1
Autor: Jiří Hána
Datum: 15.12.2009 07:45:23
Upravená chronologicko-typologická tabulka vychází z původní práce V. Pinty (Chomutov 1999). Úpravy spočívají především v nové definici základních typů a doplnění několika obrazových i opisových variant. Jiné opisové varianty byly naopak redukovány, což se týká především domělých chyboražeb RAKOLVS a neidentifikovatelných tvarů písmen S - vše zpravidla u původního Pintova V. typu (zde typ VII.).

Autor: PEHU
Datum: 15.09.2009 21:36:30
Karel IV. (1316 – 1378, vládnul od roku 1346 až do své smrti), byl synem Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského.

1