Autor: oliver
Datum: 15.09. 2009
Osobnost Jiřího z Poděbrad v historicko-kulturním kontextu - Mládí Jiřího z Poděbrad - Vstup Jiřího z Poděbrad na politickou scénu - Jiří z Poděbrad jako zemský správce - Volba Jiřího z Poděbrad králem a jeho vláda - Mince obíhající na území Českého království v období vlády Jiřího z Poděbrad - První snahy o konsolidaci měnových poměrů v království - Opoziční ražba mincí v Plzni a v Českých Budějovicích - Měnová reforma Jiřího z Poděbrad
Smolík 1894 - Hásková 1973 - Cycoňová-Richtera 2013 - Cycoňová-Richtera 2015