Mincmistr Mömpelgard (Móntbeliard) 1624 1625 SGC str. 746
Gottfried Gannsser Vardajn Montfort 1621 Okolo roku 1621 - SGC str. 748
Jakob Wegerich Mincmistr Montfort 1622 1622 SGC str. 748
Hans Heinrich Schmidt Mincmistr Montfort 1623 1623 SGC str. 748
Hans Heinrich Schmidt Vardajn Montfort 1623 1623 SGC str. 748
Leonard Hau Řezač želez Montfort 1625 Okolo roku 1625 - SGC str. 748
Christoph Molventer Řezač želez Montfort 1626 1627 SGC str. 748
Heinrich Kolb Řezač želez Ulm 1627 Okolo roku 1627 - SGC str. 748
Andreas Kees Vardajn Montfort 1675 1679 SGC str. 748
Barthölomeus Kessler Vardajn Montfort 1681 Okolo roku 1681 - SGC str. 748
Hans Jacob Kickh Mincmistr Montfort 1691 Okolo roku 1691 - SGC str. 748
Hans Georg Gülly Mincmistr Montfort 1695 1695 SGC str. 748
Johann Witzigmann Mincmistr Montfort 1703 1705 SGC str. 748
Johann Witzigmann Vardajn Montfort 1709 1725 SGC str. 748
Johann Jakob Frings Vardajn Montfort 1726 SGC str. 748
Johann Moog (Magg) Vardajn Montfort 1735 SGC str. 748
Martin Staub Mincmistr Montfort 1760 1761 SGC str. 748
Johann Winkler Vardajn Montfort 1761 SGC str. 748
Lubert Hausmann Mincmistr Kassel 1616 1616 SGC str. 757
Andreas Weber Mincmistr Mühlhausen 1618 1620 SGC str. 757
Zacharias Wolf Vardajn Mühlhausen 1618 1619 SGC str. 757
Jacob Wossner Mincmistr Minden 1621 1621 SGC str. 757
Heinrich Schwellenburg Mincmistr Mühlhausen 1621 1622 SGC str. 757
Hieronymus Hollenbach Řezač želez Mühlhausen 1665 1665 SGC str. 757
Henning Kryštof Meyer - starší Vardajn Mühlhausen 1676 1767 SGC str. 757
Johann Gottfried Hermann Vardajn Mühlhausen 1701 1703 SGC str. 757
Jeremias Balthasar Wilhelmi Řezač želez Mühlhausen 1701 1709 SGC str. 757
Christoph Müller - mm.v. Dessau Vardajn Mühlhausen 1704 1709 SGC str. 757
Ehrenfried Hannibal Řezač želez Clausthal 1705 1741 SGC str. 757
Nikolaus Pitsch Správce mincovny Mühlhausen 1707 1709 SGC str. 757
J.P.Luttmer Řezač želez Clausthal 1767 1768 SGC str. 757
Peter Köplin - mladší Mincmistr Münster - katedrála 1599 SGC str. 770
Peter Köplin - starší Mincmistr Münster 1560 1566 SGC str.772
Johann Köplin Mincmistr Münster 1569 1694 SGC str.772
David Knoep Mincmistr Münster 1570 1571 SGC str.772
Paul Potthof Mincmistr Münster 1599 1600 SGC str.772
Hermann Potthof Mincmistr Münster 1604 1635 SGC str.772
Johann Potthof - mladší Mincmistr Münster 1635 1644 SGC str.772
Johan Scharlaken Mincmistr Münster 1645 1677 SGC str.772
Engelbert Johan Scharlaken Mincmistr Münster 1678 1679 SGC str.772
Johann Tomhulse Mincmistr Münster 1680 1719 SGC str.772
Johann Joseph Rensick Mincmistr Münster 1740 1758 SGC str.772
Johann Heinrich Haas Řezač kolků Münster 1790 Okolo roku 1790 - SGC str.772
Meister Berndt Mincmistr Padeborn 1618 1618 SGC str. 845
Meister Berndt Mincmistr Padeborn 1622 1623 SGC str. 845
Georg Koenen Vardajn Padeborn 1620 1621 SGC str. 845
Dietrich Hane Nájemce mincovny Münster 1663 SGC str. 845
Daniel Knodel Vardajn Padeborn 1655 Okolo roku 1655 - SGC str. 845
Johann Hoffmann Mincmistr Padeborn 1683 1711 SGC str. 845
Gottfried Binnenboss Mincmistr Padeborn 1714 1718 SGC str. 845
Johann Koppers Mincmistr Münster 1743 1748 SGC str. 845
Johann Christian Holeisen Mincmistr Augsburg 1761 SGC str. 845
Goswin Lohkampt Mincíř Münster 1761 Okolo roku 1761 - SGC str. 845
Michael Tangl Mincmistr Pasov 1471 SGC str. 859
Hans Engellender (Guldenlewe) Mincmistr Pasov 1491 SGC str. 859
Ambrosius Tiergast Mincmistr Pasov 1491 SGC str. 859
Martin Lerch Mincmistr Pasov 1510 Okolo roku 1510 - SGC str. 859
Hansen von Leuchtenberg Vardajn Pasov 1491 SGC str. 859
Wolfgang Degenseer Mincmistr Pasov 1515 1520 SGC str. 859
Martin Schall Mincmistr Gebweiler 1622 1632 SGC str. 859
Friedrich Schattauer Mincmistr Pasov 1680 Okolo roku 1680 - SGC str. 859
Johann Georg Fischer Vardajn Augsburg 1700 1705 SGC str. 859
Martin Lerch Mincmistr Amberg 1510 1523 SGC str. 863
