Celkem položek: 2655  |  Zobrazení výpisu:          
   Počet mincí:    

Avers
Revers

W4_192    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Václav IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

K4_192    Skupiny:   -      Ev. č.: 

bez tečky ve smyčce ocasu

Emitent: Karel IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: IV.d/1              Ročník:  

Dle typologie Typologie a chronologie pražských grošů Karla IV. (1346 - 1378) byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1358-1370

 
 
Avers
Revers

IN_192    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Interregnum

Nominál: Peníz 

   Typ: II.2              Ročník:  

Dle typologie Typologie českých kruhových peněz se lvem a haléřů s korunou byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1450-1460

 
 
Avers
Revers

VJ_192    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Vladislav II. Jagellonský

Nominál: Bílý peníz jednostranný 

   Typ: 10C              Ročník:  

Dle typologie Ke chronologii bílých peněz Vladislava II. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1500-1509

 
 
Avers
Revers

LJ_192    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Nelze určit, jestli je nad písmenem P prokazatelně tečka. Proto prozatím přiřazeno, k již existující variantě.

Emitent: Ludvík I. Jagellonský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: VII.a.4              Ročník:  

Dle typologie Kutnohorské haléře Vladislava II. Jagellonského a Ludvíka Jagellonského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora

 
 
Avers
Revers

FH_192    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Ferdinand I. Habsburský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: IX.a.1              Ročník: 1562 

Dle typologie Kutnohorské haléře Ferdinanda I. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1561-1563 a kolky ryl Jiří z Řásné - starší

 
 
Avers
Revers

OH_192    Skupiny:   -      Ev. č.: 

reichsthaler (72 krejcar)
Ferdinand I. Habsburský (1521-1564)
Svatá říše římská (House of Habsburg, RDR), Tyrolsko (County of Tyrol)
mincovna: Hall
Averz: půlpostava Ferdinand I. s korunou a plnovousem ve zbroji vpravo, přes pravé rameno položené žezlo, v levé ruce jílec meče, opis: ✠ FERDI · D ⠨ G · RO · VNG · BOE · DAL · CRO · ZC/° · REX
Reverz: orlice se svatozáří, tyrolský prsní štítek, pod orlicí říšské jablko s nominální hodnotou 7Z, opis: ✤ INF · HISP · ARCHID · AVST · D ⠨ BVRG · I · 557
Dav. 8027
Moser/Tursky 123
MT#122

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1557 

 
 
Avers a revers

US_192    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: N-A
mincovňa: Veľká Baňa
komorský gróf: Alexius Thurzó
Pohl 255-25

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Ludvík II. Jagellonský 

   Typ: 841              Ročník: 1526 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1516-1527

Pozn.: Různé mincovní značky.

 
 
Avers
Revers

W4_191    Skupiny:   -      Ev. č.: 

reverz poškozený korozí

Emitent: Václav IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

K4_191    Skupiny:   -      Ev. č.: 

dobové falzum napodobující var. Pinta V.c

Emitent: Karel IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

IN_191    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Interregnum

Nominál: Peníz 

   Typ: II.3              Ročník:  

Dle typologie Typologie českých kruhových peněz se lvem a haléřů s korunou byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1450-1460

 
 
Avers
Revers

VJ_191    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Vladislav II. Jagellonský

Nominál: Bílý peníz jednostranný 

   Typ: 10C              Ročník:  

Dle typologie Ke chronologii bílých peněz Vladislava II. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1500-1509

 
 
Avers
Revers

LJ_191    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Ludvík I. Jagellonský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: VII.b.4              Ročník:  

Dle typologie Kutnohorské haléře Vladislava II. Jagellonského a Ludvíka Jagellonského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora

 
 
Avers
Revers

FH_191    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Ferdinand I. Habsburský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: IX.a.1              Ročník: 1561 

Dle typologie Kutnohorské haléře Ferdinanda I. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1561-1563 a kolky ryl Jiří z Řásné - starší

