Falza parvů Václava II.
Autor: oliver
Datum: 21.03. 2020
Zpět na seznam
Padělání parvů - Pokovení pouze s použitím rtuti - Žárové cínování

 

Může se zdát překvapivé, že se falzátorům vyplatilo padělat drobný nominál zavedený společně s pražským grošem - parvus. V pozdějších dobách bylo naopak padělání drobných nominálů logickým krokem, k němuž padělatelská činnost směřovala. Obraz drobných mincí byl výrazně jednodušší a mince byly jednostranné - k padělání stačilo vyrobit jen jednu raznici. V případě parvů tyto argumenty ale zcela dobře neplatí. Parvus je oboustranná mince s poměrně propracovanými detaily a i když je vyrobení raznic pro padělání parvu snazší než výroba raznic pro padělání grošů, jedná se i tak o poměrně řemeslně a technologicky náročný úkol.

Zatímco u doposud analyzovaných grošů Václava II. se setkáváme především s technologií amalgamačního postříbřování a nebo s využíváním slitin na bázi olova, je situace u doposud analyzovaných parvů poněkud jiná. Lze říci, že doposud byly zkoumány dva větší soubory falz. Se dvěma falzy parvů Václava II. se můžeme setkat již v Chaurově sbírce (č. 40 a 41), tato falza však nebyla zkoumána s využitím moderních analytických technik.1

 

Exemplář měděného falza parvu se stopami rtuti na povrchu

 

Prvním větším souborem byla měděná falza parvů nalezená u Knínic (okr. Ústí nad Labem), která jsou z hlediska falzátory zvolené technologie velmi pravděpodobně (alespoň prozatím) naprosto bezprecedentním případem. Tyto mince zjevně nikdy nenesly pokovení ve smyslu, s jakým se běžně setkáváme, tj. nebyly ani postříbřeny, ani pocínovány. Analýzy na jejich povrchu prokázaly pouze rtuť, což společně s provedenými experimenty dává poměrně pádný důvod předpokládat, že stříbřitá vrstva na povrchu parvu byla vytvořena pouze z amalgámu mědi (tedy bez využití jiného kovu). Za zmínku též stojí vysoká ikonografická kvalita těchto falz.2,3

Falza z druhého souboru jsou falzy, která byla nalezena na několika lokalitách jižní Moravy a západního Slovenska. Pro tato falza je typické, že byla vyrobena technologií žárového cínovaní měděných střížků. Z ikonografického hlediska vykazují mnohem horší provedení. Přesto, že jejich současný vzhled možná příliš důvěry nebudí, v době svého vzniku se i přes jejich barbarizovaný vzhled jednalo o poměrně důvěryhodně vyhlížející stříbrné mince.4,5

 

Pocínované měděné falzum parvu Václava II.

 

Poslední fotografie ukazuje experiment, který byl proveden na novodobé měděné replice parvu Václava II. Měděná mince byla vystavena působení samotné rtuti, nebyl použit žádný jiný kov (běžně se používá stříbro, někdy také cín). Na povrchu mince došlo k vytvoření amalgámu mědi, který má stříbřitou barvu. Výsledný vzhled takové mince proto mohl dostatečně přesvědčivě imitovat vzhled mince stříbrné.6

 

Novodobá měděná replika parvu Václava II. použitá pro experimentální důkaz možnosti vytvoření stříbřitého povrchu za použití samotné rtuti (nahoře původní vzhled repliky, dole vzhled po provedení experimentu s pokovením)

 1 HÁSKOVÁ, Jarmila: České, moravské a slezské mince 10-20. století. Pražské groše (1300-1526). Chaurova sbírka, Praha 1991.
2 RICHTERA, Lukáš - CIHLÁŘ, Jan - ZMRZLÝ, Martin - SMĚLÝ, Tomáš. Doklad o netradiční technologii pokovení dobových falz parvů Václava II. Konference Peníze v proměnách času IX. Valtice, Czech Republic, 30th September - 3rd October 2013. In Peníze v proměnách času IX. - Nové výsledky numismatických výzkumů. Sborník abstraktů konference, 44 p. Edited by Štefan, Jan T. 1st ed. Ostrava: MARQ, Jan Štefan, 2013. p. 31-33.
3 ČERNOHORSKÝ, Ondřej - CIHLÁŘ, Jan - RICHTERA, Lukáš. Zpráva o nálezu depotu dobových falz parvů Václava II. v Knínicích a jeho zařazení do regionálně historického kontextu. Ústecký sborník historický, č. 1, 2016, s. 69-78.
4 CIHLÁŘ, Jan - ZMRZLÝ, Martin - RICHTERA, Lukáš: Dobové pocínované falzum parvu Václava II. Numismatické listy 69, 2014, 1-2, s. 24-28.
5 CIHLÁŘ, Jan - RICHTERA, Lukáš - ZMRZLÝ, Martin: Žárově pocínovaná dobová falza parvů Václava II. nalezená u Hostěradic (okr. Znojmo). Konference NUMISMATICA CENTROEUROPAEA - Středoevropské numismatické dny II. Brno, Czech Republic, 22nd May - 25th May 2017. In 200 let numismatiky v Moravském zemském muzeu.
6 RICHTERA, Lukáš: Experimentální důkaz využitelnosti alternativního způsobu pokovování měděných dobových fals pomocí rtuti. Numismatické listy 72, 2017, s. 92-96.