Petr - mm.v Amberku Mincmistr Amberg 1520 Okolo roku 1520 - SGC str. 863
Balthasar Lerch Mincmistr Amberg 1523 1538 SGC str. 863
Sebastian Ringler Vardajn Heidelberg 1575 SGC str. 863
Hans Königstein Řezač kolků Heidelberg 1588 Okolo roku 1588 byl zlatníkem - SGC str. 863
Bernhard Reiz Vardajn Heidelberg 1590 SGC str. 863
Johann Kasimir Hermann Mincmistr Heidelberg 1656 1659 SGC str. 863
Johann Kaspar Hermann Mincmistr Heidelberg 1659 1676 SGC str. 863
Michael Koch Vardajn Heidelberg 1657 SGC str. 863
Sebastian Müller Vardajn Heidelberg 1659 1679 SGC str. 863
Johann Selter Řezač kolků Heidelberg 1705 1716 SGC str. 863
Georg Christoph Deyl Vardajn Mannheim 1746 SGC str. 863
Michael Martens Mincmistr Franzburg 1615 SGC str. 901
Georg Stange Vardajn Franzburg 1621 1625 SGC str. 901
Heinrich Straub - mm.v Eisleben Vardajn Kaliningrad 1529 1540 SGC str. 917
Nocilaus Dietz (Dieze) Mincmistr Kaliningrad 1530 1535 SGC str. 917
Eustachius Vogelweider Nájemce mincovny Kaliningrad 1530 1544 SGC str. 917
Cappermüller Mincmistr Kaliningrad 1535 1540 SGC str. 917
Hans Nimpsch Správce mincovny Kaliningrad 1541 1557 SGC str. 917
Christoph Lauterbach Vardajn Kaliningrad 1545 1557 SGC str. 917
Georg Schultes - starší Správce mincovny Kaliningrad 1557 1560 SGC str. 917
Marcus Negelein Řezač kolků Kaliningrad 1557 1563 SGC str. 917
Hans Goebel Mincmistr Kaliningrad 1568 1576 SGC str. 917
Hans Goebel Nájemce mincovny Kaliningrad 1561 1568 SGC str. 917
Hans Goebel Vardajn Kaliningrad 1571 1585 SGC str. 917
Johan Jacob Hoffmann Mincmistr Beilstein 9.1691 9.1691 SGC str.786
Dietrich Zimmermann Mincmistr Beilstein 9.1691 12.1691 SGC str.786
F.Tudy Řezač kolků Neuwied 1772 SGC str. 789 sice uvádí písmeno L, ale to bude asi chyba
Johann Kochem Vardajn Saarbrücken 1593 SGC str. 791
Anton Isenbein (Eisenbein) Mincmistr Saarbrücken 1593 1595 SGC str. 791
Henning Hans von Osterode Mincmistr Saarbrücken 1594 1599 SGC str. 791
Wolf Kramer Vardajn Kirchheim 1588 SGC str. 792
Johann Kochem Vardajn Saarbrücken 1593 1595 SGC str. 791, 792
Henning Hans von Osterode Mincmistr Kirchheim 1594 1599 SGC str. 792
Johann Bitter von Raesfeld Mincmistr Neuruppin 1561 1564 SGC str. 792
Johann Kreidtsfisch Mincmistr Neuruppin 1568 1579 SGC str. 792
Wilhelm Schmitz Vardajn Neuruppin 1568 SGC str. 792
Heinrich Attendahr Řezač kolků Neuruppin 1577 1580 SGC str. 792
Johann Förster Mincmistr Neuruppin 1579 1583 SGC str. 792
Johann Bitter von Raesfeld Mincmistr Neuss 1561 1564 SGC str. 792
Johann Kreidtsfisch Mincmistr Neuss 1568 1579 SGC str. 792
Wilhelm Schmitz Vardajn Neuss 1568 SGC str. 792
Heinrich Attendahr Řezač kolků Neuss 1577 1580 SGC str. 792
Johann Förster Mincmistr Neuss 1579 1583 SGC str. 792
Seabastian Renz Vardajn Nördlingen 1492 1505 SGC str. 795
Friedrich Zieger Mincmistr Nördlingen 1496 1501 SGC str. 795
Matthäus Gösch Mincmistr Nördlingen 1501 1503 SGC str. 795
Balthasar von Berg Mincmistr Nördlingen 1503 1505 SGC str. 795
Michael Weinzierl Mincmistr Nördlingen 1506 1509 SGC str. 795
Jörg Prügel Mincmistr Nördlingen 1509 1521 SGC str. 795
Hans Hafner Mincmistr Nördlingen 1521 1523 Neověřeno - SGC str. 795
Stegmüller Mincmistr Nördlingen 1521 1523 Neověřeno - SGC str. 795
Anthoni - vard. v Nördlingen Vardajn Nördlingen 1525 Neověřeno - SGC str. 795
Balthasar Hundertpfundt Řezač kolků Nördlingen 1522 1535 SGC str. 795
Gregor Ainkhüren (Gregori Ainkürn) Mincmistr Nördlingen 1524 1532 Společně s Paulem a Augustem Ainkürnem
Paul Ainkhüren (Ainkürn) Mincmistr Nördlingen 1524 1532 Společně s Georgem a Augustem Ainkürnem - SGC str. 795
August Ainkhüren (Ainkürn) Mincmistr Nördlingen 1524 1532 Společně s Paulem a Georgem Ainkürnem - SGC str. 795
August Ainkhüren (Ainkürn) Mincmistr Nördlingen 1535 1535 SGC str. 795
Hans Hafner Mincmistr Nördlingen 1533 1535 SGC str. 795
