Publikační činnost členů ČNS - pobočka Pražské groše
Autor: Admin1
Datum: 09.04. 2014
Zpět na seznam
Zahrnuty jsou publikace (články i abstrakty) v recenzovaných i nerecenzovaných periodicích, sbornících i monografiích, tuzemských i zahraničních. Uvedeny jsou publikace členů pobočky od roku jejího založení (2008). Přednášky, k nimž nebyl vydán sborník abstraktů, jsou vedeny v samostatném dokumentu.

 

 

 

2014

 

Kučera, Lukáš. Nález 23 pražských grošů v okr. Hodonín. Folia Numismatica. V recenzním řízení.

 

Černohorský, Ondřej – Cihlář, Jan. Nález pražských grošů Jana Lucemburského na Popickém vrchu. Folia Numismatica. V recenzním řízení.

 

Černohorský, Ondřej - Vích, David. Tři drobné hromadné nálezy pražských grošů ze Svitavska. Numismatický sborník. V recenzním řízení.

 

Cihlář, Jan - Zmrzlý, Martin - Richtera, Lukáš. Dobové pocínované falzum parvu Václava II. Numismatické listy. V recenzním řízení.

 

Richtera, Lukáš - Gregor, Pavel - Zmrzlý, Martin. Falza nedatovaných černých penízů Ferdinanda I. Habsburského. Numismatické listy. V recenzním řízení.

 

Cihlář, Jan - Zmrzlý, Martin - Richtera, Lukáš - Macko, Jan. Zajímavý pražský groš se jménem Václava IV. Folia Numismatica. V recenzním řízení.

 

Richtera, Lukáš - Cihlář, Jan - Zmrzlý, Martin. Dvě neoficiální grošové ražby se jménem Karla IV. Numismatické listy. V recenzním řízení.

 

Švec, Aleš - Richtera, Lukáš. Zaujímavý saracénsky denár Ľudovíta I. a možnosti jeho interpretácie na základe provedených analýz. Slovenská numizmatika. V recenzním řízení.

 

Cihlář, Jan - Richtera, Lukáš. Nález pražských grošů Václava II. a Jana Lucemburského u zaniklé středověké vsi Komorsko (k.ú. Čenkov u Příbramě). Numismatický sborník. V recenzním řízení.

 

 

2013

 

Cycoňová, Lenka. Neobvyklý nález norické mince na Strakonicku. Denarius 3, 2013, s. 16.

 

Cihlář, Jan. Zajímavý pražský groš Václava IV. - chyboražba či nová obrazová varianta? Denarius 3, 2013, s. 30-33.

 

Gregor, Pavel - Strmiska, Miloš. Další nepublikované varianty bílých peněz Ferdinanda I. Numismatický časopis, č. 1-2, 2013, s. 12-13.Gregor, Pavel. Ke článku "Český kruhový peníz střížkem pro vídeňský fenik". Numismatický časopis, č. 3-4, 2013, s. 10-11.

 

Cycoňová, Lenka. Zajímavá varianta pražského groše Karla IV. Numismatický časopis, č. 3-4, 2013, s. 9.

 

Cycoňová, Lenka. Nepopsané varianty atypických pražských grošů Václava IV. Numismatický časopis, č. 1-2, 2013, s. 10-11.

 

Kučera, Lukáš - Cycoňová, Lenka. Hromadný nález 63 pražských grošů se dvěma neobvyklými kusy. Folia Numismatica, Brno: Moravské zemské muzeum, roč. 27, č. 1, 2013, s. 171-177. ISSN 0862-1195.

 

Cihlář, Jan. Další nová opisová varianta pražského groše Václava II. Numismatické listy, roč. LXVIII, č. 1-2, 2013, s. 29-32. ISSN: 0029-6074.

 

Cihlář Jan. Pražský groš Jana Lucemburského Castelin II. 4 - vzácná varianta. Numismatické listy, roč. LXVIII, č. 3-4, 2013, s. 126-128. ISSN: 0029-6074.

