1
Autor: Lukáš kučera
Datum: 06.06.2017 10:50:21

Autor: admin1
Datum: 09.04.2014 11:54:41
Uvedeny jsou pouze ty přednášky, které nemají výstup v podobě abstraktu ve sborníku či článku. Přednášky spojené s účastí na konferenci s vydaným sborníkem jsou vedeny v samostatném dokumentu společně s ostatními publikacemi. Uvedeny jsou přednášky členů pobočky od roku jejího založení (2008).

1