Celkem položek: 2706  |  Zobrazení výpisu:   
   Počet mincí:    

Avers
Revers

FN_10    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Mince je uložena v Městském muzeu v Kamenici nad Lipou jako součást Křiklánova nálezu z Rodinova nalezeného před 1. sv. válkou.
číslo sáčku 18

Emitent: Feniky - Německo

Nominál: Fenik - Bavory-Mnichov 

   Typ: BM-9.5              Ročník: 1397–1406 

Dle typologie Bayerns Münzgeschichte im 15. Jahrhundert. Münzpolitik und Münzprägung... byla tato mince ražena v mincovně Mnichov v letech 1397-1406

Pozn.: Štěpán III. (1375-1413) a Vilém III. (1397-1435). Poprsí mnicha mezi písmeny E a W v čtyřpásu, nad a pod hlavou kroužek, kroužky v úhlech oblouků.

 
 
Avers
Revers

FN_9    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Mince je uložena v Městském muzeu v Kamenici nad Lipou jako součást Křiklánova nálezu z Rodinova nalezeného před 1. sv. válkou.
číslo sáčku 16

Emitent: Feniky - Německo

Nominál: Fenik - Bavory-Mnichov 

   Typ: BM-7.2              Ročník: 1397–1406 

Dle typologie Bayerns Münzgeschichte im 15. Jahrhundert. Münzpolitik und Münzprägung... byla tato mince ražena v mincovně Mnichov v letech 1397-1406

Pozn.: Štěpán III. (1375-1413) a Vilém III. (1397-1435). Hlava mnicha v šestipásu, tečka mezi oblouky.

 
 
Avers
Revers

FN_8    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Mince je uložena v Městském muzeu v Kamenici nad Lipou jako součást Křiklánova nálezu z Rodinova nalezeného před 1. sv. válkou.
číslo sáčku 26

Emitent: Feniky - Německo

Nominál: Fenik - Bavory-Mnichov 

   Typ: BM-7.2              Ročník: 1397–1406 

Dle typologie Bayerns Münzgeschichte im 15. Jahrhundert. Münzpolitik und Münzprägung... byla tato mince ražena v mincovně Mnichov v letech 1397-1406

Pozn.: Štěpán III. (1375-1413) a Vilém III. (1397-1435). Hlava mnicha v šestipásu, tečka mezi oblouky.

 
 
Avers
Revers

OH_97    Skupiny:   -      Ev. č.: 

batzen 1514
hrabě Eberhard IV. von Eppstein-Königstein (1481-1535)
Maximilian I. (1486-1519)
Německo, město Nördlingen
mincovna: Nördlingen
Averz: půlpostava císaře s jablkem a žezlem z boku, opis: MAXIMILIAN ✱ ROMAN ✱ IMPER'
Reverz: ✠ MONETA ✱ NOVA ✱ NORDLINGENS (všechna N obrácená), dva štíty, nad nimi letopočet 1514, pod nimi písmeno N
Schulten 2416, Herzfelder 67 b

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_96    Skupiny:   -      Ev. č.: 

kwartnik ruski (kwartnik ruski)
Ludvík I. Uherský (Ludwik Węgierski) (1370-1382)
Polsko (personální unie s Polskem)
mincovna: Lvov (Lwów, Lemberg)
Averz: korunované písmeno L ve čtyřech obloučcích, okolo písmene kuličky, opis: LODVICI RX VNGARIE
Reverz: lev, opis: MONETA RVSSIE
Kopicki 3063, Huszár 561

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OD_9    Skupiny:   -      Ev. č.: 

puło (puło ruskie, russian denier)
Ludvík I. Uherský (Ludwik Węgierski) (1370-1382)
Polsko (personální unie s Polskem)
Averz: korunované písmeno L ve čtyřech obloučcích, okolo písmene kuličky
Reverz: stejný jako averz
Kopicki 3062

Emitent: Cizí mince drobná

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_95    Skupiny:   -      Ev. č.: 

schilling (1/2 albus) 1516
Hermann V. Graf von Wied (1515-1546)
Kolín arcibiskupství (Köln-Erzbistum)
mincova: Deuz (Kolín)
Averz: sv. Petr, v popředí štít, opis: S ° PЄTR - VS ° A ° 15-16
Reverz: hvězda nad štítem, okolo tři malé štíty zasahující do opisu, opis: mOhmA - ЄI‧ЄTI - ЄCCCO
Noss 583 (?)

pozn.: na některých mincích je smysluplnější opis: MO h'M AN AR' EPI' CO'

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_94    Skupiny:   -      Ev. č.: 

4 groše 1512 (4 grote 1512)
Christoph von Braunschweig jako správce (1511-1558)
Německo, Brémy (Bremen), arcibiskupství
mincovna: Brémy
Averz: sv. Petr na trůně držící klíč, pod jeho nohami arcibiskupský znak, opis: CST'OF'°D'G' - ADmISTB'
Reverz: mOnЄTA ‧ nOVA ‧ BRЄmЄnSIS 151Z, klíč
Jungk 163 (?)

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OD_8    Skupiny:   -      Ev. č.: 

denár nebo fenik (denier nebo penning)
Floris V. (1256-1296), regent Floris de Voogd
Holandské hrabství (1049-1581)
raženo: 1256-1258
Averz: hlava, opis FLOREN (?)
Reverz: kříž, opis HOLL (?)
Grolle 11.1.1a (?)

Emitent: Cizí mince drobná

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_93    Skupiny:   -      Ev. č.: 

půlgroš (½ grosh)
Ivan Shishman (1371-1395)
Bulharsko (Second Bulgarian Empire) (1185-1396)
mincovna: Tarnovo
Averz: půlpostava modlící se Madony ("Virgin orans") s dítětem se svatozáří (Kristem) na prsou, po stranách písmena M a Θ
Reverz: půlpostava panovníka držící žezlo, po stranách monogram
Dochev 4440

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_92    Skupiny:   -      Ev. č.: 

fiorino (fiorino vecchio of 12 denari, fiorino di stella da 12 denari)
Itálie, Toskánsko, Florentská republika (Repubblica Fiorentina) (1189-1532)
mincovna: Florencie
raženo: 1230-1260
Averz: ✠ ‧S‧ IOHANNE ‧ B ‧, půlpostava žehnajícího sv. Jana Křtitele s žezlem
Reverz: ✠ FLORENTIA ✳︎, florentská lilie
MIR# 38, CNI XII# 12

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1230-1260 

 
 
Avers
Revers

OH_91    Skupiny:   -      Ev. č.: 

půlgroš (półgrosz koronny)
Kazimierz IV Jagiellończyk (1446-1492)
Polsko
mincovna: Krakov (Kraków / Cracow)
Averz: ✠ MONETA ✿ KAZIMIRI, korunovaný orel
Reverz: ✠ REGIS ❖ POLONIE, koruna, pod ní ✿ (obrácené S ve slově REGIS)
Kopicki 384

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_90    Skupiny:   -      Ev. č.: 

půlgroš (półgrosz koronny)
Kazimierz IV Jagiellończyk (1446-1492)
Polsko
mincovna: Krakov (Kraków / Cracow)
Averz: ✠ MONETA ✿ KAZIMIRI, korunovaný orel
Reverz: ✠ REGIS ❖ POLONIE, koruna, pod ní ✿ (varianta s normálním S ve slově REGIS)
Kopicki 384

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_89    Skupiny:   -      Ev. č.: 

pruský groš 1535
Zygmunt I. Stary (1506-1548)
Prusko, Toruň
mincovna Toruň (Thorn, Toruń)
Averz: ✿ SIGIS ✿ I ✿ REX ✿ PO ✿ DO ✿ TOCI ✿ PRVSSIE, korunovaná hlava panovníka hledící vpravo
Reverz: ✿ GROSS COMV ✿ TERR ✿ PRVSSIE ✿ 1535, orel s korunou na krku a třímající meč nad hlavou
Kopicki 3091

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_88    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Tourský groš
Philippe IV. der Schöne (Philippe IV dit "le bel") (1285-1314)
Francie
u písmene L ve jméně panovníka korunka
Averz: ✠ vnitřní opis: PhILIPPVS REX, vnější opis: +BNDICTV ⁝ SIT ⁝ NOMЄ ⁝ DNI ⁝ NRI ⁝ DЄI ⁝ IL(?)V . XPI (N jako H), tlapatý kříž uprostřed
Reverz: ✠ TVRONVS CIVIS, dvanáct linií po obvodu, stylizovaný tourský hrad uprostřed
Ciani 201

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers a revers

JL_163    Skupiny:   -      Ev. č.: 

V pozici rubního rozdělovacího znaménka je patrná dolní část heraldické lilie = skupina VI. dle Castelin 1960
Rubní značka 2a-c

Emitent: Jan I. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: VI.              Ročník:  

Dle typologie Pražské groše Jana Lucemburského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1318-1340

 
 
Avers
Revers

OH_87    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Engelsgroschen (Schreckenberger) b.l.
Friedrich III. der Weise, Johann a Georg (1507-1525)
Německo, Sasko
mincovna: Annaberg (šesticípá hvězda)
Averz: ✶ FRIDERICVS ⵓ IOHANNES ⵓ GEORIVS ⵓ, postava anděla čelně držící štít se zkříženými meči
Reverz: ✶ GROSSVS ⵓ NOVVS ⵓ DVCVM ⵓ SAXONIE, čtvrcený štít se saským znakem ve středu
Keilitz 51 Keilitz/Kohl 39

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_86    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš 1519
Karel I. Minsterberský (1511 - 1536)
Slezsko, Münsterberg - Olešnice (Münsterberg-Oels)
mincovna: Rychleby (Reichenstein, Złoty Stok)
mincmistr: Hans Dippold (HD)
Averz: ✿ KAROLVS • D • G • D • MONSTЄRBЄR, půlpostava sv. Jakuba, po stranách iniciály mincmistra HD
Reverz: ✿ MON' • NOVA • RЄiChSTЄIN • 1.5.1.9, orel s münsterberským prsním štítkem
Kop. 6611

pozn.: Karel I. Minsterberský (4. května 1476, Kladsko – 31. května 1536, Frankenstein), byl minsterberský a olešnický kníže a nejvyšší hejtman Českého království, pocházející z minsterberské větve rodu z Poděbrad. Jeho dědem byl Jiří z Poděbrad. V letech 1523 – 1525 zastával funkci nejvyššího mincmistra Českého království.

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1517-1519 

 
 
Avers
Revers

OH_85    Skupiny:   -      Ev. č.: 

double patard (doppelstüver)
Karl der Kühne (1467-1477)
Flandry, Aalst (Alost)
mincovna: Brügge (lilie)
raženo v letech 1468-1474, první emise (?)
Averz: čtvrcený burgundský štít, opis: ✠ KAROLVS ⵓ DEI ⵓ GRA ⵓ DVX ⵓ BVRG ⵓ CO ⵓ FLA
Reverz: florální kříž, uprostřed kříže značka mincovny (lilie), opis: ✠ SIT ⵓ NOMEN ⵓ DOMINI ⵓ BENEDICTVM ⵓ ω
Vanhoudt 32 BG

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1468-1474 

 
 
Avers
Revers

OH_84    Skupiny:   -      Ev. č.: 

štítový groš
Wilhelm II. (1360-1380-1408)
Německo, hrabství Berg (Jülich-Kleve-Berg)
mincovna: Mülheim an der Ruhr
raženo před rokem 1380
Averz: čtvrcený štít v osmilistu se středovým štítkem Ravensbergu, opis: :WILhELM.COmES DE MONTERA
Reverz: tlapatý kříž, vnitřní opis začínající znakem Ravensbergu, MONETA.MOLM, vnější opis: ✠ XPC.VICIT.XPC.REGNAT.XPC IPB
Noss 90 nebo 96 (?)
Saurma 2954 (?)

pozn.: Po povýšení do stavu vévody (změna titulatury z COMES na DVX) v roce 1380 lze datování této ražby zúžit na poslední roky 70. let 14. století, přičemž tento typ se začal razit nejdříve kolem roku 1377. Avers čerpá z podobných holandských ražeb, zatímco revers je jasnou imitací francouzských tourských grošů.

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers a revers

US_13    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Spoločná pamätná razba Jána Hunyadiho a srbského despotu Juraja Brankoviča pri príležitosti zásnub Mateja Korvína a Alžbety Celjskej.

typ: H-632

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Jan Hunyadi 

   Typ: Nezadáno              Ročník: 1451 

 
 
Avers a revers

JL_162    Skupiny:   -      Ev. č.: 

varianta Castelin VII. 39,40,43

Emitent: Jan I. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: VII.40              Ročník:  

Dle typologie Pražské groše Jana Lucemburského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1340-1346

 
 
Avers a revers

JL_149    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Jan I. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: VI.36              Ročník:  

Dle typologie Pražské groše Jana Lucemburského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1318-1340

 
 
Avers a revers

JL_150    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Pre písmeno V s slove PRIMVS bol použitý nápadne menší punc.

Emitent: Jan I. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: I.1              Ročník:  

Dle typologie Pražské groše Jana Lucemburského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1311-1318

 
 
Avers a revers

JL_151    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Jan I. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: V.28              Ročník:  

Dle typologie Pražské groše Jana Lucemburského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1327-1340

 
 
Avers a revers

JL_152    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Rubní značka 2a-c

Emitent: Jan I. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: IV.25              Ročník:  

Dle typologie Pražské groše Jana Lucemburského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1327-1340

 
 
Avers a revers

JL_153    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Jan I. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: VI.36              Ročník:  

Dle typologie Pražské groše Jana Lucemburského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1318-1340

 
 
Avers a revers

JL_154    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Rubní značka 2 a-c

Emitent: Jan I. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: VI.36              Ročník:  

Dle typologie Pražské groše Jana Lucemburského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1318-1340

 
 
Avers a revers

JL_155    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Jan I. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: VI.36              Ročník:  

Dle typologie Pražské groše Jana Lucemburského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1318-1340

 
 
Avers a revers

JL_161    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Jan I. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: I.1              Ročník:  

Dle typologie Pražské groše Jana Lucemburského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1311-1318

 
 
Avers a revers

JL_160    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Jan I. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: V.28              Ročník:  

Dle typologie Pražské groše Jana Lucemburského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1327-1340

 
 
Avers a revers

JL_159    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Jan I. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: I.1              Ročník:  

Dle typologie Pražské groše Jana Lucemburského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1311-1318

 
 
Avers a revers

JL_158    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Rubní značka 2 a-c

Emitent: Jan I. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: VI.36              Ročník:  

Dle typologie Pražské groše Jana Lucemburského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1318-1340

 
 
Avers
Revers

JR_14    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Chyboražba- levitující koruna

Emitent: Jihlava - město

Nominál: Peníz 

   Typ:              Ročník: po r. 1452 

 
 
Avers a revers

JL_157    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Rubní značka 2 a-c

Emitent: Jan I. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: VI.35              Ročník:  

Dle typologie O chronologii pražských grošů Jana Lucemburského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1318-1340

 
 
Avers a revers

JP_171    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Jiří z Poděbrad

Nominál: Pražský groš 

   Typ: I.a              Ročník:  

Dle typologie Nové typologické řazení pražských grošů Jiřího z Poděbrad (1458-1471) byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1469-1471

 
 
Avers a revers

JP_170    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Jiří z Poděbrad

Nominál: Pražský groš 

   Typ: I.c/1              Ročník:  

Dle typologie Nové typologické řazení pražských grošů Jiřího z Poděbrad (1458-1471) byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1469-1471

 
 
Avers a revers

JP_169    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Jiří z Poděbrad

Nominál: Pražský groš 

   Typ: I.c              Ročník:  

Dle typologie Nové typologické řazení pražských grošů Jiřího z Poděbrad (1458-1471) byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1469-1471

 
 
Avers a revers

JL_156    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Jan I. Lucemburský

Nominál: Pražský groš 

   Typ: VI.36              Ročník:  

Dle typologie Pražské groše Jana Lucemburského byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1318-1340

 
 
Avers a revers

JP_168    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Jiří z Poděbrad

Nominál: Pražský groš 

   Typ: I.a/2              Ročník:  

