Celkem položek: 2655  |  Zobrazení výpisu:          
   Počet mincí:    

Avers
Revers

LJ_186    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Ludvík I. Jagellonský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: VII.a.4              Ročník:  

Dle typologie Kutnohorské haléře Vladislava II. Jagellonského a Ludvíka Jagellonského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora

 
 
Avers
Revers

FH_186    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Ferdinand I. Habsburský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: VIII.a.2              Ročník: 1535 

Dle typologie Kutnohorské haléře Ferdinanda I. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1533-1557 a kolky ryl Jan z Liboslavě

 
 
Avers
Revers

OH_186    Skupiny:   -      Ev. č.: 

zlatník (60 krejcar, guldenthaler)
Ferdinand I. Habsburský (1521-1564)
Svatá říše římská (House of Habsburg, RDR), Tyrolsko (County of Tyrol)
mincovna: Hall
Averz: půlpostava Ferdinand I. s korunou a plnovousem ve zbroji vpravo, přes pravé rameno položené žezlo, v levé ruce říšské jablko s číslicí 60, opis: ✚ FERD ⠨ D ⠨ G · RO ⠨ IMP .S ˙ AVG ⠨ GER · HVNHG · BOHE · REX
Reverz: korunovaný říšský orel se svatozáří, čtvrcený uhersko-český znak na prsou s tyrolským středovým štítkem, opis: ✚ INF ⠨ HIS ˙ ARCH · AVST · D ⠨ BVR ⠨ COM · TIR · I · 563 ˙
Dav. 33 (?)
Voglh. 57 (?)

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1563 

 
 
Avers a revers

US_186    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: C-ľalia (renesančné C)
mincovňa: Košice
mestská razba
Pohl 255-24

pozn. Av, Rv: retrográdne "N", VNGARR

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Ludvík II. Jagellonský 

   Typ: 841              Ročník: 1526 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1516-1527

Pozn.: Různé mincovní značky.

 
 
Avers
Revers

W4_185    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Typ VIII. nebo IX.

Emitent: Václav IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

K4_185    Skupiny:   -      Ev. č.: 

rubní značka "9"

Emitent: Karel IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: I.a/1              Ročník:  

Dle typologie Pražské groše Karla IV. (1346 - 1378) byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1346-1348

 
 
Avers
Revers

VJ_185    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Vladislav II. Jagellonský

Nominál: Bílý peníz jednostranný 

   Typ: 7A              Ročník:  

Dle typologie Ke chronologii bílých peněz Vladislava II. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1485-1500

 
 
Avers
Revers

LJ_185    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Ludvík I. Jagellonský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: VII.a.4              Ročník:  

Dle typologie Kutnohorské haléře Vladislava II. Jagellonského a Ludvíka Jagellonského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora

 
 
Avers
Revers

FH_185    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Ferdinand I. Habsburský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: VIII.a.2              Ročník: 1535 

Dle typologie Kutnohorské haléře Ferdinanda I. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1533-1557 a kolky ryl Jan z Liboslavě

 
 
Avers
Revers

OH_185    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tolar 1609
Christian II. (1591-1611)
John George I. (1591-1656)
Augustus (1591-1615)
Německo, Sasko (kurfiřství)
mincovna: Drážďany (Dresden)
mincmistr: Heinrich Von Rehnen
Averz: půlpostava rytíře (Christian II.) ve zbroji vpravo, přes pravé rameno položený meč, v levé ruce přilbice, nad hlavou říšské jablko, v úrovni ramen letopočet 16-09, pod postavou znak arcimáršála (zkřížené meče), opis: CHRISTIAN ⠨ II ⠨ D ⠨ G  ⠨ - S ⠨ RO ⠨ IMP .ARCHIM ⠨ EL ·
Reverz: bratři John George I. a Augustus ve zbroji proti sobě čelem, pod nimi kurfiřtský znak, opis: IOHAN ⠨ GEORG ⠨ ET ⠨ AVGVST .FRAT .E · D ⠨ S .HR (iniciály mincmistra)
Davenport 7566
Keilitz/Kahnt 228 (?)
Schnee 767 (?)

