Autor: Petr H
Datum: 01.12. 2011
Vojtěch Brádle Nález mincí z obce Kosičky Příspěvek k typologii pražských grošů Vladislava II. Jagellonského
Autor: Pavel Gregor
Datum: 22.03. 2010
Sjednocení způsobů zadávání popisek k mincím.