Krakovské groše Kazimíra Velikého
Autor: Jan Cihlář
Datum: 12.04. 2020
Zpět na seznam
Kazimír III. Veliký - Polské království - Krakovský groš Kazimíra Velikého.

 

Ikona polské numismatiky, jedna z nejslavnějších a nejvzácnějších polských mincí. To je stříbrný groš ražený v Krakově za vlády polského krále Kazimíra Velikého (1333-1370), zároveň se jedná o první "hrubou" (= těžší) grošovou minci raženou v Polsku.

 

Kazimír Veliký (nazýván též Kazimír III.) se řadí mezi největší postavy polských středověkých dějin, za jeho panování pokračovalo sjednocování Polska započaté již jeho otcem Vladislavem I. Lokýtkem, vzrůstal politický význam Polska a jeho vládců na mezinárodní scéně, došlo ke kodifikaci práva a vzmáhalo se tamní hospodářství. Traduje se, že za Kazimíra Velikého začalo Polsko "růst z cihly", namísto ze dřeva.

 

Pečeť (originál a kresba) Kazimíra Velikého (1333-1370).


 
Dříve se mělo za to, že k ražbě krakovských grošů došlo již kolem roku 1336 či 1338, z tohoto období totiž existují písemné zmínky o krakovském groši. Zřejmě se však jednalo pouze o označení peněžní početní jednotky o hodnotě 16 tehdejších denárů, a nikoliv o reálnou existující minci. Podle současných názorů začala ražba krakovských grošů až po roce 1360, možná dokonce až v roce 1367. Pro toto pozdější datování hovoří také dosud známé nálezy obsahující Kazimírovy krakovské groše, jejichž složení ukazuje na uložení v rozmezí let 1368-1400. Zdroje stříbra v Polsku byly velmi omezené, a proto i po zahájení ražby "domácí" grošové mince zůstal v Polském království dominující hrubou mincí pražský groš, hojně produkovaný kutnohorskou mincovnou. Zaražení krakovského groše tak bylo ze strany krále Kazimíra spíše politickou proklamací a prestižní záležitostí, než aby mělo skutečný ekonomický význam a přinášelo panovníkovi zisk. Dokladem toho je zřejmě i skutečnost, že Kazimírův nástupce Ludvík I. Veliký, v ražbě grošového nominálu nepokračoval.

 

Předlohou, podle které byl krakovský groš vytvořen, je bezesporu pražský groš. Na líci Kazimírových krakovských grošů vidíme královskou korunu (svým ztvárněním velmi podobnou koruně na pražských groších Václava II.) a kolem ní dva opisové kruhy, v nichž je vepsáno: KAZIMIRVS PRIMVS a DЄI GRACIA RЄX POLONIЄ. Na rubu je symbol polského království - piastovská orlice - a okolo ní v jednom opisovém kruhu nápis GROSSI CRACOVIЄNSSЄS. Název mince vyražený na její rubní straně pravděpodobně souvisí nejenom s místem ražby, ale možná - obdobně jako v případě pražských grošů - s hmotnostní jednotkou tzv. krakovskou hřivnou (zda tomu tak skutečně je, se však polští numismatici neshodují). Velikost (průměr) krakovských grošů je 27-29 mm a jejich průměrná hmotnost stanovená podle 37 exemplářů známých z veřejných i soukromých sbírek je 3,177 g, ryzost stanovená zkoumáním pouhých několika exemplářů se pohybuje od 775/1000 po 930/1000. Jedná se tedy o kvalitní mince obsahující přibližně 2,7 g stříbra. I přes velmi malý počet dochovaných kusů se rozlišuje poměrně velké množství variant, které se liší mírnou změnou tvaru orlice, rozdělovacími znaménky, případně drobnou koruptelou v opisech.

 

Polsko, krakovský groš Kazimíra Velikého (1333-1370), mincovna Krakov. Exemplář dražený v 71.  aukci WCN (Warszawskie Centrum Numizmatyczne) v listopadu 2018.

 

Odhady říkají, že do dnešních časů se dochovalo jenom o něco málo více než 50 exemplářů krakovských grošů a přibližně 2/3 z nich se nacházejí v muzejních sbírkách. Přesto se čas od času můžeme s krakovskými groši setkat i v aukčních nabídkách. Za posledních 15 let se podařilo dohledat aukční prodej celkem devíti krakovských grošů Kazimíra Velikého v 11 různých aukcích (dvě mince byly draženy opakovaně). Zajímavé je, že přes velmi malý počet dražených exemplářů, u nich můžeme pozorovat existenci 5 variant aversu a 5 variant reversu, přičemž ani jeden z těchto devíti grošů nenese shodnou kombinaci líce a rubu. To koresponduje i s typologií Ryszarda Kiersnowskiého, ve které je rovněž popsáno větší množství variant, a další prameny pak udávají ještě značně větší počet raznic užitých k ražbě těchto mincí. Z toho se dá dovodit, že alespoň po určitou dobu musely být krakovské groše Kazimíra Velikého raženy poměrně intenzivně. Docílené aukční ceny odpovídají vzácnosti krakovských grošů Kazimíra Velikého. Ve zmiňovaných aukcích se cena krakovských grošů pohybovala v rozmezí od necelých 300 000 Kč až po 950 000 Kč (uvedené ceny jsou přepočteny dle tehdejších směnných kurzů a jsou v nich započteny aukční přirážky).

 

Podrobnější článek o krakovských groších Kazimíra Velikého, zaznamenaných v aukcích z posledních let a o jejich typologickém rozboru, metrologii i cenách, se připravuje. O jeho publikování vás zde budeme informovat.

 Ryszard Kiersnowski: Grosze Kazimierza Wielkiego. Wiadomości Numizmatyczne XVII., 1973/4 (66), s. 193-221.
Borys Paszkiewicz: De moneta in Regno currente - Mennictwo polskie Kazimierza Wielkiego. Roczniki Historyczne LXXIV, 2008.
Andrzej Denis: Reforma groszowa w średniowiecznej Europie XIII-XIV wieku. Grosze turońskie, praskie i krakowskie. Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne 139, 9/2015, s. 4-29.