Numismatica Centroeuropaea VI.
Autor: Jan Cihlář
Datum: 08.03. 2024
Zpět na seznam
18. – 21. 9. 2023 Znojmo

 

V roce 2023 se ve Znojmě od pondělí 18. září do čtvrtka 21. září konala mezinárodní numismatická konference Numismatica Centroeropaea VI. Podtitulem již 6. ročníku této konference byly „Aktuální otázky středoevropské numismatiky“. Hlavními organizátory akce bylo Moravské zemské muzeum Brno společně s Jihomoravským muzeem ve Znojmě, členem vědeckého výboru konference byl i nový člen naší pobočky doc. PhDr. Jiří Militký, Ph.D., DSc. Přednášky probíhaly v nedávno zrekonstruované nejstarší části bývalého premonstrátského kláštera Louka, v kongresovém sále společenského a vzdělávacího centra s názvem „Centrum Louka“. Většina společenského programu konference se odehrávala v historickém centru města Znojmo vzdáleném od areálu Louckého kláštera necelé 2 km. Z toho důvodu si jádro výpravy členů naší pobočky, kteří se účastnili konference, zvolilo za své ubytovací zázemí hotel U Divadla se strategickou pozicí mezi uvedenými lokalitami. Přesuny v rámci Znojma pak probíhaly pěšmo s tím, že na výběr byla o trochu delší, profilem náročnější, ale malebnější trasa vedoucí podél řeky Dyje, a při potřebě rychlejšího přemístění byla volbou přímá cesta městskou zástavbou.

Úvodní den konference proběhly dva odpolední bloky přednášek. V rámci prvního z nich J. Militký prezentoval svůj příspěvek s názvem Keltische Münzen aus der mittellatènezeitlichen Zentralsiedlung von Ronthal, Niederösterreich, pojednávající o bohatém nalezišti keltských mincí při dolnorakouské obci Ronthal.

Po skončení pondělního odborného programu, který byl celý věnován antické numismatice, se pro zájemce konala komentovaná prohlídka areálu Louckého kláštera. Tento premonstrátský klášter, založený roku 1190 přemyslovským knížetem Konrádem II. Otou a jeho matkou Marií Srbskou, kdysi patřil k nevýznamnějším a největším klášterům nejen v Čechách a na Moravě, ale i ve střední Evropě. Komplex klášterních budov se přes opakované vyplenění během husitských válek, za třicetileté války a při obsazení Prusy za války o Slezsko, bohatě rozvíjel a prošel řadou přestaveb. Roku 1784 však byl zdejší klášter zrušen císařským nařízením Josefa II., areál potom fungoval jako kasárna, továrna na tabák, později se stal sídlem bankéřské rodiny Liebenbergů. Od poloviny 19. století zde byla opět kasárna a vojenská akademie. Armádě coby kasárna sloužily bývalé klášterní budovy až do roku 1993. V současnosti je areál majetkem města Znojmo, avšak zatím je pouze jeho menší část uspokojivě zrekonstruována, na větší části jsou stále patrné stopy devastace z předchozích mnoha desetiletí. Některé budovy bývalého konventu jsou dnes užívány firmou Znovín, která zde má své návštěvnické centrum, prodejnu a také vinařsko-bednářské muzeum. Částí klášterního areálu nás provedl Mgr. Bc. Petr Eckl ze znojemského muzea, prohlídka interiérů byla věnována především bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava a románské kryptě v jejím podzemí.

V pondělní večer se většina účastníků konference sešla při posezení u vína ve vinárně U Kaplana, kde odbornou obsluhu nejen stran moravských vín, ale i v oboru archeologie, poskytl známý archeolog a též vinárník Zdeněk Čižmář. Díky vynikajícímu vínu, dobrému jídlu a krásnému výhledu z venkovního posezení pod městskými hradbami (na jedné straně na kostel sv. Mikuláše, Znojemský hrad a rotundu sv. Kateřiny a na údolí řeky Dyje s terasami vinic, hráz vodní nádrže Znojmo a známý železniční viadukt na straně druhé) večer všem rychle utekl. V rámci posezení ve vinárně došlo i na krátké setkání s členkou naší pobočky Michaelou Havlíkovou, která se samotné konference neúčastnila.

