Celkem položek: 2369  |  Zobrazení výpisu:   
   Počet mincí:    

Avers
Revers

OH_125    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš (garas) 1615
Matthias II. (1608-1619)
Uhry
mincovna: Nagybánya (Neustadt, Baia Mare)
Averz: uherský půlený štít, tečka nad štítem, po stranách štítu písmena N a B, nad a pod písmeny tečky, opis: ✿ MATTHIAS • D : GRO • I • S • AV • GE • HVN • B • R •
Reverz: sedící madona s dítětem v levé ruce a s žezlem v pravé ruce, pod nohama srpek měsíce, opis: • PATRONA • HVNGARIAE 1615
Huszár 1133
Unger 863

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1614-1619 

 
 
Avers
Revers

OH_124    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum sedmihradského groše 1611
Gábor Báthori (1608-1613)
mincovna: Nagybánya /Neustadt
Resch 96
Huszár 290
Unger 187a

pozn.: dohledat výsledky analýzy (XRF)

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_123    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum pruského groše 1543
Albrecht V. Brandenburský (Albrecht Hohenzollern) (1525-1569)
Východní Prusko, Královec
mincovna: Kaliningrad (Königsberg)
Kopicky 3789, Vossberg 1391
Kałkowski 122a/b (podobný)

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_122    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum uherského groše Gabriela Bethléna (1624)

pozn.: dlouhodobě rozpracovaná publikace, získat příp. další exempláře, dohledat výsledky analýzy (XRF) a uzavřít

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_121    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum uherského groše Gabriela Bethléna
perforace

pozn.: dlouhodobě rozpracovaná publikace, získat příp. další exempláře, dohledat výsledky analýzy (XRF) a uzavřít

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_120    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum uherského groše Gabriela Bethléna (1624)

pozn.: dlouhodobě rozpracovaná publikace, získat příp. další exempláře, dohledat výsledky analýzy (XRF) a uzavřít

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_119    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum uherského groše Gabriela Bethléna (1624)

pozn.: dlouhodobě rozpracovaná publikace, získat příp. další exempláře, dohledat výsledky analýzy (XRF) a uzavřít

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_118    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum, trojak
hodnota "III" dole
pravděpodobně po roce 1600

pozn.: dohledat výsledky analýzy (XRF)

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_117    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum pruského groše
Albrecht V. Brandenburský (Albrecht Hohenzollern) (1525-1569)
retrográdní a zkomolené opisy, perforace

pozn.: dohledat výsledky analýzy (XRF)

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_116    Skupiny:   -      Ev. č.: 

3 groš (trojak, dreigröscher) 1597
Zikmund III. Vasa (Sigismund III Vasa) (1587-1629)
Livonské vévodství
mincovna: Riga (Litva)
Averz: korunovaná hlava panovníka s nařaseným límcem (okružím, krejzlíkem, resp. pulcinellou) hledící vpravo, opis: SIG x III (?) D ... PO x D : LI
Reverz: dvě věže s bránou, okolo několikařádkový opis: x III x / 15 - 97 / GR - OS / ARG x TRIP / CIVI x RI / x GE ⚜︎
Kopicky 8193 (?)
Iger R.97.1.a (?)

pozn.: ukázka ražební chyby

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OD_22    Skupiny:   -      Ev. č.: 

krejcar (stadt kreuzer)
Francie, město Strasbourg
mincovna: Strassburg
raženo v letech 1480-1639
Averz: lilie, opis: ✠ ARGENTINA
Reverz: lilie, opis: ✠ DEO ✿ GLORIA
Boudeau 1334
Saurma 1977

Emitent: Cizí mince drobná

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: po roce 1480 

 
 
Avers
Revers

OD_21    Skupiny:   -      Ev. č.: 

sezin (Æ sixain)
James II. (James II the Bastard) (1460-1473)
Kyperské království (Lusignan Kingdom of Cyprus)
Averz: jeruzalémský kříž, opis: ✠ (EX IDER)USALEM • CIP(RI)
Reverz: lev ve skoku vlevo, opis: ✠ IACOBUS DEI GRAIA
Metcalf 808-811 (?)

pozn.: Kyperské království, formálně Království Kypru a Jeruzaléma a od roku 1393 Království Kypru, Jeruzaléma a Arménie, byl státní útvar ležící na stejnojmenném ostrově ve Středozemním moři, existovalo v letech 1191 až 1489 a vzniklo po III. křížové výpravě. Kypr náležel od čtvrtého století střídavě k Byzantské a Arabské říši. V roce 1191 jej, v rámci křížové výpravy do Svaté země, dobyl anglický král Richard I. Lví srdce a prodal templářům.