Dle typologie Nové typologické řazení pražských grošů Jiřího z Poděbrad (1458-1471) byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1469-1471

 
 
Avers a revers

JP_167    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Jiří z Poděbrad

Nominál: Pražský groš 

   Typ: I.b/1              Ročník:  

Dle typologie Nové typologické řazení pražských grošů Jiřího z Poděbrad (1458-1471) byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1469-1471

 
 
Avers
Revers

VJ_260    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Vladislav II. Jagellonský

Nominál: Pražský groš 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

VJ_261    Skupiny:   -      Ev. č.: 

eviduji nekolik desitek podobnych, budu podrobneji analyzovat

Emitent: Vladislav II. Jagellonský

Nominál: Pražský groš 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

US_12    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - I. Interregnum 

   Typ: 595              Ročník: 1439-1440 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1439-1440

Pozn.: Různé mincovní značky.

 
 
Avers
Revers

FR_39    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Fenik - Salcburk 

   Typ: S-8.2              Ročník:  

Dle typologie Bayerns Münzgeschichte im 15. Jahrhundert. Münzpolitik und Münzprägung... byla tato mince ražena v mincovně Salcburk v letech 1436-1443?

Pozn.: Jan II. (1429-1441) nebo Fridrich IV. (1441-1452) Salcburský štít volně, dvě tenká břevna na líci. Jemnější lev. Z horní části a obou stran štítu vybíhají tři linky.

 
 
Avers
Revers

FN_7    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Feniky - Německo

Nominál: Fenik - Bavory-Ingolstadt 

   Typ: BI-7              Ročník:  

Dle typologie Bayerns Münzgeschichte im 15. Jahrhundert. Münzpolitik und Münzprägung... byla tato mince ražena v mincovně Ingolstadt v letech 1421-1443

Pozn.: Ludvík VII. (1413-1443) Písmeno L na líci, panter na rubu.

 
 
Avers
Revers

FN_12    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Feniky - Německo

Nominál: Fenik - Falc Neumarkt, Neunburg, Mosbach 

   Typ: O-12              Ročník:  

Dle typologie Bayerns Münzgeschichte im 15. Jahrhundert. Münzpolitik und Münzprägung... byla tato mince ražena v mincovně Amberg v letech okolo roku 1442?

Pozn.: Kurfiřté Ludvík IV. (1436/1442-1449), Fridrich (1449/1452-1476) a falckrabí Jan (1410-1443), Kryštof (1443-1448) a Otto I. (1448-1461). Dva štíty, v jednom lev, v druhém routy, písmena LH nad štíty v hladkém kruhu na líci. Písmena AM v hladkém kruhu na rubu.

 
 
Avers
Revers

FN_6    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Feniky - Německo

Nominál: Fenik - Dolní Bavory-Straubing-Holland 

   Typ: BS-2              Ročník:  

Dle typologie Bayerns Münzgeschichte im 15. Jahrhundert. Münzpolitik und Münzprägung... byla tato mince ražena v mincovně Řezno v letech 1405-1417

Pozn.: Jan III. (1397-1417) Tečka v půloblouku.

 
 
Avers
Revers

FN_5    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Feniky - Německo

Nominál: Fenik - Bavory-Ingolstadt 

   Typ: BI-2.3              Ročník:  

Dle typologie Bayerns Münzgeschichte im 15. Jahrhundert. Münzpolitik und Münzprägung... byla tato mince ražena v mincovně Ingolstadt v letech 1395-1406

Pozn.: Štěpán III. (1375-1413) Routy bez štítu.

 
 
Avers
Revers

FN_4    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Feniky - Německo

Nominál: Fenik - Bavory-Ingolstadt 

   Typ: BI-10.1              Ročník:  

Dle typologie Bayerns Münzgeschichte im 15. Jahrhundert. Münzpolitik und Münzprägung... byla tato mince ražena v mincovně Wasserburg v letech 1406-1413

Pozn.: Štěpán III. (1375-1413) a Ludvík VII. (1413-1443) Písmena SL na líci, korunovaný lev bez znamének na rubu.

 
 
   Počet mincí: