Celkem položek: 2369  |  Zobrazení výpisu:   
   Počet mincí:    

Avers
Revers

OH_180    Skupiny:   -      Ev. č.: 

patagon 1628
Philip IV. (1621-1665)
Španělské Nizozemí
mincovna: Brusel (?) někde uváděno Tournai
Averz: korunovaný burgundský štít s křesadlem uprostřed a s řádem zlatého rouna dole, po stranách letopočet 16-28, opis: (značka mincovny) PHIL · IIII · D ⠨ G · HISP · ET · INDIAR · REX
Revers: ARCHID · AVST · DVX · BVRG · DOM · TOR · Zc
Vanhoudt-645

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1628 

 
 
Avers
Revers

OH_179    Skupiny:   -      Ev. č.: 

lví tolar (lion dollar, leeuwendaalder) 1589
Nizozemí, Friesland (Westfriesland)
Averz: rytíř vlevo s hlavou obrácenou doprava, před ním fríský štít rozdělující opis, letopočet 15-89, opis: × MO · NO ⠨ ORD · WES - TFRI · VALOR · HOL
Reverz: lev, opis: × ✿ × CONFIDENS × DNO × NON × MOVETVR
Dav. 8862
Delm. 833

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_178    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tolar 1620
arcivévoda Leopold V. Habsburský (1619-1632)
Svatá říše římská (House of Habsburg, RDR), Rakousy
mincovna: Hall
Averz: poprsí arcivévody z boku vpravo, po stranách letopočet 16-20, opis: ✿ LEOPOLDVS ◆ NECNON ◆ CÆTERI ◆ D ⠨ G ⠨ ARCHID ⠨ AVSTRIÆ
Reverz: korunovaný štít s drobnými ornamenty, pod ním dva malé štíty (Strassburg a Passau), opis: DVC ⠨ BVRG ⠨ STYR ⠨ CAR ⠨ - ET CARN ⠨ COM ⠨ TYROL
KM 802
Dav. 3328

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_177    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tolar
Ferdinand I. Habsburský (1521-1564)
Svatá říše římská, Rakousy
mincovna: Vídeň
dvojráz
Averz: korunovaná půlpostava vpravo s žezlem přes rameno a s jílcem meče v ruce, opis: ★ FERDINAN⠨ D⠨ G ⠨ ROM ⠨ HVNGA • BOHEM ⠨ REX
Reverz: orlice se svatozáří se čtvrceným štítem se středovým štítkem na prsou, opis: ★ INF • HIS • ARCHID⠨ AVST • DVX • BVRG • MA • MO .
Markl 159 (154-170)?
Dav. (Dav EC I) 8010

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_176    Skupiny:   -      Ev. č.: 

dirham 1217-1218 (614 H.)
Damašek (Dimishq)
Ayyubiden - Hauptlinie in Kairo. al-Adil Abu Bakr I. Sayf ad-Din (592 - 615 / 1196 - 1228)
Averz: šesticípá hvězda, uvnitř titulatura a jméno, okolo mincovna a letopočet
Reverz: titul a jméno chalífy an-Nasira, okolo Kalima
Balog 306

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_175    Skupiny:   -      Ev. č.: 

snaphaan (rider)
Charles II. (Charles of Egmont) (1492-1538)
Nizozemí, Geldernské vévodství
mincovna: Nijmegen
Averz: rytíř ve zbroji na koni vpravo, opis: KA - ROL' ༜ DUX ༜ GELR' ༜ IVL' ༜ CO ༜ 3V'
Reverz: půlený štít se dvěma lvy proti sobě (znak Geldernského vévodství), v pozadí ozdobný (florální) kříž zasahující do opisu, opis: EQVITA - IVDIC - IA ✦ TVA - DOMIN

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: po roce 1516 

 
 
Avers
Revers

OH_174    Skupiny:   -      Ev. č.: 

cornuto - falzum
markýz Michel Antonio ze Saluzza (1504–1528)
Itálie, Carmagnola
Averz: : MICHAEL : ANT : - : M : SALVTIARVM :, štít s přilbicí s korunovaným orlem na vrcholu
Reverz: : S - ANCTVS : CONSTANT - IVS :, sv. Konstantin s praporcem na koni jedoucí vpravo

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

MG_45    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš - Fridrich II. Saský 

   Typ: 883/12              Ročník:  

Dle typologie Die meissnisch-sächsischen Groschen 1338 bis 1500 byla tato mince ražena v mincovně Lipsko v letech 1456-1461

Pozn.: Fridrich II. Saský (1428-1464)

 
 
Avers
Revers

MG_44    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš - Fridrich II. Saský 

   Typ: 737/5              Ročník:  

Dle typologie Die meissnisch-sächsischen Groschen 1338 bis 1500 byla tato mince ražena v mincovně Freiberg v letech 1442-1451

Pozn.: Fridrich II. Saský (1428-1464)

 
 
Avers
Revers

MG_43    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš - Fridrich II. Saský 

   Typ: 717/9              Ročník:  

Dle typologie Die meissnisch-sächsischen Groschen 1338 bis 1500 byla tato mince ražena v mincovně Freiberg v letech 1428-1444

Pozn.: Fridrich II. Saský (1428-1464)

 
 
Avers
Revers

LJ_224    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Nepopsaná opisová varianta :LVDOWICVS růžice PRIMVS

Emitent: Ludvík I. Jagellonský

Nominál: Bílý peníz jednostranný 

   Typ:              Ročník: 1516-1526 

 
 
Avers
Revers

OH_173    Skupiny:   -      Ev. č.: 

batzen 1523
biskup Johann III. Pfalzgraf (1507-1538)
Německo, Regensburg
Averz: čtvcený štít, nad ním letopočet ✿ 1523 ✿, opis: ✠ IOHANES ✿ ADMINISTRAT ✿ RATIS ✿ E ✿ C
Reverz: postava sv. Petra s knihou a klíčem zasahující do opisu, opis: S ✿ PETRE ✿ NAVE3 ✿ ???RE ✿ CRISTIAN

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1523 

 
 
Avers
Revers

OH_172    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš 1503 (?)
Joachim I. a Albrecht (1499-1514)
Německo, Berlín
Averz: orlice s hlavou doleva a prsním štítkem, opis: ✿ IOAЄ · Z · ALB' · MARЄ · BRANDBVR'
Reverz: • mONЄ ° nOVA ° BЄRLINЄNSIS 15??

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_171    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš (Mariengroschen) 1536
Německo, město Hildesheim
Averz: čtvrcený městský štít, po stranách a nad ním tři šesticípé hvězdy, opis: ✠ MONETA • NOVA • HILDENSEM ° 1536
Reverz: madona s korunou a žezlem a s dítětem obklopená plamennou září, zasahující do opisu, po stranách opis: MARIA ° MATE - R ° DOMINI °
Buck/Bahrf. 48
Schult. 1285

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1536 

 
 
Avers
Revers

OH_170    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš (Mariengroschen) 1538
Göttingen
Averz: korunované písmeno G s křížem na pozadí, opis: ✿ MONETA ⵓ NOVA ⵓ GOTTING ⵓ 1538
Reverz: madona s korunou a žezlem a s dítětem obklopená plamennou září, opis: MARIA ⵓ MAT - ER ⵓ CRISTI
Saurm. 3919
Schrock 57

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1538 

 
 
Avers
Revers

OH_169    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tourský groš
Philippe IV. (1285-1314)
Francie

falzum? koroze? zlehčená mince? ověřit
váha by měla být o cca 1 g vyšší

DANTE, Alighieri - Božská komedie:
... marnivost toho, který Seinu špiní, když rozhodne se minci falšovat a neuteče před divokou sviní...

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers a revers

US_158    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: K-B
mincovňa: Kremnica

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Matyáš II. Habsburský 

   Typ: 1141              Ročník: 1616 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1613-1620

 
 
Avers a revers

US_157    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: K-B
mincovňa: Kremnica

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Matyáš II. Habsburský 

   Typ: 1141              Ročník: 1615 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1613-1620

 
 
Avers a revers

US_156    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: K-B
mincovňa: Kremnica

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Matyáš II. Habsburský 

   Typ: 1140              Ročník: 1609 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1611-1613

 
 
Avers a revers

US_155    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: K-B
mincovňa: Kremnica

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Matyáš II. Habsburský 

   Typ: 1141              Ročník: 1615 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1613-1620

 
 
Avers a revers

US_154    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: K-B
mincovňa: Kremnica

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Matyáš II. Habsburský 

   Typ: 1140              Ročník: 1610 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1611-1613

 
 
Avers a revers

US_153    Skupiny:   -      Ev. č.: 

dobové falzum

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Matyáš II. Habsburský 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers a revers

US_152    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: K-B
mincovňa: Kremnica

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Matyáš II. Habsburský 

   Typ: 1141              Ročník: 1614 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1613-1620

 
 
Avers a revers

US_151    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: K-B
mincovňa: Kremnica

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Matyáš II. Habsburský 

   Typ: 1141              Ročník: 1618 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1613-1620

 
 
Avers a revers

US_150    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: K-B
mincovňa: Kremnica

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Matyáš II. Habsburský 

   Typ: 1141              Ročník: 1617 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1613-1620

 
 
Avers a revers

US_149    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: K-B
mincovňa: Kremnica

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Matyáš II. Habsburský 

   Typ: 1141              Ročník: 1619 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1613-1620

 
 
Avers a revers

US_148    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: K-B
mincovňa: Kremnica

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Matyáš II. Habsburský 

   Typ: 1141              Ročník: 1616 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1613-1620

 
 
Avers a revers

US_147    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: K-B
mincovňa: Kremnica

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Matyáš II. Habsburský 

   Typ: 1140              Ročník: 1613 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1611-1613

 
 
Avers a revers

US_146    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: K-B
mincovňa: Kremnica

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Matyáš II. Habsburský 

   Typ: 1140              Ročník: 1612 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1611-1613

 
 
Avers a revers

US_145    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: K-B
mincovňa: Kremnica

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Matyáš II. Habsburský 

   Typ: 1140              Ročník: 1611 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1611-1613

 
 
Avers a revers

US_144    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: K-B
mincovňa: Kremnica

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Matyáš II. Habsburský 

   Typ: 1141              Ročník: 1620 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1613-1620

 
 
Avers
Revers

OH_168    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš (selský groš, bauerngroschen)
město Goslar, Německo
raženo v letech 1477/81-1505
Averz: napravo postava sv. Šimona s pilou a knihou, nalevo sv. Juda s kyjem, opis: ༜ SAnTV - S - ImOn ༜ ЄT ༜ IVD'
Reverz: štít s orlicí, nad ním přilbice s přikrývadly a klenotem, opis: MOnЄTA ༜ n - OVA ༜ GOSLAR
Schulten 979

pozn.: pro způsob provedení byl tento groš nazýván selský groš (bauerngroschen)

pozn. dole, mezi postavami světců tuší napsané číslo 81.

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1477/81-1505 

 
 
Avers a revers

US_143    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: K-B
mincovňa: Kremnica

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Rudolf II. Habsburský 

   Typ: 1060              Ročník: 1608 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1602-1608

 
 
Avers a revers

US_142    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: K-B
mincovňa: Kremnica

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Rudolf II. Habsburský 

   Typ: 1060              Ročník: 1603 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1602-1608

 
 
Avers a revers

US_141    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: H-S
mincovňa: Košice

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Rudolf II. Habsburský 

   Typ: 1061              Ročník: 1579 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1579 a 1580

 
 
Avers a revers

US_140    Skupiny:   -      Ev. č.: 

dobové falzum

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Rudolf II. Habsburský 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers a revers

US_139    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: K-B
mincovňa: Kremnica

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Rudolf II. Habsburský 

   Typ: 1059              Ročník: 1602 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1579-1602

 
 
Avers a revers

US_138    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: K-B
mincovňa: Kremnica

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Rudolf II. Habsburský 

   Typ: 1059              Ročník: 1597 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1579-1602

 
 
Avers a revers

US_137    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: K-B
mincovňa: Kremnica

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Rudolf II. Habsburský 

   Typ: 1059              Ročník: 1595 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1579-1602

 
 
Avers a revers

US_136    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: K-B
mincovňa: Kremnica

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Rudolf II. Habsburský 

   Typ: 1059              Ročník: 1587 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1579-1602

 
 
Avers a revers

US_135    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: K-B
mincovňa: Kremnica

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Rudolf II. Habsburský 

   Typ: 1059              Ročník: 1594 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1579-1602

 
 
Avers a revers

US_134    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: K-B
mincovňa: Kremnica

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Rudolf II. Habsburský 

   Typ: 1059              Ročník: 1583 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1579-1602

 
 
Avers a revers

US_133    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: K-B
mincovňa: Kremnica

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Rudolf II. Habsburský 

   Typ: 1059              Ročník: 1592 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1579-1602

 
 
Avers a revers

US_132    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: K-B
mincovňa: Kremnica

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Rudolf II. Habsburský 

   Typ: 1059              Ročník: 1585 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1579-1602

 
 
Avers a revers

US_131    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: K-B
mincovňa: Kremnica

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Rudolf II. Habsburský 

   Typ: 1059              Ročník: 1591 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1579-1602

 
 
Avers a revers

US_130    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: N-B
mincovňa: Veľká Baňa

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Rudolf II. Habsburský 

   Typ: 1065              Ročník: 1582 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1582

 
 
Avers a revers

US_129    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: K-B
mincovňa: Kremnica

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Rudolf II. Habsburský 

   Typ: 1059              Ročník: 1580 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1579-1602

 
 
Avers a revers

US_128    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: K-B
mincovňa: Kremnica

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Rudolf II. Habsburský 

   Typ: 1058              Ročník: 1579 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1577-1579

 
 
Avers a revers

US_127    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: K-B
mincovňa: Kremnica

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Rudolf II. Habsburský 

   Typ: 1059              Ročník: 1593 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1579-1602

 
 
Avers a revers

US_126    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: K- (chyborazba)
mincovňa: Kremnica

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Rudolf II. Habsburský 

   Typ: 1059              Ročník: 1600 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1579-1602

 
 
   Počet mincí: