Zadávání popisky mince
Autor: Pavel Gregor
Datum: 22.03. 2010
Zpět na seznam
Sjednocení způsobů zadávání popisek k mincím.

Aby byly popisky mince jednotné, doporučujeme popisku mince skládat z těchto údajů ( jednotlivé údaje oddělovat čárkou):
Falzum+Panovník+nominál+typologie+ročník+Dobové falzum

Falzum - uvádět jenom v případě, že se jedná o falzum
Panovník - Zkrácené jméno panovníka ( Ferdinand I., Vladislav II. atd. )
Nominál - uvádět pr.groš, parvus, b.peníz, haléř, flútek, fenik. Naopak neuvádět přívlastky se čtyřrázem, v perlovci atd.
Typologie - uvést nejčastěji používanou typologii ( možné doplnit později )
Ročník - pokud je uveden ročník, tak uvést přímo ročník, pokud je známo období, tak je možné uvést období
Dobové falzum - uvádět zkratku Dob.f

Ukázka :
Ferdinand I., pr.groš, 1534 ( zde není zatím doplněna typologie )
Vladislav II., pr.groš, Hás.560, 1509-1516 ( zde je doplněna typologie podle Háskové. groš spadá do let 1509-1516 )
Ludvík I., haléř, Cast.9 ( zde naopak chybí bližší časové určení )
Falzum, Ferdinand I., haléř, 1561 ( popiska k falzu Ferdinanda I. )
Rudolf Diepholz, b.peníz, 1510-1514, Dob.F ( popiska dobového falza b.peníze R.Diepholze )

V případě mincí nepřiřaditelným k panovníkům, jako jsou flútky a peníze se lvem ( se čtyřrázem i bez ) zjednodušit popisku na :
Falzum+nominál+typologie+ročník+dobové falzum

Falzum - uvádět jenom v případě, že se jedná o novodobé falzum
Nominál - uvádět peníz se lvem, flútek bez přívlastků
Typologie a Ročník - jako předchozí
Dobové falzum - pokud se jedná o dobové falzum, tak uvést zkratku Dob.f.

Ukázka :
Peníz se lvem, Rad.21
Flútek
Haléř, Rad.25, 1460-1471
Peníz se lvem, 1460-1471, Dob.f.

Pro mince ražené městy skládat popisku z následujících údajů. Platí pro ně stejná pravidla, jako pro výše uvedené :
Falzum+Město+nominál+panovník+typologie+ročník+Dobové falzum

Nominál - zde uvádět opět pouze nominál bez přívlastků

Ukázka :
Brno, peníz
Brno, peníz, Albrecht rak., Rad.II.5,1424-1425
Falzum, Jihlava, peníz
Vratislav,peníz, Vladislav II.,
Kladsko,haléř, Oldřich z Hardeku, nech.24,1513