Výroční schůze 2009
Autor: Ondřej Černohorský
Datum: 01.10. 2014
Zpět na seznam
První výroční schůze pobočky Pražské groše se konala dne 21. února 2009 v salonku hotelu U kata v Kutné Hoře.

 

Dle pozvánky zaslané předsedou J. Hánou měl být oficiální program schůze zahájen v 15 hodin. Někteří kolegové však přijeli mnohem dříve, aby si mohli po roce opět prohlédnout město. Kolem druhé hodiny odpolední se v restauraci hotelu začali scházet první hloučky účastníků schůze k obědu a přátelskému klábosení.

 

Krátce před 15. hodinou se členstvo pobočky přesunulo do salonku a byla zahájena oficiální část schůze. Na úvod vystoupil předseda Jiří Hána se svým výročním projevem, ve kterém shrnul všechny úspěchy během prvního roku fungování pobočky: nárůst členské základny, vytvoření webové prezentace pobočky a databáze mincí grošového období, založení běžného účtu pobočky, dokončení registrace pobočky u příslušných úřadů, sebeprezentace pobočky v Informacích ČNS a v časopise Mince a bankovky, či vyvíjení odborných aktivit některých členů pobočky.

 

Po tomto úvodu se ujal slova hospodář Petr Huňař a přednesl zprávu o stavu financí pobočky a návrh na rozpočet na rok 2009, který již zahrnoval připravované změny týkající se nového webu. Následovala zpráva revizní komise, ve které byly představeny připomínky kolegů Lukáše Richtery a Ondřeje Černohorského ke stávajícím internetovým stránkám a jejich funkcionalitě. Na toto téma již proběhla v předstihu široká diskuze na fóru sberatel.com, na jejímž podkladě oba dotyční připravili nový návrh webu i databáze mincí, s nímž chtěli přítomné seznámit během následujícího programu schůze.

 

Po ukončení nezbytných oficialit byla zahájena diskuze, které předcházela již zmíněná prezentace návrhu nových internetových stránek, včetně výsledků předběžného jednání s programátory firmy Progdansoft, která by celý projekt realizovala. Dále bylo pro připravovaný web navrženo vytvoření nové domény cnspg.cz a byla zdůrazněna nutnost jednorázového navýšení členského příspěvku na rok 2009, z něhož by bylo možné zaplatit naprogramování nového webu. Během diskuze byli připomínkovány některé body návrhu připravovaných internetových stránek a byly zmíněny i další nové nápady pro zlepšení jeho funkcionality, které si tvůrci návrhu zapisovali.

 

Dlouhá diskuze byla zakončena hlasováním o přijetí návrhu L. Richtery a O. Černohorského na nové webové stránky a databázi mincí. Výroční členská schůze tento návrh přijala a pověřila Výbor pobočky jednáním za účelem definice finální podoby webu a uzavřením příslušných jednání a smluv s programátory fi. Progdansoft. Dále bych VČS schválený návrh na výši pobočkového členského příspěvku na rok 2009 ve výši 1000,-.

 

Výroční členská schůze byla ukončena v pozdních odpoledních hodinách a dále již následovala volná zábava, prohlídka částí sbírek některých členů či výměna přebytků.

 

Kdo mohl, vyrazil ještě před výročkou na nákupy.

 

Chlapci hrají čáru.

 

Vybrat tu správnou variantu dá někdy zabrat.

 

Míša a Pehu.

 

Diskuse nad drobáčky - Flutek a Greggy.

 

Předseda Jiří Hána, Pavel Hampl a Ondřej Černohorský.

 

Zleva vzadu: Jiří Hána, Pavel Hampl, Ondřej Černohorský, Martin Rozhoň, vpředu vlevo Tomáš Pavlík a vpravo neidentifikovatelná kštice (pravděpodobně Petr Huňař).

 

Vlevo: Jiří Hána, Pavel Hampl, Ondřej Černohorský, Martin Rozhoň, Flutek a Pavel Gregor, vpravo: Jan Cihlář, Tomáš Pavlík, Petr Huňař a Michaela Havlíková.

 

Foto: L. Richtera