Cílem naší drobné studie není vytvoření nové typologie grošů Jana Lucemburského. Tato studie se zabývá pouze jedním konkrétním znakem vyskytujícím se na pražských groších Jana Lucemburského - pětilistou růžicí v pozici rubního rozdělovacího znaménka, respektive pražskými groši Jana Lucemburského s uvedeným znakem. Cílem je podrobný typologický rozbor takovýchto grošů provedený na základě analýzy obrazové (vycházející z práce J. Hány) i opisové části mince, dále ověření možnosti identifikace zjištěných typů grošů s některými již dříve popsanými a také pokusit se o zařazení zkoumaných pražských grošů do patřičné pozice, která by jim měla náležet v dřívějších typologiích a chronologiích - především chronologii Castelinově. Dalším cílem bylo zjistit alespoň přibližnou četnost výskytu těchto pražských grošů.
Autor: Petr H
Datum: 15.09. 2009
Pražský groš byl první mincí vyšší nominální hodnoty, raženou ve střední Evropě. Jako takový se stal vzorem pro ražbu i v ostatních zemích Evropy, kam jej nesl mezinárodní obchod i politický vliv českého státu. Tak dochází příkladně v roce 1328 k zaražení groše v Uhrách, nebo roku 1338 k zaražení grošů míšeňských.