Nález mincí z obce Kosičky
Autor: PEHU
Datum: 01.12. 2011
Zpět na seznam
Vojtěch Brádle Nález mincí z obce Kosičky Příspěvek k typologii pražských grošů Vladislava II. Jagellonského

V historickém jádru obce Kosičky, která se nachází severovýchodně od Chlumce nad Cidlinou v dnešním Královéhradeckém kraji, byl v roce 1930 objeven větší mincovní depot, jenž se měl původně skládat z přibližně 300 ražeb. Zatímco menší část mincí se ztratila, tak zbytek nálezu získalo muzeum v Chlumci nad Cidlinou, odkud byly později převedeny do dnešního Muzea východních Čech v Hradci Králové.

Zachovanou část depotu tvoří pět pražských grošů Václava IV. (1378–1419), dvanáct pražských grošů Jiřího z Poděbrad (1459–1471) a 189 pražských grošů Vladislava II. Jagellonského (1471–1516). Celkově se jedná tedy o 206 ražeb. Zatímco mincovnictví prvních dvou jmenovaných panovníků představuje nálezový soubor jen minimálně, obsahuje relativně bohatý studijní materiál pražských grošů Vladislava II. Jagellonského. Nález zahrnuje četné zajímavé chyboražby, nové varianty a nové kombinace známých variant. Tyto mince mohou podstatným způsobem doplnit typologii Vladislavových grošů a obohacují naše znalosti o jejich variabilitě. V relativně značném množství se v depotu také objevují pražské groše vyražené stejnými razidly, které přitom náleží k různým typům, a nebylo prakticky možné je získat v rámci jediné obchodní transakce.

Zachovaná část depotu je popsána v podrobném katalogu, v němž nechybí četné fotografie jednotlivých ražeb. Vydáním katalogu Muzeum východních Čech v Hradci Králové obnovuje tradici publikování numismatických studií v řadě Fontes musei Reginaehradecensis. Publikaci o 84 stranách lze zakoupit osobně v budově muzea, objednat na adrese: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové nebo na internetových muzejních stránkách: http://www.muzeumhk.cz. Cena katalogu je 120,- Kč.

 

Na vydání publikace finančně přispěly:

 

Agropodnik Humburky, a. s.

obec Kosičky

Stavreko s. r. o.