Výroční schůze 2014
Autor: Ondřej Černohorský
Datum: 01.10. 2014
Zpět na seznam
Výroční schůze pobočky ČNS – Pražské groše se letos uskutečnila v sobotu 29. března 2014 v příjemném prostředí hotelu U kata v Kutné Hoře.

 

Vlastní program schůze byl pojat jako součást přátelského setkání členů pobočky a několika pozvaných hostů z České republiky i ze Slovenska, kteří spolu prakticky denně komunikují skrze sběratelské internetové fórum na www.sberatel.com.

 

Účastníci setkání se sjížděli již během dopoledních hodin a po ubytování v hotelu někteří z nich využili volný čas k prohlídce historické části Kutné Hory. Kolem 13. hodiny se začali členové pobočky i pozvaní hosté scházet v restauraci hotelu U kata a během vynikajícího oběda již debatovali o různých numismatických i jiných tématech nebo si prohlíželi přebytky kolegů a následně sjednávali výměnu či nákup mincí i literatury.

 

Ve 14 hodin se veškeré osazenstvo přesunulo do salónku, kde byl zahájen neoficiální program setkání, během nějž vystoupili dva členové se svými odbornými přednáškami. Nejprve se slova ujal Pavel Hampl a prezentoval svůj Drobný příspěvek k typologii peněz se lvem města Zhořelce na přelomu 15. a 16. století a přiřazení jejich nominálu, ve kterém představil své argumenty pro přidělení nominálu "peníz" této minci, kladené na roveň 1/7 pražského groše a zároveň přestavil všechny zatím známé typy a varianty, se kterými se dosud setkal.

 

Drobný příspěvek k typologii peněz se lvem města Zhořelce na přelomu 15. a 16. století a přiřazení jejich nominálu

 

Jako další přednášející vystoupil Ondřej Černohorský se dvěma svými příspěvky. V první přednášce Paleografické a epigrafické základy využitelné při studiu a prezentaci opisů na mincích upozornil na některé omyly vznikající při interpretaci opisů na mincích, s nimiž se lze setkat v odborných numismatických článcích a dále představil hlavní typy písma a jejich vývoj na českých a uherských mincích grošového období. V dalším příspěvku Pražský groš Vladislava II. Jagellonského se lvem s hřívou z atypicky položených měsíčků autor představil několik obrazových a opisových variant grošů s dosud podrobně nepopsaným atypicky vyobrazeným lvem a podal návrh jejich typologického a chronologického zařazení do stávající typologie J. Háskové.

 

Paleografické a epigrafické základy využitelné při studiu a prezentaci opisů na mincíchPražský groš Vladislava II. Jagellonského se lvem s hřívou z atypicky položených měsíčků

 

Po úvodním přednáškovém bloku byla v 15:15 zahájena oficiální část setkání – výroční schůze pobočky. Slova se ujal předseda J. Hána, který přivítal všechny přítomné. Následovaly nutné oficiality včetně přednesů výroční zprávy předsedy za rok 2013, výroční zprávy a návrhu na rozpočet v roce 2014 hospodářem pobočky a zpráva revizní komise. Na to byl dán prostor k návrhům a další diskuzi. Letošní výroční schůze byla rovněž schůzí volební. Předseda J. Hána a hospodář P. Huňař se rozhodli, že z časových důvodů nebudou nadále kandidovat do vedení pobočky, proto byli jednomyslně odhlasováni Lukáš Richtera jako nový předseda a Marek Dyják jako hospodář pobočky. Jednatel pobočky Tomáš Pavlík a předseda revizní komise Ondřej Černohorský obhájili i nadále své posty. Oficiální program výroční schůze byl ukončen v 16:15.

 

Po oficiální části pokračovalo dále setkání v přátelském a nenuceném duchu. Živá diskuze účastníků byla posléze přerušena druhým přednáškovým blokem, v němž za dvojici autorů Pavel Gregor – Lukáš Richtera vystoupil prvně jmenovaný a seznámil přítomné s příspěvkem: Pomůcka pro určování haléřů Ferdinanda I., ve kterém představil dosavadní práce o Ferdinandových haléřích a zdůvodnil potřebu jejich revize vzhledem k dnešnímu stavu poznání. Následoval zatím pracovní návrh nové typologie těchto haléřů, které byly podle základních obrazových kritérií rozděleny do 11 typů.

 

Pomůcka pro určování haléřů Ferdinanda I.Nová revize Castelinovy tabulky pražských grošů Jana Lucemburského

 

Poslední odbornou přednáškou byla Nová revize Castelinovy tabulky pražských grošů Jana Lucemburského od autorů Jana Cihláře a Lukáše Richtery. Za tuto dvojici vystoupil J. Cihlář, který jednak upozornil na některé dosud nepotvrzené a pravděpodobně chybně interpretované varianty kombinací rozdělovacích znamének na groších Jana Lucemburského, které jsou uvedeny v Castelinově typologické tabulce a poté představil aktualizovanou revizi tabulky jednotlivých kombinací rozdělovacích znamének, ve které byly zohledněny nové popsané či dosud nepopsané varianty.

 

Po ukončení druhého přednáškového bloku pokračovalo setkání v přátelské atmosféře až do pozdních večerních hodin. Mnozí účastníci i nadále diskutovali o různých numismatických tématech, prohlíželi si alba s mincemi svých kolegů, vyměňovali si své přebytky nebo se jen nevázaně bavili. Na závěr se účastníci shodli na tom, že jim setkání přineslo po odborné stránce mnoho nových poznatků a na společenské úrovni pomohlo prohloubit přátelské vztahy navázané před mnoha lety na internetovém diskusním fóru na www.sberatel.com.

 

L. Richtera a J. Hána.

 

Přednáška Pavla Gregora na téma černých penízů Ferdinanda I.

 

Přednáška Pavla Gregora na téma černých penízů Ferdinanda I.

 

Přednáška Pavla Gregora na téma černých penízů Ferdinanda I.

 

L. Richtera v dámské společnosti u Hrádku.

 

Chrám sv. Barbory s jezuitskou kolejí.

 

Sv. Barbora (v pozadí).

 

Nádvoří Hrádku.

 

Znaky mincoven.

 

Nádvoří Vlašského dvora.

 

Nádvoří Vlašského dvora.

 

Nádvoří Vlašského dvora.

 

Kamenná kašna z konce 15. století.

 

Barborská ulice.

 

Místo, kde byla v roce 2008 založena naše pobočka - Penzion U Slunce. V době naší návštěvy v Kutné Hoře byl penzion uzavřen a provozoval pouze rozvoz alternativní stravy.

 

Foto: Martin Rozhoň, Peter Jankovič a L. Richtera