Emitent: Cizí mince drobná

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OD_20    Skupiny:   -      Ev. č.: 

denár (denier tournois)
Guy II de La Roche (1294-1308)
Řecko, Athénské vévodství (křižácký stát)
mincovna: Théby (Řecko)
Averz: tlapatý kříž, opis: ✠ GVI : DVX ATЄNЄS :
Reverz: stylizovaný tourský hrad uprostřed, opis: ✠ ThEBANI CIVIS
Metcalf 275-277

pozn.: Athénské vévodství (katalánsky Ducat d'Atenes, francouzsky Duché d'Athènes, řecky Δουκάτον Αθηνών, Doukaton Athinon) bylo jedním z křižáckých států, ustanovených křižáky po čtvrté křížové výpravě v dobytém Řecku. Vévodství bylo vazalským státem Latinského císařství, Soluňského království, Achajského knížectví a mnohých dalších, později bylo dobyto katalánskými žoldnéři a připojeno k Aragonské koruně. (zdroj Wikipedia)

Emitent: Cizí mince drobná

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OD_19    Skupiny:   -      Ev. č.: 

šilink (solidus, schilling) 1531
Albrecht V. Brandenburský (Albrecht Hohenzollern) (1525-1569)
Prusko (Duchy of Prussia as vassal state to Kingdom of Poland)
Averz: iniciála A, pod ní hohenzollernský štítek, po stranách ✿, opis: ✿ SOLIDVS ✿ PRVSSIE ✿ 1531
Reverz: prusský orel s korunou na krku a s písmenem "S" na hrudi, opis: ✿ ALBERTVS ✿ D ✿ G ✿ DVX ✿ PRVSSIE
Saurma 5085/2679
Kopicky 3760
Bahr. 1128, Neumann 48

pozn.: billon, hodnota ⅓ groše

Emitent: Cizí mince drobná

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OD_18    Skupiny:   -      Ev. č.: 

soldino
dóže Andrea Contarini (1368-1382)
Itálie, Benátská republika (Nejjasnější republika sv. Marka)
mincovna: Benátky (Venice)
mincmistr: Filippo Barbarigo
Averz: klečící dóže vlevo s praporcem, vlevo hvězda, vpravo písmeno F, opis: ✠ ANDR Q - TAR DVX
Reverz: benátský lev (lev sv. Marka), opis: ✠ • S • MARCVS x VENETI
Paolucci 4

Emitent: Cizí mince drobná

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OD_17    Skupiny:   -      Ev. č.: 

12 bagattini (1 soldo, soldo da 12 bagattini)
dóže Antonio Priuli (1618-1623)
Itálie, Benátská republika
mincovna: Benátky (Venice)
Averz: lev sv. Marka nalevo, klečící dóže držící prapor napravo, pod nimi linka a pod ní hodnota ✱12✱, opis: ✱ S • M • VE • AN (?) PRI
Reverz: žehnající stojící postava Krista držící v levé ruce knihu, opis: ✚ DEFENS • - • NOSTER
obecný kov (měď)
Paolucci (Pao.) 26

Emitent: Cizí mince drobná

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1620-1621 

 
 
Avers
Revers

OD_16    Skupiny:   -      Ev. č.: 

kopějka (kопейка)
Michail I. Fjodorovič Romanov (1613-1645)
Rusko
mincovna: Moskva (o nad M)
Averz: část nápisu (celý nápis viz poznámka) ... НIКIK ... / ... МIХЯIЛъ ... / ДOPOBIЧ ... / ... ЕЯ РУС ...
Reverz: jezdec s kopím na koni, pod ním patrná část značky mincovny
Lang 15A nebo B
A. S. Milnikov 32/22 (?)


pozn.: celý nápis má význam ЦАРЬ И ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ ВСЕЯ РУСИ

Emitent: Cizí mince drobná

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_115    Skupiny:   -      Ev. č.: 

3 krejcar (groš) 1534 (tzv. hubáček)
Ferdinand I. Habsburský (1522-1564)
Rakousko
mincovna: Vídeň
Averz: ✠ FERDINAN•D•G•RO•VNG•BO•RE, korunovaná hlava panovníka (bez vousů)
Reverz: 15-34•INF-HI•AR-CHID-AVST•, orel se svatozáří s rakouským prsním štítkem, v pozadí tlapatý kříž zasahující do opisu
Hahn 50, Schult 4128
Markl 105-140

