Celkem položek: 2655  |  Zobrazení výpisu:          
   Počet mincí:    

Avers
Revers

FH_179    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Ferdinand I. Habsburský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: VIII.a.1              Ročník: 1545 

Dle typologie Kutnohorské haléře Ferdinanda I. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1533-1557 a kolky ryl Jan z Liboslavě

 
 
Avers
Revers

OH_179    Skupiny:   -      Ev. č.: 

lví tolar (lion dollar, leeuwendaalder) 1589
Nizozemí, Friesland (Westfriesland)
Averz: rytíř vlevo s hlavou obrácenou doprava, před ním fríský štít rozdělující opis, letopočet 15-89, opis: × MO · NO ⠨ ORD · WES - TFRI · VALOR · HOL
Reverz: lev, opis: × ✿ × CONFIDENS × DNO × NON × MOVETVR
Dav. 8862
Delm. 833

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1589 

 
 
Avers a revers

US_179    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: C-M
mincovňa: Košice
komorský gróf: Matthias Graf
Pohl 265-3

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Jan Zápolský 

   Typ: 881              Ročník: 1527 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1527-1530

Pozn.: Různé mincovní značky.

 
 
Avers
Revers

W4_178    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Václav IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: IV.              Ročník:  

Dle typologie Pražské groše Václava IV. z let 1378 - 1419 byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora

 
 
Avers
Revers

K4_178    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Pinta 2015 V.c/2-4

Emitent: Karel IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: V.c/2              Ročník:  

Dle typologie Typologie a chronologie pražských grošů Karla IV. (1346 - 1378) byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1370-1378

 
 
Avers
Revers

VJ_178    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Vladislav II. Jagellonský

Nominál: Bílý peníz jednostranný 

   Typ: 2A              Ročník:  

Dle typologie Ke chronologii bílých peněz Vladislava II. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1485-1500

 
 
Avers
Revers

LJ_178    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Ludvík I. Jagellonský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: VI.a.5              Ročník:  

Dle typologie Kutnohorské haléře Vladislava II. Jagellonského a Ludvíka Jagellonského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora

 
 
Avers
Revers

FH_178    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Ferdinand I. Habsburský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: VIII.a.1              Ročník: 1534 

Dle typologie Kutnohorské haléře Ferdinanda I. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1533-1557 a kolky ryl Jan z Liboslavě

 
 
Avers
Revers

OH_178    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tolar 1620
arcivévoda Leopold V. Habsburský (1619-1632)
Svatá říše římská (House of Habsburg, RDR), Rakousy
mincovna: Hall
Averz: poprsí arcivévody z boku vpravo, po stranách letopočet 16-20, opis: ✿ LEOPOLDVS ◆ NECNON ◆ CÆTERI ◆ D ⠨ G ⠨ ARCHID ⠨ AVSTRIÆ
Reverz: korunovaný štít s drobnými ornamenty, pod ním dva malé štíty (Strassburg a Passau), opis: DVC ⠨ BVRG ⠨ STYR ⠨ CAR ⠨ - ET CARN ⠨ COM ⠨ TYROL
KM 802
Dav. 3328

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1620 

 
 
Avers a revers

US_178    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: C-M, 3 bodky nad C
mincovňa: Košice

unikum

pozn. kvietky okolo štítu a na šatách madony

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Jan Zápolský 

   Typ: Nezná              Ročník: 1527 

 
 
Avers
Revers

W4_177    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Václav IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: IX.              Ročník:  

Dle typologie Pražské groše Václava IV. z let 1378 - 1419 byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora

 
 
Avers
Revers

K4_177    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Karel IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: V.c/3              Ročník:  

Dle typologie Typologie a chronologie pražských grošů Karla IV. (1346 - 1378) byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1370-1378

 
 
Avers
Revers

VJ_177    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Vladislav II. Jagellonský

Nominál: Bílý peníz jednostranný 

   Typ: 2A              Ročník:  

Dle typologie Ke chronologii bílých peněz Vladislava II. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1485-1500

 
 
Avers
Revers

LJ_177    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Ludvík I. Jagellonský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: VI.a.5              Ročník:  

Dle typologie Kutnohorské haléře Vladislava II. Jagellonského a Ludvíka Jagellonského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora

 
 
Avers
Revers

FH_177    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Ferdinand I. Habsburský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: VIII.a.1              Ročník:  

Dle typologie Kutnohorské haléře Ferdinanda I. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1533-1557 a kolky ryl Jan z Liboslavě

 
 
Avers
Revers

OH_177    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tolar
Ferdinand I. Habsburský (1521-1564)
Svatá říše římská, Rakousy
mincovna: Vídeň
dvojráz
Averz: korunovaná půlpostava vpravo s žezlem přes rameno a s jílcem meče v ruce, opis: ★ FERDINAN⠨ D⠨ G ⠨ ROM ⠨ HVNGA • BOHEM ⠨ REX
Reverz: orlice se svatozáří se čtvrceným štítem se středovým štítkem na prsou, opis: ★ INF • HIS • ARCHID⠨ AVST • DVX • BVRG • MA • MO .
Markl 159 (154-170)?
Dav. (Dav EC I) 8010

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers a revers

US_177    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: A-B
mincovňa: Budín
Pohl 265-2

pozn. pre písmená "A" použitý punc "V"

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Jan Zápolský 

   Typ: 881              Ročník: 1530 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1527-1530

Pozn.: Různé mincovní značky.