 
 
Avers
Revers

OH_191    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tolar 1627
Frederick Ulrich (Friedrich Ulrich) (1613-1634)
Německo, Brunšvicko-wolfenbüttelské knížectví (Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel)
mincovna: Goslar
Averz: nad složeným štítem pět přilbic s klenoty, opis: FRIDERIC · VLRIC · D · G · DUX · BRUNSUI · ET · LU
Reverz: divý muž se stromem v pravé ruce, opis: × DEO ✿ ET ✿ PATRIÆ ✿ ANNO ✿ 1627 ✿ HS
Davenport 6303

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1627 

 
 
Avers a revers

US_191    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: L-B
mincovňa: Budín
Pohl 258-1

pozn. moneta nova

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Ludvík II. Jagellonský 

   Typ: 846              Ročník: 1521 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1521-1526

Pozn.: Různé mincovní značky.

 
 
Avers
Revers

W4_190    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Václav IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

K4_190    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Karel IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: III.a/1              Ročník:  

Dle typologie Typologie a chronologie pražských grošů Karla IV. (1346 - 1378) byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1350-1358

 
 
Avers a revers
  

IN_190    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Peníz se lvem - Dvojráz otočen o 90°

Emitent: Interregnum

Nominál: Peníz 

   Typ: II.1              Ročník:  

Dle typologie Typologie českých kruhových peněz se lvem a haléřů s korunou byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1450-1460

 
 
Avers
Revers

VJ_190    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Vladislav II. Jagellonský

Nominál: Bílý peníz jednostranný 

   Typ: 9C              Ročník:  

Dle typologie Ke chronologii bílých peněz Vladislava II. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1500-1509

 
 
Avers
Revers

LJ_190    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Ludvík I. Jagellonský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: VII.b.4              Ročník:  

Dle typologie Kutnohorské haléře Vladislava II. Jagellonského a Ludvíka Jagellonského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora

 
 
Avers
Revers

FH_190    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Ferdinand I. Habsburský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: IX.a.1              Ročník: 1562 

Dle typologie Kutnohorské haléře Ferdinanda I. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1561-1563 a kolky ryl Jiří z Řásné - starší

 
 
Avers
Revers

OH_190    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tolar 1599
Christian II. (1591-1611)
John George I. (Hans Georg I) (1591-1656)
Augustus (August) (1591-1615)
Německo, Sasko (kurfiřství)
mincovna: Drážďany (Dresden)
mincmistr: Hans Biener
Averz: půlpostavy tří bratří, nad jejich hlavami letopočet 15-99, nad ním říšské jablko, opis: CHRISTIAN · IOHAN ⠨ GEORG · ET · AVGVSTVS
Reverz: nad složeným štítem tři přilbice s klenoty, mezi nimi značka mincmistra (HB), opis: FRAT ⠨ ET · DV - CES · SAXON ⠨
Dav. 9820
Schnee 754
Kei./Kahnt 186

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1599 

 
 
Avers a revers

US_190    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: K-G
mincovňa: Kremnica
komorský gróf: Georgius Thurzó
Pohl 255-1

pozn. Av: retrográdne "N"

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Ludvík II. Jagellonský 

   Typ: 841              Ročník: 1519 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1516-1527

Pozn.: Různé mincovní značky.

 
 
Avers
Revers

W4_189    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Typ I. nebo VII.

Emitent: Václav IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

K4_189    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Karel IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: IV.a/1              Ročník:  

Dle typologie Typologie a chronologie pražských grošů Karla IV. (1346 - 1378) byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1358-1370

 
 
Avers
Revers

IN_189    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Interregnum

Nominál: Peníz 

   Typ: II.1              Ročník:  

Dle typologie Typologie českých kruhových peněz se lvem a haléřů s korunou byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1450-1460

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

VJ_189    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Vladislav II. Jagellonský

Nominál: Bílý peníz jednostranný 

   Typ: 8A              Ročník:  

Dle typologie Ke chronologii bílých peněz Vladislava II. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1500-1509

 
 
Avers
Revers

LJ_189    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Ludvík I. Jagellonský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: VII.b.4              Ročník:  

Dle typologie Kutnohorské haléře Vladislava II. Jagellonského a Ludvíka Jagellonského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora

 
 
Avers
Revers

FH_189    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Nepopsaná varianta. Tečky v koruně, bez teček nad korunou. Bude ji přiřazen typ VIII.a.4.

Emitent: Ferdinand I. Habsburský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: VIII.a              Ročník: 1535 

Dle typologie Kutnohorské haléře Ferdinanda I. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1533-1557 a kolky ryl Jan z Liboslavě

 
 
Avers
Revers

OH_189    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tolar 1544
George (Jiří Pobožný) (1515-1543)
Albert II. Alcibiades (1527-1557)
Svatá říše římská (House of Habsburg, RDR), Braniborsko-ansbašské markrabství (Markgrafschaft Brandenburg-Ansbach)
mincovna: Schwabach
mincmistr: Wolf Ulbeck
Averz: Půlpostavy Jiřího a Alberat čelem proti sobě, nad hlavami mezi nimi letopočet ✿1544✿, opis: ✠ D ⁑ G ⁑ GEOR ✿ & ✿ ALBERT ✿ MARCHION ⁑ BRAN ⁑ & ⁑ SL
Reverz: do tvaru kříže položená čtyři žezla (nebo florální kříž), uprostře malý brandenburský štít, mezi žezly (resp. v úhlech kříže) čtyři znaky, opis: ✠ SI ⁑ DEVS ✿ PRO NOBIS ⁑ QVIS ⁑ CONTRA ⁑ NOS ✿
Dav.8967Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1544 

 
 
Avers a revers

US_189    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: L-K
mincovňa: Kremnica
Pohl 255-38

pozn. posmrtná razba

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Ludvík II. Jagellonský 

   Typ: 841              Ročník: 1527 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1516-1527

Pozn.: Různé mincovní značky.

 
 
Avers
Revers

W4_188    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Václav IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: V.              Ročník:  

Dle typologie Pražské groše Václava IV. z let 1378 - 1419 byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora

 
 
Avers
Revers

K4_188    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Karel IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: IV.c/1              Ročník:  

Dle typologie Typologie a chronologie pražských grošů Karla IV. (1346 - 1378) byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1358-1370

 
 
Avers
Revers

VJ_188    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Vladislav II. Jagellonský

Nominál: Bílý peníz jednostranný 

   Typ: 8A              Ročník:  

Dle typologie Ke chronologii bílých peněz Vladislava II. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1500-1509

 
 
Avers
Revers

LJ_188    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Ludvík I. Jagellonský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: VII.b.1              Ročník:  

Dle typologie Kutnohorské haléře Vladislava II. Jagellonského a Ludvíka Jagellonského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora

 
 
Avers
Revers

FH_188    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Nepopsaná varianta. Tečky jen v koruně. V nové typologii bude mít přiřazen typ VIII.a.4.

Emitent: Ferdinand I. Habsburský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: VIII.a              Ročník: 1535 

Dle typologie Kutnohorské haléře Ferdinanda I. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1533-1557 a kolky ryl Jan z Liboslavě

 
 
Avers
Revers

OH_188    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tolar
arcivévoda Ferdinand II. (1564-1595)
Svatá říše římská (House of Habsburg, RDR), Tyrolsko (County of Tyrol)
mincovna: Hall
Averz: korunovaná polopostava arcivévody ve zbroji vpravo zasahující do opisu, s žezlem v pravé ruce a s levou rukou na jílci meče, opis: FERDINAND ⧫⧫ D ⧫⧫ G ⧫⧫ ARCHID ⧫⧫ AVSTRIÆ
Reverz: korunovaný štít (Uhry, Čechy, Kastilie a León, Rakousko a Burgundsko a středový štítek Tyrolska), okolo řád zlatého rouna, opis: DVX • BVRGVNDIE - COMES • TIROLIS •
MT# 266-272

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers a revers

US_188    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: A-V
mincovňa: Vyšehrad
komorský gróf: Alexius Thurzó
Pohl 255-11

pozn. značka HK pod madonou

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Ludvík II. Jagellonský 

   Typ: 841              Ročník: 1526 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1516-1527

Pozn.: Různé mincovní značky.

 
 
Avers
Revers

W4_187    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Václav IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

K4_187    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Karel IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: II.a/1              Ročník:  

Dle typologie Typologie a chronologie pražských grošů Karla IV. (1346 - 1378) byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1348-1350

 
 
Avers
Revers
  

IN_187    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Peníz se lvem,K.Hora, Há III/1

Emitent: Interregnum

Nominál: Peníz 

   Typ: II.1              Ročník:  

Dle typologie Typologie českých kruhových peněz se lvem a haléřů s korunou byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1450-1460

 
 
Avers
Revers

VJ_187    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Jedná se o typ 8, ale nelze blíže určit.

Emitent: Vladislav II. Jagellonský

Nominál: Bílý peníz jednostranný 

   Typ: Neurčeno              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

LJ_187    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Ludvík I. Jagellonský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: VII.a.4              Ročník:  

Dle typologie Kutnohorské haléře Vladislava II. Jagellonského a Ludvíka Jagellonského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora

 
 
Avers
Revers

FH_187    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Ferdinand I. Habsburský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: VIII.a.3              Ročník: 1546 

Dle typologie Kutnohorské haléře Ferdinanda I. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1533-1557 a kolky ryl Jan z Liboslavě

 
 
Avers
Revers

OH_187    Skupiny:   -      Ev. č.: 

40 groš (kiprový) 1621
Johann Georg (1591-1656)
období samostatné vlády (1615-1656)
Německo, Sasko (kurfiřství)
mincovna: Drážďany (Dresden)
Averz: anděl držící štít, opis: ✽ IOHAN ⵓ GEORG ⵓ D ⵓ G ◦ DV (hodnota 40 gr) SAX ◦ IVL ◦ CLIV ⵓ ET MONT。
Reverz: kompozice tří štítů, nad nimi letopočet, po stranách dva cherubíni, opis: (značka mincovny - labuť s roztaženými křídly) SA ⵓ ROMANI ⵓ IMPERI ◦ ARCHIMARS ⵓ ET ELECTOR。
Krug/Rahnenführer 127 (?)
Slg Kraaz 623 (?)

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1621 

 
 
Avers a revers

US_187    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: C-ľalia
mincovňa: Košice
mestská razba
Pohl 255-24

pozn. Av, Rv: retrográdne "N"

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Ludvík II. Jagellonský 

   Typ: 841              Ročník: 1526 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1516-1527

Pozn.: Různé mincovní značky.

 
 
Avers
Revers

W4_186    Skupiny:   -      Ev. č.: 

exemplář poškozený korozí

Emitent: Václav IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: XIV.              Ročník:  

Dle typologie Pražské groše Václava IV. z let 1378 - 1419 byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora

 
 
Avers
Revers

K4_186    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Pinta 2015 V.a/1-3

Emitent: Karel IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: V.a/2              Ročník:  

Dle typologie Typologie a chronologie pražských grošů Karla IV. (1346 - 1378) byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1370-1378

 
 
Avers
Revers

VJ_186    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Vladislav II. Jagellonský

Nominál: Bílý peníz jednostranný 

   Typ: 7A              Ročník:  

Dle typologie Ke chronologii bílých peněz Vladislava II. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1485-1500

 
 
   Počet mincí: