Celkem položek: 194  |  Zobrazení výpisu:          
   Počet mincí:    

Avers
Revers

OH_144    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum pruského groše
Prusko

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_143    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum gdaňského groše 1538
Zygmunt I. Stary (1506-1548)
Polsko, Gdaňsk
mincovna Gdaňsk (Danzig)
Kopicky 7322

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1538 

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_142    Skupiny:   -      Ev. č.: 

szóstak (6 groszy) 1624
Sigismund III Vasa (Zygmunt III Waza) (1587-1632)
Polsko, Kraków
mincovna: Kraków
Averz: poprsí panovníka s korunou a nařaseným límcem (okružím, krejzlíkem, resp. pulcinellou) vpravo, opis: SIGIS : III : D : G : (značka mincovny) · REX · POL · M : D : L ·
Reverz: pod korunou vyznačení hodnoty VI a tři štíty (2:1), opis: GROS · ARGE · SFX · REG · POL · 1624 ·
Kopicki 1259

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1624 

 
 
Avers
Revers

OH_141    Skupiny:   -      Ev. č.: 

3 krejcar 1629
Albrecht z Valdštejna (1626-1634)
Slezsko, Zaháňské knížectví
mincovna: Zaháň (Żagań, Sagan, Polsko)
mincmistr: Jan Henryk Jacob
Averz: poprsí vévody, opis: ✿ ALBERTVS D:G (3) DVX FRI · ET · SA : (značka mincmistra)
Reverz: korunovaný znak vévodství na hrudi orlice korunované knížecí korunou, opis: SACRI · RO · IMP (S) PRINCEP · 16Z9
Ejzenhart-Miller 528 (?)
Poley 155 (?)
Meyer 222 var (?)
Nechanicky 114 (?)

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1629 

 
 
Avers
Revers

OH_140    Skupiny:   -      Ev. č.: 

3 krejcar
Albrecht z Valdštejna (1626-1634)
Čechy, Frýdlantské vévodství
mincovna: Jičín
mincmistr: Georg Reick
Averz: poprsí vévody vpravo, opis: ✶ ALBERT · D · G (☀) D · FRI · ET · SA ·
Reverz: korunovaný znak vévodství, opis: SAC · RO · IM (3) PRIN · 1630
Poley 79 (?)
Meyer 141-162 (?)
Nechanicky 58-59 (?)

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1630 

 
 
Avers
Revers

OH_139    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš (tříkrejcar)
Švýcarsko, Luzern (Lucerne)
mincovna: Luzern
mincmistr: Caspar Futter
Averz: půlený městský štít, v levém poli florální motiv, pravé pole prázdné, opis: ✚ MONET ✿ LVCERNENSIS ✿ 606
Reverz: říšský orel s vyznačením hodnoty 3 na hrusi, mezi hlavami se svatozáří kříž, nad ním koruna zasahující do opisu, opis: SIT ✿ NOM ✿ D ✿ BENEDICTVM ✿

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1606 

 
 
Avers
Revers

OH_138    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš (1/24 tolaru)
Johann Adolf (1587-1616)
Německo, vévodství Šlesvicko-Holštýnsko-Gottorf
Averz: čtvrcený štít s centrálním štítkem, nad ním tři helmy, opis: IADG - DSHS
Reverz: říšské jablko s hodnotou Z4 zasahující křížem částečně do opisu, po stranách • - •, letopočet 6 - 0Z, opis: · RVDOL · II · D · G · ROIS · A · značka mincovny (ptáček) ·
Saurma 1928

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1602 

 
 
Avers
Revers

OH_137    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš (tříkrejcar) 1597
Švýcarsko, město Schaffhausen
Averz: beran vyskakující z městské brány vlevo, opis: 97 · MO · NO : SCAFVSENSIS :
Reverz: říšský orel se svatozářemi a křížem mezi hlavami, na prsou hodnota 3 v kruhu, v pozadí tlapatý kříž zasahující do opisu, opis: DEVS - SPES - NOST - RA ES
HMZ 2-769

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1597 

 
 
Avers
Revers

OH_136    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš (1/24 tolaru)
Ernest of Bavaria (Ernst von Bayern) (1573-1612)
Německo, Bishopric of Hildesheim
Averz: říšské jablko s hodnotou 24, okolo letopočet 1605, opis: ✿ RVDOL · II · RO · IMP ·SEM · A ✿
Reverz: korunovaný čtvrcený štít (Bavorsko-Pfalz) se středovým štítkem Hildesheimu, po stranách ✿ - ✿, opis: ERN · D · G · AR · COL · EL · AD · H

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1605 

 
 
Avers
Revers

OH_135    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš
Hermann of Schaumburg (Hermann von Schaumburg) (1567-1582)
Prince-Bishopric of Minden
raženo v roce 1577
Averz: čtvrcený štít (Schauenburg) se štítkem Mindenu uprostřed, opis: ▪︎ MO ▪︎ NO ▪︎ HERMAN ▪︎ EPI ▪︎ D ▪︎ G ▪︎ MIN
Reverz: říšská korunovaná orlice, opis: RVDOL ° II ° ROM ° IM ° SEM ° AV
Stange 132 (?)
Saurma 3214 / 1707

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1577 

 
 
Avers
Revers

OH_134    Skupiny:   -      Ev. č.: 

poltorak (półtorak, 3 Polker) 1619
Zikmund III. Vasa (Sigismund III Vasa) (1587-1629)
Polsko
mincovna: Bydgoszcz (Bydhošť, Bromberg)
Averz: říšské jablko s hodnotou 24 uprostřed, okolo číslice 1 - 9, dole značka mincovny, opis: ✿ MONE NO - REG POLO ✿
Reverz: korunovaný čtvrcený štít se středovým štítkem, dole hodnota 24, opis: • SIGIS3DG - REX • P • M • D • L •

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1619 

 
 
Avers
Revers

OH_133    Skupiny:   -      Ev. č.: 

3 krejcar
Leopold V. Habsburský (1619-1625)
Rakousko, Tyrolské hrabství
Averz: hlava panovníka vpravo, opis: ✿ LEOPOLDVS : D : G : AR : AVSTR
Reverz: tři barokní štíty (tyrolský, rakouský a burgundský) oddělené ornamenty, vyznačení hodnoty 3 v kruhu dole, opis začínající stejným ornamentem, DVX : BVR : CO - OMES : TIRO
MT 448-449

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1619-1625 

 
 
Avers
Revers

OH_132    Skupiny:   -      Ev. č.: 

dicken 1611
Švýcarsko, Zug
Averz: půlpostava sv. Osvalda ve zbroji s korunou a svatozáří hledící vpravo, v pravé ruce držící žezlo, na levici sedící havran se zásnubním prstenem v zobáku, pod světcem štítek se znakem města, opis: MON·NO·TVGI - SAN·OSW·1611
Reverz: řísšká orlice se svatozářemi a křížem mezi hlavami, opis: ✿ CVM·HIS·QVI·OD·PACE·ERAM·PACI
Divo/Tobler (DT) 1242d (?)
HMZ 2-1092e (?)

pozn.: Sv. Osvald se stal králem Northumbrie v roce 634. Byl zabit Merciany v bitvě u Maserfieldu v roce 642 a jeho tělo bylo rozřezáno. Osvaldovou ikonou je černý havran, o kterém legenda říká, že odnesl pravou paži na jasan a pak ji upustil. Tam, kde dopadla na zem, vytryskl léčivý pramen. Jedna z paží svatého Osvalda byla v roce 1485 přinesena do Zugu, kde díky výnosům z burgundských válek začala v roce 1478 stavba kostela zasvěceného sv. Osvaldovi. Jednu kost tohoto světce získal v roce 1320 Karel IV. pro pražský velechrám.

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1611 

 
 
Avers
Revers

OH_131    Skupiny:   -      Ev. č.: 

arendschelling (6 stuivers)
Rudolf II. (1576-1612)
Nizozemí (Dutch States), město Kampen
mincovna: Kampen (Nizozemí)
Avers: burgundský kříž zasahující do opisu, před ním korunovaný španělský znak, opis: CAMPEN - MO • ARGE - IMPERI - CIVITA x -
Revers: korunovaný císařský orel, koruna zasahující do opisu, opis: RVDOL • II • D : G • ELEC • RO : IMP • SEM • AVGVS •
KM 7

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_130    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum uherského groše Gabriela Bethléna

pozn.: dlouhodobě rozpracovaná publikace, získat příp. další exempláře, dohledat výsledky analýzy (XRF) a uzavřít

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_129    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš (groschen, garas) 1626
Gabriel (Gábor) Bethlen (1613-1629)
Transylvánie (Sedmihradsko, Siebenbürgen)
mincovna: Nagybánya (Neustadt, Baia Mare)
Averz: ozdobný uherský půlený štít, koruna nad štítem, po stranách štítu písmena N a B, nad a pod písmeny tečjy, opis: • GAB • D : G • SA • RO • IM • ET • TRAN • PRIN •
Reverz: sedící madona s dítětem a žezlem v pravé ruce, okolo plameny, opis: PAR • REG • HVN • DO • SICCOOP • R • DVX • 1626
Huszár 430
Unger 261a
KM 169
Resch 339 (?)

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1626-1629 

 
 
Avers
Revers

OH_128    Skupiny:   -      Ev. č.: 

arendschelling (6 stuivers)
Matthias (1612-1619)
Nizozemí (Dutch States), město Kampen
mincovna: Kampen (Nizozemí)
Avers: burgundský kříž zasahující do opisu, před ním korunovaný španělský znak, opis: CAMPEN - MO • AR - IMPERI - CIVITA -
Revers: korunovaný císařský orel, koruna zasahující do opisu, opis: • MATTHI • I • D • G • ELEC • RO • IMP • SEM • AVG •
KM 22

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_127    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum trojaku (groše) 1588
Stephan Batory

pozn.: dohledat výsledky analýzy (XRF)

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_126    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum groše 1610
Království polské a Velkoknížectví litevské (Polsko-Litevská unie)
Zikmund III. Vasa (Sigismund III Vasa) (1587-1629)
mincovna: Krakov (Cracow, Kraków)
Averz: koruna, po stranách ✿, pod ní třířádkový nápis: SIG . III . D: G / REX . POL / . M : D : L
Reverz: polská orlice, opis: ✿ GROSS : REG • (značka) POLO : 1.6.10
Kopicki 797
Dutkowski 282

pozn.: dohledat výsledky analýzy (XRF)

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_125    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš (garas) 1615
Matthias II. (1608-1619)
Uhry
mincovna: Nagybánya (Neustadt, Baia Mare)
Averz: uherský půlený štít, tečka nad štítem, po stranách štítu písmena N a B, nad a pod písmeny tečky, opis: ✿ MATTHIAS • D : GRO • I • S • AV • GE • HVN • B • R •
Reverz: sedící madona s dítětem v levé ruce a s žezlem v pravé ruce, pod nohama srpek měsíce, opis: • PATRONA • HVNGARIAE 1615
Huszár 1133
Unger 863

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1614-1619 

 
 
Avers
Revers

OH_124    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum sedmihradského groše 1611
Gábor Báthori (1608-1613)
mincovna: Nagybánya /Neustadt
Resch 96
Huszár 290
Unger 187a

pozn.: dohledat výsledky analýzy (XRF)

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_123    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum pruského groše 1543
Albrecht V. Brandenburský (Albrecht Hohenzollern) (1525-1569)
Východní Prusko, Královec
mincovna: Kaliningrad (Königsberg)
Kopicky 3789, Vossberg 1391
Kałkowski 122a/b (podobný)

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_122    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum uherského groše Gabriela Bethléna (1624)

pozn.: dlouhodobě rozpracovaná publikace, získat příp. další exempláře, dohledat výsledky analýzy (XRF) a uzavřít

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_121    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum uherského groše Gabriela Bethléna
perforace

pozn.: dlouhodobě rozpracovaná publikace, získat příp. další exempláře, dohledat výsledky analýzy (XRF) a uzavřít

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_120    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum uherského groše Gabriela Bethléna (1624)

pozn.: dlouhodobě rozpracovaná publikace, získat příp. další exempláře, dohledat výsledky analýzy (XRF) a uzavřít

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_119    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum uherského groše Gabriela Bethléna (1624)

pozn.: dlouhodobě rozpracovaná publikace, získat příp. další exempláře, dohledat výsledky analýzy (XRF) a uzavřít

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_118    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum, trojak
hodnota "III" dole
pravděpodobně po roce 1600

pozn.: dohledat výsledky analýzy (XRF)

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_117    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum pruského groše
Albrecht V. Brandenburský (Albrecht Hohenzollern) (1525-1569)
retrográdní a zkomolené opisy, perforace

pozn.: dohledat výsledky analýzy (XRF)

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_116    Skupiny:   -      Ev. č.: 

3 groš (trojak, dreigröscher) 1597
Zikmund III. Vasa (Sigismund III Vasa) (1587-1629)
Livonské vévodství
mincovna: Riga (Litva)
Averz: korunovaná hlava panovníka s nařaseným límcem (okružím, krejzlíkem, resp. pulcinellou) hledící vpravo, opis: SIG x III (?) D ... PO x D : LI
Reverz: dvě věže s bránou, okolo několikařádkový opis: x III x / 15 - 97 / GR - OS / ARG x TRIP / CIVI x RI / x GE ⚜︎
Kopicky 8193 (?)
Iger R.97.1.a (?)

pozn.: ukázka ražební chyby

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_115    Skupiny:   -      Ev. č.: 

3 krejcar (groš) 1534 (tzv. hubáček)
Ferdinand I. Habsburský (1522-1564)
Rakousko
mincovna: Vídeň
Averz: ✠ FERDINAN•D•G•RO•VNG•BO•RE, korunovaná hlava panovníka (bez vousů)
Reverz: 15-34•INF-HI•AR-CHID-AVST•, orel se svatozáří s rakouským prsním štítkem, v pozadí tlapatý kříž zasahující do opisu
Hahn 50, Schult 4128
Markl 105-140

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_114    Skupiny:   -      Ev. č.: 

3 krejcar (½ batzen 1521 (půlbatzen)
Ferdinand II. Tyrolský (arcivévoda Ferdinand, Erzherzog Ferdinand) (1564-1595)
Rakousko, Tyrolsko
mincovna: Hall
Averz: korunované poprsí panovníka, dole hodnota 3 v oválu rozdělující opis, opis: • FERDIN • D⠨ -⠨ G • AR • AVS •
Reverz: tři štíty (rakouský, burgundský a tyrolský) oddělené arabeskami (nebo křesadly), opis: ✤ DVX • BVR • COM • TIROLIS
Money Trend 11/2010, str. 162, Nr. 15b
Moser/Tursky 241 (?)

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_113    Skupiny:   -      Ev. č.: 

½ batzen 1521 (půlbatzen)
Německo, město Kempten (Campen)
mincovna: Kempten
Averz: štít, opis: ★ CAMPIDONENSIS ✿ I5ZI
Reverz: korunovaný říšský orel, dole štítek s písmenem K, opis: MON ‧ NO : CI - VITATIS ✿.
Saurma-Jeltsch 1495

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_112    Skupiny:   -      Ev. č.: 

3 krejcary (3 kreuzer) 1607
Johann II (John II, Count Palatine of Zweibrücken) (1604-1635)
ražba se jménem Rudolfa II. (1576–1612)
Německo, Pfalz-Zweibrücken
Averz: tři znaky, po stranách ✿, nad nimi letopočet 1607, opis: IOHA ‧ DG: CO ‧ PA ‧ RH ‧ DV ‧ BA ‧ C ‧ V ‧ E ✿
Reverz: říšský orel s nominální hodnotou 3 v kruhu, opis: ‧ RVDOL ‧ Z ‧ RO ‧ IMP ‧ AVG ‧ P ‧ F ‧ DEC ‧
Saurma 998/2027

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_111    Skupiny:   -      Ev. č.: 

půlgroš (półgrosz, półgrosz koronny) 1508
Zygmunt I. Stary (1506-1548)
Polsko, Krakov
mincovna: Krakov (Krakow, Cracow)
Averz: koruna, opis: ✠ REGIS ⵓ POLONIE ⵓ 1508
Reverz: polská orlice, opis ✠ MONETA ⵓ SIGISMVNDI
Kopicki 408

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_110    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš (groschen, tříkrejcar) 1598
Švýcarsko, město Zug
Averz: městský štít, po stranách číslice 9 - 8, opis: + MONETA + NO + TVGIENSIS
Reverz: říšská orlice s nominální hodnotou "3" v kruhu na hrudi, opis: + DOMINE + CON + NOS + IN + PA + G (?)
HMZ: 2-1079j (2) (varianta se znakem mezi 9-8)

pozn.: poměrně nízká hmotnost, numista uvádí 1,55 g, na acsearch.info jsou hmotnosti často 1,8-1,9 g

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_109    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groschen 1564
Švýcarsko, město a kanton St. Gallen
Averz: stojící mědved s obojkem vlevo, opis: ✱ MO ✦ NO ✦ CI ✦ SANGALENS ✦ 64
Reverz: říšský korunovaný orel, opis: VNI • ET • SOLI • DEO • GLORI
HMZ.723

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_108    Skupiny:   -      Ev. č.: 

½ batzen 1515 (půlbatzen)
Německo, město Regensburg (Řezno)
mincovna: Regensburg
Averz: ✠ MONE ⵓ CIVITATIS ⵓ RATISPONE' (obě N obrácená), městský znak (zkřížené klíče) nad ním letopočet ✤ I5I5 ✤
Reverz: S ⵓ WOLFGANG ⵓ ORAPRO, sv. Wolfgang v levé ruce držící kostel, v pravé ruce berlu
Beckenbauer 1308 (?), Schulten 2872 (?)

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_107    Skupiny:   -      Ev. č.: 

dinar (grosso)
Chorvatsko, Ragusa (Dubrovník)
XIV. - XV. století (?)
Averz: postava sv. Blažeje čelně, držící v levé ruce berlu a pravou rukou žehnající, opis: ‧S‧BLAS - V - S‧RAGVSII‧
Reverz: postava žehnajícího Krista se svatozáří v elipsovitém perlovci, v levé ruce držící evangelium, pravou rukou žehnající, po stranách písmena IE-XE

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_106    Skupiny:   -      Ev. č.: 

dvougroš (doble gros, gros Vaillant)
William III "the foolish" of Bavaria (1356-1389)
Francie, Hainaut
mincovna: Valenciennes
Averz: velké písmeno H s orbamanety, okolo hA hO ZE FR, opis: ✠ GVILLELMVS ⵓ COMES ⵓ hAnOnIE
Revers: velký kříž zasahující do opisu, v úhlech střídající se lvy a orli, opis: ✿ MONE - TA ⵓ VAL - ENCEN - ENSIS
Hainaut 101, Boudeau 2130

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_105    Skupiny:   -      Ev. č.: 

dirham (677 AH, 1278-1279 AD)
Kaykhusraw III. (1265-1283)
Římský (Ikonyjský) sultanát (Rûm Sultanate, Anadolu Selçuklu Devleti)
mincovna: Siwas

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_104    Skupiny:   -      Ev. č.: 

grosso (grosso ou matapan)
dóže Giovanni Soranzo (1312-1328)
Itálie, Benátská republika (Nejjasnější republika sv. Marka)
mincovna: Benátky (Venice)
Avers: vpravo stojící Svatý Marek podává prapor dóžeti stojícímu vlevo, podél žerdi nápis DVX, opis: S.M.VENETI - ‧IO‧SVRANTIO
Revers: Kristus na trůně, po stranách IC – XC
Paolucci 2
CNI 27

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_103    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš (turnose)
Walram von Jülich (1332-1349)
Německo, Kolín (Köln) arcibiskupství
mincovna: Deutz (Kolín)
Averz: ✠ WALRAM︙ARCHIЄPCS︙COLONIЄ, poprsi arcibiskupa s mitrou čelně, kolem sedum obloučků
Reverz: tlapatý kříž, vnitřní opis: ✠ MONЄTA︙TVyCIЄN, vnější opis: ✠ XPC︙VICIT︙XPC︙REGNAT︙XPC︙INRAT
Noss 61 (?)