V úterý dopoledne byl opět odborný program s přednáškami věnovanými tématům z období raného a vrcholného středověku. Asi nejzajímavější pro nás byly dvě přednášky o nedávných nálezech brakteátových razidel v Jihlavě a Čáslavi.

Na odpoledne druhého dne konference byly naplánovány exkurze. Dva autobusy přepravily účastníky konference nejprve na státní zámek Vranov nad Dyjí. Zde, po rozdělení do dvou skupin, bylo možné s výkladem zámeckých průvodců obdivovat exteriér i interiéry tohoto skvostu naší barokní architektury. Zámek vystavěný na skalnatém ostrohu nad zákrutem řeky Dyje byl původně strážním pohraničním hradem, který je poprvé zmiňován již k roku 1100 v Kosmově kronice. V průběhu staletí byli jeho majiteli, jak čeští panovníci, tak celá řada šlechtických rodů. Významná přestavba, která dala stavbě současný ráz zámku, proběhla koncem 17. století za držení sídla rodem Althannů, tehdy byl vystavěn mj. monumentální sál předků, tvořící dodnes dominantu nejen stavby zámku, ale i okolní krajiny.

Po prohlídce zámku následoval další přesun autobusy, tentokrát do prostoru vinic mezi obcemi Suchohrdly a Dobšice, kde se nachází architektonicky unikátní, moderní areál vinařství Lahofer. Přímo mezi vinicemi je umístěna budova pro výrobu, administrativu i prezentaci a prodej vín. Součástí exkurze byla ochutnávka vín z produkce tohoto vinařství. Moderní návštěvnické centrum s firemní prodejnou ve tvaru vlny s vyhlídkovou terasou na střeše, spolu s příznivým počasím, umožnilo účastníkům exkurze vychutnávat si vybraná vína zároveň s výhledem na blízké, sluncem zalité vinice plné dozrávajících hroznů i na vzdálené, na obzoru se nacházející siluety alpských vrcholů. Po návratu do Znojma a krátké pauze pokračoval nabitý úterní program společenským večerem s rautem, který byl připraven v Domě umění Jihomoravského muzea ve Znojmě. V tomto prostorném renesančním měšťanském paláci (Slavíkovský palác) z poloviny 16. století, který dnes slouží muzeu pro galerijní účely, je umístěno také několik stálých expozic. V jedné z nich je prezentována věhlasná Květoňova sbírka mincí zemí Koruny české. Jedná se o unikátní soubor mincí a medailí, který v průběhu druhé poloviny 19. století a počátkem 20. století nashromáždil Josef Květoň - pedagog, sběratel a jeden ze zakládajících členů prvního českého numismatického kroužku v Praze. Roku 1948 byla celá sbírka věnována dcerou Josefa Květoně znojemskému muzeu, které tak získalo 986 mincí, 134 medailí a 17 svátostek, jež jsou od roku 2007 trvale vystaveny v Domě umění. Tento večer tedy bylo možné odnést si nejen gastronomické zážitky z bohatého rautu, ale též si prohlédnout Květoňovu sbírku. Byť finanční možnosti pedagoga nebyly ani na přelomu 19. a 20. století neomezené, dokázal J. Květoň do své sbírky získat řadu vzácných i unikátních ražeb, především drobných nominálů. Celá sbírka, která je vystavená v samostatné místnosti v 9 vitrínách, představuje ucelený přehled ražeb z území českého státu od období Keltů až po rok 1857, kdy ukončila činnost pražská mincovna. Zastoupeny v ní jsou i mince českých panovníků ražené mimo území Českého království, případně ražby cizích emitentů vztahující se k historickým událostem na našem území.

