Úvod do problematiky sbírání mincí grošového období
Autor: oliver
Datum: 12.05. 2014
Zpět na seznam
V roce 2014 vyšla další zajímavá publikace věnující se grošovému období.

 

Jméno Jiřího Hány, spoluzakladatele naší pobočky a jejího dlouholetého předsedy, není třeba mezi numismatiky představovat. Každý, kdo se věnuje grošovému období, zná jeho mnohé články v odborných numismatických periodikách a i dvě knihy, které patří k základní literatuře, s níž se zájemce o grošové období nutně dříve či později setká. První z nich je publikace “Technické aspekty vývoje středoevropského mincovnictví do konce 19. století”, druhou publikací je dobře známá typologie “Pražské groše Václava IV. z let 1378 - 1419”. K publikacím, které mají zájemcům o grošové období co říci, přibyla v roce 2014 další s názvem “Úvod do problematiky sbírání mincí grošového období”.

 

Přestože je publikace zaměřena spíše na začínající sběratele či zájemce o grošové období, osloví zcela jistě v této oblasti i jedince zkušenější. Úvod je věnován vymezení samotného pojmu “grošové období” a objasňuje problematiku v širším, celoevropském, kontextu. Pozornost je věnována i zlaté měně platné v tomto období, která je obecně pro svoji cenovou nedostupnost většinou sběratelů opomíjena. Další kapitoly jsou pak věnovány již českému mincovnictví, vysvětlení běžně používaných pojmů, a problémům, s nimiž je každý sběratel často konfrontován (organizace sbírky, čištění mincí, doporučená literatura apod.). V publikaci se čtenáři mohou krátce seznámit i s naší pobočkou, jejím smyslem a posláním).

 

Přestože publikace není nijak obsáhlá, na jejích 80 stran bohatě doplněných kvalitními reprodukcemi grošových ražeb se vešlo vše, co by měl “Úvod do problematiky sbírání mincí grošového období” obsahovat. Náročnější čtenář najde v textu potřebné odkazy na další literaturu, která se dílčí oblastí zabývá podrobněji. Poněkud netradiční malý formát (A6 - 10,6×14,8 cm) z publikace činí přívětivého průvodce na cesty, který nezabere mnoho místa v zavazadle nebo ve větší kapse.

 

Publikace vyšla v poměrně nízkém nákladu 500 výtisků, proto neváhejte a objednejte si ji přímo u autora na adrese nszn@seznam.cz. Cena činí 100,- Kč (plus poštovné), při odběru 10 a více kusů lze získat množstevní slevu. Na serveru zpravodaj.nume.cz lze shlédnout i ukázku publikace ve formátu PDF.