 

Cihlář, Jan - Jeřábek, Tomáš. Několik nepopsaných variant pražských grošů Jana Lucemburského a IV. skupina Castelinovy typologie. Folia Numismatica, Brno: Moravské zemské muzeum, roč. 27, č. 1, 2013, s. 67-87. ISSN 0862-1195.

 

Cihlář, Jan. Anonymní dvoustranný haléř se lvem a orlicí - dosud nepublikované exempláře a nálezy. Folia Numismatica, Brno: Moravské zemské muzeum, roč. 27, č. 1, 2013, s. 99-106. ISSN 0862-1195.

 

Cihlář, Jan. Ořezaný parvus Jana Lucemburského mylně považovaný za vzácnou ražbu Karla IV. z mincovny Lauf. In: Zpravodaj/nume.cz [online]. 13.9.2013. Dostupné z: http://www.nume.cz/zpravodaj/post/show/683. Path: Homepage; články; 13.9.2013.

 

Richtera, Lukáš - Jankovič, Peter - Švec, Aleš. Dvě dobová falza uherského denáru Matyáše Korvína H722. Denarius, roč. 2, 2013, s. 40-47. ISSN 1339-1208.

 

Černohorský, Ondřej - Richtera, Lukáš - Zmrzlý, Martin. Nová nepublikovaná varianta atypického pražského groše Václava IV. Numismatické listy, roč. LXVIII, č. 3-4, 2013, s. 129-133. ISSN: 0029-6074.

 

Richtera, Lukáš. Neznámý typ bílého penízu Vladislava II. Jagellonského se lvem s kadeřemi. Numismatické listy, roč. LXVIII, č. 1-2, 2013, s. 46-55. ISSN: 0029-6074.

 

Skopal, Ondřej - Richtera, Lukáš - Wasserbauer, Jaromír. Neznámý zlatý odražek pamětní medaile na 300. jubilejní spolkové střelby v Opavě 1893. Numismatický časopis, č. 1-2, 2014, s. 21-23.

 

Richtera, Lukáš - Zmrzlý, Martin - Pencák, Ivan. Dobové falzum vídeňského tříkrejcaru Leopolda I. s letopočtem 1670. Folia Numismatica, Brno: Moravské zemské muzeum, roč. 27, č. 2, 2013, s. 211-218. ISSN 0862-1195.

 

Cihlář, Jan - Richtera, Lukáš - Zmrzlý, Martin - Jeřábek, Tomáš. Dobové padělky pražských grošů Václava II. Folia Numismatica, Brno: Moravské zemské muzeum, roč. 27, č. 1, 2013, s. 107-126. ISSN 0862-1195.

 

Richtera, Lukáš - Zmrzlý, Martin. Dobové falzum míšeňského groše a jeho analýza. Folia Numismatica, Brno: Moravské zemské muzeum, roč. 27, č. 1, 2013, s. 127-138. ISSN 0862-1195.

 

Budaj, Marek - Richtera, Lukáš - Jankovič, Peter - Zmrzlý, Martin - Švec, Aleš. Prvé denáre Žigmunda Luxemburského a problematika falšovania mincí v tomto období - EDS analýza pocínovaného dobového falza denára H 576. Folia Numismatica, Brno: Moravské zemské muzeum, roč. 27, č. 1, 2013, s. 3-13. ISSN 0862-1195.

 

Cihlář, Jan - Richtera, Lukáš. Nález pražských grošů Václava IV. u Ivano-Frankivsku na Ukrajině. Folia Numismatica, Brno: Moravské zemské muzeum, roč. 27, č. 1, 2013, s. 161-169. ISSN 0862-1195.

