Autor: Ondřej Černohorský
Datum: 01.10. 2014
První výroční schůze pobočky Pražské groše se konala dne 21. února 2009 v salonku hotelu U kata v Kutné Hoře.
Autoři: PEHU, oliver
Datum: 15.09. 2009
První ustavující schůze proběhla v sobotu 23. února 2008 od 15:00 hod.