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1609 

 
 
Avers a revers

US_185    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: C-ľalia (renesančné C)
mincovňa: Košice
mestská razba
Pohl 255-24

pozn. Av, Rv: retrográdne "N"

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Ludvík II. Jagellonský 

   Typ: 841              Ročník: 1526 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1516-1527

Pozn.: Různé mincovní značky.

 
 
Avers
Revers

W4_184    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Typ IV.nebo V.

Emitent: Václav IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

K4_184    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Karel IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: III.a/1              Ročník:  

Dle typologie Typologie a chronologie pražských grošů Karla IV. (1346 - 1378) byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1350-1358

 
 
Avers
Revers

VJ_184    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Vladislav II. Jagellonský

Nominál: Bílý peníz jednostranný 

   Typ: 5A              Ročník:  

Dle typologie Ke chronologii bílých peněz Vladislava II. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1485-1500

 
 
Avers
Revers

LJ_184    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Ludvík I. Jagellonský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: VII.a.3              Ročník:  

Dle typologie Kutnohorské haléře Vladislava II. Jagellonského a Ludvíka Jagellonského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora

 
 
Avers
Revers

FH_184    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Ferdinand I. Habsburský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: VIII.a.1              Ročník: 1546 

Dle typologie Kutnohorské haléře Ferdinanda I. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1533-1557 a kolky ryl Jan z Liboslavě

 
 
Avers
Revers

OH_184    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tolar 1636
Johann Georg (1591-1656)
období samostatné vlády (1615-1656)
Německo, Sasko (kurfiřství)
mincovna: Drážďany (Dresden)
mincmistr: Sebald Dürleber (1635-1640)
Averz: půlpostava rytíře ve zbroji vpravo, přes pravé rameno položený meč, v levé ruce přilbice, nad hlavou říšské jablko, opis: IOHAN ⠨ GEORG · D ⠨ G · DVXSAX · IVL · CLIV · ETMON ⠨
Reverz: španělský štít s 18 poli (6 řad, 3 sloupce), středový štítek saského kurfiřství, nad štítem 6 přilbic s klenoty, v úrovni přilbic po stranách rozdělený letopočet 16-36, po stranách štítu v dolní polovině iniciály mincmistra S-D, opis: SA · ROM ⠨ IMP ⠨ ARCHIM · ETELECT
Clauß/Kahnt 167
Schnee 872
Davenport 7601

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1636 

 
 
Avers a revers

US_184    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: K-G
mincovňa: Kremnica
komorský gróf: Georgius Thurzó
Pohl 259-2

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Obol - Ludvík II. Jagellonský 

   Typ: 855              Ročník:  Pozn.: Různé mincovní značky.

 
 
Avers
Revers

W4_183    Skupiny:   -      Ev. č.: 

výduť od smyčky ocasu na averzu (1 hodina)

Emitent: Václav IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: V.              Ročník:  

Dle typologie Pražské groše Václava IV. z let 1378 - 1419 byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora

 
 
Avers
Revers

K4_183    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Karel IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: IV.a/1              Ročník:  

Dle typologie Typologie a chronologie pražských grošů Karla IV. (1346 - 1378) byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1358-1370

 
 
Avers
Revers

VJ_183    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Vladislav II. Jagellonský

Nominál: Bílý peníz jednostranný 

   Typ: 5A              Ročník:  

Dle typologie Ke chronologii bílých peněz Vladislava II. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1485-1500

 
 
Avers
Revers

LJ_183    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Ludvík I. Jagellonský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: VII.a.2              Ročník:  

Dle typologie Kutnohorské haléře Vladislava II. Jagellonského a Ludvíka Jagellonského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora

 
 
Avers
Revers

FH_183    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Ferdinand I. Habsburský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: VIII.a.1              Ročník: 1534 

Dle typologie Kutnohorské haléře Ferdinanda I. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1533-1557 a kolky ryl Jan z Liboslavě

 
 
Avers
Revers

OH_183    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tolar
Wolf Dietrich von Raitenau (1587-1612)
Svatá říše římská (House of Habsburg, RDR), Salcburské knížecí arcibiskupství (Prince-Archbishopric of Salzburg)
Averz: pod arcibiskupským kloboukem dva štíty (salzburského arcibiskuství a rodový štít), okolo střapce, opis: WOLF · TEOD ⠨ D ⠨ G ⠨ AREPS ⠨ SAL · AP ⠨ SELE ·
Reverz: na trůně sedící sv. Rupert Salcburský s mitrou a nádobou se solí mírně z leva, opis: SANCTVS · RVDBERTVS · EPS · SALZBVR
Dav. 8187 (?)
Probszt 825 (?)
Zöttl 974 (?)