 

Cihlář, Jan - Richtera, Lukáš - Videman, Jan. K inventáři mincí moravského markraběte Jošta s korunovanými iniciálami "IO". Folia Numismatica, Brno: Moravské zemské muzeum, roč. 27, č. 1, 2013, s. 29-52. ISSN 0862-1195.

 

Richtera, Lukáš - Cihlář, Jan. Dvě zajímavé opisové varianty pražských grošů Jana Lucemburského. Folia Numismatica, Brno: Moravské zemské muzeum, roč. 27, č. 1, 2013, s. 89-97. ISSN 0862-1195.

 

Richtera, Lukáš. Jednostranná ražba groše Václava IV. a její souvislost se zhoršující se kvalitou reliéfu pražských grošů. Folia Numismatica, Brno: Moravské zemské muzeum, roč. 27, č. 1, 2013, s. 53-66. ISSN 0862-1195.

 

Gregor, Pavel - Richtera, Lukáš - Zmrzlý, Martin. Další nález peníze se lvem typu Hána paralelní řady C. Folia Numismatica, Brno: Moravské zemské muzeum, roč. 27, č. 1, 2013, s. 139-155. ISSN 0862-1195.

 

Richtera, Lukáš - Zmrzlý, Martin. Identifikace způsobů pokovení mincovních falz a možnosti jejich citlivého ošetření. In Ochrana mincí a medailí v muzejních sbírkách. 1. vyd. MCK. Brno: Technické muzeum v Brně, 2013. s. 7-58. ISBN: 978-80-87896-00-6.

 

Richtera, Lukáš - Videman, Jan - Zmrzlý, Martin. Materiálové analýzy mincí z 10. století z polohy Kostice - Zadní hrúd. Archeologické rozhledy LXV-2013, 872-877. ISSN 0323-1267.

 

Richtera, Lukáš - Cihlář, Jan - Zmrzlý, Martin - Smělý, Tomáš. Doklad o netradiční technologii pokovení dobových falz parvů Václava II. Konference Peníze v proměnách času IX. Valtice, Czech Republic, 30th September - 3rd October 2013. In Peníze v proměnách času IX. - Nové výsledky numismatických výzkumů. Sborník abstraktů konference, 44 p. Edited by Štefan, Jan T. 1st ed. Ostrava: MARQ, Jan Štefan, 2013. p. 31-33. ISBN: 978-80-86840-54-3.

 

Cihlář, Jan - Richtera, Lukáš. Nová revize Castelinovy tabulky pražských grošů Jana Lucemburského. Konference Peníze v proměnách času IX. Valtice, Czech Republic, 30th September - 3rd October 2013. In Peníze v proměnách času IX. - Nové výsledky numismatických výzkumů. Sborník abstraktů konference, 44 p. Edited by Štefan, Jan T. 1st ed. Ostrava: MARQ, Jan Štefan, 2013. p. 30-31. ISBN: 978-80-86840-54-3.

 

Cycoňová, Lenka - Richtera, Lukáš. Pražské groše Jiřího z Poděbrad (1458-1471) - Rekapitulace současného stavu publikovaných znalostí o typologii těchto ražeb. M&B (Mince a bankovky), ročník 6., č. 5, 2013, s. 42-46. ISSN 1214-6757.

 

Richtera, Lukáš - Zmrzlý, Martin - Macko, Jan. Není všechno falzum, co se netřpytí. Sběratelské zprávy HK, č. 136-137, 2013, s. 127-129. ISSN 0231-9500.

 

 

2012

 

Hána, Jiří. Úvod do grošového období (9). Čištění, patinování a konzervace mincí. M&B (Mince a bankovky), ročník 5., č. 1, 2012, s. 24-26. ISSN 1214-6757.

 

Hána, Jiří. Úvod do grošového období (10). Kritéria pro vedení, organizaci a zpracování sbírky. M&B (Mince a bankovky), ročník 5., č. 2, 2012, s. 24-27. ISSN 1214-6757.

 

Hána, Jiří. Úvod do grošového období (11). Padělky, falza, kopie a poklady. M&B (Mince a bankovky), ročník 5., č. 3, 2012, s. 28-30. ISSN 1214-6757.

 

Cihlář, Jan. Vzácná varianta pražského groše Jana Lucemburského a VI. skupina Castelinovy typologie. Numismatické listy, roč. LXVII, č. 3, 2012, s. 131-134. ISSN: 0029-6074.

 

Richtera, Lukáš - Videman, Jan. Široké feniky z nálezu Ladná. Folia Numismatica, Brno: Moravské zemské muzeum, roč. 26, č. 2, 2012, s. 79-116. ISSN 0862-1195.

 

Richtera, Lukáš - Kalina, Lukáš. XPS analýza dobového falza uherského denáru Rudolfa II. Folia Numismatica, Brno: Moravské zemské muzeum, roč. 26, č. 2, 2012, s. 117-125. ISSN 0862-1195.

 

Richtera, Lukáš - Zmrzlý, Martin - Wasserbauer, Jaromír - Kalina, Lukáš. Červené skvrny na zlatých mincích a možnost jejich alternativního šetrného čištění / Red stains on gold coins and possibility of their gentle removal. Numismatické listy, roč. LXVII, č. 3, 2012, s. 99-107. ISSN: 0029-6074.

 

Richtera, Lukáš - Zmrzlý, Martin - Šťástka, Václav - Fotter, Rostislav. Ještě k netradičnímu dokladu přeražby jednokrejcaru / Once more about unconventional evidence for overstriking of one-kreuzer pieces. Numismatické listy, roč. LXVII, č. 1, 2012, s. 43-48. ISSN: 0029-6074.

 

Richtera, Lukáš. Nepublikovaná varianta bílého penízu Ferdinanda I. typu V.a. / An unpublished variety of the white coin (Type V.a) struck under Ferdinand I. Numismatické listy, roč. LXVII, č. 1, 2012, s. 37-39. ISSN: 0029-6074.

 

Richtera, Lukáš. Mince v prostoru - Stereoskopické zobrazení mincí. M&B (Mince a bankovky), ročník 5., č. 4, 2012, s. 42-47. ISSN 1214-6757.

 

 

2011

 

Gregor, Pavel. Varianty haléřů Ludvíka Jagellonského. M&B (Mince a bankovky), ročník 4., č. 3, 2011, s. 27-33. ISSN 1214-6757.

 

Gregor, Pavel. Varianty haléřů Ludvíka Jagellonského (dokončení). M&B (Mince a bankovky), ročník 4., č. 4, 2011, s. 30-34. ISSN 1214-6757.

 

Hána, Jiří. Úvod do grošového období (5). České mincovnictví grošové doby (1). M&B (Mince a bankovky), ročník 4., č. 1, 2011, s. 22-25. ISSN 1214-6757.

 

Hána, Jiří. K “vratislavské” provenienci bílých peněz Ferdinanda I. s tzv. “lezoucím lvíčkem”. Diskusní poznámka k možnostem využití obrazových analogií v podmínkách decentralizovaného mincovnictví. M&B (Mince a bankovky), ročník 4., č. 1, 2011, s. 54-61. ISSN 1214-6757.

 

Hána, Jiří. Úvod do grošového období (6). České mincovnictví grošové doby (2). M&B (Mince a bankovky), ročník 4., č. 2, 2011, s. 22-25. ISSN 1214-6757.

 

Hána, Jiří. Úvod do grošového období (7). Technologie výroby mince a numismatická terminologie. M&B (Mince a bankovky), ročník 4., č. 3, 2011, s. 22-25. ISSN 1214-6757.

 

Hána, Jiří. Úvod do grošového období (8). Literatura k určování grošových mincí. M&B (Mince a bankovky), ročník 4., č. 4, 2011, s. 17-19. ISSN 1214-6757.

