Jiří z Poděbrad
Autor: Admin1
Datum: 15.09. 2009
Ve snaze o konsolidaci českého mincovnictví přichází v roce 1469 Jiří z Poděbrad s velkolepou mincovní reformou, jejímž prostřednictvím se vrací český stát po půlstoleté přestávce opět k vydávání pražských grošů. Poděbradovy pražské groše navazovaly jakostně (0,620) i hmotností (2,70 g.) na poslední ražby Václava IV.

Obnovení jejich ražby umožnil především opětovný rozvoj těžby stříbra v Kutné Hoře. Mincovní řád z 5. června 1469 nařizoval rovněž ražbu peněz se lvem a haléřů s korunkou, tedy 1/7 a 1/14 groše. Od předešlých devalvovaných horských peněz a haléřů se pravděpodobně tyto odlišovaly výrazným perličkovým okrajem (tzv. perlovcem).

Nových peněz a haléřů se razilo poskrovnu a staré, jejichž hodnota klesla na polovinu se udržely ještě dlouho v oběhu. Vedle nich zavedl zmíněný mincovní řád v hodnotě 85,7% pražského groše (6 peněz) groš míšeňský, jako plnohodnotné domácí platidlo. Od té doby se v Čechách počítalo běžně ve dvou kopách (početní jednotka) – české: zavedené již s přechodem od denárové měny ke grošové v červnu roku 1300, která čítala 60 grošů; – a míšeňské o 30 groších (pražských).