Helmold Grote Mincmistr Northeim 1540 SGC str. 797
Pankratius Brockmann Vardajn Northeim 1575 1585 SGC str. 797
Jakob Pfahler Mincmistr Northeim 1609 1614 SGC str. 797
Dietrich Schmidt Vardajn Northeim 1614 1616 SGC str. 797
Andreas Einbeck Vardajn Northeim 1617 1617 SGC str. 797
Heinrich von Ecke Mincmistr Northeim 1618 1621 SGC str. 797
Heinrich Westermann Mincmistr Northeim 1619 1620 SGC str. 797
Wilhelm Nordmeier Mincmistr Northeim 1620 1621 SGC str. 797
Phillip Kahle Mincmistr Northeim 1621 1621 SGC str. 797
Lewin Brockmann Mincmistr Northeim 1622 1622 SGC str. 797
Hans von Ecke - mladší Mincmistr Northeim 1622 1623 Nevím, jestli starší, nebo mladší - SGC str. 797
Jacob Blass Wirzburger Mincmistr Regenstein 1563 1566 SGC str. 989
Kilian Schmidt Vardajn Regenstein 1563 1566 SGC str. 989
Berthold Meinhard Mincmistr Regenstein 1564 SGC str. 989
Hieronymus Arnsburg Mincmistr Regenstein 1567 1568 SGC str. 989
Christoph Diess (Dyss) - starší Mincmistr Regenstein 1596 Nevím, jestli mladší, nebo starší - SGC str. 989
Hans Meier Vardajn Regenstein 1596 SGC str. 989
Hunt Mincmistr Rietberg 1510 Okolo roku 1510 - SGC str. 1004
Lambert - mm. v Reitbergu Mincmistr Rietberg 1525 SGC str. 1004
Martin Foghen Mincmistr Rietberg 1525 1535 SGC str. 1004
Laurentius Weber Mincmistr Rietberg 1568 SGC str. 1004
Johann Roenbeck Vardajn Rietberg 1568 SGC str. 1004
Konermann - mm. v Rietbergu Mincmistr Rietberg 1570 Okolo roku 1570 - SGC str. 1004
Claus Gryp Mincmistr Rostock 1540 SGC str. 1008 - otázkou, který letopočet je správně
Albrecht Baumgartner Mincmistr Kolín nad Rýnem 1506 1513 Ražby pro Rottweil - SGC str. 1016
Heinrich Verfertiger Řezač kolků Rottweil 1506 1513 SGC str. 1016
Thomas Linck von Zug Vardajn Rottweil 1623 1624 SGC str. 1016
Andreas Wachsmuth Mincmistr Meddersheim 1605 Okolo roku 1605 - SGC str. 1018
Georg Müller Mincmistr Meddersheim 1605 Okolo roku 1605 - SGC str. 1018
Wilhelm Schreiner Vardajn Meddersheim 1612 Okolo roku 1612 - SGC str. 1018
Henning Kissels Mincmistr Meddersheim 1613 Okolo roku 1613 - SGC str. 1018
Georg Gustav Preusel von Lautereck Mincmistr Meddersheim 1609 SGC str. 1019
Georg Wolkenhauer Vardajn Meddersheim 1609 SGC str. 1019
Simon Rhode Mincmistr Badenweiler 1639 1664 SGC str. 1021
Seger Wendel Mincmistr Anholt 1640 1660 SGC str. 1021
Hans Stockart Mincmistr Lipsko 1457 1462 Jako mincmistr stříbra - SGC str. 1022
Hans Moller Mincmistr Ottendorf 1503 SGC str. 1026
Martin Guntersleven Mincmistr Lüneburg 1512 SGC str. 1026
Jakob Schmidt - mm. v Olešnici Mincmistr Olešnice 1621 1621 SGC str.774
Johann Conrad Kaltschmidt Mincmistr Heidelberg 1733 1735 SGC str. 863
Michael May Nájemce mincovny Heidelberg 1734 1735 SGC str. 863
Johann Ludwig Eichelstein Mincmistr Mannheim 1607 1610 SGC str. 863
Johann Conrad Kaltschmidt Vardajn Mannheim 1735 1736 SGC str. 863
Adam Palm Vardajn Mannheim 1736 1738 SGC str. 863
Josef Schäffer Řezač kolků Mannheim 1764 1766 SGC str. 863
Georg Christoph Wächter Řezač kolků Mannheim 1770 1771 SGC str. 863
Friedrich Schaffer - mladší Řezač kolků Mannheim 1776 SGC str. 863
Johann Georg Dietz (Dieze) Vardajn Mannheim 1778 1789 SGC str. 863
Martin Lerch Mincmistr Neumarkt 1496 1508 SGC str. 863
SGC str. 881 uvádí do 1503
Leonhard Kastner Mincmistr Neumarkt 1545 1550 SGC str. 863
Hans Kergel Mincmistr Amberg 1442 1460 SGC str. 881
Ewalt Ludewig (Ebolt) Mincmistr Mosbach 1466 SGC str. 881
Friedrich Lang Mincmistr Mosbach 1466 SGC str. 881
Abraham Jud Mincmistr Gundelfingen 1621-07 SGC str. 882
Friedrich Gebhart Mincmistr Gundelfingen 1622-08 SGC str. 882
Joachim Friedrich Krauss Vardajn Gundelfingen 1622 SGC str. 882
Jonas Federer Mincmistr Kallmünz 1623 SGC str. 882
Christoph Resel Řezač kolků Kallmünz 1629 SGC str. 882
Abraham Jud Mincmistr Stockau 1621-09 SGC str. 882
Johann Rentsch Mincmistr Stockau 1622-01 SGC str. 882
