Výroční schůze 2013
Autor: Ondřej Černohorský
Datum: 22.04. 2014
Zpět na seznam
Dne 16. března 2013 se uskutečnila další výroční schůze pobočky ČNS – Pražské groše. K setkání došlo jako tradičně v Kutné Hoře, tentokráte v salonku hotelu Mědínek.

 

Členové pobočky i pozvaní hosté se do města začali sjíždět již během dopoledních hodin a po ubytování v hotelu a přilehlých penzionech se mnozí z nich vydali na individuální prohlídku histrorického jádra Kutné Hory. Kolem poledne se všichni začali scházet v hotelovém salonku a po vydatném obědě byl kolem 13. hodiny zahájen oficiální program schůze.

 

Úvodního slova se tradičně ujal předseda Jiří Hána, poté následovalo přednesení zpráv o působení pobočky v roce 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013. Nato byla zahájena diskuze, týkající se zejména chodu a funkčnosti internetové databáze mincí. Po ukončení oficiálního programu výroční členské schůze se dále diskutovalo nad různými (nejen) numismatickými tématy, probíhala prohlídka mincí grošového období ze sbírek přítomných účastníků či prodej přebytků a setkání již probíhalo v nenuceném přátelském duchu.

 

Tato poklidná atmosféra byla kolem 15. hodiny přerušena přednáškovým blokem, v němž zazněly celkem tři numismatické příspěvky. Nejprve si vzal slovo Pavel Gregor, který odprezentoval dvě přednášky s tématikou drobných mincí grošového období. V prvním příspěvku s názvem Peníz se lvem - Stručný návod na přiřazení k jednotlivým variantám představil svou upravenou verzi původní typologie penízků se lvem od J. Hány a seznámil přítomné s novými nepopsanými variantami těchto peněz. Ve druhá přednášce Haléře Ludvíka Jagellonského - Zákonitosti a základní znaky při určování se autor věnoval upřesnění své dříve prezentované typologie těchto haléřů a opět představil jejich nově zdokumentované varianty. Přednáškový blok završil kolega Jan Cihlář příspěvkem Několik nepopsaných variant pražských grošů Jana Lucemburského a IV. skupina Castelinovy typologie, ve kterém přítomné seznámil s aktuálním stavem poznání stávajících i nově objevených variant pražských grošů tohoto panovníka v rámci IV. Castelinovy chronologické skupiny. Autor rovněž představil korekci některých chyb a nejasností ve vyobrazení znamének v tabulkách K. Castelina a V. Pinty a zpochybnil Castelinův názor o časově omezené emisi této skupiny grošů. Po těchto velmi zajímavých přednáškách členů naší pobočky pokračovalo dále setkání v přátelském duchu až do pozdních večerních hodin.

 

Přednáška Pavla Gregora o černých penízech Ludvíka Jagellonského.

 

Přednáška Pavla Gregora o černých penízech Ludvíka Jagellonského.

 

Ondřej Černohorský a Jan Cihlář.

 

Lukáš Kučera, Lukáš Richtera, Martin Rozhoň, Pavel Hampl a Petr Huňař.

 

Přednáška Jana Cihláře o pražských groších Jana Lucemburského.

 

Přednáška Jana Cihláře o pražských groších Jana Lucemburského.

 

Přednáška Pavla Gregora o černých penízech Ludvíka Jagellonského.

 

Jiří Hána, Pavla Kučerová a Lukáš Kučera.

 

Přednáška Jana Cihláře o pražských groších Jana Lucemburského.

 

Foto: L. Kučera a L. Richtera