6. ročník Letní školy numismatiky
Autor: Jan Cihlář
Datum: 08.03. 2024
Zpět na seznam
1. – 3. 9. 2023 Olomouc

 

Letní škola numismatiky se stala tradiční událostí, mající své místo v diářích badatelů v oblasti numismatiky, která je pevně spjata se závěrem letních prázdnin a městem Olomouc. Organizátorem tohoto certifikovaného kurzu je Katedra historie Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci s podporou České numismatické společnosti a hlavními představiteli organizačního týmu jsou již od prvního ročníku školy PhDr. Filip Hradil a doc. PhDr. Jiří Militký, Ph.D. Třídenní akce určená zájemcům o numismatiku z řad odborné i laické veřejnosti se letos konala již pošesté, tentokrát ve dnech 1. až 3. září 2023. Pravidelnými účastníky jsou také členové naší pobočky. I v tomto roce se zúčastnila celá řada našich členů, z nichž několik zde bylo v pozici lektora. Úvodní přednášku celého kurzu s názvem Mince a medaile olomouckých biskupů od roku 1700 po současnost přednesl Jan Videman. Následovala přednáška Jiřího Militkého pojednávající o Nálezech keltských, římských a raně středověkých mincí na výšinném sídlišti Oberleiserberg (Dolní Rakousko). Dalším přednášejícím členem naší pobočky byl Jiří Hána, který přednesl referát s názvem České mince Václava IV. z let 1378–1419. Poslední den školy měl přednášku věnovanou tématu Mincovnictví za vlády Karla IV. v zemích Koruny české Jan Cihlář. Jako vždy byly součástí kurzu nejenom odborné přednášky, ale také společenské akce a exkurze. Páteční večer patřil posezení ve Svatováclavském pivovaru. Sobotní odpoledne bylo po skončení přednášek věnováno komentované prohlídce nové expozice Arcidiecézního muzea Olomouc, kde byla možnost shlédnout nedávno otevřenou expozici Zde se nacházíte – Svatováclavské návrší v Olomouci v proměnách staletí instalovanou ve zrenovovaném podkroví Arcidiecézního muzea, dále pak klenotnici s drahocennými relikviáři a expozici Románský biskupský palác, jenž se nachází v místech původního paláce biskupa Jindřicha Zdíka, s dosud patrnými význačnými prvky románské architektury. Na exkurzi navázal společenský večer s rautem v prostorách univerzity. Letní škola numismatiky byla opět velmi vydařenou akcí, o jejíž popularitě svědčí mimo jiné i trvale narůstající počet účastníků. Tento rok zde bylo 64 frekventantů kurzu a 10 přednášejících, mezi nimi pak 10 členů naší pobočky, z nichž 4 přednesli své přednášky. Díky kolegům ze Slovenska, jak mezi posluchači, tak mezi přednášejícími, měla i letos akce punc mezinárodnosti.

 

Program 6. Letní školy numismatiky.

 

Z úvodní přednášky J. Videmana.

 

Z přednášky J. Militkého.

 

Arcibiskupský palác v Olomouci za svitu Luny.

 

Katedrála svatého Václava na Svatováclavském návrší za nočního návratu z posezení ve Svatováclavském pivovaru.

 

Caesarova kašna před olomouckou radnicí a P. Gregor, K. Chamaz a L. Richtera.

 

Arcidiecézní muzeum Olomouc a katedrála sv. Václava – tentokrát za dne, před exkurzí.

 

Dochovaná část zdiva románského „Zdíkova“ paláce na Olomouckém hradě.

 

Pohled na věže katedrály a do rajské zahrady.

 

Faksimile listiny biskupa Jindřicha Zdíka datované do r. 1141.

 

Zahájení společenského večera s rautem v prostorách univerzity.

 

Z přednášky J. Hány.

 

Z přednášky J. Cihláře.

 

Účastníci Letní školy numismatiky před exkurzí do Arcidiecézního muzea.

 

 

Foto: Jan Cihlář a Lukáš Richtera