Autor: Admin1
Datum: 15.09. 2009
Stránka se připravuje
Stručný přehled vybraných předchozích typologických zpracování - Kupfer 1880 - Čermák-Skrbek 1891 - Smolík 1894 - Fiala (Donebauerova sbírka) 1889 - Castelin 1932 - Janovský 1948 - Nechanický 1999 - Gregor-Richtera 2019 - falza černých penízů Ferdinanda I. Habsburského