Celkem položek: 2706  |  Zobrazení výpisu:          
   Počet mincí:    

Avers
Revers
  

LJ_29    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Ludvík Jag., haléř, Cast7

Emitent: Ludvík I. Jagellonský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: VI.a.3              Ročník:  

Dle typologie Kutnohorské haléře Vladislava II. Jagellonského a Ludvíka Jagellonského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora

 
 
Avers a revers
  

FH_29    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Ferdinand I.,b.peníz,K.Hora,Ves. typ V.d - nepopsaná var.

Emitent: Ferdinand I. Habsburský

Nominál: Bílý peníz jednostranný 

   Typ: V.d/nezná - V.d/5              Ročník:  

Dle typologie Bílé peníze Ferdinanda I. (1526-1564) byla tato mince ražena v mincovně Vratislav v letech 1526-1547

Pozn.: Veselý neuvádí. Popsáno v: Gregor, Pavel; Strmiska, Miloš: Další nepublikované varianty bílých peněz Ferdinanda I., Numismatický časopis 2013 č.1 a 2, 2013, s. 12-13. Uvádí jako novou variantu V.d/5.

 
 
Avers
Revers

BR_29    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Brno - město

Nominál: Peníz 

   Typ: XI.A 146              Ročník:  

Dle typologie Moravská mince doby husitské byla tato mince ražena v mincovně Brno v letech 1423-1435

Pozn.: Orlice s písmenem S. Symetrická s krátkým skloněným zobákem.

 
 
Avers
Revers

ZH_29    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Zhořelec

Nominál: Peníz 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_29    Skupiny:   -      Ev. č.: 

pierrealle
Peter a Constance (1282-1285)
Itálie, Sicílie
mincovna: Messina

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OD_29    Skupiny:   -      Ev. č.: 

trillina (denaro)
Itálie, Milán
Gian Galeazzo Visconti (1385-1402)
Averz: ornament, pod ním inciály GZ, opis: ✠ · D · MEDIOLANI · 3C' ·
Reverz: liliový kříž, opis: ✠ · COMES · VIRGVGVM ·
Biaggi 1482
Crippa 14
MIR 130

Emitent: Cizí mince drobná

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers a revers

US_29    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: A
mincovňa: Székesfehérvár (?)

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Groš - Ludvík I. z Anjou 

   Typ: 521              Ročník:  

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1346-1351

 
 
Avers
Revers

FR_29    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Mince je uložena v Městském muzeu v Kamenici nad Lipou jako součást dědictví po panu Mašátovi nalezeného před 1. sv. válkou.
př.č. 2265

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Fenik - Horní/Dolní Rakousy 

   Typ: F a 3 a              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Vídeň v letech 1395-1406

Pozn.: Vilém a Albrecht IV. / Albrecht V. (1395-1406)

 
 
Avers
Revers

MG_29    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Dobové falzum míšeňského groše
Av.: obrazově analogický s míšeňským grošem Fridricha Mírumilovného (Friedrich der Friedfertige von Thüringen, 1406-1440), typ Krug. 598, opis FRI◦DI◦GRA◦TVRInG◦LAnGRAVIS
Rv.: obrazově nejbližší helmovým grošům pro Durynsko Fridricha IV. Svárlivého (Friedrich der Streitbare, 1381-1428), typy Krug. 661 - 668 (pravděpodobně revers 2), opis: GROSSVS◦MARCh◦MISnENSIS
Metrologické údaje: m = 3,4255 g, dmin = 29,0 mm, dmax = 29,7 mm, dØ = 29,4 mm, ρhydr. = 8,6490 g·cm-3, otočení avers vs. revers ↑↙ (250°).

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

FN_29    Skupiny:   -      Ev. č.: 

fenik
Otto III. (1290-1312)
Německo, Bavorské vévodství
mincovna: Řezno (Regensburg)
Averz: poprsí vévody čelně nad cimbuřím, po stranách písmena H - O (Herzog Otto)
Reverz: poprsí biskupa nalevo a vévody napravo pod dvěma lomenými oblouky
Emmerig 246-247 (?)
Witt. 3114
Beierlein 33 (?)

Emitent: Feniky - Německo

Nominál: Fenik - Dolní Bavory 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers a revers

W2_28    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Pražský groš Václava II.

Emitent: Václav II.

Nominál: Pražský groš 

   Typ: I.2              Ročník:  

Dle typologie Pražské groše a jejich díly (1300-1547) byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora

 
 
Avers a revers
  

JL_28    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Jan I. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: VIII.47              Ročník:  

Dle typologie O chronologii pražských grošů Jana Lucemburského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1340-1346

 
 
Avers a revers
  

W4_28    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Pražský groš Václava IV.

