4. ročník Letní školy numismatiky
Autor: Jan Cihlář
Datum: 17.09. 2021
Zpět na seznam
21. – 23. 8. 2021 Olomouc

 

I v letošním roce, stále ještě poznamenaném epidemií COVID-19 a s ní souvisejícími opatřeními, měli příznivci numismatiky možnost strávit poslední srpnový víkend v Olomouci na Letní škole numismatiky. Jedná se o certifikovaný kurz určený odborné i laické veřejnosti, jehož cílem je přiblížit zájemcům tento vědní obor v nejrůznějších aspektech i obdobích. Frekventanti kurzu měli možnost zúčastnit se celkem deseti přednášek a seminářů, věnovaných širokému spektru témat od antiky po novověk, ražbám vládním, církevním i městským, mincím domácím i zahraničním. Některá témata byla probírána v kontextu nálezů mincí a peněžně historických vztahů, jiná zase převážně z pohledu typologického. Jedna z prezentací byla zaměřena na faleristiku a nechyběla ani tradiční přednáška věnovaná mincovnictví olomouckých biskupů. Součástí letní školy numismatiky byla též komentovaná prohlídka katedrály sv. Václava a přilehlé kaple sv. Anny v rámci níž bylo možné nahlédnout i do míst návštěvníkům běžně nepřístupným. Nedílnou součástí programu jsou také společná večerní posezení, při kterých pokračuje neformální diskuse nad probíranými tématy. První večer tak účastníci kurzu strávili v pivnici Svatováclavského pivovaru a druhý den školy se po skončení odborného programu konal společenský večer s rautem přímo v areálu univerzity. O popularitě akce svědčí narůstající počet účastníků. Letos se Letní škola numismatiky konala již počtvrté a bylo na ni zaregistrováno 52 frekventantů z České republiky a Slovenska. Kurzu se zúčastnilo také devět členů naší pobočky ČNS, z nichž tři zde působili jako lektoři. Jan Videman přednesl referát s názvem Biskupské mincování habsburských arcivévodů Leopolda Viléma a Karla I. Josefa a Jiří Hána a Pavel Gregor měli společnou přednášku o Českých drobných mincích husitského období a jejich variabilitě. Třídenní akci uspořádala Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci s podporou České numismatické společnosti.

 

Program 4. Letní školy numismatiky (I. část informačního letáku).

 

Program 4. Letní školy numismatiky (II. část informačního letáku).

 

 

Jan Videman přednáší příspěvek Biskupské mincování habsburských arcivévodů Leopolda Viléma a Karla I. Josefa.

 

Jiří Militký přednáší příspěvek Keltské mincovnictví na oppidu Bratislava.

 

Jan John přednáší příspěvek Depot z Hrachova a období dlouhé mince v Čechách.

 

Marek Budaj přednáší příspěvek Keltské mincovníctvo na Záhorí.

 

Michal Lutovský přednáší příspěvek Řády a vyznamenání arcivévody Františka Ferdinanda d'Este.

 

Dagmar Grossmannová přednáší příspěvek Významný stříbrný poklad ze Střelic z 1. poloviny 13. století.

 

Jiří Hána přednáší příspěvek České drobné mince husitského období a jejich variabilita (společný příspěvek s Pavlem Gregorem).

 

Pavel Gregor přednáší příspěvek České drobné mince husitského období a jejich variabilita (společný příspěvek s Jiřím Hánou).

 

Jiří Lukas přednáší příspěvek Dva nové hromadné nálezy českých denárů z počátku 12. století.

 

Michal Mašek přednáší příspěvek Přehled řecko-baktrijského a indo-řeckého mincovnictví (I). Od Alexandra III. Makedonského k pádu Baktrie.

 

Filip Hradil přednáší příspěvek Raně novověké mincovnictví švýcarských měst na příkladu mincovního nálezu z Horních Rápotic, okr. Pelhřimov.

 

Společné foto účastníků 4. Letní školy numismatiky po exkurzi Dómského návrší.

 

 

Foto: L. Richtera