Ustavující schůze
Autor: Petr H
Datum: 15.09. 2009
Zpět na seznam
První ustavující schůze proběhla v sobotu 23. února 2008 od 15:00 hod.
Program prvního setkání:
  1. návštěva Českého muzea stříbra (numismatické expozice) s výkladem numismatika dr. Petráně.
  2. zahájení, konstatování o ustavení pobočky
  3. přijetí členů pobočky – institut zakládající člen
  4. zvolení výboru pobočky
  5. proběhla diskuze o funkcionalitě webových stránek
  6. schválena částka členského příspěvku
  7. volná debata na mnoho témat nejen o mincích

Usnesení:

ČNS, virtuální pobočka Pražské groše založena 23. 2. 2008 v Kutné Hoře v penzionu U Slunce. Zakládajících členů 18 dle prezenční listiny. Navržený výbor pobočky schválen většinou hlasů přítomných ve složení:

předseda: J. Hána; jednatel (místopředseda): T. Pavlík; hospodář: P. Huňař; revizní komisař: O. Černohorský

Ustavující schůze dále odhlasovala plným počtem hlasů pobočkový členský příspěvek ve výši 300,– Kč ročně, splatný po založení běžného účtu pobočky. Ustavující schůze ukládá výboru pobočky registrovat pobočku u místně příslušných úřadů, zřídit běžný účet a vést agendu pobočky do příští Výroční schůze. V diskuzi byl připomínkován a schválen návrh internetových stránek pobočky a technické detaily. Výroční členská schůze se uskuteční počátkem roku 2009.

Seznam zakládajících členů dle prezenční listiny Ustavující schůze:

Jiří Hána, Petr Huňař, Tomáš Pavlík, Ladislav Kotík, Pavel Hampl, Pavel Gregor, Lukáš Richtera, Ondřej Černohorský, Alexandr Beránek, František Jílek, Libor Lapčík, Michaela Havlíková, Jan Cihlář, Luboš Král, Zdeněk Petráň, Jan Křemenák, Robert Slobins, Václav Pinta