Typologie grošů Václava II. pro potřeby těchto stránek a návod na jejich vkládání. Typologie respektuje Smolíka a přidává k němu jeden nový typ. Nutno dočíst až do konce.
Autor: Petr H
Datum: 15.09. 2009
Měna lehkých, zrnem proměnlivých a i několikrát do roka stahovaných denárů – vzala v Čechách za své rokem 1300. Přestože se denárový systém dočkal parciální změny již v druhém desetiletí 13. století zaražením tzv. brakteátů, dochází k celkové rekonstrukci české měny až reformou krále Václava II.. „Poslal král do Florencie a povolal pečlivé odborníky, totiž Reinharda, Alfarda a Cynona Lombardského, kteří měli v takových záležitostech tak velkou zkušenost, že mohli s prospěchem řídit věc tak důležitou.