Výroční schůze 2016
Autor: Ondřej Černohorský
Datum: 19.01. 2020
Zpět na seznam
Tradiční výroční členská schůze pobočky ČNS – Pražské groše se konala 26. března 2016, tentokráte v salonku restaurace U Kamenného domu.

 

Tento rok organizaci schůze doprovázely mnohé komplikace, kvůli nimž k jejímu uskutečnění málem nedošlo. Přestože po minulých zkušenostech s objednáváním salonku hotelu U kata byla žádost o jeho rezervaci podána včas, zvolený termín byl již obsazený. V průběhu posledních let hotel prošel rekonstrukcí a stal se vyhledávaným místem pro konání svateb a dalších akcí. Volba tedy padla na hotel Mědínek, kde se VČS pořádala v roce 2013. Salonek hotelu byl objednán a nic nebránilo v konání schůze. Problém nastal v okamžiku, kdy si měsíc před akcí zástupce pobočky chtěl objednávku salonku na smluvený termín telefonicky potvrdit. Provozní hotelu sice rezervaci salonku potvrdil, oznámil však, že se za jeho pronájem platí (300 Kč za hodinu, minimálně však 1000 Kč). Vzhledem k tomu, že pobočka má odhlasovanou poměrně nízkou výši členských příspěvků a nedisponuje tudíž dostatečnou finanční rezervou, z níž by nesmyslné poplatky mohly být uhrazeny, bylo narychlo rozhodnuto o změně místa konání schůze. Tímto novým místem setkání se měla stát restaurace U Kamenného domu.


V sobotu 26. března se členové i pozvaní hosté a přátelé pobočky Pražské groše konečně dočkali a začali se scházet ke společnému setkání. Jaké však bylo nepříjemné překvapení první skupiny příchozích, když zjistili, že restaurace U Kamenného domu je uzavřena. Naštěstí byl v této skupince organizátor schůze, který před měsícem se zástupcem restaurace jednal. Po telefonickém rozhovoru s tímto zástupcem bylo zjištěno, že si dohodnutý termín neoznačil do kalendáře a tudíž s naší členskou schůzí nebylo počítáno. Naštěstí vše dobře dopadlo, provozní uznal chybu, personál se dostavil do restaurace a schůze se mohla konat včetně zajištění nezbytného pitného režimu a občerstvení.


Důležitým bodem výroční členské schůze byla volba nového výboru pobočky ve stávajícím složení: předseda Lukáš Richtera, jednatel Tomáš Pavlík, hospodář Lukáš Kučera a předseda revizní komise Ondřej Černohorský. Dále jsme museli řešit stav členské základny, neboť se objevili problémy vzniklé zčásti nekomunikací některých našich členů a dále i špatně nastavenou komunikací ústředí ČNS, které pro neplacení členských příspěvků ukončila některým našim členům členství, aniž by naši pobočku o tomto úkonu informovalo. Nejméně v jednom případě k tomu ovšem došlo omylem, proto byl kladen důraz na kontrolu platební morálky členů ze strany hospodáře pobočky. Dva členové pobočky ukončili své členství, mezi nimi i správce pobočkového webu, jeden numismatik se naopak stal naším novým zájmovým členem. Správu webu převzal v plné šíři Lukáš Kučera. Řešen byl i problém změny bankovního účtu pobočky u České spořitelny, jehož podmínky pro nás byly krajně nevýhodné a za který jsme platili zbytečně vysoké poplatky. Změně účtu však bránily zastaralé stanovy ČNS, bylo proto nutné se změnou počkat až do doby, kdy došlo k jejich aktualizaci. Dalším důležitým bodem byla změna sídla pobočky s ohledem na doručování korespondence, z praktických důvodů a díky vstřícnosti ústředí ČNS nám bylo umožněno změnit adresu sídla pobočky na adresu ústředí ČNS.


V souvislosti s problémy týkajícími se místa konání budoucích výročních členských schůzí byl navržen nový postup. Dosud výběr termínu VČS probíhal formou hlasování během října a listopadu a po selekci nejvhodnější termínu jsme se snažili zajistit vhodné místo na únor, nebo březen daného roku. Praxe ukázala, že na podzim již v našem oblíbeném hotelu U kata není možné salonek zajistit, neboť svatby a jiné akce se zde plánují i rok dopředu. Byli jsme tudíž nuceni přijmout opatření: o termínu příští VČS rozhodneme vždy na schůzi předcházející s tím, že ještě tentýž den si salonek v hotelu U kata v Kutné Hoře objednáme, a to včetně ubytování. Výhodou tohoto systému je to, že v případě, kdy by byl salonek na tento termín již obsazený, můžeme operativně zvolit jiný.


Po projednání problematických témat se diskuze vydala příjemnějším směrem. Blíží se výročí 10 let od založení pobočky Pražské groše, které připadá na rok 2018, proto byli účastníci setkání vybídnuti předsedou, aby předložili návrhy na důstojnou oslavu. Přípravu článku o historii pobočky potvrdil Ondřej Černohorský, který se k tomuto úkolu zavázal již na minulé schůzi. Navrženo bylo i vydání pamětního žetonu s motivem pražského groše, členové pobočky byli vyzváni k případnému podání dalších grafických návrhů. Diskuze o přípravách na oslavu výročí přešla nepozorovaně do volnější formy debaty. Schůze proto byla formálně ukončena a její účastnící se jako každý rok věnovali hovorům o nejrůznějších tématech numismatických, i o veselých příhodách ze života při dobrém jídle a pití.

 

Zleva: Martin Rozhoň, Petr Kotol, Lenka Cycoňová, Pavel Gregor a Jan Cihlář.

 

Zleva: Lukáš Kučera, Jiří Hána, František Jílek, Tomáš Pavlík a Ondřej Černohorský.

 

Zleva: Petr Huňař, Tomáš Pavlík a Ondřej Černohorský.

 

Zleva: Martin Rozhoň, Petr Kotol, Lenka Cycoňová, Petr Bárta, Pavel Gregor a Jan Cihlář.

 

Foto: L. Richtera