Autor: Admin1
Datum: 15.09. 2009
Stránka se připravuje
Autor: Pavel Gregor
Datum: 01.01. 2021
Popis doposud známých variant haléřů Vladislava II. Jagellonského. Stručný výtah z připravovaného článku.
Autor: Ondřej Černohorský
Datum: 17.01. 2021
Smolík 1894 - Teisinger 1934 - Hásková 1971 - Hásková 1991 (Chaura, Chaurova sbírka) - Krajíc, Chvojka 2007 (Táborský poklad) - Brádle 2011 (nález Kosičky) - nejnovější studie - připravované studie
Autor: Ondřej Černohorský
Datum: 08.02. 2021
Obnovení tradice ražby zlatých mincí - Nejstarší písemná zmínka o ražbě dukátů za vlády Vladislava II. Jagellonského - Typologické zpracování dukátů Vladislava II. Jagellonského - Ikonografie dukátů Vladislava II. Jagellonského
Autor: PEHU
Datum: 01.12. 2011
Vojtěch Brádle Nález mincí z obce Kosičky Příspěvek k typologii pražských grošů Vladislava II. Jagellonského