Výroční schůze 2010
Autor: Ondřej Černohorský
Datum: 22.04. 2014
Zpět na seznam
Dne 20. února 2010 se v Kutné Hoře konala druhá výroční členská schůze naší virtuální pobočky, která byla zároveň i schůzí volební. Toho dne se naši členové sešli na 16 hodinu v salónku hotelu U kata.

 

Jako tradičně se ujal slova nejprve předseda J. Hána, který ve své výroční zprávě zhodnotil předchozí období, pochválil členy zainteresované do vývoje pobočkového webu a budované databáze mincí grošového období, zhodnotil dosavadní prezentaci pobočky v médiích či na konferenci Peníze v proměnách času a zároveň poděkoval výboru pobočky za efektivní práci. Po přednesení zprávy hospodáře a revizní komise navrhla mandátová a návrhová komise, aby stávající výbor pobočky pokračoval ve své činnosti i v dalším volebním období.


Následně proběhla dlouhá diskuze týkající se několika témat. Nejprve se debatovalo o změně bankovního ústavu kvůli vysokým poplatkům České spořitelny. Představeno bylo rovněž nově založené interní diskusní fórum, které má sloužit k řešení pobočkových záležitostí a jež bylo implementováno do webových stránek pobočky, ostatní diskuze měly být i nadále vedeny na veřejném fóru na www.sberatel.com. Dlouhý čas se poté podávaly návrhy a diskutovaly úpravy pobočkového webu a databáze mincí, z čehož vzešlo několik požadavků na změny, jež měly být delegovány programátorům. Dále byl podán návrh na to, aby se z členských poplatků zakoupilo předplatné časopisu Mince a bankovky pro členy pobočky, což však bylo při hlasování zamítnuto. Odhlasována byla výše členského poplatku na r. 2010 ve výši 300,-. V závěru schůze byl jednomyslně přijat návrh mandátové a návrhové komise a výbor pobočky tak bude nadále pracovat další dva roky ve stávajícím složení:

předseda: Jiří Hána

jednatel: Tomáš Pavlík

hospodář: Petr Huňař

předseda revizní komise: Ondřej Černohorský


Oficiální program výroční členské schůze byl ukončen v 19:20, poté následovala volná zábava až do pozdních večerních hodin. Z průběhu celé akce se bohužel nedochovaly žádné fotografické záznamy, ale k dispozici jsou alespoň fotografie pár numismatických přírůstků z této schůze.

 

 

 

 

 

 

Foto: L. Richtera