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers a revers

US_183    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: K-A
mincovňa: Kremnica
komorský gróf: Alexius Thurzó
Pohl 259-1

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Obol - Ludvík II. Jagellonský 

   Typ: 855              Ročník:  Pozn.: Různé mincovní značky.

 
 
Avers
Revers

W4_182    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Václav IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

K4_182    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Karel IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: V.a/2              Ročník:  

Dle typologie Typologie a chronologie pražských grošů Karla IV. (1346 - 1378) byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1370-1378

 
 
Avers
Revers

VJ_182    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Vladislav II. Jagellonský

Nominál: Bílý peníz jednostranný 

   Typ: 3A              Ročník:  

Dle typologie Ke chronologii bílých peněz Vladislava II. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1485-1500

 
 
Avers
Revers

LJ_182    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Ludvík I. Jagellonský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: VII.a.2              Ročník:  

Dle typologie Kutnohorské haléře Vladislava II. Jagellonského a Ludvíka Jagellonského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora

 
 
Avers
Revers

FH_182    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Ferdinand I. Habsburský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: VIII.a.1              Ročník: 1534 

Dle typologie Kutnohorské haléře Ferdinanda I. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1533-1557 a kolky ryl Jan z Liboslavě

 
 
Avers
Revers

OH_182    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tolar 1632
arcivévoda Leopold V. Habsburský (1626-1632)
Svatá říše římská (House of Habsburg, RDR), Tyrolsko (County of Tyrol)
mincovna: Hall
Averz: korunovaná polopostava arcivévody ve zbroji vpravo zasahující do opisu, s žezlem v pravé ruce a s levou rukou na jílci meče, před postavou letopočet ·1·6·3·2·, opis: LEOPOLDVS ▪︎ D ▪︎▪︎ G ▪︎▪︎ ARCHIDVX ▪︎ AVSTRIÆ ▪︎
Reverz: korunovaný štít, okolo řád zlatého rouna, opis: DVX ▪︎ BVRGVND ▪︎▪︎ - COMES ▪︎ TYROLIS ▪︎
Dav. 3338

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1632 

 
 
Avers a revers

US_182    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: L-K
mincovňa: Kremnica
Pohl 258-2

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Ludvík II. Jagellonský 

   Typ: 846              Ročník: 1522 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1521-1526

Pozn.: Různé mincovní značky.

 
 
Avers
Revers

W4_181    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Typ XIV.

Emitent: Václav IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

K4_181    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Karel IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: IV.a/1              Ročník:  

Dle typologie Typologie a chronologie pražských grošů Karla IV. (1346 - 1378) byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1358-1370

 
 
Avers
Revers

VJ_181    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Vladislav II. Jagellonský

Nominál: Bílý peníz jednostranný 

   Typ: 5A              Ročník:  

Dle typologie Ke chronologii bílých peněz Vladislava II. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1485-1500

 
 
Avers
Revers

LJ_181    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Ludvík I. Jagellonský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: VII.a.1              Ročník:  

Dle typologie Kutnohorské haléře Vladislava II. Jagellonského a Ludvíka Jagellonského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora

 
 
Avers
Revers

FH_181    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Ferdinand I. Habsburský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: VIII.a.1              Ročník: 1534 

Dle typologie Kutnohorské haléře Ferdinanda I. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1533-1557 a kolky ryl Jan z Liboslavě

 
 
Avers
Revers

OH_181    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tolar 1621
arcibiskup Paris von Lodron (1619-1653)
Rakousy, Salcburské arcibiskupství
mincovna: Salcburg
Averz: kombinovaný štít salzburského arcibiskuství a rodový štít, navrchu arcibiskupský klobouk (galero), okolo střapce, opis: PARIS · D ⠨ G ⠨ ARCH - IEPS · SAL ⠨ SE ⠨ AP ⠨ LE
Reverz: na trůně sedící sv. Rupert Salcburský s mitrou a nádobou se solí mírně z leva, opis: SANTVS · RVDBERTVS · EPS · SALISBVR · 1621 ✥ (varianta se SANTVS namísto SANCTVS), bez čísla vedle trůnu
vada razidla
B./R. 2392, Dav. 3497
Probszt 1190, Zöttl 1463

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1621 

 
 
Avers a revers

US_181    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: L-B
mincovňa: Budín
Pohl 257

pozn. prvý typ razený ako MONETA NOVA po menovej reforme.

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Ludvík II. Jagellonský 

   Typ: 845              Ročník: 1521 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1521

 
 
Avers
Revers

W4_180    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Typ X. nebo XIV.

Emitent: Václav IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

K4_180    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Pinta 2015 V.c/2-4

Emitent: Karel IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: V.c/2              Ročník:  

Dle typologie Typologie a chronologie pražských grošů Karla IV. (1346 - 1378) byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1370-1378

 
 
Avers
Revers

VJ_180    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Vladislav II. Jagellonský

Nominál: Bílý peníz jednostranný 

   Typ: 3A              Ročník:  

Dle typologie Ke chronologii bílých peněz Vladislava II. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1485-1500

 
 
Avers
Revers

LJ_180    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Ludvík I. Jagellonský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: VII.a.1              Ročník:  

Dle typologie Kutnohorské haléře Vladislava II. Jagellonského a Ludvíka Jagellonského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora

 
 
Avers
Revers

FH_180    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Ferdinand I. Habsburský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: VIII.a.1              Ročník: 1535 

Dle typologie Kutnohorské haléře Ferdinanda I. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1533-1557 a kolky ryl Jan z Liboslavě

 
 
Avers
Revers

OH_180    Skupiny:   -      Ev. č.: 

patagon 1628
Philip IV. (1621-1665)
Španělské Nizozemí
mincovna: Brusel (?) někde uváděno Tournai
Averz: korunovaný burgundský štít s křesadlem uprostřed a s řádem zlatého rouna dole, po stranách letopočet 16-28, opis: (značka mincovny) PHIL · IIII · D ⠨ G · HISP · ET · INDIAR · REX
Revers: ARCHID · AVST · DVX · BVRG · DOM · TOR · Zc
Vanhoudt-645

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1628 

 
 
Avers a revers

US_180    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: K-T
mincovňa: Kremnica
komorský gróf: Jacobus Tornallyai alebo Alexius Thurzó

pozn. stredový štít rodu Zápoľských (vlk) zničený pravdepodobne úderom. Podobné poškodenie rodového štítu (škrabanie) sa objavuje aj na drobných nomináloch. Predpokladá sa, že je to spôsob, akým sa obchádzal zákaz obehu týchto mincí na území kontrolovanom znepriateleným Ferdinandom I., teda zahladením znaku Zápoľských.

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Groš - Jan Zápolský 

   Typ: 878              Ročník: 1527 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1527

 
 
Avers
Revers

W4_179    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Václav IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: VIII.              Ročník:  

Dle typologie Pražské groše Václava IV. z let 1378 - 1419 byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora

 
 
Avers
Revers

K4_179    Skupiny:   -      Ev. č.: 

napodobenina

Emitent: Karel IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

VJ_179    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Vladislav II. Jagellonský

Nominál: Bílý peníz jednostranný 

   Typ: 2A              Ročník:  

Dle typologie Ke chronologii bílých peněz Vladislava II. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1485-1500

 
 
Avers
Revers

LJ_179    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Ludvík I. Jagellonský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: VI.a.6              Ročník:  

Dle typologie Kutnohorské haléře Vladislava II. Jagellonského a Ludvíka Jagellonského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora

 
 
   Počet mincí: