Ustavující schůze
Autoři: PEHU, oliver
Datum: 15.09. 2009
Zpět na seznam
První ustavující schůze proběhla v sobotu 23. února 2008 od 15:00 hod.

 

Program prvního setkání:

  1. návštěva Českého muzea stříbra (numismatické expozice) s výkladem numismatika dr. Petráně.
  2. zahájení, konstatování o ustavení pobočky
  3. přijetí členů pobočky – institut zakládající člen
  4. zvolení výboru pobočky
  5. proběhla diskuze o funkcionalitě webových stránek
  6. schválena částka členského příspěvku
  7. volná debata na mnoho témat nejen o mincích

 

Usnesení:

ČNS, virtuální pobočka Pražské groše založena 23. 2. 2008 v Kutné Hoře v penzionu U Slunce. Zakládajících členů 18 dle prezenční listiny. Navržený výbor pobočky schválen většinou hlasů přítomných ve složení:

předseda: J. Hána

jednatel (místopředseda): T. Pavlík

hospodář: P. Huňař

revizní komisař: O. Černohorský

Ustavující schůze dále odhlasovala plným počtem hlasů pobočkový členský příspěvek ve výši 300,– Kč ročně, splatný po založení běžného účtu pobočky. Ustavující schůze ukládá výboru pobočky registrovat pobočku u místně příslušných úřadů, zřídit běžný účet a vést agendu pobočky do příští Výroční schůze. V diskuzi byl připomínkován a schválen návrh internetových stránek pobočky a technické detaily. Výroční členská schůze se uskuteční počátkem roku 2009.

 

Seznam zakládajících členů dle prezenční listiny Ustavující schůze:

Jiří Hána, Petr Huňař, Tomáš Pavlík, Ladislav Kotík, Pavel Hampl, Pavel Gregor, Lukáš Richtera, Ondřej Černohorský, Alexandr Beránek, František Jílek, Libor Lapčík, Michaela Havlíková, Jan Cihlář, Luboš Král, Zdeněk Petráň, Jan Křemenák, Robert Slobins, Václav Pinta.

 

Zajímavosti a jiné zapamatování hodné události

Patasonův norník v nestřežené chvíli během schůzování nejdříve údajně obtěžoval (nedoloženo) a po té rozcupoval (doloženo) Greggyho tašku, částečně i s jejím obsahem. Odneslo to pouzdro na brýle a nějaký tisk. Důvodem zřejmě bylo, že z tašky byl cítit salám.

 

První setkání - návštěva Českého muzea stříbra (numismatické expozice) s výkladem numismatika dr. Petráně. Zleva, vpředu: Jan Cihlář, Pavel Hampl, Robert Slobins, Jiří Hána, vzadu: Michaela Havlíková, František Jílek a Pavel Gregor. Foto Lukáš Richtera.

 

První setkání - návštěva Českého muzea stříbra (numismatické expozice) s výkladem numismatika dr. Petráně. Zleva: Jan Cihlář, Petr Huňař a Tomáš Pavlík. Foto Lukáš Richtera.

 

Ustavující schůze v penzionu U Slunce v Kutné Hoře. Zleva: Robert Slobins, Jan Křemenák, Zdeněk Petráň, Luboš Král a Jan Cihlář. Foto Lukáš Richtera.

 

Ustavující schůze v penzionu U Sluncenv Kutné Hoře. Zleva: Jiří Hána, Petr Huňař, Tomáš Pavlík. Foto Lukáš Richtera.

 

Před návštevou Českého muzea stříbra. Zleva: Lukáš Richtera, Petr Huňař, Ondřej Černohorský (zády) a Jiří Hána (bokem). Foto Libor Lapčík.

 

Ničitel Greggyho tašky. Foto Libor Lapčík.

 

Návšteva Českého muzea stříbra. Foto Libor Lapčík.

 

Návšteva Českého muzea stříbra. Foto Ondřej Černohorský.

 

Po prohlídce, L. Richtera a M. Havlíková. Autor fotografie neuveden.

 

Schůze. Autor fotografie neuveden.