Moderní chemická analýza v archeologii
Autor: Lukáš Kučera
Datum: 21.09. 2021
Zpět na seznam
V roce 2021 vyšla kniha zaměřená na využití moderních technik a metod chemické analýzy v archeologickém výzkumu. Na vzniku knihy se podíleli i dva členové naší pobočky - Lukáš Kučera a Lukáš Richtera.

Kniha Moderní chemická analýza v archeologii je zaměřena na využití moderních technik a metod chemické analýzy v archeologickém výzkumu. Popisuje analytické postupy od odběru vzorku přes jeho úpravy až po analytickou koncovku a zpracování dat v kontextu spolupráce analytika s archeologem. Ačkoli jsou uváděny i klasické techniky, těžištěm knihy je využití moderních instrumentálních analytických technik.

 

 

Vzhledem k nezastupitelnosti bioanalytických metod v moderním archeologickém výzkumu obsahuje kniha i obsáhlou kapitolu zaměřenou na analýzu biomakromolekul s přesahem do archeogenetiky a analýzy proteinů. Kniha reflektuje multidisciplinaritu výzkumu v archeologii a oblasti kulturního dědictví a naznačuje potenciál využití propojení výsledků z oblastí metabolomiky, proteomiky a genetiky. Každá tato kapitola je syntézou přehledu informací z původní časopisecké literatury, vlastní práce autorů a kritického zhodnocení stavu poznání v dané oblasti. Kniha ukazuje příležitosti uplatnění systematického přírodovědného výzkumu v řadě aplikačních a kauzálních kapitol, vycházejících ze zkušeností autorů a z jejich minulého a současného výzkumu, i s výhledem do nejbližší budoucnosti. Je určena archeologům, kterým poskytne podrobné informace o možnostech, ale i úskalích současných analytických postupů a chemikům–analytikům se zájmem o výzkum v oblasti historie, archeologie a kulturního dědictví.

 

 

 

 

Na vzniku knihy Moderní chemická analýza v archeologii se podíleli i dva členové naší pobočky - Lukáš Kučera a Lukáš Richtera, přičemž první z jmenovaných je i editorem knihy. Jedná se o I. díl, v plánu jsou další pokračování. Knihu můžete získat zdarma po nákupu (vložení knihy do košíku za 0,- Kč) a registraci budete přesměrováni na odkaz ke stažení elektronické PDF verze.

 

Citace:

BEDNÁŘ, Petr a Lukáš KUČERA, ed. Moderní chemická analýza v archeologii, I. díl. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2021, 296 s. ISBN 978-80-244-5948-6 (print), 978-80-244-5949-3 (iPDF). Dostupné z: doi:10.5507/prf.21.24459486.