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_114    Skupiny:   -      Ev. č.: 

3 krejcar (½ batzen 1521 (půlbatzen)
Ferdinand II. Tyrolský (arcivévoda Ferdinand, Erzherzog Ferdinand) (1564-1595)
Rakousko, Tyrolsko
mincovna: Hall
Averz: korunované poprsí panovníka, dole hodnota 3 v oválu rozdělující opis, opis: • FERDIN • D⠨ -⠨ G • AR • AVS •
Reverz: tři štíty (rakouský, burgundský a tyrolský) oddělené arabeskami (nebo křesadly), opis: ✤ DVX • BVR • COM • TIROLIS
Money Trend 11/2010, str. 162, Nr. 15b
Moser/Tursky 241 (?)

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

MG_41    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš 1623 (1/24 tolaru)
Johann Georg (1591-1656)
Německo, Sasko
mincovna: Drážďany (Dresden)
mincmistr: Heinrich v. Rehen
Averz: ✿ IOHAN:GEORG:D:G:DVX SAX·IVL·CL·E·TM:, barokní štít
Reverz: SA·ROMANI·IMP:ARCHIM:ETEL: (labuť - swan) 1623, kompozice tří štítů, nad nimi říšské jablko rozdělující letopočet, bez písmen po stranách
Saurm. 4593 (?)
Kohl 176 (?)
Merseburger 1121 (?)
Claus/Kahnt 210 (?)

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

MG_40    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš 1624 (1/24 tolaru)
Johann Georg (1591-1656)
Německo, Sasko
mincovna: Drážďany (Dresden)
mincmistr: Hans Jakob
Averz: IOHAN˙GEORG·D:G·DVX SAX·IVL·C:E:M:✿, barokní štít
Reverz: SA·ROM·IMP˙ARCHIM˙ET·EL· (značka) 1624, kompozice tří štítů, nad nimi říšské jablko rozdělující letopočet, po stranách písmena H a I
Saurm. 4593 (?)
Merseburger 1122 (?)
Claus/Kahnt 210 (?)
Kohl 177 (?)

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_113    Skupiny:   -      Ev. č.: 

½ batzen 1521 (půlbatzen)
Německo, město Kempten (Campen)
mincovna: Kempten
Averz: štít, opis: ★ CAMPIDONENSIS ✿ I5ZI
Reverz: korunovaný říšský orel, dole štítek s písmenem K, opis: MON ‧ NO : CI - VITATIS ✿.
Saurma-Jeltsch 1495

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OD_15    Skupiny:   -      Ev. č.: 

krejcar (kreuzer)
Zikmund Habsburský (zvaný Bohatý nebo Plný měšec), rakouský arcivévoda, vládce Předních Rakous (1427-1496) a Tyrolska (1446-1490)
Tyrolsko
mincovna: Hall (?)
Averz: velký tlapatý kříž zasahující do opisu, menší tlapatý kříž otočený o 45°, značka ✦, opis: ✠ SI - GIS - MVN - DVS ✦
Reverz: tyrolský korunovaný orel hledící vlevo, opis: ✠ COMES ‧✿‧ TIROL ✦
J45 Bz. 18, M./T. 38 var.

Emitent: Cizí mince drobná

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: po roce 1477 

 
 
Avers
Revers

OH_112    Skupiny:   -      Ev. č.: 

3 krejcary (3 kreuzer) 1607
Johann II (John II, Count Palatine of Zweibrücken) (1604-1635)
ražba se jménem Rudolfa II. (1576–1612)
Německo, Pfalz-Zweibrücken
Averz: tři znaky, po stranách ✿, nad nimi letopočet 1607, opis: IOHA ‧ DG: CO ‧ PA ‧ RH ‧ DV ‧ BA ‧ C ‧ V ‧ E ✿
Reverz: říšský orel s nominální hodnotou 3 v kruhu, opis: ‧ RVDOL ‧ Z ‧ RO ‧ IMP ‧ AVG ‧ P ‧ F ‧ DEC ‧
Saurma 998/2027

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_111    Skupiny:   -      Ev. č.: 

půlgroš (półgrosz, półgrosz koronny) 1508
Zygmunt I. Stary (1506-1548)
Polsko, Krakov
mincovna: Krakov (Krakow, Cracow)
Averz: koruna, opis: ✠ REGIS ⵓ POLONIE ⵓ 1508
Reverz: polská orlice, opis ✠ MONETA ⵓ SIGISMVNDI
Kopicki 408

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_110    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš (groschen, tříkrejcar) 1598
Švýcarsko, město Zug
Averz: městský štít, po stranách číslice 9 - 8, opis: + MONETA + NO + TVGIENSIS
Reverz: říšská orlice s nominální hodnotou "3" v kruhu na hrudi, opis: + DOMINE + CON + NOS + IN + PA + G (?)
HMZ: 2-1079j (2) (varianta se znakem mezi 9-8)

pozn.: poměrně nízká hmotnost, numista uvádí 1,55 g, na acsearch.info jsou hmotnosti často 1,8-1,9 g

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_109    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groschen 1564
Švýcarsko, město a kanton St. Gallen
Averz: stojící mědved s obojkem vlevo, opis: ✱ MO ✦ NO ✦ CI ✦ SANGALENS ✦ 64
Reverz: říšský korunovaný orel, opis: VNI • ET • SOLI • DEO • GLORI
HMZ.723

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

W2_67    Skupiny:   -      Ev. č.: 

koruna bez vnitřních lilií

Emitent: Václav II.

Nominál: Pražský groš 

   Typ: I.2              Ročník:  

Dle typologie Pražské groše a jejich díly (1300-1547) byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora

 
 
Avers a revers

US_31    Skupiny:   -      Ev. č.: 

medený žetón (unikát)
- jedna veľká ľalia v štíte
- iný variant opisu
- podobný ako: László Réthy, Corpus Nummorum Hungarie, Budapest, 1898, tab.č.28, typ 363 B

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers a revers

US_28    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: L
mincovňa: Lippa (?)

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Groš - Ludvík I. z Anjou 

   Typ: 520              Ročník:  

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1346-1351

Pozn.: Různé mincovní značky.

 
 
Avers a revers

US_29    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: A
mincovňa: Székesfehérvár (?)

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Groš - Ludvík I. z Anjou 

   Typ: 521              Ročník:  

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1346-1351

 
 
Avers a revers

US_30    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: n-I
mincovňa: Pécs (?)
komorský gróf: Nikolaus Szatmári

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Groš - Ludvík I. z Anjou 

   Typ: 520              Ročník:  

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1346-1351

Pozn.: Různé mincovní značky.

 
 
Avers
Revers

US_27    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Značka K-f

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Ducat - Zikmund Lucemburský 

   Typ: 584              Ročník:  

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1427-1430

Pozn.: Různé mincovní značky.

 
 
Avers
Revers

FH_223    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Ferdinand I. Habsburský

Nominál: Bílý peníz jednostranný 

   Typ: III.a/1              Ročník:  

Dle typologie Bílé peníze Ferdinanda I. (1526-1564) byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1557

 
 
Avers
Revers

FN_25    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Feniky - Německo

Nominál: Fenik - Bavory-Mnichov 

   Typ: BM-9.3              Ročník:  

Dle typologie Bayerns Münzgeschichte im 15. Jahrhundert. Münzpolitik und Münzprägung... byla tato mince ražena v mincovně Mnichov v letech 1397-1406

Pozn.: Štěpán III. (1375-1413) a Vilém III. (1397-1435). Poprsí mnicha mezi písmeny E a W v trojoblouku, šesticípé hvězdy mezi oblouky.

 
 
Avers
Revers

FR_49    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Vídeňský fenik 

   Typ: B 143              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Vídeň v letech 1236-39, 1246-51

Pozn.: Rakouské bezvládí Líc: Kráčející lev s mečem a štítem se břevny. Rub: Orel zprava.

 
 
Avers
Revers

FN_24    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Feniky - Německo

Nominál: Fenik - Bavory-Landshut 

   Typ: BL-17              Ročník:  

Dle typologie Bayerns Münzgeschichte im 15. Jahrhundert. Münzpolitik und Münzprägung... byla tato mince ražena v mincovně Neuöetting v letech 1375-1392?

Pozn.: Štěpán III. a Jan II. (1375-1392) Routový štít volně na líci, Oettingský pes na rubu.

 
 
Avers
Revers

US_26    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Značka C-D

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Quarting - Zikmund Lucemburský 

   Typ: 586              Ročník:  

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1430-1437

Pozn.: Různé mincovní značky.

 
 
Avers
Revers

MG_39    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Fenik a Hohlpfennig 

   Typ: 963              Ročník:  

Dle typologie Die meissnisch-sächsischen Groschen 1338 bis 1500 byla tato mince ražena v mincovně Lipsko v letech okolo roku 1461

Pozn.: Fridrich II. Saský (1428-1464)

 
 
Avers
Revers

FN_23    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Feniky - Německo

Nominál: Fenik - Falc Neumarkt, Neunburg, Mosbach 

   Typ: O-25              Ročník:  

Dle typologie Bayerns Münzgeschichte im 15. Jahrhundert. Münzpolitik und Münzprägung... byla tato mince ražena v mincovně Sulzbach v letech 1396-1407?

Pozn.: Ruprecht II. (1390-1398) nebo Ruprecht III. (1398/1400-1410). Routový štít mezi písmeny R a S v perlovci.

 
 
Avers
Revers

FN_22    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Feniky - Německo

Nominál: Fenik - Falc Neumarkt, Neunburg, Mosbach 

   Typ: O-25              Ročník:  

Dle typologie Bayerns Münzgeschichte im 15. Jahrhundert. Münzpolitik und Münzprägung... byla tato mince ražena v mincovně Sulzbach v letech 1396-1407?

Pozn.: Ruprecht II. (1390-1398) nebo Ruprecht III. (1398/1400-1410). Routový štít mezi písmeny R a S v perlovci.

 
 
Avers
Revers

FN_21    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Feniky - Německo

Nominál: Fenik - Falc Neumarkt, Neunburg, Mosbach 

   Typ: O-25              Ročník:  

Dle typologie Bayerns Münzgeschichte im 15. Jahrhundert. Münzpolitik und Münzprägung... byla tato mince ražena v mincovně Sulzbach v letech 1396-1407?

Pozn.: Ruprecht II. (1390-1398) nebo Ruprecht III. (1398/1400-1410). Routový štít mezi písmeny R a S v perlovci.

 
 
Avers
Revers

FR_48    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Fenik - Horní/Dolní Rakousy 

   Typ: F a 30              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Vídeň v letech po roce 1481

Pozn.: Fridrich V.

 
 
Avers
Revers

FR_47    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Fenik - Štýrsko 

   Typ: F b 34              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Štýrský Hradec (Graz) v letech 1480-1493

Pozn.: Štýrsko Fridrich V. (1424-1493)

 
 
Avers
Revers

FR_46    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Fenik - Štýrsko 

   Typ: F b 34              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Štýrský Hradec (Graz) v letech 1480-1493

Pozn.: Štýrsko Fridrich V. (1424-1493)

 
 
Avers
Revers

FR_45    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Fenik - Salcburk 

   Typ: S-24              Ročník:  

Dle typologie Bayerns Münzgeschichte im 15. Jahrhundert. Münzpolitik und Münzprägung... byla tato mince ražena v mincovně Salcburk v letech 1460-1461?

Pozn.: Zikmund I. (1452-1461) Dva štíty (vlebo štít s hermelínem, vpravo salcburský štít) v hladkém kruhu. Nad štíty písmeno S, pod štíty půlměsíc.

 
 
Avers
Revers

US_25    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Parvus - Zikmund Lucemburský 

   Typ: 580              Ročník:  

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1387-1427

Pozn.: Různé mincovní značky.

 
 
Avers
Revers

US_24    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Zikmund Lucemburský 

   Typ: 575              Ročník:  

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1387-1389

 
 
Avers
Revers

FN_20    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Feniky - Německo

Nominál: Fenik - Falc-kurfiřstská 

   Typ: O-4.3              Ročník:  

Dle typologie Bayerns Münzgeschichte im 15. Jahrhundert. Münzpolitik und Münzprägung... byla tato mince ražena v mincovně Amberg v letech 1395-1407?

Pozn.: Ruprecht II. (1356-1390) nebo Ruprecht III. (1398/1400-1410). Písmeno R v čtyřoblouku, písmena D-V-X-A v obloucích na líci. Nakoso půlený štít s routy a lvem na rubu. Korunovaný lev.

 
 
Avers
Revers

JP_166    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Jiří z Poděbrad

Nominál: Peníz 

   Typ: C.2              Ročník:  

Dle typologie Typologie českých kruhových peněz se lvem a haléřů s korunou byla tato mince ražena v letech 1450-1482

 
 
   Počet mincí: