Výroční schůze 2012
Autor: Ondřej Černohorský
Datum: 22.04. 2014
Zpět na seznam
Dne 17. března 2012 se členové pobočky sešli na další výroční členské schůzi v Kutné Hoře, tentokráte v salonku penzionu U české koruny.

 

Kromě pravidelného setkání a projednávání nezbytných náležitostí končilo letos volební období stávajícího výboru pobočky a setkání se tak neslo ve znamení voleb.

 

Schůze byla zahájena v 16 hodin předsedou Jiřím Hánou, který přivítal přítomné a přednesl svou výroční zprávu, ve které zhodnotil předchozí rok. Poté předseda za nepřítomného hospodáře přečetl výroční zprávu o hospodaření pobočky a návrh rozpočtu na rok 2012. V dalším proslovu J. Hána představil zprávu o členské základně pobočky a následovala zpráva předsedy revizní komise Ondřeje Černohorského. V dalším průběhu schůze navrhla mandátová a návrhová komise ústy Pavla Hampla, aby stávající výbor pobočky pokračoval i v dalším volebním období.

 

Po přednesení všech zpráv následovala diskuze, ve které se řešily především náležitosti spojené s internetovými stránkami pobočky. Diskuze byla ukončena vznesením návrhu na výši členského příspěvku pro rok 2012 na 250,-, který byl také přijat všemi přítomnými členy. Poté bylo přikročeno k vlastní volbě nového výboru, které předcházel návrh předsedy hlasovat o jeho složení jakožto celku, nikoliv jednotlivě. Do nového výboru pobočky tak byli jednomyslně zvoleni stávající členové:

předseda: J. Hána

jednatel: T. Pavlík

hospodář: P. Huňař

revizní komise: O. Černohorský

 

Výroční schůze byla ukončena v 16:50, krátce poté proběhla ještě přednáška Pavla Gregora o nové úpravě typologie penízků se lvem a pak již následovala volná zábava, která se jako každoročně nesla ve znamení prohlídky nových přírůstků mincí, výměny či prodeje přebytků a různých vážných i nevážných diskuzí. Když byla ve večerních hodinách uzavřena restaurace penzionu, odebrali se někteří kolegové ke spánku, většina osazenstva schůze se však vydala vstříc nočnímu dobrodružství a zábava tak pokračovala při bowlingu až do pozdních nočních hodin.

 

Zajímavosti a jiné zapamatování hodné události

Bez přehánění kultovním zážitkem se stal právě pobyt v penzionu U české koruny. Takový Pavel Hampl si už asi nikdy při míchání kávy nebo čaje nezacinká lžičkou, aniž by si při tom nevzpomněl právě na tento pobyt. V penzionu byl tehdy jeden opravdu pěkný pokoj s parádní postelí (na fotografii). Protože nás bylo poměrně dost, obsadit bylo nutné i pokoje, které zřejmě běžně návštěvníkům nabízeny nebyly. Tak se stalo, že ne všichni byli s ubytováním úplně spokojeni a napříště bylo hledána jiná alternativa ubytování. S ohledem na polohu penzionu bylo výhodné navštívit sedleckou kostnici a kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele.

 

Zleva: Milš Strmiska, Ondřej Černohorský, Tomáš Pavlík, na druhé straně u stolu vpravo od zadu Marek Dyjak, Pavel Gregor, Lukáš Richtera.

 

Apartmán v penzionu U české koruny.

 

Sedlecká kostnice.

 

Kostel Všech svatých v Sedleci.

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedleci.

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedleci.

 

Kostel svatého Jakuba Staršího v Kutné Hoře.

 

Socha havíře v chrámu sv. Barbory.

 

Nástěnná malba v Mincířské kapli katedrály sv. Barbory v Kutné Hoře.

 

Nástěnná malba v Mincířské kapli katedrály sv. Barbory v Kutné Hoře.

 

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře.

 

Pohled na Kutnou Horu - kostel sv. Jakuba Staršího a Hrádek.

 

Kutnohorské zákoutí.

 

Kutnohorské zákoutí.

 

Foto: L. Kučera, K. Kyseláková a L. Richtera