Zahrnuty jsou publikace (články i abstrakty) v recenzovaných i nerecenzovaných periodicích, sbornících i monografiích, tuzemských i zahraničních. Uvedeny jsou publikace členů pobočky od roku jejího založení (2008). Přednášky, k nimž nebyl vydán sborník abstraktů, jsou vedeny v samostatném dokumentu.
V roce 2014 vyšla další zajímavá publikace věnující se grošovému období.
Autor: oliver
Datum: 12.05. 2014
V roce 2013 vyšlo za významného přispění členů ČNS - pobočky pražských grošů toto speciální číslo časopisu Folia Numismatica, které vydává Moravské zemské muzeum.
Autor: oliver
Datum: 26.08. 2018
V roce 2016 vyšel za významného přispění členů ČNS, z.s. pobočky Pražské groše svazek Numismatického sborníku 30/1, věnovaný pětistému výročí úmrtí českého krále Vladislava II. Jagellonského.