Emitent: Václav IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers a revers

K4_28    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Karel IV., Pražský groš, Pinta(2010) I.a/1

Emitent: Karel IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: I.a/1              Ročník:  

Dle typologie Typologie a chronologie pražských grošů Karla IV. (1346 - 1378) byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1346-1348

 
 
Avers a revers
  

JP_28    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Peníz se lvem

Emitent: Jiří z Poděbrad

Nominál: Peníz 

   Typ: V.1              Ročník:  

Dle typologie Typologie českých kruhových peněz se lvem a haléřů s korunou byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1460-1482

 
 
Avers
Revers
  

KO_28    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Kostnice biskupství, Ulm

Emitent: Kontramarka

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers
  

VJ_28    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Vladislav II. Jagellonský

Nominál: Bílý peníz dvoustranný 

   Typ: Bb              Ročník:  

Dle typologie Ke chronologii bílých peněz Vladislava II. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1483-1485

 
 
Avers
Revers
  

LJ_28    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Ludvík Jag., haléř, Cast6

Emitent: Ludvík I. Jagellonský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: VI.a.2              Ročník:  

Dle typologie Kutnohorské haléře Vladislava II. Jagellonského a Ludvíka Jagellonského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora

 
 
Avers
Revers
  

FH_28    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Ferdinand I., haléř, Nech.121,1535?

Emitent: Ferdinand I. Habsburský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: VIII.a.1              Ročník: 1535 

Dle typologie Kutnohorské haléře Ferdinanda I. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1533-1557 a kolky ryl Jan z Liboslavě

 
 
Avers
Revers

BR_28    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Brno - město

Nominál: Peníz 

   Typ: XIX.A 322              Ročník:  

Dle typologie Moravská mince doby husitské byla tato mince ražena v mincovně Brno v letech 1435-1452

Pozn.: Orlice s prsním štítkem s břevny. Tlustá orlice se silnými letkami.

 
 
Avers
Revers

ZH_28    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Zhořelec

Nominál: Peníz 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_28    Skupiny:   -      Ev. č.: 

real (de des soldos)
Johann I. (1385-1433)
Portugalsko
mincovna: Lisabon (?)
raženo 1415-1433
billon

Popis z aukce:
real de tres e maia libras (bolhao)

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OD_28    Skupiny:   -      Ev. č.: 

sizin (sizain, sesino, 4 carzie, quattro carzie)
dóže Pietro Loredano (1567-1570)
Itálie, Kypr - Benátská okupace Kypru
Averz: tlapatý kříž, kosočtverce mezi rameny, opis: ✠ PETRVS LAVREDA DVX
Reverz: lev se svatozáří vlevo, opis: ✠ SANCTVS MARCVS VENET
Papadopoli 33
Paolucci 15

Emitent: Cizí mince drobná

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers a revers

US_28    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: L
mincovňa: Lippa (?)

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Groš - Ludvík I. z Anjou 

   Typ: 520              Ročník:  

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1346-1351

Pozn.: Různé mincovní značky.

 
 
Avers
Revers

FR_28    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Mince je uložena v Městském muzeu v Kamenici nad Lipou jako součást dědictví po panu Mašátovi nalezeného před 1. sv. válkou.
př.č. 2265

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Fenik - Horní/Dolní Rakousy 

   Typ: F a 2              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Vídeň v letech po roce 1388

Pozn.: Albrecht III. (1365-1395)

 
 
Avers
Revers

MG_28    Skupiny:   -      Ev. č.: 

míšeňský mečový groš
mincovna: Lipsko (Leipzig)

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš - Fridrich II. Saský 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

FN_28    Skupiny:   -      Ev. č.: 

2 feniky (2 pfennigs, zweier) 1534
Ernest of Bavaria (Ernst von Bayern) (1517-1541)
Německo, Pasovské biskupství
Averz: nahoře letopočet, pod ním dva štíty (pasovský a bavorský), pod nimi ✿E✿

Emitent: Feniky - Německo

Nominál: 2 fenik - Pasov biskupství 

   Typ:              Ročník: 1534 

 
 
Avers a revers
  

JL_27    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Jan I. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: II.9              Ročník:  

Dle typologie O chronologii pražských grošů Jana Lucemburského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1318-1327

 
 
Avers a revers
  

W4_27    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Pražský groš Václava IV.

Emitent: Václav IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers a revers

K4_27    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Pinta 2015 V.b/1 - 2 kroužky jsou patrné ve jménu panovníka a také mezi GRATIA a REX

Emitent: Karel IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: V.b/1              Ročník:  

Dle typologie Typologie a chronologie pražských grošů Karla IV. (1346 - 1378) byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1370-1378

 
 
Avers a revers
  

JP_27    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Jiří z Poděbrad

Nominál: Peníz 

   Typ: IV.4              Ročník:  

Dle typologie Typologie českých kruhových peněz se lvem a haléřů s korunou byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1460-1482

 
 
Avers
Revers
  

KO_27    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Ulm, Kostnice biskupství

Emitent: Kontramarka

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers
  

VJ_27    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Vladislav II. Jagellonský

Nominál: Bílý peníz jednostranný 

   Typ: 15C              Ročník:  

Dle typologie Ke chronologii bílých peněz Vladislava II. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1509-1516

 
 
Avers
Revers
  

LJ_27    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Ludvík Jag., haléř, Cast5

Emitent: Ludvík I. Jagellonský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: VI.a.1              Ročník:  

Dle typologie Kutnohorské haléře Vladislava II. Jagellonského a Ludvíka Jagellonského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora

 
 
Avers a revers
  

FH_27    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Ferdinand I., b.peníz, Ves.V.c.15

Emitent: Ferdinand I. Habsburský

Nominál: Bílý peníz jednostranný 

   Typ: V.c/15              Ročník:  

Dle typologie Bílé peníze Ferdinanda I. (1526-1564) byla tato mince ražena v mincovně Vratislav v letech 1526-1547

 
 
Avers
Revers

BR_27    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Brno - město

Nominál: Peníz 

   Typ: XIX.A 322              Ročník:  

Dle typologie Moravská mince doby husitské byla tato mince ražena v mincovně Brno v letech 1435-1452

Pozn.: Orlice s prsním štítkem s břevny. Tlustá orlice se silnými letkami.

 
 
Avers
Revers

ZH_27    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Zhořelec

Nominál: Peníz 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_27    Skupiny:   -      Ev. č.: 

grosso (Ambrosino)
Milán, první republika (1250-1310)
CNI V.17
Biaggi 1425

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OD_27    Skupiny:   -      Ev. č.: 

pfennig (einseitiger pfennig)
Ernst, Albrecht a Wilhelm III. (1465-1482)
Ernest (Ernst) (1464-1486)
Albert III (Albrecht III) (1464-1500)
William III (1445-1482)
Německo, Saské kurfiřtství, Míšeň
mincovna: Freiberg
Averz: půlený štít Míšeň-Landsberg, nad ním značka mincovny
Krug 1563
Götz 3915

Emitent: Cizí mince drobná

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1475-1482 

 
 
Avers
Revers

US_27    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Značka K-f

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Ducat - Zikmund Lucemburský 

   Typ: 584              Ročník:  

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1427-1430

Pozn.: Různé mincovní značky.

 
 
Avers
Revers

FR_27    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Mince je uložena v Městském muzeu v Kamenici nad Lipou jako součást dědictví po panu Mašátovi nalezeného před 1. sv. válkou.
př.č. 2265

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Vídeňský půlfenik 

   Typ: B 266 A              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Nepřiděleno v letech 1365-1395

Pozn.: Rakouské vévodství Albrecht III. Habsburský (1365-1395) Líc: Beraní hlava zleva.

 
 
Avers
Revers

MG_27    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Meissen Groschen, Saxony - Meissen, Wilhelm I. (1381 - 1407)

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš - Vilém I. Míšeňský 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

FN_27    Skupiny:   -      Ev. č.: 

2 feniky (2 pfennigs, zweier) 1533
Ernest of Bavaria (Ernst von Bayern) (1517-1541)
Německo, Pasovské biskupství
Averz: nahoře letopočet, pod ním dva štíty (pasovský a bavorský), pod nimi ✿E✿

Emitent: Feniky - Německo

Nominál: 2 fenik - Pasov biskupství 

   Typ:              Ročník: 1533 

 
 
Avers a revers
  

JL_26    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Castelin VII./ 37,38

Emitent: Jan I. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: VII.37              Ročník:  

Dle typologie O chronologii pražských grošů Jana Lucemburského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1340-1346

 
 
Avers a revers
  

W4_26    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Pražský groš Václava IV.

Emitent: Václav IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers a revers
  

JP_26    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Jiří z Poděbrad

Nominál: Peníz 

   Typ: VI.1              Ročník:  

Dle typologie Typologie českých kruhových peněz se lvem a haléřů s korunou byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1460-1482

 
 
Avers
Revers
  

KO_26    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Hornošvábský svaz

Emitent: Kontramarka

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers
  

VJ_26    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Vladislav II. Jagellonský

Nominál: Bílý peníz jednostranný 

   Typ: 3A              Ročník:  

Dle typologie Ke chronologii bílých peněz Vladislava II. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1485-1500

 
 
Avers
Revers
  

LJ_26    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Ludvík Jag., haléř, Cast5

Emitent: Ludvík I. Jagellonský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: VI.a.1              Ročník:  

Dle typologie Kutnohorské haléře Vladislava II. Jagellonského a Ludvíka Jagellonského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora

 
 
Avers a revers
  

FH_26    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Ferdinand I., b.peníz, Ves VII.b/?, 1563

Emitent: Ferdinand I. Habsburský

Nominál: Bílý peníz jednostranný 

   Typ: VII.b/nezná - VII.b/2              Ročník: 1563 

Dle typologie Bílé peníze Ferdinanda I. (1526-1564) byla tato mince ražena v mincovně Krnov v letech 1563

Pozn.: Veselý neuvádí. Popsáno v: Gregor, Pavel; Strmiska, Miloš: Další nepublikované varianty bílých peněz Ferdinanda I., Numismatický časopis 2013 č.1 a 2, 2013, s. 12-13. Uvádí jako novou variantu VII.b/2.

 
 
   Počet mincí: