Typologie grošů Ludvíka Jagellonského
Autor: oliver
Datum: 11.01. 2020
Zpět na seznam
Nová typologie (2016) pražských grošů Ludvíka Jagellonského.

Pražské groše Ludvíka Jagellonského patří obecně k hůře dostupným a zároveň i k našim vzácnějším grošovým ražbám. Typologické zpracování těchto ražeb proto představovalo jistě nelehký a zároveň i zdlouhavý úkol. Po dlouhou dobu byla zájemcům o tyto ražby, ať již z řad odborníků nebo sběratelů, k dispozici práce J. Háskové z roku 1971 (Hásková Jarmila: Pražské groše z let 1471 - 1526, Vladislav II. - Ludvík I., Hradec Králové 1971). S postupem času se objevovalo stále více variant, které typologie J. Háskové neznala. Na tuto neutěšenou situaci zareagoval M. Vaňouch, který v roce 2016 publikoval v Numismatických listech studii Pražské groše se jménem Ludvíka I. Typologický rozbor. (Miloš Vaňouch: Pražské groše se jménem Ludvíka I. Typologický rozbor. Numismatické listy 71 (2016), č. 1-2, s. 13-61.). Tato nová studie pracovala s celkem 117 groši Ludvíka Jagellonského jak z muzejních, tak i ze soukromých sbírek (pro srovnání J. Hásková měla k dispozici pouze 10 kusů Ludvíkových grošů kutnohorských a 16 exemplářů jáchymovských).

Zatímco J. Hásková (1971) definuje 3 typy a celkem 7 variant grošů kutnohorských a 1 typ o 11 variantách v případě ražeb jáchymovských, M. Vaňouch (2016) definuje pro stejný počet typů 20, resp. 9 variant.

Novou typologii zájemci naleznou v tištěné podobě v Numismatických listech (Numismatické listy 71 (2016), č. 1-2, s. 13-61), k dispozici je rovněž online verze:

 

Prague grossi with the name of Louis I. A typological analysis

 

Vzhledem k tomu, že nově vzniklá typologie vychází z významně většího souboru exemplářů a navíc využívá nově publikované poznatky, které před 50 lety J. Hásková k dispozici neměla, mělo by být samozřejmostí, aby typologie M. Vaňoucha byla pro groše Ludvíka Jagellonského používána jako primární. Nespornou výhodou práce M. Vaňoucha je i fakt, že jeho práce je legálně volně dostupná i online.