Celkem položek: 2492  |  Zobrazení výpisu:          
   Počet mincí:    

Avers
Revers

MG_5    Skupiny:   -      Ev. č.: 

míšeňský mečový groš
mincovna: Lipsko (Leipzig)
Krug: určení? 901/revers jako 868/12
DEI, mezi GRATIA . TVRINGE je tečka a ne kroužek a MISIICIISIS (C místo E)

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš - Fridrich II. Saský 

   Typ: 901              Ročník:  

Dle typologie Die meissnisch-sächsischen Groschen 1338 bis 1500 byla tato mince ražena v mincovně Lipsko v letech 1456-1461

Pozn.: Fridrich II. Saský (1428-1464)

 
 
Avers
Revers

CH_5    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Cheb - město

Nominál: Fenik 

   Typ: 38              Ročník:  

Dle typologie Chebské mince z 12. a 13. století byla tato mince ražena v mincovně Cheb v letech 1220-1300

 
 
Avers a revers

US_5    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Václav III. 

   Typ: 436              Ročník:  

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1301-1305

 
 
Avers
Revers

FN_5    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Feniky - Německo

Nominál: Fenik - Bavory-Ingolstadt 

   Typ: BI-2.3              Ročník:  

Dle typologie Bayerns Münzgeschichte im 15. Jahrhundert. Münzpolitik und Münzprägung... byla tato mince ražena v mincovně Ingolstadt v letech 1395-1406

Pozn.: Štěpán III. (1375-1413) Routy bez štítu.

 
 
Avers a revers
  

JL_4    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Jan I. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: VI.36              Ročník:  

Dle typologie O chronologii pražských grošů Jana Lucemburského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1318-1340

 
 
Avers a revers

K4_4    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Karel IV. pražský groš Pinta III.a/1

Emitent: Karel IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: III.a/1              Ročník:  

Dle typologie Typologie a chronologie pražských grošů Karla IV. (1346 - 1378) byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1350-1358

 
 
Avers
Revers
  

HU_4    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Flútek

Emitent: Husité

Nominál: Flútek 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers a revers
  

JP_4    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Haléř, Rad.25

Emitent: Jiří z Poděbrad

Nominál: Haléř 

   Typ: e.1              Ročník:  

Dle typologie Typologie českých kruhových peněz se lvem a haléřů s korunou byla tato mince ražena v letech 1450-1482

 
 
Avers
Revers
  

KO_4    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Uagsburg, Ulm

Emitent: Kontramarka

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers
  

VJ_4    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Vladislav II. Jag., haléř, Cast4, bez tečky

Emitent: Vladislav II. Jagellonský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: III.b.3              Ročník:  

Dle typologie Kutnohorské haléře Vladislava II. Jagellonského a Ludvíka Jagellonského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1485-1487

 
 
Avers
Revers
  

LJ_4    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Ludvík Jag., haléř, Cast4

Emitent: Ludvík I. Jagellonský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: IV.a.1              Ročník:  

Dle typologie Kutnohorské haléře Vladislava II. Jagellonského a Ludvíka Jagellonského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora

 
 
Avers
Revers
  

FH_4    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Ferdinand I. Habsburský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: VI.c.3              Ročník:  

Dle typologie Kutnohorské haléře Ferdinanda I. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1528-1533 a kolky ryl Jan z Liboslavě

Pozn.: Jan z Liboslavě, nebo neznámý rytec

 
 
Avers
Revers

JO_4    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Jošt Lucemburský

Nominál: Peníz se čtyrrázem 

   Typ: c              Ročník:  

Dle typologie K inventáři mincí moravského markraběte Jošta s korunovanými iniciálami "IO" byla tato mince ražena v mincovně Brno v letech 1375-1391

Pozn.: Av. Křížky vedle koruny Rv. Hladká orlice

 
 
Avers
Revers

A2_4    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Albrecht II. Habsburský

Nominál: Haléř moravský 

   Typ: VIII.A 63              Ročník:  

Dle typologie Moravská mince doby husitské byla tato mince ražena v mincovně Brno v letech 1423-1435

Pozn.: Hladká orlice staršího typu. Krátce zahnutý zobák.

 
 
Avers
Revers
  

BR_4    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Brno - město

Nominál: Peníz 

   Typ: II.16              Ročník:  

Dle typologie Nález mincí z 15. století v Králově Dvoře u Berouna byla tato mince ražena v mincovně Brno v letech po roce 1452

 
 
Avers
Revers
  

JR_4    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Jihlava, peníz, Rad.II.20, po r.1452

Emitent: Jihlava - město

Nominál: Peníz 

   Typ: II.20              Ročník:  

Dle typologie Nález mincí z 15. století v Králově Dvoře u Berouna byla tato mince ražena v mincovně Jihlava v letech po roce 1452

 
 
Avers
Revers
  

ZR_4    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Znojmo, peníz, Rad II/22

Emitent: Znojmo - město

Nominál: Peníz 

   Typ: II.22              Ročník:  

Dle typologie Nález mincí z 15. století v Králově Dvoře u Berouna byla tato mince ražena v mincovně Znojmo v letech po roce 1452

 
 
Avers a revers
  

KL_4    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Oldřich z Herdeku, haléř

Emitent: Kladsko

Nominál: Haléř dvoustranný 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers a revers
  

SL_4    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Kožichov, haléř, Kopicki 8644, raženo za Jindřicha XI. Starého

Emitent: Slezsko

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers a revers
  

ZH_4    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Varianta typu Pasz. 15.13. Jazyk v tlamě.

Emitent: Zhořelec

Nominál: Peníz 

   Typ: 15.13              Ročník:  

Dle typologie Silesiorum Moneta byla tato mince ražena v mincovně Zhořelec v letech 1517

Pozn.: Ludvík Jagellonský (1516-1526).

 
 
Avers
Revers

VR_4    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Kopicky 8764b
Květoň 222

Emitent: Vratislav

Nominál: Haléř 

   Typ: 1.6a              Ročník:  

Dle typologie Silesiorum Moneta byla tato mince ražena v mincovně Vratislav v letech 1417-1420

Pozn.: Václav IV. Lucemburský (1378-1419)

 
 
Avers
Revers

OH_4    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Groš
Hugo IV. Kyperský (1324-1359)
Křižácké Kyperské království
Metcalf 756 (?), značka B
Kluge 1413 (podobný)

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OD_4    Skupiny:   -      Ev. č.: 

denár, Braniborské markrabství

Avers: jezdec na koni (markrabě) doleva se sokolem
Revers: dělený štít (nalevo orel a napravo dvouocasý lev, oba hledící směrem ven) nad hradbou, po stranách dvě věže

dle Bahrfeldta ražba Albrechta III. (1269-1300), mincovna Spandau, přiřazováno též do vlády Johanna I. a Otty III. (1220-1266 či 1267)

mince bývá též někdy označována za poručnickou ražbu Oty V. Braniborského (Otto der Lange (1267-1298)), který byl poručníkem nezletilého Václava II.

Bahrfeldt Taf. IX, 235

Dannenberg 67, Donebauer 796

tento exemplář byl zapůjčen na výstavu Václav II. (Kutná Hora, Hrádek – hodovní sál, 17. 6. - 17. 10. 2021)

Emitent: Cizí mince drobná

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

M2_4    Skupiny:   -      Ev. č.: 

MKČ 239
Hal. 176
mincovna Jáchymov
mincmistr Jiří Geitzkofler (1562-1576)

mince citelně zkorodovaná (ztráta mědi)

Emitent: Maxmilián II. Habsburský

Nominál: Bílý groš 

   Typ: 239              Ročník: 1574 

Dle typologie Vládní mince zemí Koruny České 1526-1856 - Díl I. byla tato mince ražena v mincovně Jáchymov v letech 1573-1574, mincmistr Jiří Geitzkofler

 
 
Avers
Revers

RH_4    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Rudolf II. Habsburský

Nominál: Malý groš 

   Typ: 381              Ročník: 1584 

Dle typologie Vládní mince zemí Koruny České 1526-1856 - Díl I. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1584-1587, mincmistr Jiří Šatný z Olivetu

 
 
Avers
Revers

MH_4    Skupiny:   -      Ev. č.: 

početní groš 1615
Matyáš II. (1612-1619)
mincovna: Kutná Hora
mincmistr: Šmilauer
Mrš. 121
Prokisch. A7/1/4/3
Rozhoň 115-117

Emitent: Matyáš II. Habsburský

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1615 

 
 
Avers
Revers

MG_4    Skupiny:   -      Ev. č.: 

míšeňský mečový groš (dvouštítový mečový a routový), raženo 1457-1464
mincovna: Freiberg
Saurma: 4389/2346
Krug: 1079/10

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš - Fridrich II. Saský a Vilém III. Saský 

   Typ: 1079/10              Ročník:  

Dle typologie Die meissnisch-sächsischen Groschen 1338 bis 1500 byla tato mince ražena v mincovně Freiberg v letech 1456-1459

Pozn.: Groš - Fridrich II. Saský a Vilém III. Saský (1440-1464)

 
 
Avers
Revers

CH_4    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Cheb - město

Nominál: Haléř 

   Typ: 28              Ročník:  

Dle typologie Chebské mincovnictví v době grošové (1305-1520) byla tato mince ražena v mincovně Cheb v letech 1446-1480

Pozn.: Mladší ražby.

 
 
Avers a revers

US_4    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Václav III. 

   Typ: 437              Ročník:  

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1301-1305

 
 
Avers
Revers

FR_4    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: 2 fenik - Horní/Dolní Rakousy 

   Typ: F a 28 c              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v letech po roce 1481

Pozn.: Fridrich V.

 
 
Avers
Revers

FN_4    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Feniky - Německo

Nominál: Fenik - Bavory-Ingolstadt 

   Typ: BI-10.1              Ročník:  

Dle typologie Bayerns Münzgeschichte im 15. Jahrhundert. Münzpolitik und Münzprägung... byla tato mince ražena v mincovně Wasserburg v letech 1406-1413

Pozn.: Štěpán III. (1375-1413) a Ludvík VII. (1413-1443) Písmena SL na líci, korunovaný lev bez znamének na rubu.

