3. ročník Letní školy numismatiky
Autor: Jan Cihlář
Datum: 11.09. 2020
Zpět na seznam
21. – 23. 8. 2020 Olomouc

 

Ve dnech 21. 23. 8. 2020 se v Olomouci konal již 3. ročník Letní školy numismatiky, jejímž organizátorem je Katedra historie Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Tato akce, která je zároveň certifikovaným kurzem, je určena široké veřejnosti z řad odborníků, studentů, sběratelů i laických zájemců o hlubší poznání v oboru numismatika. Podobně jako v předchozích ročnících byla i tentokrát témata přednášek vybrána tak, aby obsáhla problematiku v podstatě všech historických období od antiky po novověk. V letošním roce v rámci Letní školy numismatiky vystoupili jako lektoři i tři členové naší pobočky ĆNS. Jan Videman seznámil frekventanty kurzu s problematikou biskupských ražeb olomouckého biskupa Františka kardinála Dietrichsteina (15991636). Jan Cihlář měl přednášku na téma mincovnictví Jana Lucemburského a Lukáš Richtera se ve své prezentaci věnoval materiálovým analýzám mincí a jejich interpretaci. Několik dalších členů naší pobočky se kurzu zúčastnilo pasivně bez příspěvku. Punc mezinárodnosti celé akci dodala již tradiční účast kolegů ze Slovenskej numizmatickej spoločnosti. Součástí vydařené akce byl nejenom cyklus přednášek, ale také společenské akce - posezení ve Svatováclavském pivovaru a společenský večer s rautem v areálu univerzity, a rovněž dvě exkurze, při kterých bylo možné navštívit olomouckou arcibiskupskou rezidenci a komorní výstavu mincí a medailí olomouckých biskupů a arcibiskupů ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Sponzorem Letní školy numismatiky je Česká numismatická společnost, z.s., jejíž předseda Michal Mašek svojí přednáškou s názvem Císaři, co je císařovo… Bible a mince letošní ročník Letní školy numismatiky zakončil.

Pro případné zájemce nabízíme odkaz na přednášku:

 

 

Program 3. Letní školy numismatiky (I. část informačního letáku).

 

Program 3. Letní školy numismatiky (II. část informačního letáku).

 

Leták k výstavě mincí a medailí olomouckých biskupů a arcibiskupů ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

 

Komentovaná prohlídka komorní výstavy mincí a medailí olomouckých biskupů a arcibiskupů ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

 

Komentovaná prohlídka komorní výstavy mincí a medailí olomouckých biskupů a arcibiskupů ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

 

Komentovaná prohlídka komorní výstavy mincí a medailí olomouckých biskupů a arcibiskupů ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

 

Stálá expozice ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

 

Stálá expozice ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

 

Pohled na přednáškový sál.

 

Jiří Militký přednáší svůj příspěvek na téma Keltské mince z oppida Stradonice.

 

Tomáš Smělý přednáší svůj příspěvek na téma Mincovnictví Ferdinanda I. 1526-1564.

 

Stálá expozice ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

 

Olomouc, Dolní náměstí, Mariánský morový sloup (17131715).

 

Olomouc, katedrála sv.Václava v noci.

 

Jan Videman přednáší svůj příspěvek na téma Ražby olomouckých biskupů: František kardinál Dietrichstein, 15991636.

 

Lukáš Richtera přednáší příspěvek Materiálové analýzy středověkých mincí a jejich interpretace.

 

 

Foto: J. Cihlář, F. Hradil, J. Hána a L. Richtera