Středeční den byl celý věnován přednáškám. Od 9. hodiny ráno do večerní 19. hodiny (s nedlouhou pauzou na individuální oběd) proběhlo ve třech blocích celkem 17 přednášek, jejichž obsah byl věnován rozličným tématům od raného středověku až po novověk. V rámci jednotlivých přednáškových bloků však bylo několik kratších odpočinkových coffee-breaků, během kterých bylo možné občerstvit mysl i tělo z dobře zásobeného bufetu a kávovaru. Hned v prvním středečním bloku přednesli své přednášky Jan Videman (Doplnění poznatků o moravském denárovém nálezu "Ladná") a další náš nový člen Petr Běhoun (Novověké žetony z archeologického výzkumu domu na Masarykově náměstí 21 v Jihlavě). Později odpoledne pak společně prezentovali Lukáš Richtera a Jan Cihlář Nový rozbor depotu pražských grošů Jana Lucemburského z Kutné Hory – Mišpulek.

Ve středu večer se většina účastníků konference opět sešla ve vinárně U Kaplana, jež se dobře osvědčila již v pondělí.

Čtvrtek byl posledním dnem konference. I v tento den však byl program velmi bohatý, na plánu bylo 11 přednášek ve dvou blocích. Kolem 15. hodiny byl přednesen poslední referát, proběhla poslední diskuse k předneseným tématům a po poděkování a rozloučení se účastnící konference rozjeli zpět ke svým domovům.

Konference se i letos zúčastnilo mnoho profesionálních numismatiků a historiků i řada dalších badatelů a zájemců o numismatiku, u nichž však tento obor není přímo jejich profesí. Přítomno bylo také 6 členů naší pobočky, z toho 5 s aktivní účastí. Témata přednášek byla věnována (tak jak je uvedeno v názvu i podtitulu konference) skutečně celému středoevropskému prostoru a tomu odpovídalo i spektrum účastníků, kteří byli nejen z Čech a Moravy, ale též ze Slovenska, Polska, Maďarska a Rakouska. Většina příspěvků byla cizojazyčná, oficiálními konferenčními jazyky byly němčina, angličtina, čeština, slovenština a polština. Během konference (v průběhu přednášek i exkurzí) bylo pro zájemce zajištěno simultánní tlumočení do němčiny. Po celou dobu trvání konference měli její účastníci také možnost zdarma navštívit (po malých skupinkách) jednu z nejvýznamnějších našich památek, národní kulturní památku – znojemskou rotundu svaté Kateřiny, čehož mnoho z nich (včetně nás) rádo využilo. Konference byla opět velice vydařenou akcí, jež účastníkům přinesla nabitý odborný, numismatický program a četné společenské, kulturní i gastronomické a degustační zážitky. Na závěr konference bylo oznámeno, že pomyslné žezlo pořadatele konference Numismatica Centroeuropaea přebírá poprvé organizátor z Maďarska a že příští konference by se měla uskutečnit v roce 2024 v tamním městě Visegrád.

 

Loucký klášter - průčelí baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava a vpravo od něj rekonstruované prostory, kde sídlí Centrum Louka.

 

Z prohlídky Louckého kláštera.

 

Z prohlídky Louckého kláštera.

 

Z prohlídky Louckého kláštera.

 

Interiér baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava.

 

Románská krypta baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava.

 

Románská krypta baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava.

 

Severní křídlo ambitu z doby kolem roku 1240 – původně v prostoru rajského dvora, dnes zadní trakt Centra Louka.

 

Státní zámek Vranov nad Dyjí.

 

Ložnice kněžny Pignatelli (1689–1755) na zámku Vranov nad Dyjí.

 

Sál předků (rodu Althannů) z konce 17. století na zámku Vranov nad Dyjí.

 

Návštěvnické centrum vinařství Lahofer.

 

Dozrávající hrozny.

 

Výhled z terasy návštěvnického centra vinařství Lahofer.

 

Podvečer na Masarykově náměstí ve Znojmě.

 

Dům umění – Slavíkovský palác, ve kterém je vystavena Květoňova sbírka mincí.

 

Arkádové nádvoří Domu umění - Slavíkovského paláce.

 

Vitrína s mincemi grošové měny z Květoňovy sbírky.

 

Petr Běhoun při prezentaci konferenčního příspěvku.

 

Výhled z teras u vinárny U Kaplana: Znojemský hrad, rotunda sv. Kateřiny, kostel sv. Mikuláše a asterismus známý jako Velký vůz.

 

Lukáš Richtera před rotundou sv. Kateřiny.

 

 

Foto: Fotografie: J. Cihlář a L. Richtera