Georg Stomeyer Vardajn Veldenz 1588 SGC str. 888
Hans Stumpff Mincmistr Veldenz 1608 1609 SGC str. 888
Johan Jakob Eiselstein Mincmistr Rothau 1619 SGC str. 888
Gümbel G. Wolkenhauer Mincmistr Rothau 1619 SGC str. 889
Jakob Taglang Mincmistr Zweibrücken 1590 1605 SGC str. 893
H. Cunzelmann Řezač kolků Zweibrücken 1592 1604 SGC str. 893
H. Cunzelmann Řezač kolků Meisenheim 1592 1604 SGC str. 893
Balthasar Mey (Meyel) Mincmistr Zweibrücken 1600 Okolo roku 1600 - SGC str. 893
Johann Ludwig Eichelstein Mincmistr Zweibrücken 1600 1607 SGC str. 893
Christoph Peyel Vardajn Zweibrücken 1613 SGC str. 893
Hans Tuchmann mm v Zweibrücken Mincmistr Meisenheim 1623 1624 SGC str. 893
Hans Tuchmann mm v Zweibrücken Mincmistr Zweibrücken 1623 1624 SGC str. 893
Hans Putzer Mincmistr Norimberk 1616 1618 SGC str. 799, DP2017_1/2 str. 2
Hans Putzer Mincmistr Norimberk 1620 1631 SGC str. 799, DP2017_1/2 str. 2
Mathias Nycamer Mincmistr Oldenburg 1501 SGC str. 819
Christian Gerlach Mincmistr Eckartsberga 1621 1621 SGC str. 1031
August Rothe Mincmistr Grünthal 1621 1623 SGC str. 1031
Christoph Crafft Mincmistr Neustadt an der Orla 1621 1622 SGC str. 1031
Jacob Cern Řezač kolků Zwickau Asi okolo 1621-1622 - SGC str. 1031
Wolf Albrecht - mladší Mincmistr Saalfeld 1612 1620 SGC str. 1109, 1116, 1131
Wolf Albrecht - mladší Mincmistr Saalfeld 1623 1632 SGC str. 1109, 1116, 1131
Gregor Bechstedt (Bechstädt, Bechstein) Mincmistr Saalfeld 1578 1603 SGC str. 1109, 1116
Barther Bechstedt (Bechstädt, Bechstein) Mincmistr Saalfeld 1603 1604 SGC str. 1109
Wolfgang Frömell Mincmistr Hildburghausen 1621-04 1621-12 SGC str. 1109
Wolfgang Frömell Mincmistr Gotha 1622 1622 Počátek roku 1622 - SGC str. 1109
Wolfgang Frömell Mincmistr Coburg 1622 1623 SGC str. 1109
Tobias Rentsch Mincmistr Neustadt an der Heide 1622 1622 SGC str. 1109
Johann Stopffel Mincmistr Gotha 1622 1622 Alchymistická značka - SGC str. 1109
Hans Brauer (Brawer) Mincmistr Hildburghausen 1622 1622 SGC str. 1109
Anton von Wingen (Wenigen) Mincmistr Allstedt 1620-07 1621 Do zimy 1621 - SGC str. 1119
Johannes Schmell (Schmill) Mincmistr Allstedt 1622-02 1622-07 SGC str. 1119
Matthias Winterstein Mincmistr Allstedt 1622-07 1623-03 SGC str. 1119
Gerhard Haen Mincmistr Altenburg 1621-03 1621-05 SGC str. 1119
Nikolaus Wode (Wohde) Mincmistr Altenburg 1621-08 SGC str. 1119
David Ursinus Mincmistr Altenburg 1621 1622-04 SGC str. 1119
David Haussmann Vardajn Altenburg 1623 SGC str. 1119
Wolf Zschezsching Mincmistr Bürgel 1622 1622 SGC str. 1119
Hans Jakob Mincmistr Camberg 1621-07 SGC str. 1119
Hermann Zindel Mincmistr Eisenberg 1621-07 1622-02 SGC str. 1119
Wolf Albrecht - mladší Mincmistr Gräfenthal 1621-07 SGC str. 1119
Heinrich Abel Ziegenmeyer Mincmistr Gräfenthal 1621-09 1621-09 SGC str. 1119
Heinrich Koch Mincmistr Gräfenthal 1621-09 SGC str. 1119
Benedict Scheuner Mincmistr Gräfenthal 1621-10 SGC str. 1119
Georg Gross Mincmistr Gräfenthal 1622-03 SGC str. 1119
Martin Eckhart Mincmistr Jüdewein 1622-02 SGC str. 1119
David Wölcke Mincmistr Jüdewein 1622-03 SGC str. 1119
Nicolaus Biebenstock Řezač kolků Kaliningrad 1586 1597 Uváděn, jako kovář mincovny - SGC str. 917
Eberhard Hausslaib Nájemce mincovny Kaliningrad 1588 1596 SGC str. 917
Eberhard Hausslaib Vardajn Kaliningrad 1596 1616 SGC str. 917
Heinrich Meyer Mincmistr Quedlinburg 1619-06 1619-08 SGC str. 957
Heinrich Oppermann Mincmistr Quedlinburg 1619-10 1619-12 SGC str. 957
Johann Lampe Mincmistr Quedlinburg 1621-08 1621-11 SGC str. 957
Georg Koch Mincmistr Quedlinburg 1623 1625 SGC str. 957
Heinrich Römer Správce mincovny Quedlinburg 1674 1680 SGC str. 957
Martin Müller Řezač kolků Quedlinburg 1675 Okolo roku 1675 - SGC str. 957
Johann Arensburg von Halberstadt Mincmistr Quedlinburg 1685 Okolo roku 1685 - SGC str. 957
Philipp Ernst Mincmistr Quedlinburg 1690 Okolo 1690 - SGC str. 957
Ernst Schröder Vardajn Ravensberg 1614 SGC str. 962
Henning Brauns Vardajn Ravensberg 1615 1638 SGC str. 962
Georg Kühne Mincmistr Ravensberg 1616 1619 SGC str. 962
Georg Kühne Mincmistr Ravensberg 1627 1629 SGC str. 962
Julius Billerbeck Mincmistr Ravensberg 1620 1627 SGC str. 962
Johann Koch Mincmistr Ravensberg 1654 1666 SGC str. 962
Jobst Dietrich Koch Mincmistr Ravensberg 1655 1656 SGC str. 962
Konrad Beck Mincmistr Ravensburg 1622 SGC str. 965
Daniel Sommer Mincmistr Ravensburg 1693 SGC str. 965
Layendeck Vardajn Řezno 1513 1514 SGC str. 966, 969
Balthasar Lerch Mincmistr Řezno 1539 SGC str. 966, 969
Leonhard Kastner Mincmistr Řezno 1543 1547 SGC str. 966
Mainhard Friese Mincmistr Řezno 1546 1547 SGC str. 966
Martin Walch Mincmistr Řezno 1547 1572 SGC str. 966
Sebastian Fraistich Vardajn Řezno 1551 1552 SGC str. 966
Hans Diener - starší Vardajn Řezno 1560 SGC str. 966
Thomas Obermeier Mincmistr Řezno 1572 1575 SGC str. 966
Jakob Fischer Mincmistr Řezno 1575 1586 SGC str. 966
Erhard Scherl Mincmistr Řezno 1587 1598 SGC str. 966
Martin Lerch Mincmistr Řezno 1523 1535 SGC str. 966
Balthasar Lerch Mincmistr Řezno 1523 1535 SGC str. 966
Georg Stengl Vardajn Řezno 1525 1544 SGC str. 966
Georg Stengl Vardajn Řezno 1547 1547 SGC str. 966
Martin Walch Písař mince Řezno 1553 1563 Něco jako pokladník - SGC str. 966
Paul Kastner Mincmistr Řezno 1553 1563 SGC str. 966
Hans Distler Vardajn Řezno 1553 1562 SGC str. 966
Andre Haffner Vardajn Řezno 1562 1574 SGC str. 966
Martin Walch Mincmistr Řezno 1567 1574 SGC str. 966
Jürgen Stegen Vardajn Štětín 1583 SGC str. 901
Sebastian Schoras Vardajn Štětín 1583 SGC str. 901
Joachim Köneke (König) Mincmistr Franzburg 1608 SGC str. 901
Daniel Eberlin Nájemce mincovny Friedewald 1693 1693 SGC str. 1194
Paul Grill Mincmistr Friedewald 1693 1693 SGC str. 1194
Sebastian Anton Maltsch Vardajn Friedewald 1693 1693 SGC str. 1194
Martin Cupy Řezač kolků Friedewald 1693 1693 SGC str. 1194
Heinrich Albrecht Carisius Mincmistr Homberg an der Bröhl 1689 SGC str. 1194
Gustav Otto Carisius Mincmistr Homberg an der Bröhl 1689 SGC str. 1194
Jacob Leer Řezač kolků Homberg an der Bröhl 1690 SGC str. 1194
Andreas Dittmar Mincmistr Homberg an der Bröhl 1691 1693 SGC str. 1194
Samuel Johann Stockhausen Vardajn Homberg an der Bröhl 1691 1693 SGC str. 1194
Henning (Heinrich) Müller Mincmistr Klettenberg 1675 1676 SGC str. 1194
Johann Conrad Meyer Vardajn Klettenberg 1684 1688 SGC str. 1194
Jacob von Sintzig Mincmistr Rodenkirchen 1590 SGC str. 1194
Heinrich Cranenberg Vardajn Jülich 1591 SGC str. 1194
Johann Leonhard Ahrensburg Mincmistr Štětín 1688 1695 SGC str. 1195
Martin Kunze (Kuntze) Mincmistr Štětín 1689 1690 SGC str. 1195
Heinrich Albert Reinecke Vardajn Štětín 1689 1689 SGC str. 1195
Lorenz Wagner (Wagener) Nájemce mincovny Štětín 1690 1695 SGC str. 1195
Christian Fischer Mincmistr Wittgenstein 1667 1667 SGC str. 1195
Herr von Staaden Nájemce mincovny Wittgenstein 1684 1688 SGC str. 1195
Martin Kunze (Kuntze) Mincmistr Wittgenstein 1687 1687 SGC str. 1195
H.Ronneberg Mincmistr Wittgenstein 1688 1688 SGC str. 1195
Johann Heinrich Willerding Mincmistr Schaumburg 1765 SGC str. 1205
Abraham Engelländer Řezač kolků Schaumburg 1768 SGC str. 1205
A. Cramer von Clausbruch Mincmistr Brunšvik 1821 Neověřeno - SGC str. 1205
Albert Welle Mincmistr Schaumburg 1824 Okolo 1824 - SGC str. 1205
Hans Frederik Alsing Řezač kolků Altona 1829 1829 SGC str. 1205
G. Willhelm Brüel Mincmistr Hannover 1857 1865 SGC str. 1205
Heinrich Friedrich Brehmer Řezač kolků Schaumburg 1865 SGC str. 1205
Heinrich Friedrich Brehmer Řezač kolků Schaumburg 1874 Neověřeno - SGC str. 1205
Joachim Stein Nájemce mincovny Břeh 1621 SGC str. 1266
Blasius Pförtner Mincmistr Břeh 1623 1623 SGC str. 1266
Kerstien Mincmistr Soest 1480 1482 SGC str. 1281
Heinrich Holtkamp Řezač kolků Soest 1601 1612 SGC str. 1281
