Medaile k 15. výročí založení pobočky
Autoři: Jan Cihlář, oliver, Petr Bárta
Datum: 05.07. 2023
Zpět na seznam
K 15. výročí založení pobočky Pražské groše byla v roce 2023 vydána pamětní medaile – groš "smrťáček" [1].

 

V roce 2023 oslavila pobočka Pražské groše 15. výročí svého založení. K tomuto výročí byla vydána i pamětní medaile v několika různých provedeních. Ke standardním provedení patří ražby z ryzího stříbra (999/1000) a cínu (s velmi malou příměsí mědi a olova)2, vždy v provedení ražby na tenký a tlustý střížek:

 

stříbro tenká (0,6 mm) 2,9 g 40 ks
stříbro tlustá (5,0 mm) 38,5 g 45 ks
cín tenká (1,3 mm) 5,4 g 50 ks
cín tlustá (10 12 mm) 64,3 g 50 ks

 

Mimo to existují i další odražky. Dva zkušební autorské odražky do měkkého kovu (cín s malou příměsí mědi a olova) před zakalením raznice (cca 25,2 g, tloušťka 4,9 mm), 16 odražků ve zlatě (986/1000, dvoudukát - 6,98 g, průměr 29,3 mm) a dále ražba na nepravidelné střížky ze stříbra nižší jakosti imitující vzhled pravých grošů (40 ks, cca 2,8 g). V případě tlustých ražeb jak do stříbra, tak do cínu bylo ještě navíc od každého provedení vyraženo 5 ks jako náhrady za případné nepovedené ražby.3 Stříbrné ražby jsou puncované, tlusté na hraně (v kruhu kamzík hledí mírně vlevo, číslice 0, písmeno B (puncovní úřad Brno)), tenké na rubní straně pod lvem (hodnota 999 v obrysu obdélníka), na stejném místě jsou puncem opatřeny i zlaté ražby (v půlkruhu s odseknutými rohy vlevo hledící hlava orla, pod zobákem číslice 1 a na krku písmeno B). U odražků do drahých kovů je vždy použit také punc s iniciálami autora PS (Petr Soušek). Zlato bylo raženo na náklady jednotlivých zájemců z dodaného kovu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o ruční ražbu, jsou průměry medailí ze stříbra a cínu v rozsahu cca 30-35 mm. Podobně lze nalézt i odchylky v hmotnostech jednotlivých medailí (u stříbrných okolo 5 %, u silných z cínu až 10 %).

Pobočka touto ražbou navazuje na ražbu oslavující desáté výročí založení pobočky v roce 2018, kdy byla vydána ražba s motivem pregéře a jeho pomocníka provedeného dle nástěnné malby z Mincířské kaple v Chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře.4

Autorem ideového návrhu je Petr Bárta, vyhotovení grafického návrhu a medailí samotných se ujal známý medailér Petr Soušek. Motivem medaile je podobizna mladičkého krále Ladislava Pohrobka, od jehož korunovace uplynulo v roce vydání medaile 570 let (za českého krále byl korunován 28. října 1453 ve věku třinácti let). Podoba panovníka vychází z jeho oficiálního portrétu vytvořeného neznámým umělcem v roce 1457. Smrtka za zády krále symbolizuje jeho brzký skon a velmi krátkou vládu (zemřel 23. listopadu 1457 v Praze). Opis averzu: D.G.R.BO.LADISLAVSPRIMVS - rozdělovací znaménko ve tvaru tří kroužků je pro groše Ladislava Pohrobka typické. Reverz medaile je inspirován tlustým grošem tohoto panovníka, především co se stylizace lva týče. Pod lvem jsou uvedeny dva letopočty - letopočet 2008 je rokem založení pobočky a letopočet 2023 je rokem, v němž si pobočka připomíná 15 let od svého založení (což je uvedeno i ve formě textu "15 let" pod nohama lva). Okolo lva je opis ČNS PRAŽSKÉ GROŠE, jednotlivá slova jsou oddělena rozdělovacími znaménky (šesticípé hvězdy a čtyřlistá kytička), jež jsou rovněž shodná s rubní stranou Ladislavova groše.5

Záměr vydat k 15. výročí pobočky pamětní medaili volně inspirovanou tlustým grošem Ladislava Pohrobka byl odsouhlasen členskou schůzí pobočky v roce 2022. Ražba medailí proběhla ve druhém čtvrtletí roku 2023.

 

Ukázka vybraného kresebného návrhu medaile od Petra Souška.

 

Zkušební autorský odražek.

 

Vlevo nahoře tlustý odražek z cínu (cca 64 g), dole pod ním tenký z téhož kovu (cca 5,4 g). Uprostřed nahoře je tlustý odražek z ryzího stříbra (cca 39 g), vpravo dole tenký z ryzího stříbra (2,9 g). Vpravo nahoře je ražba na nepravidelném střížku (2,8 g).

 

Detail tlustého odražku z cínu.

 

Detail tlustého odražku ze stříbra.

 

Odražek ve zlatě o hmotnosti dvoudukátu.

 

Fotografie a grafika: L. Richtera a J. Cihlář

 1 Tento článek bude publikován v Numismatickém časopise.
2 Více o slitinách cínu např. v článku Falza rakousko-uherských zlatníků (Folia Numismatica 28/2, 2014, 191-221).
3 Počty kusů jednotlivých provedení nejsou konečné, vztahují se k datu 1.8.2023. V případě zájmu si lze pobočkové medaile objednat na adrese: petr.barta.cns@seznam.cz.
4 Podrobněji zde. V katalogu Martina Foukala České numismatické medaile katalog ražeb - 1. díl má medaile z roku 2018 označení A31/1.
5 Během krátké čtyřleté vlády Ladislava Pohrobka na českém trůně nedošlo k pravidelné ražbě pražských grošů. Je známo pouze několik málo exemplářů grošů tohoto panovníka a tyto groše jsou proto nejvzácnějšími pražskými groši. Známo je i několik exemplářů tlustých grošů. Podrobněji se problematikou grošů Ladislava Pohrobka zabývá článek Pražské groše Ladislava Pohrobka (1453-1457) (Numismatický časopis 5-6, 2021, 9-18.).