 
 
Avers
Revers

W4_176    Skupiny:   -      Ev. č.: 

TERCVS?

Emitent: Václav IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: VI.d/4              Ročník:  

Dle typologie Pražské groše Václava IV. z let 1378 - 1419 byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora

 
 
Avers
Revers

K4_176    Skupiny:   -      Ev. č.: 

V.c/5 (2010)

Emitent: Karel IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: V.c/3              Ročník:  

Dle typologie Typologie a chronologie pražských grošů Karla IV. (1346 - 1378) byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1370-1378

 
 
Avers
Revers

VJ_176    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Vladislav II. Jagellonský

Nominál: Bílý peníz jednostranný 

   Typ: 2A              Ročník:  

Dle typologie Ke chronologii bílých peněz Vladislava II. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1485-1500

 
 
Avers
Revers

LJ_176    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Ludvík I. Jagellonský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: VI.a.4              Ročník:  

Dle typologie Kutnohorské haléře Vladislava II. Jagellonského a Ludvíka Jagellonského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora

 
 
Avers
Revers

FH_176    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Ferdinand I. Habsburský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: VII.b.2              Ročník: 1533 

Dle typologie Kutnohorské haléře Ferdinanda I. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1533-1557 a kolky ryl Jan z Liboslavě

 
 
Avers
Revers

OH_176    Skupiny:   -      Ev. č.: 

dirham 1217-1218 (614 H.)
Damašek (Dimishq)
Ayyubiden - Hauptlinie in Kairo. al-Adil Abu Bakr I. Sayf ad-Din (592 - 615 / 1196 - 1228)
Averz: šesticípá hvězda, uvnitř titulatura a jméno, okolo mincovna a letopočet
Reverz: titul a jméno chalífy an-Nasira, okolo Kalima
Balog 306

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers a revers

US_176    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: A-B
mincovňa: Budín
Pohl 265-2

pozn. pre písmená "A" použitý punc "V"

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Jan Zápolský 

   Typ: 881              Ročník: 1530 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1527-1530

Pozn.: Různé mincovní značky.

 
 
Avers
Revers

W4_175    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Václav IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: II.d/2              Ročník:  

Dle typologie Pražské groše Václava IV. z let 1378 - 1419 byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora

 
 
Avers
Revers

K4_175    Skupiny:   -      Ev. č.: 

chyboražba KAOLVS.PRIMVS (O. Šafář: NL 1996, s.163)
raženo 1370-1378

Emitent: Karel IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: V.c/13              Ročník:  

Dle typologie Typologie a chronologie pražských grošů Karla IV. (1346 - 1378) byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1370-1378

 
 
Avers
Revers

VJ_175    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Vladislav II. Jagellonský

Nominál: Bílý peníz jednostranný 

   Typ: 2A              Ročník:  

Dle typologie Ke chronologii bílých peněz Vladislava II. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1485-1500

 
 
Avers
Revers

LJ_175    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Ludvík I. Jagellonský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: VI.a.3              Ročník:  

Dle typologie Kutnohorské haléře Vladislava II. Jagellonského a Ludvíka Jagellonského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora

 
 
Avers
Revers

FH_175    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Ferdinand I. Habsburský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: VII.b.2              Ročník: 1534 

Dle typologie Kutnohorské haléře Ferdinanda I. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1533-1557 a kolky ryl Jan z Liboslavě

 
 
Avers
Revers

OH_175    Skupiny:   -      Ev. č.: 

snaphaan (rider)
Charles II. (Charles of Egmont) (1492-1538)
Nizozemí, Geldernské vévodství
mincovna: Nijmegen
Averz: rytíř ve zbroji na koni vpravo, opis: KA - ROL' ༜ DUX ༜ GELR' ༜ IVL' ༜ CO ༜ 3V'
Reverz: půlený štít se dvěma lvy proti sobě (znak Geldernského vévodství), v pozadí ozdobný (florální) kříž zasahující do opisu, opis: EQVITA - IVDIC - IA ✦ TVA - DOMIN

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: po roce 1516 

 
 
Avers a revers

US_175    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: N-T
mincovňa: Veľká Baňa
komorský gróf: Jacobus Tornallyai
Pohl 265-18

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Jan Zápolský 

   Typ: 881              Ročník: 1527 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1527-1530

Pozn.: Různé mincovní značky.

 
 
Avers
Revers

W4_174    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Václav IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: IX.e/4              Ročník:  

Dle typologie Pražské groše Václava IV. z let 1378 - 1419 byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora

 
 
Avers
Revers

K4_174    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Pinta 2015 V.a/1-3

Emitent: Karel IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: V.a/1              Ročník:  

Dle typologie Typologie a chronologie pražských grošů Karla IV. (1346 - 1378) byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1370-1378

 
 
Avers
Revers

VJ_174    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Vladislav II. Jagellonský

Nominál: Bílý peníz jednostranný 

   Typ: 2A              Ročník:  

Dle typologie Ke chronologii bílých peněz Vladislava II. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1485-1500

 
 
Avers
Revers

LJ_174    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Ludvík I. Jagellonský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: VI.a.3              Ročník:  

Dle typologie Kutnohorské haléře Vladislava II. Jagellonského a Ludvíka Jagellonského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora

 
 
Avers
Revers

FH_174    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Ferdinand I. Habsburský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: VII.b.2              Ročník: 1534 

Dle typologie Kutnohorské haléře Ferdinanda I. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1533-1557 a kolky ryl Jan z Liboslavě

 
 
Avers
Revers

OH_174    Skupiny:   -      Ev. č.: 

cornuto - falzum
markýz Michel Antonio ze Saluzza (1504–1528)
Itálie, Carmagnola
Averz: : MICHAEL : ANT : - : M : SALVTIARVM :, štít s přilbicí s korunovaným orlem na vrcholu
Reverz: : S - ANCTVS : CONSTANT - IVS :, sv. Konstantin s praporcem na koni jedoucí vpravo

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers a revers

US_174    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: K-T
mincovňa: Kremnica
komorský gróf: Jacobus Tornallyai
Pohl 265-14

pozn. retrográdne písmená "N"

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Jan Zápolský 

   Typ: 881              Ročník: 1527 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1527-1530

Pozn.: Různé mincovní značky.

 
 
Avers
Revers

W4_173    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Václav IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: X.              Ročník:  

Dle typologie Pražské groše Václava IV. z let 1378 - 1419 byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora

 
 
Avers
Revers

K4_173    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Karel IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: III.a/1              Ročník:  

Dle typologie Typologie a chronologie pražských grošů Karla IV. (1346 - 1378) byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1350-1358

 
 
Avers
Revers

JP_173    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Zelenohorská jednota

Emitent: Jiří z Poděbrad

Nominál: Peníz 

   Typ: E.3              Ročník:  

Dle typologie Typologie českých kruhových peněz se lvem a haléřů s korunou byla tato mince ražena v letech 1450-1482

 
 
Avers
Revers

VJ_173    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Vladislav II. Jagellonský

Nominál: Bílý peníz jednostranný 

   Typ: 1A              Ročník:  

Dle typologie Ke chronologii bílých peněz Vladislava II. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1485-1500

 
 
Avers
Revers

LJ_173    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Ludvík I. Jagellonský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: VI.a.3              Ročník:  

Dle typologie Kutnohorské haléře Vladislava II. Jagellonského a Ludvíka Jagellonského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora

 
 
Avers
Revers

FH_173    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Ferdinand I. Habsburský

Nominál: Haléř (černý peníz) 

   Typ: VII.b.1              Ročník: 1547 

Dle typologie Kutnohorské haléře Ferdinanda I. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1533-1557 a kolky ryl Jan z Liboslavě

 
 
Avers
Revers

OH_173    Skupiny:   -      Ev. č.: 

batzen 1523
biskup Johann III. Pfalzgraf (1507-1538)
Německo, Regensburg
Averz: čtvcený štít, nad ním letopočet ✿ 1523 ✿, opis: ✠ IOHANES ✿ ADMINISTRAT ✿ RATIS ✿ E ✿ C
Reverz: postava sv. Petra s knihou a klíčem zasahující do opisu, opis: S ✿ PETRE ✿ NAVE3 ✿ ???RE ✿ CRISTIAN

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1523 

 
 
Avers a revers

US_173    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: K-T
mincovňa: Kremnica
komorský gróf: Jacobus Tornallyai
Pohl 265-14

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Jan Zápolský 

   Typ: 881              Ročník: 1527 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1527-1530

Pozn.: Různé mincovní značky.

 
 
Avers
Revers

W4_172    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Hána XIV.c,e,f?

Emitent: Václav IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: XIV.              Ročník:  

Dle typologie Pražské groše Václava IV. z let 1378 - 1419 byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora

 
 
Avers
Revers

K4_172    Skupiny:   -      Ev. č.: 

V.c/2 (2010)

Emitent: Karel IV. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: V.c/2              Ročník:  

Dle typologie Typologie a chronologie pražských grošů Karla IV. (1346 - 1378) byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1370-1378

 
 
Avers
Revers

JP_172    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Zelenohorská jednota.

Emitent: Jiří z Poděbrad

Nominál: Peníz 

   Typ: E.3              Ročník:  

Dle typologie Typologie českých kruhových peněz se lvem a haléřů s korunou byla tato mince ražena v letech 1450-1482

 
 
Avers
Revers

VJ_172    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Vladislav II. Jagellonský

Nominál: Bílý peníz jednostranný 

   Typ: 1A              Ročník:  

Dle typologie Ke chronologii bílých peněz Vladislava II. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1485-1500

 
 
   Počet mincí: