Autor: Petr H
Datum: 15.09. 2009
* pokračování v ražbě grošů po vydání mincovního řádu Karla IV. a Václava IV. r. 1378 * drobná mince do roku 1384 – mincovní reforma r. 1384 a zavedení peněz se čtyřrázem * úprava mince roku 1407 – tzv. rubní značky na pražských groších Václava IV. * tlusté groše – kontramarky * ražba zlatých dukátů
Ražba pražských grošů se jménem a titulem krále Václava IV. po roce 1419 je všeobecně přijímanou a respektovanou skutečností. Oprávněnost tohoto tvrzení je podložena především několika dobovými zprávami, o jejichž svědectví není nutné pochybovat. Ostatně ani charakter doby a vývoj vnitropolitické situace v Čechách po smrti Václava IV. této možnosti neodporuje.