Autor: Lukáš Kučera
Datum: 06.06. 2017
Uvedeny jsou pouze ty přednášky, které nemají výstup v podobě abstraktu ve sborníku či článku. Přednášky spojené s účastí na konferenci s vydaným sborníkem jsou vedeny v samostatném dokumentu společně s ostatními publikacemi. Uvedeny jsou přednášky členů pobočky od roku jejího založení (2008).