Autor: Pavel Hampl
Datum: 15.09. 2009
Situace před ražbou grošů Václava II. - Zavedení těžší stříbrné mince v zahraničí - Zaražení pražského groše v Českém království
Autor: Tomáš Pavlík
Datum: 29.03. 2020
Okolnosti vzniku "prozatímní typologie" - Rozlišující prvky - Rozdíl mezi malým a velkým lvem - Širší a užší koruna - Písmeno A s břevnem a bez břevna - Písmeno Z standardní a obrácené - Rozdělovací opisová znaménka (tečka, kroužek, dvojkroužek) - Křížek bez kroužku a s kroužkem
Dle čeho určovat pražské groše Václava II. - Studie věnované pražským grošům Václava II. - Napodobeniny grošů Václava II. - Falza grošů Václava II.
Autor: oliver
Datum: 21.03. 2020
Padělání parvů - Pokovení pouze s použitím rtuti - Žárové cínování