Haléře Ludvíka Jagellonského
Autor: Pavel Gregor
Datum: 24.03. 2020
Zpět na seznam
Zavedení haléřů (černých penízů) - Ikonografie jagellonských černých penízů - Tabulka variant - Použití literatura

 

Jedním ze dvou nižších nominálů ražených za období vlády Ludvíka Jagellonského byly haléře. Někdy byly pro svůj nízký obsah stříbra a typickou tmavou barvu také zvány černé peníze. Ražbu haléřů nového typu zavedl Ludvíkův otec Vladislav II. Jagellonský (1471-1516) v březnu roku 1482. Bylo stanoveno, že jeden pražský groš se dělí na 14 haléřů. Raženy měly být v třílotové jakosti o hmotnosti 0,402 g.

Na haléřích ražených za vlády Vladislava II. Jagellonského bylo v perlovci, nebo v hladkém kruhu vyraženo velké korunované písmeno W. Později byl tento motiv doplňován tečkami, kroužky, či půlměsíčky po stranách koruny.

Na ražby svého otce navázal také Ludvík Jagellonský. Písmeno W bylo nahrazeno korunovaným písmenem L a po stranách doplněno malými písmeny R a P. Uvedená tři písmena jsou počátečními písmeny latinského: Rex Lvdovicvs Primvs (tj. král Ludvík první).

 

Ukázka černého penízu (haléře) Ludvíka Jagellonského

 

Na haléřích je zajímavé sledovat i různá umístění teček, jejichž význam není doposud znám. Že se nejedná o náhodné vady razidla dokazují ustálená umístění teček napříč používanými typy. Dále se na haléřích Ludvíka Jagellonského můžeme setkat s různými chyboražbami. Mezi nejčastější patří prohozená písmena R a P, nebo písmena otočená vzhůru nohama. Zcela mimořádně byl také zaznamenán výskyt chyboražby s písmeny R – R.

Podrobný návod, jak postupovat při určování haléřů byl popsán například v Numismatických zprávách (viz seznam literatury na konci článku). Proto se zde již jím nebudeme zabývat.


Zobrazit tabulku variant haléřů Ludvíka Jagellonského (verze březen 2020, PDF, 10,7 MB)

 

Pozor, uvedená tabulka je pouze pracovní verzí chystané aktualizace typologie, která doposud nebyla publikována. Může vám dobře posloužit k určení doposud nepublikovaných variant. Protože se ale nejedná o finální verzi, nelze se na ní odvolávat v dalších studiích. Pro tento účel prosím použijte starší práci z roku 2015 (citujte jako Gregor 2015). Níže naleznete link k jejímu stažení.

 Použitá literatura:
BURIAN, Václav: Nález drobné mince z konce grošového období v Bělkovicích (okr. Olomouc) r. 1981, Numismatický sborník 1993 č. 19.
CASTELIN, Karel: Příspěvky k chronologii haléřů Vladislavových a Ludvíkových (Nález mělnický), Numismatický časopis Československý VIII., Praha 1932, s. 63.
GREGOR, Pavel: Varianty haléřů Ludvíka Jagellonského, Numismatické zprávy ČNS 3 a 4, 2011, s. 5.
GREGOR, Pavel: Varianty haléřů Ludvíka Jagellonského, Mince & bankovky 2011, č. 3 a č. 4.
GREGOR, Pavel: Haléře Ludvíka Jagellonského - Nové varianty, Numismatický časopis, 2015 č. 1 a 2.
HÁSKOVÁ, Jarmila: České, moravské a slezské mince 10. – 20. století, svazek III. (Pražské groše 1300 – 1526), Praha 1991.
JELÍNEK, Zdeněk: Kutnohorská mincovna v době jagellonské, Drobná plastika 1967 č. 1, 1967.
KUPFER, Vilém: Vyobrazení mincí - vydal numismatik Vilém Kupfer v Poděbradech, tab. 52 – Mince (denáry) za panování Ludvíka krále českého 1516 – 1526.
SCHILLER, Jiří: Černý (malý) peníz - nebo haléř?, Sběratelské zprávy č. 95, 2000.