Mincovny přemístěné r.1300 do Kutné Hory
Autor: Pavel Gregor
Datum: 15.09. 2009

Brno

1243 – byla mincovna poblíž kaple sv.Prokopa 1300 – přenesena do Kutné Hory 1312–1328 – pravděpodobně nerazila 1323–1328 – Nebyla v provozu 1411 – 20.5.1422 – pravděpodobně nerazila 30.5.1435 – opět razila 1457 – privilegum L.Pohrobka razit mince 1471 – 79 – nerazila 1586 – zrušena stará mincovna v Brně 16.10.1646 – 1648 obnovena činnost 1648 – Mincovna zrušena

mincmistři :

1234 – 1239 – Bruno 1239 – 1240 – Wigan 1240 – Štěpán 1241 – Arlam. Také 1243 1390–1394 – Martin z Radotic ( z Jemnice ) 1397 a 1401–1402 – Arnold Cumpach 1441 – Michal 1442 – Filip 1446 – Oldřich 1459–1460 – Mikoláš Polzmacher 1478 – Mikoláš Polzmacher 1493 – Křišťan 1525 – Blažej Prosch 1619 – 27.5.1622 – mm.Hanz Pecz 1622 – 27.5.1622 – Filip Wacker – Správce mincovny 16.7.1622 – 29.3.1623 – Jan De Witte – Nájemce mincovny 1622 – 1624 – Baltazar Zwirner – Nájemce mincovny 1623 – 27 – Kryštof Wohnsiedler ( někdy se uvádí jen do 1624, nebo 1626 ) 16.10.1646 – 1648 Jan Konrád Richthausen – Nájemce mincovny 1648 – odešel do Vídně. Činnost ukončena Eberhard mladší – Dědičný nájemce mincovny ( datum neznámo )

Cheb

Je možné, že již existovala okolo roku 1160. Určitě již roku 1180. 1226 – ukončena ražba brakeátových feniků a začátek ražby dvoustranných peněz 80.léta 13.stol – začátek ražby Haléřů 1300 – přenesena do K.Hory 1349 – povoleno mincování ( zařízení z Norimberské mincovny ) v budově radnice 1420 – ražba brakeátových haléřů ( asi do 1421 ), také pro Zikmunda Lucemburského 1444 – peníze se čtyřrázem 1506–1516 – haléře 1743 – razila francouzská vojska

Mincmistři :

Do 1508 – Pankrác Schuhmann Do 1511 – H.Plecher

Dále jsou mincmistři, u nichž zatím neznáme období : Hanuš Thorwart Hanuš ( možná jde o stejného mincmistra ) Oldřich Senscholz Šimon Bretschneider

Hradec Králové

1300 – přemístěna do K.Hory ( není však jisté, jestli vůbec existovala )

Jablonné

Ve 13.stol – pouze mincovní dílna 1300 – Přenesena do Kutné Hory

 

Jihlava

Založena ve 12.století 1249 – nejstarší zmínka o mincovně 1210 – 1260 pravděpodobně nerazila 1300 – přenesena do Kutné Hory 1435 – 1452 – pravděpodobně mincovala 1458 – 1465 – opět mincovala 1469 – opět uděleno mincovní právo 1490 – 1495 – mincovala

Mincmistři :

Hardmud a Jaroš– mincíři Od 30.9.1275 – Hardud a Jaroš– Dědiční nájemci mincovny 1288 – Ditmar ( Dětmar ) 1.pol.15.století Aurifaber a Jan Magdalenin Berthold z Jihlavy – Nájemce mincovny ( datum ??? ) Oldřich z Brna – Nájemce mincovny ( datum neznám ) Tilo z Uherského Brodu – Nájemce mincovny ( datum neznám ) Eberhard starší (datum neznám ) Jindřich ( datum neznám )

Kladsko

Založena ve 13.století 1300 – přemístěna do Kutné Hory někdy mezi roky 1431 – 1454 razila haléře 1454 – 1550 ražba bílých peněz a kladské haléře 1501 – feniky rakouského typu, kladské haléře a dvoustranné peníze 1540–44,1546,1548 – dukáty, 1/2,1/4,1,2,3tolary 1541,1543–44 – groše od 1549 nerazila 1627 – 1654 – opět razila 1655 – poslední vládní mince 1659 – 1662 – razila 1664 – 1665 – razila 1807–1809,1813 – pruské a slezské zemské mince

Litoměřice

Činná pravděpodobně ve 13.století Roku 1300 – přemístěna do Kuté Hory

Most

Činná ve 13.století Roku 1300 – přemístěna do Kuté Hory

Olomouc a Kroměříž

1018 – 1130 – ražby denárů 1135 – 1181 – se nepodařilo dokázat 1300 – Přemístěna do Kutné Hory Ve 13.stol. – razila denáry 20.5.1422 – 1435 Zikmund dává privilegium razit mince razí mince s orlicí s kroužky as kostkovanou orlicí 16.2.1622 – 7.1622 – nerazila 1627 – 1629 – přemístěna na Mikulovský zámek 12.4.1634–23.6.1634 – nemincuje 23.6.1634–19.5.1635 – opět v činnosti 1636 – nemincovala 1638 – nemincovala 1642–43 – ukončila činnost 6.2.1664 – formálně zrušena dekretem

Budova kroměřížské mincovny

Mincmistři :

1281 – Fridrich 1619 – 28.1.1620 Kryštof Cantor 1619 – 1622 – Petr Hema 28.1.1620 – 16.2.1622 – mm.Baltazar Zwirner 1621 – 1623 – Jiří Ritter z Vídně – Řezač želez 16.7.1622 – 29.3.1623 – Jan De Witte – Nájemce mincovny 28.6.1623 – 1624 Baltazaru Zwirnerovi – Nájemce mincovny 1624 – 1627 – Martin Fritch – Nájemce mincovny 1624 – 1630 – Jan Gebhart – Řezač želez 1625 – 12.4.1634 – Martin Fritsch 1635 – 1636 – Jan Kryštof Huber 1635 – 1637 – Tobiáš Sonnenschein ( někdy se uvádí pouze rok 1637) 25.5.1638 – 7.1643 – Adam Schäffer 1641–42 – Jiří Jungholzer – Vardajn 1663 – 6.2.1664 – Nájemce mincovny

Opava

1269 – první zmínka o mincovně v Opavě 1284 – písemné právo na ražbu mince 1300 – přenesena do Kutné Hory 30.léta 14.století obnovena činnost 1381–1433 – někdy v této době dukát knížete Přemka I. 1433 – právo převedeno na město Opavu ( také Hlubčice a Zlaté Hory ) 1614–1627 v činnosti 1623 – potvrzení práva razit mince Liechensteinům 1629 – razila groše se signaturou TS ( mincmistr neznámý ) 1629 – mincovna zrušena

Mincmistři :

1269 – Henning 1614 – 1617 – Burkhard Hase 1616 – 1617 – Jan Ziesler 1617 – 1627 – Kryštof Kántor 1620 – 1624 – Baltazar Zwirner 1627 – 1629 – Michal Wilke

Písek

Činná ve 13.století 1300 – přemístěna do Kutné Hory 1537 – 39 – razila mince

Plzeň

Někdy 1004 – 1034 – razila denáry pro Jaromíra ( pravděpodobně ve starém Plzenci ) 1224–1230 – plzeňské denáry razila i drobné mince 2.pol.13.stol zanikla mincovna ve Starém Plzenci 1300 – Přenesena do Kutné Hory 21.2.1467 – privilegium razit mince asi do 1470 12.9.1507 – další privilegium. Asi nebylo nikdy využito

Praha Činná ve 13.století 1300 – přesunuta do Kutné Hory 1325 – ražba prvních florénů 1420 – 30.5.1422 – obnovena činnost ( pravděpodobně jenom haléře ) Nejdříve v objektech klášterů sv.Františka a sv.Jakuba na Malé Straně 1421 – přenesena do Celetné ul. 1527 – rozhodnuto o obnovení mincovny 1537 – obnovena činnost 1542 – 44 – pouze příležitostně dukáty 1535,39,1544 – pražské groše, 1545 – lehký pražský groš 1557 – 1560 – razila mince 1561–1564 – bílé peníze mm.Jan Harder 1680 – 1783 – Sídlila na Ovocném trhu 30.4.1784 – pozastavena činnost 1795 – 1800,1802–1809,1811–1816,1818–1828, 1830 – 1835 – opět v provozu 3.1.1856 – zastavena ražba Dne 19.3.1857 byla mincovna výnosem ministerstva financí uzavřena

Mincmistři :

1420 – 30.5.1422 – Jakub ze Všerub 1420 – 30.5.1422 – Martin ze Srbče 1527 – 11532 – Jan z Vartenberka 1533 – 1542 – Albrecht z Gutštejna 21.9.1537 – 1544 – Konrád Sauermann 1557 – 1560 – Ludvík Neufahrer 1561 – 13.9.1577 – Jan Harder 13.9.1577 – 1583 – Tobiáš Gebhart 1580 – 1609 – Albrecht Bartl – Nájemce mincovny 1583 – 6.1.1594 – Lazar Ercker ze Šreknfelzu 7.1.1594 – 20.9.1600 – Zuzana Erckerová Do roku 1599 – Jiří z Řásné starší – Rytec 1600 – 1609 – Jan Lasanz z Friedenecku 1609 – 30.6.1610 – Samuel Salvart 1610–1623 – Beneš Hübner ze Sonnenleithenu 1619 – 1620 – Pavel Škréta Šotnovský ze Závořic 1623 – 1625 – Jan Benedikt Suttner ze Suttenpachu 1625 – 1630 – Beneš Hübner ze Sonnenleithenu 1625 – 1630 – Jan Benedikt Suttner ze Suttenpachu 1630 – 1631 – Eliseus du Bois 1631 – 8.7.1636 – Tobiáš Schuster z Goldbergu ( zemřel někdy mezi 22.1. a 8.7.1636 ) 8.7.1636 – 1637 – Dorota Schusterová 1636 – 1692 – Kašpar Öffinger – Medailér 1637 – 1655 – Jakub Bernard Wolker 1638 – Šalamoun Škultét – Rytec 1655 – 1668 – Kryštof Margalík 1668 – 1688 – Antonín Janinalli 1688 – 1694 – Matyáš Waist 1694 – 1710 – Řehoř Egerer 1711 – 1713 – Ignác Antonín Putz 1713 – 1714 – Jan Jiří Ritter 1714 – 1746 – Ferdinand Leopold Scharff 1746 – 1748 – Ignác Kramer 1748 – 1755 – Bohumil Schaumberger 1755 – 1765 – Pavel Erdman ze Schwingerschuhu Okolo roku 1759 – František Josef Pachta z Rájova 1765 – 1773 – Antonín Stöhr a Pavel Erdman ze Schwingerschuhu 1773 – 30.4.1784 – Ignác Kendler a Pavel Erdman ze Schwingerschuhu 1795 – 1801 – Ignác Kendler 1802 – 1809 – František Stöhr 1811 – 1816 – František Stöhr 1818 – 1822 – František Stöhr 1822 – 1846 – Josef Hippmann 1846 – 1848 – František Leitner 1848 – 3.1.1856 – Alois Franc Do roku 1857 – Josef Lerch – Rytec

Ústí nad Labem

1300 – přemístěna do Kutné Hory

Vysoké Mýto

Ve 13.století pouze mincovní dílna 1300 – Přenesena do Kutné Hory

Znojmo

Začátek ražby na přelomu 11. a 12. stol. – denáry Lutolda a Konráda I. Brněnského 13.stol. městské mince 1300 – přenesena do Kutné Hory 20.5.1460 – povolení ražby mincí 29.3.1462 – obdrželo prvilegium razit mince razila mince s orlicí a písmenem Z konec 15.stol. ukončila svoji činnost

Mincmistři :

Berthold z Jihlavy – Nájemce mincovny ( datum neznám ) Oldřich z Brna – Nájemce mincovny ( datum neznám ) Tilo z Uherského Brodu – Nájemce mincovny ( datum neznám )

Žitava

1300 – Přenesena do Kutné Hory

Kutná Hora – Vlašský dvůr

1300 – založeno město a zřízena mincovna ve Vlašském dvoře 1300 – 1305 – pražské groše a parvi 1305–1310 – nerazila Od 1310 – groše, parvi , půlgroše, tlusté groše ( za vlády Karla IV. ) 1384 – peníze 1419 – 1469 – přerušena ražba grošů ( možná se razili chvíli v Praze ) od 1421 – razila pro Zikmunda drobnou minci do 4.1421 16.3.1482 – začala razit malé peníze 10.3.1483 – začala razit bílé peníze 1516–1523, 1524–1533 – nerazila pražské groše 1533 – 1547 – ražba pražských grošů 1543 – začala razit krejcary 1547 – Ukončena ražba grošů. Razila již pouze malé a bílé peníze 1548 – pouze v tomto roce ražba lehkých pražských grošů ( povolení z 2.12.1547 ) 1573 – povinnost uvádět mincmistrovské značky ( od 1678 – povinně ve všech mincovnách ) 17.11.1615–17.3.1617, 1632–1633 – neobsazen mincmistr 7.1.1635 – 6.1635, 1643 – 1654 – nerazila 1726 – mincovna uzavřena

Mincmistři :

Od 1369 – Johlin Rotlev 1370 – 1375 – Jan Rotlev 1375 – 1377 – Kunrát Kaplíř ze Sulevic 1377 – 1382 – Martin Rotlev Okolo 1382 – Kunrát Kaplíř ze Sulevic ( neověřeno ) Od 1383 – Johlin Rotlev – Královský mincmistr 1395 – 1396 – Petr z Písku 1400 – Fridouš Kunel 1401 – 1405 – Konrád z Vechty 1402 – 1403 – Oldřich Vavák z Hradce 1405 – 1419 – Petr Zmrzlík ze Svojšína ( možná až od r. 1406 ) 29.12.1419 – 24.4.1421 – Mikuláš Divůček z Jemniště Okolo roku 1420 – Hynek Ptáček z Lipé a Pirkštejna Nejpozději do 1444 – Hynek Ptáček z Lipé a Pirkštejna jako nejvyšší mincmistr 1421 – Hanuš z Polenska 1421 – Mikuláš z Dědibab 15.1.1421 – 7.9.1422 – Diviš ze Srbče 24.4.1421 – 1.8.1421 – Petr Zmrzlík ze Svojšína 18.8.1421 – 22.9.1421 – Oldřich Vavák z Hradce 7.9.1422 – 6.1424 – Jakub ze Všerub 7.9.1422 – 7.6.1427 – Hašek Ostrovský z Valdštejna a na Uherském Ostrohu Okolo 1424 – Racek z Kojšic ( není jisté, jestli v Kutné Hoře ) 1424 – 1433 – Ambrož z Prahy a Martin (Mikuláš )na Suchém Dole 1433 – 1437 – Martin ( Mikuláš ) na Suchém Dole – možná jen do r.1435 1434 – 1443 – Jan Čabelický ze Soutic 1444 – 1454 – Jan Čabelický ze Soutic jako Nejvyšší mincmistr 1458 – 1462 – Zdeněk Kostka z Postupic a Třebové 1462 – 15.11.1468 – Zdeněk Kostka z Postupic a Třebové – Nejvyšší mincmistr Do 1465 – Jan Calta z Kamenné Hory jako Nejvyšší mincmistr 1469 – 1477 – Jan Zlatník – Rytec 1477 – 1479 – Říha Zlatník – Rytec PG 1479 – 1494 – Jíša ( Geissa ) – Řezač kolků 1485 – 1488 – Beneš Krabice z Veitmile 1488 – 1496 – Beneš Krabice z Veitmile jako Nejvyšší mincmistr Od 1497 – Jan Horstofar – byl mincmistrem, ale není jisté, jestli v Kutné Hoře Do 1502 – Alexander – Upálen pro zlehčování mince 1502 – 1524 – Hanuš z Řásné 1510 – 2.1513 – Jan Žampach z Potštejna – Nejvyšší mincmistr 5.12.1526 – 1553 – Jan Trčka z Vítence – Jako nejvyšší mincmistr 1522 – 1539 – Jan Běšín – Jetiška a Pavel Podivický 1535 – 1535 – František z Aichelburgu jako Správce mincovny 1540 – 1545 – Jakub Hubáček a Pavel Podivický 1542 – 1544 – Šebestián z Veitmile – Nejvyšší mincmistr 1545 – 1555 – Matěj Lídl a Pavel Podivický Okolo roku 1547 – Bohuš Kostka z Postupic – nepodařilo se ověřit 1556 – 1566 – Ludvík Karel a Matěj Lídl 1566 – 1568 Ludvík Karel a Jiří Šatný z Olivetu 1568 – 1575 – Jiří Šatný z Olivetu a Samuel Vodolínský 1575 – 1592 – Jiří Šatný z Olivetu Od 1568 – Lazar Ercker ze Šreknfelzu – spíš prubíř, než Vardajn Od 1571 – Neumann Okolo 1580 – Vilém z Cépperštorfa – Nejvyšší mincmistr 1592 – 1597 – Wolf Herold z Aupa 1597 – 1599 – Jiří Dominig Do 1599 – Jiří z Řásné starší – Rytec 1599 – 1603 – Hanuš Spiess z Hartenfelsu 1603 – 1608 – David Enderle z Bergstattu Do 11.1606 – Kryštof Želenský ze Sebuzína na Břežanech a Nové Libni – Nejvyšší mincmistr 1608 – 1612 – Pavel Škréta Šotnovský ze Závořic 1.5.1612 – 2.12.1613 – Jan Šultys 14.1.1614 – 17.11.1615 – Augustin Šmilauer z Schmilau 1616 – Pavel Škréta Šotnovský ze Závořic – Správce mincovny ( úřad mincmistra byl neobsazen ) 17.3.1617 – 1632 – Šebestián Hölzl z Sternfelsu 18.1.1622 – 29.3.1623 – Jan De Witte – Nájemce mincovny Od 1622 – 1623 – Vilém z Vřesovic – Nejvyšší mincmistr Okolo 1525 – Vilém z Vřesovic – Nejvyšší mincmistr ( pravděpodobně ) Od 1628 – Štěpán Being – Nejvyšší mincmistr 1633 – 1635 – Hanuš Prunz 1635 – Vavřinec Neumann 1635 – 1635 – František z Aichelburgu – Správce mincovny 1636 – 1643 – Daniel Kafka z Tolnštejna 1636 – 1643 – Jan Viktor Geronis Nejdéle do 28.10.1649 – Oldřich Adam Popel z Lobkowicz – Nejvyšší mincmistr 1654 – 1677 – Řehoř Hackl z Hackenfels 1677 – 1702 – Kryštof Krahe 1688 – 1699 – František Karel z Lobkowicz jako nevyšší mincmistr 1702 – 1716 – Bernard Wohnsiedler 1716 – 1726 – Jan František Weyer 1720 – pravděpodobně do 1722 – František Karel Pöting-Persing Okolo 1722 – Lauer – Nejvyšší mincmistr Do 1723 – František Karel Přehořovský z Kvasejovic jako nejvyšší mincmistr 1725 – Nejvyšší mincmistr František Kokořovec z Kokořova – Nejvyšší mincmistr ( datum neznám ) Horstofar z Malešic – Nejvyšší mincmistr ( Konec 15.století ) Hanibal z Valdštejna – mincmistr ( datum neznám ) Jiří Vranovský – Nejvyšší mincmistr ( datum neznám )

Jáchymov

Mincovna byla založena roku 1518. Roku 1519 razila první mince. Roku 1760 byla uzavřena a 1761 zrušena 9.1.1520 – získali Šlikové privilegium razit mince 1520 – razila Tolary a pražské groše 1523 – potvrzeno privilegium 1528 – odejmuto Šlikům právo razit mince. Mincovna se tedy stala královskou 1536 – přesídlila do nové budovy 1561 – zlatníky a krejcary 1760 – 3krejcar poslední známá ražba

Mincmistři :

1519 – Štěpán Genisch 1526 – 1544 – Petr Tunkher – Vardajn 1527 – Kašpar z Mergenthalu 1527 – 1530 – Oldřich Gebhart. 1519 – 1527 – působil v Jáchymově jako rytec 1527 – 1553 – Welcz Concz – Řezač želez 1530 – 1535 Mikuláš Krause. Je možné, že i před rokem 1530 1530 – 1531 Petr Tunkher 1531 – 17.3.1535 – Klaus Krause 17.3.1535 – 18.8.1535 – Oldřich Aichelburg 18.8.1535 – 2.7.1542 – Jan Weizelmann 1542 – 1544 – Wolfgang Roll Do r.1540 – Hieronimus Magdeburger – Rytec 1541 – 1542 – Martin Kempf. Od 2.7.1542 – 1543 se uvádí jako správce mincovny a roku 1544 opět jako mincmistr 1545 – 1559 – Oldřich Vogelheimer – Vardajn 1545 – 11.6.1563 – Ruprecht Puellacher Okolo r.1550 – Hieronimus Magdeburger – Řezač želez 30.8.1551 – Jan Trčka z Vítence ( není jisté ) 1573 – 1576 – Jiří Geitzkofler 11.11.1577 – 29.7.1582 – Jiří Kádner z Greifenecku 1581 – Lazar Ercker ze Šreknfelzu. Nepodařilo se zatím ověřit 29.7.1582 – 4.6.1584 – Lucie Kádnerová. Oficiálně až od 16.8.1582 16.8.1582 – 4.6.1584 – Pavel Hoffman – uváděn jako další zodpovědná osoba za chod mincovny za Lucie Kádnerové 10.7.1584 – 17.2.1599 – Pavel Hofmann Do r. 1599 – Jiří z Řásné starší – Rytec 15.4.1600 – 13.8.1604 – Kryštof Taubenreuter 13.8.1604 – 11.8.1606 – Hanuš Gipfel 1606 – Zachariáš Kempf – Medailér 11.8.1606 – 1621 – Centurio Lengefelder 7.1621 – 1637 – Řehoř Steinmüller 1637 – 1649 – David Knobloch 1649 – Jan Freistein 1650 – 1668 – Jan Jakub Küttner z Berchheimu 1688 – 1670 – Pavel Václav Seling

České Budějovice

13.stol. razila brakeáty 1470 – haléře Matyáše Korvína Mincovna byla obnovena 8.1569. Roku 1601 – již nerazila a 23.11.1611 byla zrušena

Mincmistři :

1521 – Sebald Mattinghofer – přepalovač stříbra 1569 – 20.10.1578 – Tobiáš Gebhard 1578 – 1584 – Kryštof Schönfeld 1584 – 1611 – Kryštof Mattinghofer

Ostatní mincovny činné v grošovém období

Čechy

Český Krumlov

1422 – peníz se čtyřrázem Oldřicha II. z Rožmberka ( a tím i Zikmunda Lucemburského ) 1642–1644 – tolary 1652–1658 – tolary, zlatníky, dukáty 1677,1685,1688 – 3krejcary 1688 – poslední mince

Horní Slavkov

1525 –1527 pravděpodobně razila pro Šliky Existence však nebyla potvrzena. Zatím jen nepřímé důkazy Pravděpodobně v ní razil Jan Pluh z Rabštejna na základě šlikovského privilegia

Mincmistři :

1525 – 1527 – Wolf Sturz

Humpolec

Tato mincovna pravděpodobně ani neexistovala.. Pouze roku 1243 se zmiňuje jistý Jindřich mincmistr v Humpolci

Jičín

Valdštejnská mincovna, která bylav činnosti 1626 – 1634

Mincmistři :

1626 – 1630 – Jiří Reick 1629 – Michal Miller 1630 – Jindřich Peckstein 1630 – 1634 – Šebestián Steinmüller

Kadaň

Mincovna činná ve 13.století

Klatovy

Mincovna činná ve 13.století

Litomyšl

Pravděpodobně činná ve 13.století

Přísečnice

Nepodařilo se ji jednoznačně prokázat. Podle některých se zde mohli roku 1310 razit pražské groše J.Lucemburského

Smilův Brod

Činná ve 13.století

Tábor

Nepodařilo se ověřit 1431 – 1435 – zde razil Mikuláš na Suchém Dole a Ambrož z Prahy 1421–22 – mince z nálezu

Vidnava ( na Opavsku )

Někdy mezi 1290–1330 razila kvartníky s opisem S IACOBI D WIDNOWE a strom s devíti větvemi

Žatec

Ve 13.století pouze mincovní dílna

 

Morava

Jemnice

Pravděpodobně Joštova mincovna. 1390 – přemístěna do Brna

Mincmistři :

1384 – 1390 – Martin z Jemnice

Podivín

Mincovala již za Břetislava I.

V polovině 12.stol. získala mincovní privilegium ( za pomoci Jindřicha Zdíka – ol.biskupa) 1444 ( možná i 1446 – 48 ) povolena ražba mince 5.1.1608 – mincovna přemístěna do Kroměříže

 

Slezsko

Břeh

1296–1352 – Kvartníky 1362–1397, 1399 – 1436 – haléře 1621 – 1622 – razila 1651–64 – razila 1673–75 – razila 1676 – 1677 – razila 1693 – 1714 – razila 25.2.1715 – mincovna uzavřena

Mincmistři :

1676 – 1677 – Kryštof Brettschneider ( někdy se uvádí již od roku 1669 ) 1693 – 1714 – Kryštof Brettschneider

Hajnov

13.a14.století – kvartníky 1621 – 3,12 krejcary, 1/4tolar, tolar a dukát

Hlohov

12.-14 stol. – brakeáty a kvartníky 15.stol – městské ražby 1501–1506 – vládní groše Zikmunda Lucemburského 1621 – České stavy 1624 – mincování přerušeno 1625 – zrušena

Mincmistři :

1621 – Jan Jakub Huser – Nájemce mincovny 1621 – Jan Rieger 1621 – Johan Curtz 1621 – Matyáš Jachtmann 1621 – Zachariáš Petzold 1621 – 1624 – Baltazar Zwirner 1623 – Jan Jakub Huser 1625 – Jakub Jamnitzer

Krnov

12.-13.stol. razila na nedalekém hradě Civín 1437 – ražba dutých peněz 1475 – 1/2groše a groše Matyáše Korvína 1557 – 1558 – razila 1560 – 1564 – ražba guldenů, tolarů, 1/2 a 1/4tolar, krejcar a fenik bez letopočtu 1562–1563 – slezský haléř 1563 – bílé peníze ( a bez letopočtu ) 1564 – zlatník 1606–1623 – razila 1627 – poslední ražba

Mincmistři :

1557 – 1558 – Štěpán Kemlein 1557 – 1558 – Jan Enders 1560 – 1568 – Jan Enders 1566 – Leonard Emich 1566 – 1569 – Řehoř Emich 1567 – Daniel Jokischmann 1586 – 1606 – Leonard Emich 1606 – Kašpar Hennemann 1606 – Valentin Janus

Lehnice

1201 – 1238, 1296 – 1352 – někdy v tomto období razila brakeátové haléře 1319–1364 – razila dukáty 1505 – začátek ražby 1/2 a 1groše 1541 – začátek ražby dukátů a tolarů ajejich dílů a 3groše 1621 – stavovská mincovna 1675 – mincovna uzavřena

Mincmistři :

1612 – 1618 – Kryštof Cantor 1621 – Burkhard Hase 1621 – 1622 – Kryštof Cantor

Nisa

1292–1319 – někdy v tomto období razila kvartníky 15.stol. – haléře 1513 – ražba pro vratislavské biskupy 1625–1693 – nerazila 1699 nerazila 1699 – 1702 – drobné mince 1714 – tolar 1738 – posledí ražby 1738 – ukončení činnosti

Olava

13.-14.století razila kvartníky 16.století razila haléře

Olešnice

1273 – 1309 – někdy v tomto období razila kvartníky 1513 – začátek ražby dukátů a grošů s letopočty 1619 – 1620 – fungovala současně vládní i vévodská mincovna 1711 – 1712 – přechodně uzavřena 1717 – poslední ražby 1717 – mincovna uzavřena

Opolí

13.stol. – ražba brakeátů 1420 – brakeátové haléře 1623–1625 – razila 1666 – přivezeno vybavení z mincovny v Kladsku 1666 – začala při ražbách používat vodní kolo 1668– 1704 – ražba 1704 – zrušena. Zařízení převezeno do Vratislavi

Ratiboř

15.století – drobné městské mince 1622 – razila 1623– pronajata B.Zwirnerovi – ražba ale asi neproběhla 1625 zrušena a prodána

Těšín

1290 – první zmínka o mincovně 1291–1315 – první mince 1438 – městské haléře 1498 – 1527 – knížecí ražby 1559 – 1574 – drobné mince a tolary 1591 – 1625 – někdy v tomto období se razila drobná mince, tolary a dukáty 1642–1649 1654 – mm.Gabriel Görollf 1655 – ukončena činnost

Mincmistři :

1290 – 1315 – Fritto

Zaháň

1273–1309 – někdy v této době razila kvartníky 1397 – 1439 – haléře, později i groše 1546 – 1572 – městské haléře 1621–1623 – groše Před rokem 1715 uzavřena

Zlaté Hory

1381–1433 -dukát Přemka I. Opavského 1433 – městské ražby 1543 – obsazena dvěma mincmistry, kteří mohli zmincovat vytěžené zlato. Razila tedy dukáty 1623–1655 – občasně mincovala Před rokem 1795 – mincovna zrušena

 

Další mincovny razící pro česká území

Horní Falc v Lauf u Norimberka

1356 Karel IV. Zřizuje mincovnu. Ražba kruhových a čtyřhranných feniků Karla IV. I Václava IV. 15.8.1573 – Ukončení ražby mincí pro Nové Čechy

Erlangen

Někdy mezi 15.8.1573 a 14.10.1374 – začala ražba pro Karla IV. Razila feniky, vzácně i půlgroše a haléře pro Karla i Václava 1400 – konec ražby pro Nové Čechy

Auerbach

První ražby pravděpodobně v 90.létech 14.století ( Pro Karla IV. Nejsou žádné ražby známy ) Razila Dukát Nových Čech ( možná r.1397 ), feniky se čtyřřázem a feniky s korunou 1395 – Zákaz ražby feniků se čtyřrázem 23.9.1400 – Konec ražby pro Nové Čechy

Střední Franky

Heidingsfeld u Würzburgu

23.2.1368 – získává právo razit mince 1368 – 1370 – razila haléře se lvem a korunou

Windsheim

1396 –1400 – razila pro Václava IV. kruhové feniky s orlicí a písmenem W na prsou