Gottfried Nase Řezač kolků Soest 1616 1635 SGC str. 1281
Jorgen in dem Brande Řezač kolků Soest 1637 1637 SGC str. 1281
Hermann Schönberg Řezač kolků Soest 1654 1654 SGC str. 1281
Johann Schotte Řezač kolků Soest 1662 1683 SGC str. 1281
Goswin Schönberg Řezač kolků Soest 1680 Okolo roku 1680 - SGC str. 1281
Goswin Schönberg Řezač kolků Soest 1703 Okolo roku 1703 - SGC str. 1281
Georg Harnold Mincmistr Soest 1700 Okolo roku 1700 - SGC str. 1282
Heinrich Willhelm Becker Mincmistr Soest 1717 1720 SGC str. 1282
Helmig Simonis Mincmistr Soest 1719 1726 SGC str. 1282
Helmig Simonis Mincmistr Soest 1729 1730 SGC str. 1282
Kilberg Mincmistr Soest 1721 1726 SGC str. 1282
Kilberg Mincmistr Soest 1729 1730 SGC str. 1282
Johann Schotte Řezač kolků Soest 1721 1726 SGC str. 1282
Otázkou je, jestli se nejedná o dvě osoby
Johann DIetrich Schooff Řezač kolků Soest 1726 1750 SGC str. 1282
Johann Heinrich Simons Mincmistr Soest 1747 1749 SGC str. 1282
Jörg Harnold Kleinschmidt Mincmistr Soest 1729 1749 SGC str. 1282
Gerhard Peter Brölemann Řezač kolků Soest 1728 1740 SGC str. 1282
Hieronymus Pinck Řezač kolků Lich 1613 1621 SGC str. 1284
Henning Kiessel Mincmistr Nieder-Weissel 1612 1623 SGC str. 1285
Hans Ziesler z Molsheimu Mincmistr Nieder-Weissel 1613 1615 SGC str. 1285
Hans Kapphaus Vardajn Nieder-Weissel 1612 1615 SGC str. 1285
Hans Kapphaus Mincmistr Nieder-Weissel 1615 1620 SGC str. 1285
Hans Jacob Ayrer Mincmistr Nieder-Weissel 1620 1620 SGC str. 1285
Hans Jacob Ayrer Mincmistr Butzbach 1620 1622 SGC str. 1285
Willhelm Lender Mincmistr Hohensolms 1691 Okolo roku 1691 - SGC str. 1285
Amtmann Sprenger Mincmistr Lich 1605 Okolo roku 1605 - SGC str. 1289
Hans Heinrich Wachsmuth Mincmistr Lich 1606 1608 SGC str. 1289
Andreas Wachsmuth - starší Mincmistr Lich 1608 1608 SGC str. 1289
Michael Loth von Giessen Vardajn Lich 1608 SGC str. 1289
Thomas Timpf - starší Řezač kolků Lich 1608 1608 SGC str. 1289
Melchior Peck (Beck) Mincmistr Lich 1687 1689 SGC str. 1289
Georg Kupper (Kipper) Mincmistr Södel 1612 1612 SGC str. 1289
Michael Loth von Giessen Mincmistr Södel 1613 SGC str. 1289
Sevald Lindelbach Mincmistr Sorau 1621 1623 SGC str. 1291
Cyriacus von Lehr Mincmistr Hornstein 1622 1622 SGC str. 1131
Franz Saalfelder Vardajn Výmar (Wismar) 1622 SGC str. 1131
Georg Zapf Řezač kolků Výmar (Wismar) 1622 SGC str. 1131
Andreas Ulrich Mincmistr Výmar (Wismar) 1639 1669 SGC str. 1135
Johann Friedrich Mincmistr Výmar (Wismar) 1669 1672 SGC str. 1135
Georg Friedrich Staude Mincmistr Gotha 1677 1681 SGC str. 1135
Jeremias Balthasar Wilhelmi Řezač kolků Ilmenau 1717 Okolo roku 1717 - SGC str. 1135
Johann Mathias Obermüller Mincmistr Eisenach 1692 SGC str. 1140
Johan Heinrich Göckel Nájemce mincovny Eisenach 1715 SGC str. 1140
Johan Leonhard Stockmar Mincmistr Eisenach 1789 1831 SGC str. 1143
Georg Gödecke Mincmistr Saalfeld 1835 1845 SGC str. 1143
Wendel Elias Freund Řezač kolků Gotha 1650 1665 SGC str. 1153
Martin Müller Řezač kolků Zellerfeld 1675 Okolo roku 1675 - SGC str. 1153
Johann Christoph Bähr Mincmistr Gotha 1693 1696 SGC str. 1156
Christian Andreas Roth Mincíř Gotha 1706 1732 Neověřeno - SGC str. 1156
Tobias Gräfenstein Řezač kolků Gotha 1733 Neověřeno - SGC str. 1156
Ludwig Christian Koch Mincmistr Gotha 1766 1793 SGC str. 1156
Georg Friedrich Staude Mincmistr Meiningen 1687 SGC str. 1167
Ernst Friedrich Angerstein Mincmistr Coburg 1687 1714 SGC str. 1167
Vincenc Will Mincmistr Jüdewein 1622-03 SGC str. 1119
Christian Oppermann Mincmistr Kahla 1621-03 SGC str. 1119
Georg Richter Mincmistr Kahla 1621-08 SGC str. 1119
Martin Eckhart Mincmistr Lehesten 1621 1621 SGC str. 1119
Hans Fiedler Mincmistr Lehesten 1622-03 SGC str. 1119
Wolf Dietrich Mincmistr Lucka 1621-08 SGC str. 1119
Christian Oppermann Mincmistr Lucka 1621 Konec roku 1621 - SGC str. 1119
Wolf Zschezsching Mincmistr Lucka 1622 1622 SGC str. 1119
Daniel Busso Mincmistr Roda 1621-08 SGC str. 1119
Wolf Zschezsching Mincmistr Rossla 1621-09 SGC str. 1119
Nikolaus Wode (Wohde) Mincmistr Rossla 1622 1622 SGC str. 1119
Wolf Albrecht - mladší Mincmistr Saalfeld 1622 1630 SGC str. 1119
Jacob Musaphia Mincmistr Tönnig 1695 1701 SGC str. 1216
Johann Heinrich Storkau Vardajn Tönnig 1695 1702 SGC str. 1216
Joseph Musaphia Mincmistr Tönnig 1701 1702 SGC str. 1216
Jonathan Henriques Mincmistr Tönnig 1703 1705 SGC str. 1216
Jürgen Knoop Vardajn Tönnig 1703 1704 SGC str. 1216
Georg Christian Sauerbrei Vardajn Tönnig 1704 SGC str. 1216
Conrad Hasselbrink Vardajn Rendsburg 1706 1712 SGC str. 1216
Conrad Hasselbrink Vardajn Kiel 1721 1721 SGC str. 1216
Isaak Musaphia Mincmistr Tönnig 1720 Okolo roku 1720, mincovna by ješt mohla být Schleswig - SGC str. 1216
Zacharias Daniel Kelpe Nájemce mincovny Schleswig 1724 SGC str. 1216
Chrostoph Mittelbach Mincmistr Reinfeld 1620 1620 SGC str. 1227
Heinrich Straub - mm.v Eisleben Mincmistr Frankenhausen 1523 1523 SGC str. 1229
Michael Kleinschmidt Řezač kolků Frankenhausen 1530 Okolo roku 1530 - SGC str. 1229
Hans Fuchs - starší Řezač želez Frankenhausen 1539 Okolo roku 1539 - SGC str. 1229
Christoph Carpe Mincmistr Rudolstadt 1621 1621 SGC str. 1233
Heinrich Meyer Mincmistr Königsee 1620 1621 SGC str. 1233
Wolf Albrecht - mladší Mincmistr Leutenberg 1621 1622 SGC str. 1233
Barther Bechstedt (Bechstädt, Bechstein) Mincmistr Kranichfeld 1622 1622 SGC str. 1233
Caspar Urleben Mincmistr Kranichfeld 1622 1622 SGC str. 1233
Volkmar Happe Mincmistr Keula 1621 1622 SGC str. 1240
Johann Schulthess Mincmistr Sonderhausen 1624 1624 SGC str. 1240
Johann Georg Gödecke Nájemce mincovny Altenkirchen 1746 1749 SGC str. 1194
Johann Georg Gödecke Nájemce mincovny Altenkirchen 1750 1753 SGC str. 1194
Leonhard Bernhard Vardajn Altenkirchen 1748 1750 SGC str. 1194
Leonhard Bernhard Mincmistr Altenkirchen 1750 1764 SGC str. 1194
Johann Christoph Schepp Rytec Altenkirchen 1749 1770 SGC str. 1194
Damian Fritsch - mm.Mohuče Vardajn Altenkirchen 1750 1753 SGC str. 1194
Damian Fritsch - mm.Mohuče Nájemce mincovny Altenkirchen 1753 1759 SGC str. 1194
Michael Andreas Hoeppl Vardajn Altenkirchen 1753 1764 SGC str. 1194
Quirin Fritsch Nájemce mincovny Altenkirchen 1759 1765 SGC str. 1194
Heinrich von Mittendorg Mincmistr Berleburg 1622 1622 SGC str. 1194
Ernst Knorr - mladší Mincmistr Berleburg 1622 1622 SGC str. 1194
Gottfried Mayer Nájemce mincovny Berleburg 1656 1660 SGC str. 1194
Herr Weiss Mincmistr Berleburg 1656 1660 SGC str. 1194
Albinus Mohr Mincmistr Berleburg 1665 1666 SGC str. 1194
Hans Elberkirchen Mincmistr Berleburg 1657 1658 SGC str. 1194
Herr Haymon Nájemce mincovny Berleburg 1666 1666 SGC str. 1194
Antonius Wellens Mincmistr Výmar (Wismar) 1492 SGC str. 1373
Arendes (Arndt, Arndts, Arnes) Mincmistr Výmar (Wismar) 1500 Císařský mincmistr - SGC str. 1373
Bartholomäus Steffens Mincmistr Výmar (Wismar) 1519 SGC str. 1373
Dyonys Blecker (Blicher) Mincmistr Výmar (Wismar) 1522 1543 SGC str. 1373
Dyonysius Jungelingk Mincmistr Výmar (Wismar) 1556 1560 SGC str. 1373
Hans Isebein Mincmistr Výmar (Wismar) 1573 1574 SGC str. 1373
Andreas Reimers Vardajn Výmar (Wismar) 1602 1606 ScGC str. 1373
Hans Rode Vardajn Výmar (Wismar) 1582 1602 SGC str. 1373
Cyrianus Klein (Klehne) Vardajn Výmar (Wismar) 1607 1619 SGC str. 1373
Joahnn Marten Mincmistr Výmar (Wismar) 1612 1612 SGC str. 1373
Hans Schröder Mincmistr Výmar (Wismar) 1618 1619 SGC str. 1373
Georg Martens - mladší Mincmistr Výmar (Wismar) 1620 1622 SGC str. 1373
Hans Jobst Vardajn Výmar (Wismar) 1629 1630 SGC str. 1373
David Jobst Vardajn Výmar (Wismar) 1633 1645 SGC str. 1373
Johann Scheffel Vardajn Výmar (Wismar) 1636 1642 SGC str. 1373
Daniel Hertzberg Vardajn Výmar (Wismar) 1643 1660 SGC str. 1373
Jürgen Maass Vardajn Výmar (Wismar) 1661 1662 SGC str. 1373
Johann Birek Vardajn Výmar (Wismar) 1671 1674 SGC str. 1373
Heinrich Reimers Vardajn Výmar (Wismar) 1675 1680 SGC str. 1373
Christopher Franck Mincmistr Výmar (Wismar) 1715 1715 SGC str. 1373
Johann Joachim Witte Vardajn Výmar (Wismar) 1720 Okolo roku 1720 - SGC str. 1373
Samuel Christopher Gussmer Vardajn Výmar (Wismar) 1721 1721 SGC str. 1373
Friedrich Andrews Vardajn Výmar (Wismar) 1722 1722 SGC str. 1373
Gottfried Schröder Vardajn Výmar (Wismar) 1723 1723 SGC str. 1373
Niclauss Dähn Vardajn Výmar (Wismar) 1724 1724 SGC str. 1373
Andreas Hubner Mincmistr Christophsthal 1604 1605 SGC str. 1383
Wolfgang Ulrich Fischer Mincmistr Christophsthal 1605 1608 SGC str. 1383
Jakob Vischer Vardajn Christophsthal 1607 1608 SGC str. 1383
Wolfgang Ulrich Fischer Mincmistr Christophsthal 1620 1622 SGC str. 1383
Andreas Hubner Mincmistr Christophsthal 1622 1622 SGC str. 1383
Albrechr Scholderer Mincmistr Stutgart 1501 1513 SGC str. 1383
Henning Hanses Mincmistr Altona 1621 1621 SGC str. 1208
Jacob Stein Vardajn Steinbeck 1601 1615 SGC str. 1216
Johann Jakob Huser (Husser) Mincmistr Sorau 1621 1623 SGC str. 1291
Johann Merkel Mincmistr Sorau 1621 1623 SGC str. 1291
Heinrich Holtorp Mincmistr Stade 1497 1515 SGC str. 1294
Heinrich Timke Vardajn Stade 1649 1649 SGC str. 1294
Johann Schulte - mladší Mincmistr Stade 1657 1660 SGC str. 1294
Michael Müller Mincmistr Stade 1660 1670 SGC str. 1294
August Ainkhüren (Ainkürn) Mincmistr Augsburg 1535 1536 SGC str. 1296
Egmont Schardine von Aachen Mincmistr Frankfurt nad Mohamem 1574 1574 SGC str. 1296
Simon Wefel (Wewel) Mincmistr Gedern 1622 1624 SGC str. 1296
Caspar Pan Mincmistr Gedern 1624 1627 SGC str. 1296
Wilhelm Baumgartner Mincmistr Königstein 1569 1569 SGC str. 1296
Wulf Wagner (Wagener) Mincmistr Königstein 1570 1570 SGC str. 1296
Johann Kellerman Mincmistr Königstein 1574 1574 SGC str. 1296
Goldstein Mincmistr Königstein 1578 Okolo roku 1578 - SGC str. 1296
Johann Krieg Mincmistr Nordhausen 1660 SGC str. 1296
Augustin Einkorn (AinKüren) Mincmistr Nördlingen 1535 1536 SGC str. 1296
Daniel Apotheker Vardajn Nördlingen 1544 1544 SGC str. 1296
David Herlin Mincmistr Nördlingen 1567 1570 SGC str. 1296
Ludwig Brem Vardajn Nördlingen 1570 1570 SGC str. 1296
Henning Kiessel Mincmistr Ortenberg 1607 1607 SGC str. 1296
Hans Heinrich Schlenbusch (Schlehenbusch) Mincmistr Ortenberg 1617 1623 SGC str. 1296
Jost Arnold Mincmistr Ortenberg 1621 1621 SGC str. 1296
Barthel Simon Mincmistr Ortenberg 1622 1622 SGC str. 1296
Hans Georg Dornwaldt Mincmistr Ortenberg 1622 1623 SGC str. 1296
Peter Arensburg Mincmistr Ranstadt 1604 1606 SGC str. 1296
Michael Lödt Vardajn Ranstadt 1610 1610 SGC str. 1296
Daniel Ayrer Mincmistr Ranstadt 1610 1612 SGC str. 1296
Hermann Liebert Mincmistr Ranstadt 1615 1615 SGC str. 1296
Henning Kiessel Mincmistr Ranstadt 1617 1617 SGC str. 1296
Hans Heinrich Schlenbusch (Schlehenbusch) Mincmistr Ranstadt 1617 1622 SGC str. 1296
Simon Wefel (Wewel) Mincmistr Ranstadt 1622 1622 SGC str. 1296
Hermann Koter Mincmistr Stolberg 1500 1502 SGC str. 1296
Martin Swinfordt Mincmistr Stolberg 1502 SGC str. 1296
Clemens Schmidt Vardajn Stolberg 1545 1545 SGC str. 1296
Martin Brunner Medailér Kolín nad Rýnem 1697 SGC str. 1245
Hans Michael Hoffmann Řezač želez Kremnica (Körmoczbánya) 1696 Okolo roku 1696 - SGC str. 1245
Joseph Ignaz Keibel Mincmistr Vídeň (Bécs) 1721 Okolo roku 1721 - SGC str. 1245
Joseph Käschnitz von Weinberg Mincmistr Vídeň (Bécs) 1741 Okolo roku 1741 - SGC str. 1245
Johann August von Kronberg Mincmistr Vídeň (Bécs) 1765 1783 SGC str. 1245
Konrád Sauermann z Jelče - starší Mincmistr Vratislav (Breslau, Boroszló) 1523 1529 Společně s B.Mehlem a H.Krappem - SGC str. 1248
B. Mehl Mincmistr Vratislav (Breslau, Boroszló) 1523 1529 Společně s K.Sauermanem st., a