Výroční schůze 2019
Autor: Ondřej Černohorský
Datum: 29.04. 2019
Zpět na seznam
Výroční členská schůze pobočky ČNS – PG se konala v sobotu 13. dubna 2019 na tradičním místě v hotelu U kata v Kutné Hoře.

 

Termín schůze si členové pobočky odhlasovali již na předchozí VČS v roce 2018. Poprvé byl vybrán dubnový datum, od něhož se očekávaly vhodnější podmínky pro případné výlety po Kutné Hoře a okolí. Tento předpoklad se nakonec nenaplnil, neboť ve stejné době se zde konaly běžecké závody Spartan Race, dík nimž byl celý střed města zaplněn lidmi a auty a v některých ulicích byl omezený pohyb, neboť tudy vedla trasa závodu. Ze stejného důvodu byly značně naplněné i restaurace včetně té v hotelu U kata. Někteří účastníci výroční schůze se přeci jen do ulic Kutné Hory odvážili a podstoupili riziko ušlapání rozdivočelým stádem supících závodníků či rozvášněným davem fanoušků závodu, čímž alespoň z části rovněž naplnili některá kréda Spartan Race (např. posouvání limitů své mysli a těla, ovládání emocí atd.).

Naštěstí nikdo v ulicích města nepřišel k úhoně a tak se krátce před 13. hodinou v salonku hotelu U kata začali scházet první účastníci schůze, mezi nimiž byli i hosté ze Slovenska a jeden bývalý člen pobočky, jenž znovu začíná objevovat kouzlo středověkých mincí. Jak již bylo naznačeno výše, kvůli závodům byla i restaurace hotelu U kata přeplněná lidmi, kteří byli usazeni i u volných stolů našeho salonku. Obsluha tudíž ze začátku trochu vázla, ale nakonec jsme se i my dočkali oběda a uhasili žízeň alko i nealko tekutinami.

Krátce před 14. hodinou byl salonek uzavřen pouze pro účastníky schůze, kterých se tentokráte mnoho nesešlo. VČS zahájil předseda pobočky L. Richtera přivítáním všech přítomných členů pobočky a hostů. Následovala volba mandátové a návrhové komise a postupné seznámení účastníků se zprávou předsedy pobočky, hospodáře a předsedy revizní komise. Po té byla zahájena diskuze, při níž se řešily pobočkové záležitosti, např. problematika daňového přiznání, evidence hmotného majetku pobočky, GDPR, výše členského příspěvku na r. 2019, termín příští VČS, účast na oslavách 100 let České numismatické společnosti a další témata. Oficiální program schůze završilo jednomyslné schválení usnesení výroční členské schůze.

Tentokráte si pro konání VČS sice žádný z členů pobočky nepřipravil přednášku, nicméně v rámci diskuze byli účastníci seznámeni prostřednictvím svého zájmového člena P. Bárty s aktivitami hradecké pobočky a s návrhem medaile pro letošní rok. Kolegové P. Bárta a P. Huňař dále seznámili všechny přítomné s blížícími se oslavami 100 výročí založení ČNS a další medailí, která bude k tomuto významnému výročí vydána. Zajímavé informace přinesl i J. Hána, který referoval o připravovaných změnách ve stálé expozici muzea ve Vlašském dvoře, na níž se podílí.

Po skončení oficiálního programu schůze začala volná zábava, stoly se prohýbaly pod váhou talířů plných dobrého jídla, pivo teklo proudem, numismatická témata se střídala s veselými historkami, mince z přebytků měnily rychle své majitele, byl to velmi příjemně strávený den, který se protáhl až do pozdních nočních hodin.

 

Šárka Jirásková, Jan Cihlář a Ondřej Černohorský.

 

Jan Pumr, Pavel Gregor, Jiří Hána, Petr Huňař a Pavel Hampl.

 

Naši milí pravidelní hosté.

 

Schůze zahájena. Zleva: Šárka Jirásková, Jan Cihlář, Ondřej Černohorský, Petr Bárta, Lukáš Richtera, Jan Pumr, Pavel Gregor, Jiří Hána, Petr Huňař a Pavel Hampl.

 

Petr Bárta sděluje informace o medailích k 100. výročí založení ČNS.

 

Jiří Hána referuje o připravovaných změnách ve stálé expozici muzea ve Vlašském dvoře.

 

Sběratelské aktivity - Šárka Jirásková a Pavel Gregor.

 

Jan Videman, Braňo Bulgan a Jan Pumr.

 

Zasloužená večeře.

 

Foto: L. Bulganová a L. Richtera