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1344 

 
 
Avers
Revers

OH_102    Skupiny:   -      Ev. č.: 

real
Enrique II (1368-1379)
Španělsko (Kastilie a Leon)
mincovna: Burgos
Averz: korunované spojené iniciály Єn, vnější opis: ✠ DOMINVS ⁑ MIChI ⁑ AnIVTOR ⁑ ЄTЄGO ⁑ DI, vnitřní opis: ✿ SPIACIAM ⁑ InIMICOS ⁑ MEOS
Reverz: čtvrcený štít, opis: ✠ ЄNRICVS ⁑ RЄX ⁑ CASTЄLLЄ ⁑ Є ⁑ LЄGIONI

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_101    Skupiny:   -      Ev. č.: 

grosso (grosso ou matapan)
dóže Giovanni Dandolo (1280-1289)
Itálie, Benátská republika (Nejjasnější republika sv. Marka)
mincovna: Benátky (Venice)
Avers: vpravo stojící Svatý Marek podává prapor dóžeti stojícímu vlevo, podél žerdi nápis DVX, opis: ‧S:M‧VENETI - ‧IO‧DANDVL
Revers: Kristus na trůně, po stranách IC – XC
Paolucci 2

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_100    Skupiny:   -      Ev. č.: 

batzen (4 krejcar) 1532
hrabě Eberhard IV. von Eppstein-Königstein (1481-1535)
Karl V. (1519-1556)
Německo, město Nördlingen
mincovna: Nördlingen
Averz: půlpostava císaře s jablkem a žezlem z boku, opis: ✿ KAROLVS ⁑ ROMANO ⁑ IM ✿
Reverz: ✠ MONETA ⁑ NOVA ⁑ NORDLING, dva štíty, nad nimi letopočet ✿ I532 ✿, pod nimi písmeno ✿ N ✿
Herzfelder 107, Schulten 2423

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_99    Skupiny:   -      Ev. č.: 

dvoušilink (doppelschilling) 1524
Karl V. (1519-1556)
Německo, město Hamburg (Free Hanseatic city of Hamburg) (1324-1922)
Averz: madona s dítětem, pod ní znak a rozdělený letopočet 15-24, opis: CONSERVA - NOS ✿ DNA'
Revers: jeruzalémský kříž rozdělující opis, na něm městský znak, opis: MON - NOVA - HAM - BVR
Saurm. 3408, Gaed. 785

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_98    Skupiny:   -      Ev. č.: 

gros à l'écu (groschen with shield)
François II (1458-1488)
Francie, duché de Bretagne
mincovna: Nantes (N)
Averz: ✠ : FRANCISCVS : BRITONVM : DVX : n (značka mincovny) : ✶ :, štít se šesti hranostajovými skvrnami umístěnými v řadách po 3, 2, 1
Reverz: ✠ : SIT : NOMEN : DNI : BENEDICTVM :, florální kříž, ve středu písmeno (značka mincovny)
Dupl. 336

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_97    Skupiny:   -      Ev. č.: 

batzen 1514
hrabě Eberhard IV. von Eppstein-Königstein (1481-1535)
Maximilian I. (1486-1519)
Německo, město Nördlingen
mincovna: Nördlingen
Averz: půlpostava císaře s jablkem a žezlem z boku, opis: MAXIMILIAN ✱ ROMAN ✱ IMPER'
Reverz: ✠ MONETA ✱ NOVA ✱ NORDLINGENS (všechna N obrácená), dva štíty, nad nimi letopočet 1514, pod nimi písmeno N
Schulten 2416, Herzfelder 67 b

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_96    Skupiny:   -      Ev. č.: 

kwartnik ruski (kwartnik ruski)
Ludvík I. Uherský (Ludwik Węgierski) (1370-1382)
Polsko (personální unie s Polskem)
mincovna: Lvov (Lwów, Lemberg)
Averz: korunované písmeno L ve čtyřech obloučcích, okolo písmene kuličky, opis: LODVICI RX VNGARIE
Reverz: lev, opis: MONETA RVSSIE
Kopicki 3063, Huszár 561

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_95    Skupiny:   -      Ev. č.: 

schilling (1/2 albus) 1516
Hermann V. Graf von Wied (1515-1546)
Kolín arcibiskupství (Köln-Erzbistum)
mincova: Deuz (Kolín)
Averz: sv. Petr, v popředí štít, opis: S ° PЄTR - VS ° A ° 15-16
Reverz: hvězda nad štítem, okolo tři malé štíty zasahující do opisu, opis: mOhmA - ЄI‧ЄTI - ЄCCCO
Noss 583 (?)

pozn.: na některých mincích je smysluplnější opis: MO h'M AN AR' EPI' CO'

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
   Počet mincí: