1
Autor: admin1
Datum: 09.04.2014 12:02:29
Zahrnuty jsou publikace (články i abstrakty) v recenzovaných i nerecenzovaných periodicích, sbornících i monografiích, tuzemských i zahraničních. Uvedeny jsou publikace členů pobočky od roku jejího založení (2008). Přednášky, k nimž nebyl vydán sborník abstraktů, jsou vedeny v samostatném dokumentu.

Autor: admin1
Datum: 12.05.2014 23:52:23
V roce 2014 vyšla další zajímavá publikace věnující se grošovému období.

Autor: admin1
Datum: 12.05.2014 23:44:18
V roce 2013 vyšlo za významného přispění členů ČNS - pobočky pražských grošů toto speciální číslo časopisu Folia Numismatica, které vydává Moravské zemské muzeum.

1