 
 
Avers a revers
  

JL_3    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Jan I. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: I.1              Ročník:  

Dle typologie O chronologii pražských grošů Jana Lucemburského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1311-1318

 
 
Avers a revers
  

K4_3    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Haléř (parvus) Karla IV.

Emitent: Karel IV. Lucemburský

Nominál: Parvus 

   Typ: 21              Ročník:  

Dle typologie Česká drobná mince doby předhusitské a husitské, 1300 - 1471 byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1346-1350

 
 
Avers a revers
  

W4_3    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Haléř

Emitent: Václav IV. Lucemburský

Nominál: Peníz 

   Typ: III.1              Ročník:  

Dle typologie Pražské groše Václava IV. z let 1378 - 1419 byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora

 
 
Avers a revers
  

HU_3    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Flútek

Emitent: Husité

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers a revers
  

JP_3    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Pražský groš Jiřího z Poděbrad

Emitent: Jiří z Poděbrad

Nominál: Pražský groš 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers
  

KO_3    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Augsburg

Emitent: Kontramarka

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers a revers
  

VJ_3    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Vladislav II. Jag., haléř, Cast6

Emitent: Vladislav II. Jagellonský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: IV.a.1              Ročník:  

Dle typologie Kutnohorské haléře Vladislava II. Jagellonského a Ludvíka Jagellonského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1497-1498

 
 
Avers a revers
  

LJ_3    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Ludvík Jag., haléř, Cast4

Emitent: Ludvík I. Jagellonský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: IV.a.1              Ročník:  

Dle typologie Kutnohorské haléře Vladislava II. Jagellonského a Ludvíka Jagellonského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora

 
 
Avers a revers
  

FH_3    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Všimněte si jak je hvězda složena z pěti punců. Zde je to krásně vidět.

Emitent: Ferdinand I. Habsburský

Nominál: Bílý peníz jednostranný 

   Typ: V.b/1              Ročník:  

Dle typologie Bílé peníze Ferdinanda I. (1526-1564) byla tato mince ražena v mincovně Vratislav v letech 1526-1547

 
 
Avers
Revers

JO_3    Skupiny:   -      Ev. č.: 

typ s písmenem "m"

Emitent: Jošt Lucemburský

Nominál: Haléř se čtyrrázem 

   Typ: 2.1              Ročník:  

Dle typologie K inventáři mincí moravského markraběte Jošta s korunovanými iniciálami "IO" byla tato mince ražena v mincovně Brno v letech 1375-1391

Pozn.: Av. Křížky vedle koruny, tečka mezi I a O Rv. Písmena m v úhlech kříže

 
 
Avers
Revers

A2_3    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Albrecht II. Habsburský

Nominál: Haléř moravský 

   Typ: VIII.C 84              Ročník:  

Dle typologie Moravská mince doby husitské byla tato mince ražena v mincovně Brno v letech 1423-1435

Pozn.: Hladká orlice staršího typu. Výrazně zahnutý zobák.

 
 
Avers
Revers
  

BR_3    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Brno - město

Nominál: Peníz 

   Typ: II.16              Ročník:  

Dle typologie Nález mincí z 15. století v Králově Dvoře u Berouna byla tato mince ražena v mincovně Brno v letech po roce 1452

 
 
Avers
Revers
  

JR_3    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Jihlava, peníz, Rad. II.20, po r.1452

Emitent: Jihlava - město

Nominál: Peníz 

   Typ: II.20              Ročník:  

Dle typologie Nález mincí z 15. století v Králově Dvoře u Berouna byla tato mince ražena v mincovně Jihlava v letech po roce 1452

 
 
Avers
Revers
  

ZR_3    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Znojmo, peníz, Rad II/22

Emitent: Znojmo - město

Nominál: Peníz 

   Typ: II.22              Ročník:  

Dle typologie Nález mincí z 15. století v Králově Dvoře u Berouna byla tato mince ražena v mincovně Znojmo v letech po roce 1452

 
 
Avers a revers
  

KL_3    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Kladsko, haléř, Oldřich z Hardeka, haléř, Nech.24

Emitent: Kladsko

Nominál: Haléř dvoustranný 

   Typ: 24              Ročník:  

Dle typologie Kladské mincovnictví byla tato mince ražena v mincovně Kladsko v letech 1501-1534

 
 
Avers a revers
  

SL_3    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Vratislav, haléř, Stavy(Vladislav II.)

Emitent: Slezsko

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers a revers
  

ZH_3    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Zhořelec, peníz

Emitent: Zhořelec

Nominál: Peníz 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

VR_3    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Kopicky 8783
Ludvík Jagellonský (1516-1526)

Emitent: Vratislav

Nominál: Haléř 

   Typ: 1.34c              Ročník:  

Dle typologie Silesiorum Moneta byla tato mince ražena v mincovně Vratislav v letech 1522-1523, mincmistr Stephan Kringel

Pozn.: Ludvík Jagellonský (1516-1526)

 
 
Avers
Revers

MK_3    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum

Emitent: Matyáš Korvín

Nominál: Peníz 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
   Počet mincí: