Autor: oliver
Datum: 22.10. 2018
Všechna čísla Numismatického sborníku (NSb). Kompletní, od roku 1953.
Autor: oliver
Datum: 26.08. 2018
Nová čísla Numismatických listů (od roku 2016) online na webových stránkách Národního muzea.
Autor: oliver
Datum: 26.08. 2018
Nejstarší čísla Numismatických listů online
Autor: oliver
Datum: 02.02. 2019
Numismatický časopis československý online (NČČ, NČČsl) je k dispozici na stránkách Centra medievistických studií.
Věstník Numismatické společnosti československé (VNSČ) je k dispozici na stránkách Centra medievistických studií.