Numismatický sborník s jagellonskou tematikou
Autor: oliver
Datum: 26.08. 2018
Zpět na seznam
V roce 2016 vyšel za významného přispění členů ČNS, z.s. pobočky Pražské groše svazek Numismatického sborníku 30/1, věnovaný pětistému výročí úmrtí českého krále Vladislava II. Jagellonského.

S nápadem na shromáždění článků věnovaných jagellonskému mincovnictví přišel náš člen Ondřej Černohorský. Nápad k oslavě pětistého výročí úmrtí českého krále Vladislava II. Jagellonského se ujal a vznikl tak dostatek článků pro naplnění jednoho čísla Numismatického sborníku. V úvodu tohoto čísla sborníku (30/1) lze proto nalézt větu:

zde bude soubor " jagellonsky_sbornik_veta.png "

Číslo má 135 stran a obsahuje 13 článků věnovaných mincovnictví Vladislava II. Jagellonského a jeho současníkům. Z toho důvodu lze v tomto sborníku nalézt i články věnované mincovnictví Matyáše Korvína anebo diepholzskému falešnému mincování.

zde bude soubor "http://www.cnspg.cz/new/gr/clanky/jagellonsky_sbornik_obal.jpg"

Ve sborníku naleznete články týkající se typologie a chronologie pražských grošů Vladislava II. Jagellonského, příspěvky o nových variantách a chyboražbách na pražských groších tohoto panovníka  a rovněž i příspěvek o dobových falzech těchto grošů. Pozornost je věnována i dalším nominálům, především bílým penízům. Ve sborníku lze nalézt i článek věnovaný dobovým falzům černých penízů. S obsahem čísla se můžete seznámit níže:

zde bude soubor "http://www.cnspg.cz/new/gr/clanky/jagellonsky_sbornik_obsah.jpg"

Po tzv. Grošovém čísle časopisu Folia Numismatica (27/1 z roku 2013) je číslo 30/1 Numismatického sborníku dalším významným publikačním počinem členů ČNS, z.s. pobočky Pražské groše. Věříme, že se toto číslo Numismatického sborníku stane pro zájemce o grošové období oblíbeným a nepostradetelným zdrojem informací.