 

Hána, Jiří. Dvě neznámé opisové varianty pražského groše Václava II. / Two unknown varieties of the Prague grossi struck under Wenceslas II differing in their marginal legends. Numismatické listy, roč. LXVI, č. 1, 2011, s. 9-12. ISSN: 0029-6074.

 

Hána, Jiří - Tomek, Ladislav. Tajné značky na pražských groších Václava II.? / Secret marks on the Prague grossi struck under Wenceslas II? Numismatické listy, roč. LXVI, č. 3, 2011, s. 113-115. ISSN: 0029-6074.

 

Kučera, Lukáš. Dvě dobová falza pražských grošů Karla IV. nalezená na území bývalého Litevského velkoknížectví / Two contemporary forgeries of the Prague grossi struck under Charles IV found in the territory of the former Lithuanian Grand-Duchy. Numismatické listy, roč. LXVI, č. 3, 2011, s. 119-122. ISSN: 0029-6074.

 

Hampl, Pavel - Smělý, Tomáš. Několik zajímavých pražských grošů Vladislava II. Jagelonského. Poznámky k chronologii / Some interesting Prague grossi struck under Vladislaus II Jagiello. Notes on chronology. Numismatické listy, roč. LXVI, č. 3, 2011, s. 123-130. ISSN: 0029-6074.

 

Richtera, Lukáš. Netradiční doklad přeražby kremnického krejcaru z roku 1782. / Unconventional evidence of over-striking in the case of the Kremnica kreuzer struck in 1782. Numismatické listy, roč. LXVI, č. 3, 2011, s. 131-134. ISSN: 0029-6074.

 

Richtera, Lukáš - Zmrzlý, Martin - Videman, Jan - Grossmannová, Dagmar - Kučera, Lukáš. Moravské denáry fenikového typu Přemysla Otakara II. z nálezu Třebíč-Borovina (II) a jejich analýza. Folia Numismatica, Brno: Moravské zemské muzeum, roč. 25, č. 1, 2011, s. 3-17. ISSN 0862-1195.

 

Richtera, Lukáš - Videman, Jan. Srovnání různých metod analýzy složení kovu na depotu dvoustranných denárů Přemysla Otakara II. Cach 973. Konference Peníze v proměnách času VIII. Hradec nad Moravicí, Czech Republic, 10th-12th May 2011. In Peníze v proměnách času VIII. Abstrakty, 28 p. Edited by Štefan, Jan T. 1st ed. Ostrava: MARQ, Jan Štefan, 2011. p. 20-21. ISBN: 978-80-86840-55-0.

 

Cihlář, Jan - Richtera, Lukáš. Doposud nepopsaný grošový nález s moravskými kontramarkami z Pardubicka. Konference Peníze v proměnách času VIII. Hradec nad Moravicí, Czech Republic, 10th-12th May 2011. In Peníze v proměnách času VIII. Abstrakty, 28 p. Edited by Štefan, Jan T. 1st ed. Ostrava: MARQ, Jan Štefan, 2011. p. 5-7. ISBN: 978-80-86840-55-0.

 

Richtera, Lukáš. Obol mrtvých jako zdroj historického poznání. Funeral Quartal (B2B magazín oboru pohřebnictví, čtvrtletník), roč. II., č. 1, 2011, s. 30-31. ISSN: 1804-705X.

 

 

2010

 

Hána, Jiří. Úvod do grošového období (1). Úvod do problematiky. M&B (Mince a bankovky), ročník 3., č. 1, 2010, s. 24-27. ISSN 1214-6757.

 

Hána, Jiří. Neznámá účelová známka Plzeňského společenského pivovaru Prior. M&B (Mince a bankovky), ročník 3., č. 2, 2010, s. 18-19. ISSN 1214-6757.

 

Hána, Jiří. Úvod do grošového období (2). Vývoj měny v grošovém období (1). M&B (Mince a bankovky), ročník 3., č. 2, 2010, s. 24-27. ISSN 1214-6757.

 

Hána, Jiří. Mincovní technika. Mincovní stroje. M&B (Mince a bankovky), ročník 3., č. 2, 2010, s. 42-49. ISSN 1214-6757.

 

Hána, Jiří. Hromadný mincovní nález Kašperské Hory 12.5.2009. M&B (Mince a bankovky), ročník 3., č. 2, 2010, s. 58-61. ISSN 1214-6757.

 

Hána, Jiří. Úvod do grošového období (3). Vývoj měny v grošovém období (2). M&B (Mince a bankovky), ročník 3., č. 3, 2010, s. 30-33. ISSN 1214-6757.

 

Hána, Jiří. Úvod do grošového období (4). Středověká zlatá měna. M&B (Mince a bankovky), ročník 3., č. 4, 2010, s. 24-27. ISSN 1214-6757.

 

Hampl, Pavel. Neznámá varianta pražského groše Vladislava II. Jagelonského/ An unknown variety of the Prague grossus struck under Vladislav II Iagiellon. Numismatické listy, roč. LXV, č. 1, 2010, s. 7-8. ISSN: 0029-6074.

 

Hána, Jiří. Tři nepublikované varianty bílých peněz Ferdinanda I. z kutnohorské mincovny. / Three unpublished varieties of the white coins struck under Ferdinand I in the Kuttenberg mint. Numismatické listy, roč. LXV, č. 2, 2010, s. 65-68. ISSN: 0029-6074.

 

Budaj, Marek - Hána, Jiří. Další nepublikovaná varianta nejstaršího typu bílého peníze Ferdinanda I. Habsburského. / Additional unpublished variety of the oldest type of the white coin struck under Ferdinand I Hapsburg. Numismatické listy, roč. LXV, č. 3, 2010, s. 133-134. ISSN: 0029-6074.

 

Richtera, Lukáš. Museo de la Numismática v Toluce. M&B (Mince a bankovky), ročník 3., č. 4, 2010, s. 29-31. ISSN 1214-6757. Reprinted in: Numismatické zprávy ČNS, roč. I, č. 4, 2010, s. 3-5.

 

Richtera, Lukáš. Jak (ne)čistit mince. Úklid+čištění (B2B magazín o úklidu a pro úklid, dvouměsíčník), č. 4, 2010, s. 12.

 

Richtera, Lukáš. Nepopsaná varianta pražského groše Ferdinanda I. s letopočtem 1542 z kutnohorské mincovny. / An unknown variety of the Prague grossus struck under Ferdinand I dated in 1542 and struck in the Kuttenberg mint. Numismatické listy, roč. LXV, č. 2, 2010, s. 69-71. ISSN: 0029-6074.

 

Cihlář, Jan - Richtera, Lukáš. Pražské groše Jana Lucemburského s rubním rozdělovacím znaménkem pětilistou růžicí. Konference Peníze v proměnách času VII. Olomouc, Czech Republic, 5th-7th April 2009. In Peníze v proměnách času VII, Středověké mincovnictví a peněžní oběh v Čechách, na Moravě a v okolních zemích, sborník příspěvků, 128 p. Edited by Grossmannová, Dagmar - Štefan, Jan T. 1st ed. Ostrava: MARQ, Jan Štefan, 2010. p. 89-104. ISBN: 978-80-86840-49-9.

 

 

2009

 

Hána, Jiří. O paralelnosti typových řad pražských grošů Jana Lucemburského a Karla IV. M&B (Mince a bankovky), ročník 3., č. 1, 2009, s. 38-40. ISSN 1214-6757.

 

 

2008

 

Hána, Jiří. Na okraj teorie numismatické chronologie pro grošové období. M&B (Mince a bankovky), ročník 2., č. 6, 2008, s. 8-13. ISSN 1214-6757.